Vyšlo na Lupě, 1.11.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1101001.php3

Turbo Internet:  Vodafone nasadí LTE v pásmu 900 MHz

To, co operátoři s vlastní sítí dosud prezentovali jako nemožné, Vodafone najednou udělá: nasadí LTE v pásmu 900 MHz. Hodlá jím pokrýt ta území, která dosud nemají 3G pokrytí. Na snahu získat příděl v pásmu 800 MHz ale nerezignuje.

Včera, ve čtvrtek 31. října 2013, se na naší domácí mobilní scéně odehrály hned dvě významné události: vešlo ve známost, že Městský soud v Praze zamítl návrh Telefóniky na předběžné opatření, které by zastavilo již vyhlášenou aukci kmitočtů pro mobilní sítě. No a stejně tak včera Vodafone oznámil, že nebude čekat na výsledky aukce a prakticky celou ČR pokryje již do konce příštího roku (tj. do konce roku 2014) rychlým Internetem, pod značkou Turbo Internet. Využije k tomu technologii LTE, kterou ale nasadí v pásmu 900 MHz. Ano, čtete správně: v pásmu 900 MHz (kde dnes „běhá“ GSM), a nikoli v pásmu 800 MHz (o které se teprve soutěží v aukci).

Na první pohled přitom mezi oběma událostmi není žádná bezprostřední souvislost (byť obě se nějak vztahují k aukcí). Ale na druhý pohled už ano: oznámení Vodafone totiž vyvrací významnou část dosavadní argumentace operátorů, použitou při jejich kritice podmínek aukce (a nejspíše obsaženou jako argument i v popisované žalobě). Podle operátorů totiž pásmo 900 MHz nemůže být náhradou (substitutem) pásma 800 MHz – a teď najednou Vodafone oznamuje, že pro své LTE využije (alespoň prozatím) právě pásmo 900 MHz. A prezentuje to jako plnohodnotné řešení pro rychlá data. Čímž dává najevo, že pro něj je pásmo 900 MHz použitelné obdobně, jako pásmo 800 MHz z aukce.

Realita je ale trochu složitější, a abychom ji mohli náležitě docenit, pojďme si nejprve podrobněji popsat, co přesně včera oznámil český Vodafone: co je, resp. co bude jeho Turbo Internet?

Bude to mix

Nový Turbo Internet od Vodafone je vhodné si představit ve smyslu určitého mixu:

  • tam, kde má Vodafone k dispozici 3G – tedy hlavně ve větších městech - zůstane vše při starém a beze změny. Tedy pouze 3G, resp. někde již i HSPA+ DC, s maximální teoretickou rychlostí 42 Mbit/s, a reálnou až kolem 30 Mbit/s
  • novou technologii LTE Vodafone nasadí pouze tam, kde jeho 3G není. Což jsou vesměs oblasti s menší hustotou osídlení (a tím i zákazníků). Zde bude LTE nasazeno v pásmu 900 MHz, konkrétně ve vyčleněném párovém bloku 2x3 MHz, a bude dosahovat teoretické maximální rychlosti až 20 Mbit/s. Reálné rychlosti budou pochopitelně nižší, laboratorně prý bylo (při zkouškách) dosaženo až 15 Mbit/s.

Materiály Vodafone ze včerejška (tisková zpráva i prezentace) nejsou úplně konzistentní v tom, zda pod novou značkou „Turbo Internet“ je míněna pouze druhá odrážka předchozího výčtu, neboli jen nově budovaná „LTE část“ (jako je tomu např. na následujících obrázcích), nebo zda se tím míní obě technologie (jak by naopak vyplývalo z tiskové zprávy, která hovoří o dostupnosti Turbo Internetu pro prakticky celou populaci). Ale to asi není až tak podstatné.

Důležitější je to, že celý Turbo Internet (v užším i širším slova smyslu) bude představovat jakési „dokrytí“ stávající 3G (UMTS/HSPA) sítě, a to pomocí LTE technologie (nasazené v pásmu 900 MHz). K tomu si připomeňme, že (striktně vzato) technologie LTE ještě není technologií 4G, za kterou je obvykle prezentována, protože skutečné 4G začíná až od rychlosti 1 Gbit/s. Takže i formálně by kombinace UMTS a LTE stále měla být sítí 3G.

