Vyšlo na Lupě, 11.11.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1111001.php3

Neomezené mobilní tarify už nabízí i virtuální operátoři

Tarify s neomezeným voláním a neomezenými SMSkami do všech sítí už nejsou výhradní doménou operátorů s vlastní sítí. Najdete je už i v nabídkách virtuálů. Nejnověji od mBank a voocall.

Když na náš mobilní trh začali vstupovat první virtuální operátoři, jejich nabídky se vyznačovaly důslednou absencí neomezených tarifů. Tedy tarifů s neomezeným voláním a neomezenými SMSkami do všech sítí, a nikoli pouze ve vlastní síti. Vše naznačovalo tomu, že jde o oblast, do které operátoři s vlastní sítí (MNO) virtuály jednoduše nejsou ochotni pustit. Že se smířili s tím, že nějaké virtuály musí na trhu strpět – ale že jim přenechají jen ty nejméně lukrativní zákazníky, kteří také nejméně utrácejí, a se kterými je také nejvíce práce. A sami si ponechají lukrativnější zákazníky, které budou lákat právě na neomezené tarify.

Nicméně situace se přeci jen mění a v nabídkách virtuálů se neomezené tarify postupně objevují. Již od léta je má v nabídce Centropol a Air Telecom, časem se přidali méně známí a menší Dragon a One Mobile. V nedávné době začal nabízet své neomezené tarify také voocall, no a minulý týden přišla s neomezeným tarifem i banka mBank. Současnou situaci, tak jak je mi známa, ukazuje následující tabulka:

název tarifu cena bez závazku cena se závazkem (24M) mobilní data vceně další / poznámka hostitel (MNO)
mBank / Vodafone mVolání 599Kč 4GB + 1000minut volání do zahraničí Vodafone
voocall Maximus 499Kč bez dat výpovědní lhůta 6měsíců T-Mobile/GTS
voocall Maximus Plus 669Kč 1,5GB
One Mobile neomezený One 699Kč 599Kč 1,2GB výpovědní lhůta 3měsíce T-Mobile/GTS
Dragon Internet MobilCall NoLimit 548Kč bez dat výpovědní lhůta 3měsíce, při objednání do 31.12.2013cena 498Kč neuvedeno (pravděpodobně T-Mobile)
Air Telecom AIR Unlimited 849Kč 749Kč 1GB bez SMS, každá za 1,01Kč neuvedeno (pravděpodobně T-Mobile)
Centropol Jak chci 845Kč 695Kč 300MB Vodafone

Znamená to tedy, že bariéra byla prolomena, a že už neplatí dosavadní dogma, že neomezené tarify jsou virtuálům zapovězeny? Asi ano.

Nicméně stále se nemohu ubránit dojmu, že jde spíše o určité výjimečné a nestandardní počiny, založené na nějakém „individuálně prosazeném“ řešení. Že nejde o něco, co by se dalo označit za běžnou a standardní nabídku na trhu, dostupnou obecně každému virtuálovi.

Pokud by skutečně došlo k úplnému (a „řádnému“) prolomení oné bariéry, a výsledkem byla nějaká „standardní cesta“, jak se k nabídce neomezených tarifů dostat, proč se touto cestou nevydalo více virtuálů? Proč je jich zatím tak málo – ve srovnání s počtem virtuálů, kteří u nás již působí?

Navíc, když se podíváme do tabulky, musí nás již na první pohled upoutat její různorodost, a naopak absence nějakého jednotícího prvku. Možná kromě cenové hladiny, která ale také moc jednotná není.

V tabulce totiž najdeme opravdu různé virtuály, lišící se jak svou velikostí a svým renomé, tak i způsobem svého fungování (MVNO přímo v síti MNO, MVNO využívající služeb MVNE atd.). A dokonce i formou své nabídky. Spíše to tedy vypadá na několik různých modelů, jak se k neomezeným tarifům dostali.

