Vyšlo na Lupě, 20.11.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1120001.php3

Aukce skončila, na nového hráče zapomeňte!

Zájemci o roli nového hráče se v aukci moc nepředvedli. Tři porce kmitočtů v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz si mezi sebou rozdělila trojice stávajících operátorů, za ceny jen o málo vyšší než ty vyvolávací.

Tu novinu jste určitě zaznamenali již včera: zatímco první pokus o aukci se táhl nekonečně dlouho, vyšplhal se k výrazně vyšším cenám oproti těm vyvolávacím a nakonec byl skrečován, druhý pokus dopadl přesně opačně: trval krátce, a ceny se oproti vyvolávacím zvýšily jen málo. A hlavně: hned dva přihlášení zájemci o vstup na trh a roli nového hráče nakonec odešli s nepořízenou. Moc se tedy nepředvedli.

Vše tedy dopadlo tak, jak to (podle mého názoru) chtělo trio našich dosavadních operátorů: nikoho nového na trh nepustit, a nenechat se dotlačit k nějakým výrazněji vyšším cenám. Jen cesta k dosažení tohoto cíle se možná ubírala úplně jinudy, než se čekalo. Žaloby operátorů na podmínky aukce (zatím) neuspěly, a nově jsou už bezpředmětné. Zato poměry na trhu se v mezidobí změnily tak, že potenciálním novým hráčům přestaly vycházet jejich byznys plány. Tedy pokud to skutečně byli noví hráči, a ne pouze nějaké pojistky či pokusy na poslední chvíli.

Protože koupě  české Telefóniky ze strany PPF a prodej celého GTS Central Europe (do rukou Deutsche Telekomu) jsou zásahy opravdu těžkého kalibru, které nemohly nechat původní rozvahy a kalkulace beze změny. A to je v Bruselu nabito na další, a možná ještě intenzivnější kanonádu (směrem k jednotnému telekomunikačnímu trhu, skrze nový regulační balíček), která by také nemusela nechat kámen na kameni. Kdo by byl v takovéto situaci ochoten investovat opravdu velké peníze?

Svým způsobem ale jednoho nového hráče už vlastně máme, byť nevzešel z aukce. Od PPF coby nového vlastníka dosavadní české Telefóniky asi můžeme čekat všelijaké změny – jen na samotném mobilním trhu asi ne tak razantní, jaké by se daly čekat, pokud by PPF vstupovala na trh cestou aukce a svého operátora budovala na zelené louce. Protože chování nového vlastníka již zavedeného operátora, s již vybudovanou sítí a vytvořenou zákaznickou bází,  bude nejspíše o dost jiné, než kdyby se teprve dral na trh a musel všechny své zákazníky přebírat svým konkurentům.

Máme tedy jako zákazníci lamentovat nad tím, jak aukce dopadla? Můžeme, ale na výsledcích to asi nic nezmění. Tak buďme rádi i za to, že to dopadlo alespoň nějak „na půl“ – že máme nového hráče v podobě PPF (byť se „starým“ operátorem). A třeba není všem dnům a změnám majitele zavedených operátorů konec. To jen spekuluji o tom, že teď by mohl být na prodej třeba Vodafone. Ale je to jen taková malá sázka do loterie.

Jak dopadlo pásmo 800 MHz?

Na výsledcích právě skončené aukce je několik zajímavých aspektů. Například: největší protesty stávajících operátorů směrovaly proti tomu, aby část nejlukrativnějšího spektra v pásmu 800 MHz byla vyhrazena pro nové hráče. Nakonec se přihlásili hned dva zájemci – a jak se potom mohlo stát, že ani jeden z nich tento vyhrazený blok nezískal,  a místo toho jej získal jeden ze stávajících hráčů. Konkrétně Vodafone. Jak je možné, že se z vyhrazeného bloku stal blok nevyhrazený?

Abychom se ale mohli pustit do hledání možných odpovědí na tuto zajímavou otázku, měli bychom si nejprve zrekapitulovat, jak vše dopadlo. Přesněji: co je známo o tom, jak to dopadlo.