Za zmínku určitě stojí i to, že takovéto „dokrytí“ pomocí LTE bude v méně osídlených oblastech přinášet nižší maximální rychlosti (oproti 3G/UMTS), a pochopitelně bude vyžadovat takové koncové zařízení, které LTE podporuje (navíc v pásmu 900 MHz). Takže pro uživatele to až tak velká výhra nebude. Ale na druhou stranu: budou to alespoň nějaká rychlá data, zatímco dnes v uvedených lokalitách nemají žádná (resp. jen EDGE atd.).

Pokud jde o časový harmonogram, Vodafone včera deklaroval, že s LTE v pásmu 900 MHz chce začít již letos v prosinci, konkrétně na Litoměřicku a severu Plzeňska. Do konce března 2014 chce svou 3G síť „dokrýt“ tak, aby pokrývala přes polovinu území ČR (viz následující obrázek).

No a do konce příštího roku (roku 2014) chce Vodafone dosáhnout téměř plošného pokrytí – kde ono „téměř“ odpovídá následujícímu obrázku (nepokryty zůstanou především pohraniční oblasti).

Technické řešení

Na předchozích obrázcích si lze všimnout určité nerovnoměrnosti: východní části republiky budou pokrývány technologií v pásmu 900 MHz o poznání později než části západní. Prý to souvisí s dřívějšími dodavateli technologií a nynějším postupem modernizace sítě. Ta je přitom klíčová pro možnost nasazení LTE v pásmu 900 MHz a s minimálními náklady: modernizovaná síť českého Vodafone, kterou pro ni dodává čínský Huawei, využívá jeho technologii SingleRAN.

Zjednodušeně řečeno je to jedno technické řešení (proto: single) rádiové části sítě (RAN), které lze použít pro různé technologie v různých pásmech, díky technikám tzv. softwarově definovaného rádia. Tedy pomocí prvků, které dokáží měnit své vysílací i další funkce podle toho, jak jsou naprogramovány. Místo klasických stanic BTS či NodeB, resp. eNodeB, vázaných na konkrétní technologie, využívá toto řešení univerzální a jednotnou „rádiovou část“ (RRH, Remote Radio Head), napojenou na „server základnových stanic“ (Base Station server). Ten je pak napojen na tzv. backhaul způsobem, který umožňuje „plně IP“ datový provoz, směrem do páteřních částí LTE sítě (core), které již Vodafone má.

Další podstatnou částí celého technického řešení je to, že Vodafonu se pro jeho LTE podařilo vyčlenit (souvislý) párový blok o šířce 3 MHz. Jde konkrétně o 2x3 MHz z poněkud širšího bloku (3,6 MHz, v rozmezí od 881,9-885,5 MHz a párově 926,9-930,5 MHz), který Vodafone získal (jen za poplatek za přidělení) v květnu roku 2009, když se mezi stávající  operátory rozdělovalo tehdy uvolněné pásmo E-GSM (extended GSM). Mimochodem právě toto byl důležitý moment, kterým se uzavřela do té doby existující možnost vyhradit a následně přidělil případnému novému hráči (čtvrtému operátorovi) nějaké kmitočty i v pásmu 900 MHz.

Vyčlenění bloku 2x3 MHz ale nutně znamená, že pokud Vodafone tyto kmitočty v pásmu 900 MHz využíval pro poskytování svých GSM služeb, musel příslušné uživatele „přesunout“ jinam, na jiné kmitočty – ať již v pásmu 900 MHz či 1800 MHz. Podle toho, co zaznělo na včerejší tiskové konferenci, se mu to podařilo právě jen v méně obydlených oblastech, kde má relativně méně provozu.

Souvislost s aukcí

Vraťme se nyní k souvislosti s již vyhlášenou aukcí: když stávající operátoři kritizovali její podmínky, a nejvíce pak vyhrazení části pásma 800 MHz pro nového hráče, potřebovali nějak kontrovat argumentu, že oni jsou ve výhodě, protože již mají relativně velké příděly v pásmu 900 MHz, zatímco nový hráč nikoli. A tak tvrdili, že obě pásma jsou nesrovnatelná, a že v pásmu 900 MHz se LTE provozovat nedá – protože prý nemají kam přesunout ty uživatele, kteří dnes využívají jejich GSM služby právě v těchto pásmech. Teď to ale Vodafone dokázal sám od sebe, z vlastní iniciativy a bez jakéhokoli regulatorního zásahu. Popřel tím dosavadní argumentaci svou i ostatních operátorů s vlastní sítí?

