Vyšlo na Lupě, 10.9.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0911001.php3

Nový virtuál Studentfone láká na časově omezené promo

Studentfone slibuje 300 MB za každé dobití ve výši 200 Kč, a přístup na Facebook (a některé další servery) nezapočítávaný do objemu FUP. Jde ale jen o časově omezené promo.

Včera, tedy v pondělí 9.9.2013, odstartovali dva noví virtuální operátoři. Kromě již dříve ohlášeného Centropolu jde o dalšího virtuála jménem Studenfone, který se dosud příliš neprezentoval.

Již podle svého názvu nový Studentfone cílí na studenty. Jak by také ne, když za ním stojí společnost GTS Alive s.r.o. (pozor, neplést se shodně pojmenovanou telekomunikační společností), které u nás vydává průkazy ISIC (ale i IYTC a ITIC), a poskytuje další služby, určené studentům. Nicméně zákazníkem nového Studentfone se může stát každý, bez ohledu na to, zda je či není studentem a má či nemá průkaz ISIC. Jedinou výhodou pro držitele průkazu ISIC, kterou se mi podařilo najít, by měla být sleva ve výši 50 Kč na počáteční pořízení nové předplacené SIM karty. Protože jinou variantu služeb – než na bázi předplacenky – nový Studentfone neposkytuje.

Studentfone je pouze značkovým přeprodejcem

Ten, kdo se rozhodne využít služeb nového Studentfone, se fakticky stane zákazníkem českého Vodafone: nový virtuál je totiž pouze značkovým přeprodejcem služeb, které ve skutečnosti (a pod svým jménem) poskytuje společnost Vodafone. S ní také zákazník (účastník) uzavírá smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Stačí nahlédnout do Všeobecných obchodních podmínek, viz následující obrázek:

Z toho jsou pak následně odvozeny i příslušné smluvní podmínky. Například pro výpověď smlouvy platí „původní“ podmínky, aplikované samotným Vodafonem pro jeho přímé zákazníky ještě před poslední změnou k 1.4.2013 (viz včerejší článek), které hovoří o ukončení smlouvy již ke konci aktuálního zúčtovacího období:

Kdykoli se můžete rozhodnout, že si nepřejete, abychom vám nadále služby poskytovali. Pokud nám prostřednictvím linky Zákaznické podpory Studentfone dostupné přes *20 sdělíte výpověď smlouvy alespoň 4 kalendářní dny před koncem zúčtovacího období, smlouva skončí nejpozději posledním dnem zúčtovacího období, jinak až posledním dnem následujícího zúčtovacího období, pokud není dohodnuto jinak.

To vše i přes „marketingová“ ujišťování, že se Studentfone jste „volní jako pták“ a nejste „drženi“ žádnými smlouvami, viz následující obrázky:


Ne trvalá nabídka, ale jen časově omezené promo

Určitá „disproporce“ mezi tím, čím se nový virtuál prezentuje na svém webu, a tím co říkají jeho smluvní podmínky, se týká i hlavních atrakcí jeho nabídky. Pojďme si tuto nabídku proto nejprve podrobněji popsat - a teprve pak si upřesnit, co by mělo být trvalé a co je jen ono časově omezené promo.

Jak již zaznělo výše, u Studentfone vše funguje jen na předplacené bázi, a účastníkům se tak jejich útrata průběžně strhává z jejich kreditu. Základní ceny vypadají následovně:

  • volání do všech sítí v ČR: 2,50 Kč/minutu, s tarifikací 60+1
  • SMS do všech sítí v ČR: 1,50 Kč za zprávu
  • MMS do všech sítí v ČR: 4,50 Kč za zprávu
  • roaming v zóně 1 (EU a EEA): odchozí hovor 7,47 Kč/minutu, příchozí 2,17 Kč/minutu, SMS 2,49 Kč, MMS 11,50 Kč

Pokud jde o data, zde Studentfone nabízí:

  • 300 MB na měsíc za 250 Kč (datový balíček s názvem „Megabajty“)
  • 25 MB na 24 hodin za 25 Kč
  • Dodatečných 300 MB (k měsíčnímu balíčku) za 100 Kč.