Výsledek aukce v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz ukazuje následující tabulka: každý z tria stávajících operátorů získal v tomto pásmu stejný objem 2x10 MHz. V případě Vodafone jde o onen původně vyhrazený blok A3 (vyhrazený pro nové hráče), zatímco Telefónica a T-Mobile získaly dva bloky po 2x5 MHz. S tím že v případě T-Mobile je jedním z těchto dvou bloků (konkrétní) blok A1, s poněkud nižší vyvolávací cenou (kvůli svým méně příznivým vlastnostem).

získané bloky 2x5 MHz vyvolávací cena [mld. Kč] výsledná cena [mld. Kč] rozdíl [mil. Kč] rozdíl [v %] přepočet „na MHz-PoP“ v prvním pokusu o aukci
T-Mobile A1 + A2 2,120 2,231 111 5,24% 0,39 € 0,96 €
Telefonica 2x A2 2,220 2,386 166 7,48% 0,41 € 1,15 €
Vodafone A3 (2x 10 MHz) 2,220 2,664 444 20,00% 0,46 € 1,15 €

Z této tabulky vidíte i rozdíl mezi počáteční (vyvolávací) cenou a výslednou cenou, dosaženou v aukci. Tento rozdíl je v tabulce uveden jak v absolutní výši, tak i relativní (jako procento vyvolávací ceny). To pro ilustraci toho, jak moc (tedy spíše málo) soutěžící v aukci přihazovali. Zvláště když si uvědomíme, že podle aukčního řádu se mělo navyšovat o 5 %.

Nemusí to znamenat, že snad proběhlo jen jedno jediné aukční kolo, protože pravidla jsou poněkud složitější – ale dá se určitě  říci, že aukčních kol zase až tak moc nebylo, a účastníci se mezi sebou zase až tak „neprali“. Proto také aukce skončila tak brzy. A to ještě  aktualne.cz uvádí, že:

Zdroje z telekomunikačního trhu přitom mluví o tom, že se ve skutečnosti nedražilo celých sedm pracovních dnů, ale jen ve čtyřech, když ve zbylých třech dnech byla aukce pozastavena.

Pro srovnání najdete ve dvou nejpravějších sloupcích tabulky přepočet ceny na 1 MHz a 1 obyvatele, nejprve pro nynější (druhou) aukci, a pak i pro předchozí (první, neúspěšný) pokus o aukci. Jak je z tohoto srovnání patrné, napodruhé dosažená cena dosahuje jen 40% (resp. 36%) přepočtené ceny, na které byla zastaven předchozí pokus o aukci.

A ještě jedno srovnání ceny za pásmo 800 MHz, přepočtené na 1 MHz a 1 obyvatele: zatímco u prvního pokusu jsme skutečně byli dost vysoko nad průměrem jiných zemí, nyní jsme pod ním. Připomeňme si to obrázkem, který jsem uváděl už u svého předchozího článku, kde jsem hodnotil výsledky prvního pokusu o aukci.

Jak dopadla ostatní pásma?

Nicméně aukce nebyla jen o frekvencích v pásmu 800 MHz, ale nabízely se v ní i frekvence v pásmu 1800 MHz a 2600 MHz. A zde nebyly všechny vydraženy.

Informace o tom, kdo získal jaké další kmitočty (mimo pásmo 800 MHz) nejsou zatím úplné. Detailně se pochlubila pouze Telefónica ve své tiskové zprávě. Z tiskové zprávy ČTÚ pak vyplývá, že všichni tři operátoři získali shodně po 4 blocích C (á 2x5 MHz) v párové části pásma 2600 MHz. Telefónica přitom ve své tiskové zprávě uvádí, že tyto 4 bloky získala za 320 milionů Kč, neboli jeden za 80 milionů Kč  - což je přesně jejich vyvolávací cena. Dovolím si předpokládat, že ostatní dva získali své bloky C za stejných podmínek, a tedy za jejich vyvolávací cenu. Ostatně, ještě dva další bloky C by měly zbýt a zůstat nevydražené, protože jich bylo v aukci nabízeno celkem 14. A bloky D, v nepárovém pásmu 2600 MHz, zřejmě nezískal nikdo.

