Vyšlo na Lupě, 15.8.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0815001.php3

ČTÚ vyhlásil finální podmínky aukce mobilních kmitočtů, proběhnout má do konce roku

Finální podoba podmínek aukce prý nedoznala zásadních změn oproti původně navrhované verzi. Vládě byly podmínky předloženy, ale nevyjádřila se k nim – nesešlo se dost ministrů.

Český telekomunikační úřad dnes svolal tiskovou konferenci, na které oznámil zveřejnění konečné podoby podmínek aukce kmitočtů pro mobilní sítě (najdete je zde, včetně harmonogramu). Čtenářům Lupy jistě netřeba připomínat, že jde již o druhý pokus o aukci, protože ten první skončil dosti neslavně (zrušením).

Dnešnímu oznámení předcházelo projednání podmínek aukce na vládě (vládě Jiřího Rusnoka, v demisi). Spíše ale „mělo předcházet“, protože účast ministrů nebyla dostatečná na to, aby se vláda nějak vyjádřila, byť jen formou „vzetí návrhu na vědomí“. Zapotřebí prý bylo 8 ministrů, ale hlasovalo jich jen 7, což nestačilo. Takže ČTÚ splnil úkol předložit svůj návrh podmínek vládě – ale vláda nevyužila možnosti vyjádřit se k němu.

Na tiskové konferenci byl také představen nový harmonogram: oproti předchozím očekáváním je u něj posunut termín pro podávání přihlášek do aukce, a to až do konce září. V médiích se objevily zmínky o tom, že o takovýto odklad žádal Dial Telecom, který současně projevil zájem zúčastnit se aukce. V odpovědi na můj dotaz zaznělo, že ČTÚ skutečně vyhověl žádosti o prodloužení termínu pro podávání přihlášek, ale jednalo se prý o žádost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud jde o další části harmonogramu, zaznělo, že samotná aukční fáze by podle odhadu a přání ČTÚ měla skončit ještě do konce roku, tak aby samotné přidělení kmitočtů mohlo proběhnout někdy počátkem roku příštího. No a teprve pak začnou běžet nejrůznější lhůty, dané podmínkami aukce.

Podrobnější rozbor finální verze podmínek aukce si dovolím přinést v pravidelném pondělním článku zde na Lupě, a proto jen stručně: k žádným zásadním změnám proti navrhované (a již dříve zveřejněné) verzi podmínek prý dojít nemělo, ale určité drobné korekce asi nastaly. Například měl být sjednocen (a prý zkrácen) závazek národního roamingu na 8 let, pro všechny sítě (2G, 3G i 4G). Nebo zvýšena (vratná) záruka, kterou skládá uchazeč o účast v aukci, na 500 milionů Kč (v první aukci to byla polovina). Prodloužen měl být také zákaz obchodování s vydraženými frekvencemi, na 7 let.

Nejspíše v reakci na různé výroky operátorů ohledně právních kroků, kterými se chtějí bránit „nespravedlivým“ podmínkám aukce, zaznělo z úst nového předsedy diplomatické ujištění, že podmínky aukce jsou férovou nabídkou jak pro stávající, tak i pro nové operátory pro jejich vstup na trh. A také očekávání, že jde o pozvánku, na kterou operátoři odpoví kladně a nebudou nadále zpochybňovat právo České republiky na moderní služby, efektivní využívání kmitočtů a vyšší hospodářskou soutěž na telekomunikačním trhu.