A teď to zajímavé: pokud si v daném měsíci dobijete svůj kredit nejméně částkou 200 Kč, dostanete datový balíček Megabajty zdarma. Což je obdobné jako u Mobil.cz, kde však zákazník dostává pouze 200 MB.

Pozor ale na několik zásadních odlišností. Jednou z nich je to, že zatímco u Mobil.cz dostanete těchto 200 MB hned s dobitím, a můžete je tedy hned čerpat, v případě Studentfone vám oněch 300 MB „naběhne“ až se začátkem (prvním dnem) dalšího kalendářního měsíce. Nicméně při pořízení a aktivaci nové SIM karty (za 150 Kč) máte datový balíček Megabajty aktivní a v ceně do konce aktuálního měsíce, a ještě celý jeden následující měsíc.

Současně je tento balíček poměrně výrazným „motivátorem“ k tomu, abyste si svůj kredit dobíjeli pravidelně každý měsíc, a to částkou nejméně 200 Kč. Protože pokud to některý měsíc neuděláte, balíček Megabajty je vám na další měsíc aktivován tak jako tak – ale již nikoli zdarma, ale za plných 250 Kč (viz Všeobecné podmínky):

Za jednorázové dobití ve výši min. 200Kč (hodnoty dobíjené částky se nesčítají, musí jít o jednorázové dobití) získáte na dobíjeném čísle balíček „Megabajty“ na následující kalendářní měsíc automaticky zdarma. Aktivace balíčku proběhne vždy k 1. dni v následujícím měsíci po dobití SIM karty výše uvedenou částkou. V případě, že nezískáte balíček „Megabajty“ zdarma, bude Vám balíček naúčtován dle aktuálního Ceníku.

Samozřejmě to platí jen v případě, že máte dostatečně vysoký kredit. Pokud ne, jste automaticky přepnuti do režimu „denních balíčků“ po 25 MB za 25 Kč, do vyčerpání kreditu:

Pokud nebudete mít k 1. dni v kalendářním měsíci dostatečný kredit pro naúčtování balíčku „Megabajty“, dojde k automatické deaktivaci balíčku „Megabajty“ a datové služby budou poskytovány v rámci balíčku „Data na den“.

Další odlišností oproti Mobil.cz, je následující důležitá pasáž Všeobecných podmínek:

Objem dat i cena balíčku platí jako promo od 9.9.2013 na následujících 12 měsíců. Po tomto datu se cena i objem dat mohou změnit.

Mějte tedy na paměti, že uváděné ceny a parametry balíčku jsou jen dočasné (byť „na rok“).

Jaké jsou podmínky FUP?

Zajímavým způsobem má nový Studentfone vyřešenu i otázku FUP a objemových limitů. Místo obvyklého konstatování, že po vyčerpání příslušného objemu dat dochází ke zpomalení na takovou a takovou rychlosti, to rozvádí následovně:

Abychom zabránili naplnění kapacity připojení či jejímu překročení, používáme následující postupy:
a) Přednostně jsou poskytovány hlasové služby před datovými službami.
b) V případě naplnění kapacity připojení (zejména u základnové stanice) nelze zahájit nový hovor, probíhající hovory nejsou ovlivněny.
c) V případě naplnění kapacity připojení u datových služeb (zejména u základnové stanice) dochází k omezení rychlosti připojení všech aktivních uživatelů sítě.
d) U datových služeb se dále uplatní pravidla FUP (fair user policy). Fair User Policy (FUP) jsou pravidla, která mají za úkol zajistit stejnou a rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají. Nejčastěji jde o dočasné snižování přenosové rychlosti v závislosti na objemu přenesených dat v daném časovém období, případně omezení přenosové rychlosti na vybrané komunikační protokoly. Pravidla FUP se používají zejména v případech, kdy objemy přenášených dat přesahují předem jasně stanovené hranice. Pro datové měsíční tarify, určené pro předplacenou kartu, se zúčtovacím obdobím myslí kalendářní měsíc ode dne, kdy zákazník začal službu používat. Pro balíček Data na den na den se ve všech případech dnem myslí nepřetržité období 24 hodin od aktivace tarifu.