Dovolil bych si tyto modely rozdělit následovně:

  • virtuál má individuální podmínky, které si dohodl přímo se svým hostujícím operátorem (MNO)
  • virtuál má podmínky, nastavené zprostředkovatelem (MVNE)
  • nejde o nabídku virtuála
  • neznámý model

Virtuál s individuálními podmínkami

Do prvního modelu, tedy virtuála s podmínkami, které si individuálně sjednal přímo s hostujícím operátorem, bych zařadil zejména Centropol. Ten se domluvil s Vodafonem, a nejspíše byl dostatečně silný na to, aby si s ním sjednal takové podmínky, které mu umožňují poskytovat i neomezené tarify. Ovšem i to může znamenat dvě různé věci.

Jednou z možností je to, že neomezený tarif poskytuje Centropolu přímo Vodafone. V tom smyslu, že pokud by se jednalo o velkoobchodní nabídku, byl by neomezený tarif její součástí, a Centropol by jej v zásadě jen přeprodával.

Druhou možností je to, že Centropol nakupuje od Vodafone mobilní služby pouze dle objemu (tj. platí mu za každou provolanou minutu), a neomezený tarif si sestavuje sám. Tedy že má spočítáno, kolik jeho zákazníci v průměru provolají, a tak jim už neúčtuje jednotlivé minuty (a SMSky), ale jen měsíční paušál  – zatímco svému hostujícímu operátorovi stále platí za každou skutečně provolanou minutu a odeslanou SMSku.

podmínkách svého neomezeného tarifu „Jak chci“ ale Centropol nemá žádné neobvyklé omezení  objemu skutečně čerpaných služeb. Ani explicitní omezení typu „maximálně 10 000 minut měsíčně“, s jakým se v praxi lze také setkat. Používá vcelku standardní formulaci následujícího znění:

Centropol si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

Virtuál, využívající služeb zprostředkovatele

Do druhého modelu bych zařadil především společnost Canistec (provozovatele služby voocall), a dále OneMobile. Oba se totiž hlásí k tomu, že využívají služeb GTS coby zprostředkovatele (MVNE) pro hostování v síti T-Mobile. Znamená to, že nejednají přímo s T-Mobile, ale jen s GTS.

Ovšem stejnou „cestou“, tedy přes velkoobchodní nabídku MVNE (GTS), jde i řada dalších virtuálů. Proč oni nenabízí neomezené tarify? A když je nově nabízí alespoň voocall a One Mobile, znamená to, že se velkoobchodní nabídka GTS změnila tak, že nově poskytování neomezených tarifů umožňuje? Ať již na principu přeprodeje (kdy je neomezený tarif součástí velkoobchodní nabídky), nebo  tak, že si jej virtuál sestaví sám, z jednotlivých minut a zpráv (viz předchozí ostavec)?

Když jsem se na případnou změnu velkoobchodní nabídky zeptal přímo GTS, dostal jsem takovou odpověď, ze které jsem nebyl vůbec moudrý. A když jsem se zeptal pana Urbánka z voocall-u, také mi nechtěl říci, jak se k neomezeným tarifů dopracovali. Prý:

berme to jako naše malé tajemství :-)

Z toho soudím, že jak v případě voocallu, tak i One Mobile, půjde spíše o cestu vlastního sestavení neomezeného tarifu (z „objemově zpoplatněných“ minut), na základě odhadu průměrného objemu hovorů a SMS zpráv. I proto je zajímavé se podívat, jak mají oba subjekty ošetřenu právě onu „neomezenost“ svých tarifů.

Voocall má ve svých podmínkách následující formulaci:

Neomezeným voláním se má na mysli takový počet volných minut/SMS, které pokrývají běžné potřeby Zákazníka pro volání a SMS. V případě provozu nad rámec běžné potřeby Zákazníka nebo provozu vykazujícího znaky zneužití sítě budou služby nad rámec běžného provozu vyúčtovány dle základního ceníku služeb, případně bude Poskytovatel postupovat dle dalších příslušných ustanovení VOP.