Následující tabulka uvádí, kolik podle dostupných informací operátoři zaplatí celkem, a kolik za jednotlivá pásma.

celkem [Kč] za pásmo 800 MHz [Kč] za pásmo 1800 MHz [Kč] za pásmo 2600 MHz [Kč]
T-Mobile 2 614 000 000 2 231 000 000 63 000 000 320 000 000
Telefonica 2 802 000 000 2 386 000 000 96 000 000 320 000 000
Vodafone 3 113 000 000 2 664 000 000 129 000 000 320 000 000

V celkovém součtu tedy bylo v aukci vydraženo 8,529 miliardy Kč. To je dokonce méně, než kolik činil součet vyvolávacích cen za všechny nabízené kmitočty (cca 8,7 miliardy), a výrazně méně, než s čím počítá návrh státního rozpočtu na rok 2015 (což má být 10 miliard). Takže správce státní kasy asi moc rád nebude.

Vraťme se ale znovu k jednotlivým pásmům: v pásmu 2600 MHz se zřejmě nesoutěžilo vůbec (když ceny zůstaly na úrovni těch vyvolávacích). O výsledku v pásmu 1800 MHz víme jen z pohledu Telefóniky, která se pochlubila tím, že zde získala 3 bloky B2 (každý 2x1 MHz). Jejich vyvolávací cena byla 30 milionů, resp. 90 milionů za 3 takové bloky – a Telefónica uvádí, že za ně dala 96 milionů. Takže „něco“ přihodila, cca 6,7%.

O tom, jak v pásmu 1800 MHz dopadli ostatní dva, nemám zatím žádné informace. Jen Vodafone se včera pochlubil tím, že získal nejvíce kmitočtů ze všech. To odpovídá tomu, že měl také největší útratu v tomto pásmu, i celkově.

Nicméně ani u jednoho z operátorů jejich útrata v pásmu 1800 MHz nestačí na blok B1, neboli na blok 2 x 15,8 MHz, za vyvolávací cenu 500 MHz. Ten byl ale původně vyhrazený pro nového hráče, a zůstal tedy nevydražen.

K celkové výši cen, dosazených v aukci, si dovolím ocitovat včerejší vyjádření Vodafone. Ten v aukci utratil nejvíce, byť prý také získal nejvíce kmitočtů. A hlavně si pochvaluje, jak je získal „za velmi příznivou cenu“. Není toto nejtrefnějším zhodnocením výsledku celé aukce?

V aukci frekvencí jsme získali nejvíce spektra ze všech, včetně úseku 2 x 10 MHz v  pásmu 800 MHz. Toto je výsledek, kterého jsme chtěli dosáhnout. Spektrum získáváme za velmi příznivou cenu. Tento úspěch výrazně posiluje naši pozici na českém trhu a umožňuje nám nabídnout špičkové datové služby nové generace zákazníkům v celé České republice,“ uvedla Muriel Anton, generální ředitelka Vodafonu v České republice.

Jak se z vyhrazeného bloku mohl stát blok nevyhrazený?

Vraťme se nyní, se  znalostí výsledků aukce,  k velmi zajímavé otázce nastolené výše: jak je možné, že se k onomu vyhrazenému bloku A3 (v pásmu 800 MHz), kolem jehož vyhrazení bylo tolik křiku, nakonec dostal jeden ze stávajících operátorů?

Znamená to snad, že žádný z nováčků o něj vůbec neusiloval? Že ani jeden z nich nepodal ani jednu nabídku? Jinak by přeci mělo zafungovat ono vyhrazení: že o tento blok soutěží jen noví hráči, v daném případě dva noví hráči, a naopak by o něj neměl soutěžit nikdo ze stávajících operátorů. To jen v případě, pokud by se do soutěže žádný nový hráč nepřihlásil. Případně nepodal žádnou nabídku.