První tři body jsou jasné a logické, ale ten čtvrtý (bod d) je více vágní, než bývá obvyklé. A naopak neobsahuje žádný konkrétní údaj o rychlosti, na kterou by přenosy měly zpomalit při vyčerpání objemového limitu. Podle mé interpretace si tak poskytovatel nechává otevřená vrátka k tomu, aby mohl aplikovat opravdu jakákoli opatření. Ale možná, že je to jen nešikovná formulace, za kterou se nemusí skrývat žádný specifický úmysl. Viz třeba nekonzistentnost s terminologii: proč je v závěru čtvrtého bodu vymezeno „zúčtovací období“, když na něj není jinde odkazováno? A proč se zde hovoří o tarifech (které Studentfone nenabízí), místo o datových balíčcích?

Co se nezapočítává do FUP?

Velkým lákadlem pro studenty, kterým se nový Studentfone také patřičně ohání, je vyjmutí některých webů z objemových limitů FUP. Tedy to, že komunikace s těmito weby se nezapočítává do limitů FUP. 

Studentfone v této souvislosti hovoří o „whitelistovaných webech“ (umístěných na whitelistu), u kterých popisovaný efekt nastává. Pozor je ale třeba dávat na to, že „nezapočítávání“ do objemů FUP  se vztahuje jen na běžné brouzdání webovými stránkami, a nikoli na streamování multimediálního obsahu. Nicméně i na něj je pamatováno: pro streamy z „whitelistovaných“ webů je vyhrazen samostatný objemový limit, a to 300 MB měsíčně.

Další věc, na kterou je třeba si dávat pozor (a na kterou také web Studentfone korektně upozorňuje), je obsah, ve skutečnosti stahovaný odjinud: pokud si třeba na Facebooku  přehrajete vložené video, které je ve skutečnosti streamované třeba z YouTube, žádná výjimka ze započítávání do standardních objemů v rámci FUP pro něj již neplatí.

Facebook jen jako promo

Co mi ale ze strany Studentfone už tak korektní nepřijde, je způsob, jakým jsou zájemci o jeho služby lákáni na Facebook. Všimněte si na předchozím obrázku, že Facebook je na seznamu whitelistovaných webů, pochopitelně hned na jeho prvním místě. A samozřejmě je „whitelistovaný“ přístup na Facebook patřičně zdůrazňován i jinde na webu, viz následující obrázky.

Ovšem až ve Všeobecných podmínkách se dočtete, že právě Facebook nebude na whitelistu trvale. Že jde jen o promo akci, platnou do konce března příštího roku:

Součástí balíčku Megabajty je neomezené prohlížení stránek (nikoliv stahování či prohlížení videí z těchto stránek): www.studenfone.cz, www.isic.cz, www.isicpoint.cz, www.alive.cz, www.regiojet.cz, www.studentagency.cz. V termínu od 9.9.2013 do 31.3.2013 platí promo na neomezené prohlížení na stránce www.facebook.com. Ve všech případech si Studentfone vyhrazuje právo neomezený přístup na stránky zrušit.

Přijde mi to jako docela nepěkná pastička na potenciální zákazníky, kteří se nechají nalákat právě na Facebook. Ale možná, že to sleduje i určitý edukativní cíl: naučit studenty, skrze praktickou zkušenost a reálné dopady na jejich vlastní kapsu, aby si dávali dobrý pozor na marketingové nabídky: aby se nespoléhali jen na líbivé slogany, ale pozorně četli i příslušné smluvní podmínky. A také se jimi řídili.