U One Mobile jsem žádné explicitní ustanovení nenašel, jen obecnou zmínku o možnosti poskytovatele okamžitě vypovědět smlouvu v případě podezření na zneužívání veřejné komunikační sítě, užívání služby v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy.

Zajímavá je také další shoda mezi voocall-em a One Mobile: oba nabízí své neomezené tarify ve verzi, kterou prezentují jako „bez závazku“. Mělo by to znamenat, že místo smlouvy na dobu určitou (typicky 24 měsíců) s nimi zákazník uzavírá smlouvu na dobu neurčitou. A u té mají oba subjekty výpovědní lhůtu: One Mobile 3 měsíce, voocall 6 měsíců. Zákazník to tedy může vnímat i jako úvazek v délce 3, resp. 6 měsíců.

Navíc pro oba subjekty samozřejmě platí §63/1p zákona o elektronických komunikacích, podle kterého nesmí smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy překročit jednu pětinu měsíčního paušálu. A třeba voocall se k tomu (v odpovědi na můj dotaz)  aktivně hlásí:

Závazek u tarifů je, máme výpovědní lhůtu 6 měsíců. Jde ale v případě potřeby zkrátit dle novely zákona (počet zbývajících měsíců * výše paušálu / 5). 

Navíc One Mobile nabízí svůj neomezený tarif i se závazkem na 24 měsíců, a pak je o rovných 100 Kč dražší (oproti verzi s faktickým závazkem na 3 měsíce).

Pokud jde o cenovou hladinu, zde si dovolím konstatovat, že se obě nabídky víceméně shodují: voocall je s tarifem Maximus Plus o něco levnější (669 Kč, vs. 699 Kč měsíčně), a má také o něco větší data (1,5 GB, vs. 1,2 GB), ovšem s delším závazkem/výpovědní lhůtou (6 měsíců, vs. 3 měsíce).

Kromě toho pouze voocall nabízí neomezený tarif zcela bez dat (Maximus), pro toho, kdo data nepotřebuje – za 499 Kč.

Trochu neznámou je třetí subjekt, Dragon Internet, který nejspíše také využívá služeb GTS a T-Mobile, ale sám o sobě to neříká. Na svém webu uvádí u svého neomezeného tarifu MobilCall NoLimit  cenu 498 Kč, ale dle ceníku to platí jen pro služby objednané do 31.12.2013 (a pak nastupuje běžná cena 548 Kč). Navíc jde o tarif bez dat (které lze přikoupit). Jde přitom o tarif „bez závazku“, přesněji s výpovědní lhůtou 3 měsíce. A jeho neomezený charakter je v ceníku stanoven explicitně:

10 000 minut měsíčně, poté je spojení účtováno sazbou 2,90 Kč/min s DPH

Kdo poskytuje neveřejné mVolání?

Minulý týden vzbudila hodně pozornosti nabídka neomezeného volání od mBank. Jde prý o mimořádnou akci, připravenou ve spolupráci s Vodafonem, kterou tato banka oslavuje své šestileté působení – a která je určena pouze jejím klientům.

V tom je ale první a zásadní háček: jde vlastně o neveřejnou nabídku, se kterou se jako běžný zájemce nemáte možnost ani seznámit. Pokud nejste zákazníkem mBank, nemáte právo ani na informaci o tom, zda jde o jeden tarif, nebo o několik různých tarifů. Natož abyste si mohli nastudovat ceník a seznámit se se smluvními podmínkami nové služby. Včetně toho, jak je u této služby pojímána jeho „neomezenost“. K těmto informacím se jednoduše nedostanete.

Otázka: Proč zde není uvedená cena za mVolání?
Odpověď: Cena je dárek jen pro naše klienty a proto je dostupná jen pro ně ve zprávě v internetovém bankovnictví. 