Jeden z nových zájemců, Revolution Mobile, včera vydal tiskovou zprávu. To, co v ní píše, se ale dá interpretovat různě:

Společnost Revolution Mobile, a.s., se zúčastnila aukce na mobilní frekvence vyhlášené ČTÚ. V dražbě však nakonec neuspěla. „Investoři, které jsem pro náš projekt získal, počítali s investicí ve chvíli, kdy jsme byli jediným známým uchazečem o pozici 4. mobilního operátora. Vzhledem k tomu, že na poslední chvíli se objevil nový hráč se silným zázemím, neměli jsme dost času s investory prodiskutovat dostatečně všechny nové varianty strategie v dražbě. Ačkoli jsme do poslední chvíle věřili, že můžeme uspět, bohužel se nám nakonec nepodařilo shodnout na finálním financování všech fází projektu. V dražbě jsme pak neměli dostatečnou sílu,“ říká Tomáš Budník, generální ředitel a jediný akcionář Revolution Mobile.

Podal tedy Revolution Mobile alespoň nějakou nabídku, nebo nikoli?

Druhý zájemci o roli nového hráče, původně TASCIANE a nyní Sazka Telecomunications, také neřekl nic moc konkrétního, alespoň v tomto vyjádření na aktualne.cz:

"Sazka Telecommunications, člen skupiny KKCG, respektuje výsledky ukončené aukce. Cena za kmitočty nebyla v souladu se strategií společnosti pro vybudování čtvrté mobilní sítě," řekl za jednoho z dvojice přihlášených zájemců do vyhrazeného pásma pro případného čtvrtého operátora Dan Plovajko, mluvčí skupiny KKCG.
„Investiční skupina KKCG i nadále intenzivně připravuje vstup na český telekomunikační trh prostřednictvím značky SazkaMobil, který svým klientům nabídne unikátní služby už v příštím roce," dodal Plovajko. Firma zároveň vyjádřila uznání Českému telekomunikačnímu úřadu za hladký průběh a profesionální přípravu celé aukce.

Zpět tedy k původní otázce: znamená to, že se oba tyto subjekty sice přihlásily do aukce, zaplatily nemalou jistinu, a pak nepodaly žádnou nabídku?

No, možná to mohlo být i jinak. Aukční řád totiž pamatuje více možnostmi na to, kdy se z vyhrazeného bloku, dostupného jen novým hráčům, může stát blok nevyhrazený, o který mohou soutěžit i stávající hráči. Jde konkrétně o bod 4.4.7., který uvádí dvě možnosti. První se týká prvního aukčního kola:

V případě, že na základě vyhodnocení prvního Aukčního kola dojde k situaci, kdy Aukční blok A3 nebude mít stanoveného Držitele nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce.

To se mohlo uplatnit v situaci, kdy oba noví zájemci v prvním kole skutečně nepodali žádnou nabídku.

A co když podali, ale obě nabídky byly shodné? Pak by se mohl uplatnit bod 4.4.3, který takovýto souběh řeší a volí mezi shodnými nabídkami náhodně. Ale to by pak (alespoň podle mého názoru) mělo znamenat, že z prvního kola někdo vzešel vítězně, a vyhrazený blok by se tak už neměl nikdy stát nevyhrazeným.

Jenže je zde ještě ona druhá možnost, obsažená v bodě 4.4.7, která říká že

V případě, že v průběhu Aukční fáze dojde k situaci, kdy ve třech po sobě jdoucích Aukčních kolech nebude u Aukčního bloku A3 určen Držitel nejvyšší nabídky, mohou od následujícího Aukčního kola Nabídky na tento Aukční blok podávat všichni Účastníci aukce.

To mi přijde poněkud ve sporu s předchozí možností. Ale raději to nebudu dále rozpitvávat, pravidla jsou dosti složitá. Dnes se na ČTÚ koná setkání s novináři (pochopitelně k aukci), a snad se zde dozvíme, jak to vlastně bylo. Jak se z vyhrazeného bloku A3 v pásmu 800 MHz, kolem kterého bylo tolik vášní, nakonec stal blok vyhrazený, který získal Vodafone. Navíc za přeci jen vyšší částku než ostatní bloky v pásmu 800 MHz, což by mohlo přeci jen naznačovat určitý souboj.