Podle mého názoru ano, ale ne úplně. Na jedné straně sám prezentuje své řešení jako plnohodnotné pro koncové uživatele – ale to musí. Nemůže přeci přijít s něčím novým a říkat, že je to jen nějaká slabá a dočasná náplast, resp. něco neplnohodnotného. Z pohledu koncového uživatele to přitom i plnohodnotné řešení být může. Protože co jsou pro uživatele nějaké technické limity, kterých operátor dosáhne při svých testech na prázdné a nezatížené síti, když jako zákazník využívá jen takové datové tarify, u kterých je rychlost přenosu uměle omezována hluboko pod technická maxima sítě, a pro jistotu je ještě držen na uzdě velmi striktními objemovými limity? Pak mu skutečně může vyjít nastejno, jestli právě využívá LTE v pásmu 800 MHz, LTE v pásmu 900 MHz či dokonce klasické 3G v pásmu 2100 MHz. Protože všude má nízké (a umělé) rychlostní stropy a malé objemové limity.

Na druhou stranu pro operátora jde o celkovou kapacitu jeho sítě: kolik koncových zákazníků může do své sítě pustit, a jak moc je musí „škrtit“ všemi možnými restrikcemi (hlavně objemovými limity), aby mu jeho síť nepřetížili? Zde skutečně platí, že LTE na 2x3 MHz (celkem lhostejno že v pásmu 900 MHz) dává podstatně menší celkovou kapacitu než LTE na 2x10 MHz (v pásmu 800 MHz z aukce).

Ostatně, připomeňme si jiný z „nářků“ našich operátorů, v souvislosti s aukcí a dostupným objemem frekvencí: že pro plnohodnotné využití LTE je zapotřebí souvislý blok o velikosti 2x10 MHz, zatímco poloviční blok (2x5 MHz) je nedostatečný. A teď Vodafone rozjíždí svůj Turbo Internet na ještě menším bloku: 2x3 MHz.

Jak to hodnotit?

K celkovému obrázku je vhodné ještě dodat, že ze strany Vodafone šlo včera pouze o určité počáteční oznámení, a že další podrobnosti o Turbo Internetu prý budou oznamovány postupně, v následujících týdnech. Naopak veškeré dotazy na aukci, a konkrétně na případnou změnu strategie či plánů Vodafone v souvislosti s aukcí, zůstaly včera bez odpovědi. Jediné, co zaznělo, byla následující věta v tiskové zprávě, že

Veškeré investice do LTE na frekvenci 900 MHz budou následně využity v rámci migrace na LTE vybudované na kmitočtech, které případně získá v aukci.

I z této jediné věty si však lze domyslet dvě věci. Jednou je to, že Vodafone zůstane v aukci a bude se jí aktivně účastnit. A to i přesto, že proti jejím podmínkám protestuje a žádá odklad aukce. Ale stejně tak si z toho lze domyslet, že nynější Turbo Internet je jen dočasným řešením – že jakmile by Vodafone získal nějaký příděl v pásmu 800 MHz (tedy nutně větší než 2x3MHz), dojde k přesunu (migraci) na tyto nové kmitočty. Díky flexibilitě použitého technického řešení (viz výše) by to neměl být větší problém. Navíc by si Vodafone nejspíše pomohl i s plněním předepsaných rozvojových kritérií, které by zřejmě splnil i skrze svůj Turbo Internet.

A co v případě, že by Vodafone odešel z aukce s prázdnou? Pak by ho jeho Turbo Internet asi nezachránil. Jako určité dočasné řešení, pro překlenutí určitého časového úseku, to může postačovat, ale v dlouhodobějším výhledu už nikoli. Zejména kvůli malé celkové kapacitě. Ta by mohla dlouhodoběji postačovat snad jen v případě, pokud by Vodafone opravdu extrémně „škrtil“ konzumaci datových služeb svými zákazníky. Nebo pokud by počty svých zákazníků výrazněji redukoval, neboli zmenšoval svůj podíl na trhu. A to určitě nechce.