Aby mi bylo správně rozuměno: nekritizuji to, že určitá nabídka je určena jen omezenému okruhu zákazníků (do kterého lze v případě zájmu vstoupit). Vadí mi to, že informace o této nabídce nejsou veřejné, a tak jako potenciální zájemce nemohu posoudit, zda je pro mne výhodná či nikoli. Zda by se mi vyplatilo stát se klientem mBank (a pak si tarif pro její zákazníky pořídit), či nikoli.

Je to vlastně podobná situace jako u tzv. šedivých operátorů, jejichž nabídky také nebyly veřejné. Od nástupu virtuálů jsem si přitom sliboval i to, že neveřejné nabídky už budou minulostí. Natož pak nabídky neveřejné, ale veřejně inzerované. Jak se zdá, nejsou minulostí.

Do médií samozřejmě již „unikly“ určité informace o tom, jak nabídka mBank vypadá. Že jde až o tři tarify, z nichž ten nejvyšší – tarif mVolání - slibuje neomezené volání a SMSky, 4 GB dat, a dokonce 1000 minut volání do zahraničí. To vše za 599 Kč měsíčně, ovšem výhradně s úvazkem na 24 měsíců a s placením z účtu u mBank.

Na první pohled to vypadá velmi zajímavě a výhodně. Ale jaké jsou s tím spojeny další podmínky a povinnosti pro zákazníka? Čím je tato cena podmíněna a „vyvážena“? Pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, neměli byste se rozhodovat jen podle plytkých marketingových sloganů (které v daném případě už nehovoří ani o ceně), ale podle konkrétních a úplných ceníků a smluvních podmínek. Ale k těm se jen tak nedostanete.

Jednou (z celé řady) informací, které potřebujete pro své kvalifikované rozhodnutí ohledně nabízeného tarifu, je i informace o provozovateli služby. S kým budete uzavírat smluvní vztah, a do jaké sítě a značky bude spadat vaše telefonní číslo, pokud se rozhodnete o službu mVolání? Vy sami sice budete mít neomezené volání (byť ještě nevíte, v jakém smyslu, resp. s jakým případným omezením), ale co když někdo bude chtít volat vám? Půjde o volání do sítě Vodafone, které je zdarma pro ty, kteří mají od Vodafonu neomezená volání v rámci jeho sítě/značky? Nebo nikoli, a příslušný hovor bude považován za hovor do jiné sítě?

Zde stojí za zmínku, že sám Vodafone se ohradil proti tomu, když MobilMania pasovala mBank do role virtuálního operátora:

mBank není virtuálním operátorem v síti Vodafonu, nejedná se o velkoobchodní nabídku. Jde o časově omezené zvýhodnění, které připravila mBank pro svoje zákazníky

To naznačuje, že mBank není ani značkovým přeprodejcem, který by pod vlastní značkou nabízel a skutečně prodával služby, poskytované samotným Vodafonem. Místo toho se zřejmě jedná o (neveřejné) tarify, prodávané přímo pod značkou Vodafone a jím samotným, ovšem jen zákazníkům mBank: ti musí přijít za Vodafonem (přímo na jeho web, nebo proklikem z webu mBank) a prokázat se unikátním kódem, který jim vystaví mBank.

Svým způsobem tedy jde o další formu působení na mobilním trhu, která si už ani nezaslouží přívlastek „virtuální“. A není ani úplně nová. Podobným způsobem nabízela Telefónica již v roce 2008 speciální edice svých tarifů zákazníkům řetězce Makro, pod značkou mPhone. Ovšem tehdy byly příslušné ceníky i podmínky plně veřejné.

Proto jsem si v tomto článku dovolil zahrnout nové mVolání pod zcela samotný model, pracovně označený jako „nejde o nabídku virtuála“. No a zcela samostatný (neznámý) model mi pak vyšel i pro nabídku Air Telecom, který sice má svou vlastní CDMA síť, ale již neříká, u kterého GSM operátora hostuje své GSM služby.