Vyšlo na Lupě, 12.8.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0812001.php3

Fayn jako virtuál nabízí zatím nejlevnější volání z mobilu na mobil

Právě dnes startuje v roli virtuála náš nejstarší VOIP operátor, FAYN. A další nováček, Connectica, zase dokazuje, že virtuálního operátora dnes může provozovat i fyzická osoba.

Náš mobilní trh se stále ještě „zabydluje“, a nejspíše ještě dlouho bude. Protože stále přibývají noví hráči, kteří již skutečně fungují a poskytují své služby, stejně jako takoví, kteří teprve avizují svůj zájem na trh vstoupit. Dnes bych vám rád podrobněji představil dva nové hráče z řad těch, kteří již skutečně na trh vstoupili. A oba jsou v něčem unikátní.

Prvním z nich je společnost FAYN Telecommunications, s.r.o., která je naší, nejstarším VOIP operátorem: v této roli funguje již od roku 2002. Dnešním dnem vstupuje na trh i v roli virtuálního mobilního operátora (MVNO), a to s využitím služeb zprostředkovatele (MVNE), kterým je společnost Quadruple. Pokud se nepletu, je to první MVNO, který není pouhým přeprodejcem a který využívá služeb jiného MVNE, než je společnost GTS, hostující v síti T-Mobile.

Jak jsem popisoval v tomto dřívějším článku, Quadruple hostuje v síti Vodafone a deklaruje, že má dvě skupiny velkoobchodních zákazníků: své akcionáře (především členy asociace APKT), kterým prodává „suroviny“, a pak ostatní zákazníky, kterým poskytuje již hotové služby, které oni mohou jen přeprodávat, ale nemohou je měnit.

FAYN by měl spadat do první skupiny, která si ze „surovin“ může vytvářet vlastní služby, a poskytovat je svým jménem a pod svou značkou. Samozřejmě ale jen v rámci „mantinelů“, které mu nastavil hostitelský operátor s vlastní sítí (MNO, zde: Vodafone), a také zprostředkující MVNE (Quadruple). Na webu je ale možné najít i první příklad z druhé skupiny: službu s názvem Žlutá simka, kterou poskytuje společnost TVNET s.r.o. Sama o sobě říká, že „nabízí služby nového virtuálního mobilního operátora Q-CZ“, což je právě Quadruple, hostující v síti Vodafone.

Zpět ale k FAYNu: srovnání jeho nabídky s nabídkami obdobně zaměřených virtuálů (jako je např. voocall a ha-loo, také kombinujících GSM s VOIPem) je zajímavé i kvůli zjištění, zda a jak se liší podmínky různých operátorů s vlastní sítí (MNO) a zprostředkovatelů (MVNE). Bohužel mohou dopředu konstatovat, že koncové nabídky virtuálů se sice v některých zajímavých aspektech liší, ale na nějaké zásadní rozdíly v podmínkách jejich MNO a MVNE to nevypadá.

Mantinely, které nastavili T-Mobile a Vodafone (jako MNO), a které příslušní MVNE (GTS a Quadruple) už mohli jen „dopracovat“, jsou nejspíše velmi podobné. Žádné zázraky proto nečekejte, zejména pokud jde o mobilní data či neomezené tarify. Zde očividně operátoři s vlastní sítí (MNO) drží všechny virtuály i zprostředkovatele pořádně na uzdě, aby jim samotným nemohli příliš konkurovat. Skutečně je „pouští“ jen do segmentu těch nejméně lukrativních zákazníků - s nejnižší útratou a s minimálními požadavky na mobilní data.

Druhý virtuál, kterému se chci dnes věnovat, jménem Connectica, hostuje v síti T-Mobile přes GTS. Tedy stejně jako většina dosavadních virtuálů, kteří nejsou pouhými přeprodejci. Byť ne přímo jako velkoobchodní zákazník GTS, ale „až na čtvrtém patře“, přes dalšího zprostředkovatele. Neprovozuje jej ale žádná firma, nýbrž fyzická osoba: pan Radek Vymazal z Prostějova.

Z mého pohledu je Connectica zajímavá i jako důkaz toho, že k provozování virtuálního operátora dnes již není zapotřebí zázemí velké telekomunikační firmy, ale může být i v silách jedné (podnikající) fyzické osoby. Nebo, jinými slovy: nemusíte živit celou plejádu zaměstnanců ve vlastní firmě, ale můžete zvládnout vše sami. Nepřímo sice stejně „živíte“ zaměstnance svých hostitelů (MNO) a zprostředkovatelů (MVNE), ale na druhou stranu za vás odvádí rozhodující část práce, takže zbytek už se dá zvládnout i vlastními silami a tudíž levněji.

Na druhou stranu je otázkou, zda to platí i dlouhodobě, a pro jaký počet zákazníků je takovýto „one man show“ model únosný.

S čím přichází FAYN?

Hlavní obrysy své nabídky zveřejnil FAYN již minulý týden tiskovou zprávou, a dočíst jste se o nich mohli i zde na Lupě v aktuální zprávičce. Proto je stručně: FAYN nově nabízí dvě skupiny tarifů, z nichž jednu tvoří tarify „kombinované“ (jak pro mobil resp. SIM, tak i pro VOIP), a druhou tarify pouze pro VOIP. V každé skupině jsou přitom tři konkrétní tarify, které vypadají následovně:

nové kombinované tarify

Basic

Medium

Top

Volání v síti GSM (Kč/min.)

1,79 Kč

1,39 Kč

1 Kč

Volání z GSM na pevné linky (Kč/min.)

1,79 Kč

1,39 Kč

1,39 Kč

Volání z GSM na VoIP linky  910XXXXXX

1,39 Kč

1,39 Kč

1,39 Kč

Volání přes Internet (Kč/min.)

0,79 Kč

0,58 Kč

0,58 Kč

SMS

1,49 Kč

1,19 Kč

1,19 Kč

MMS

4,99 Kč

Volné minuty v ceně tarifu

0

50

150

Volné SMS v ceně tarifu

0

25

25

Měsíční poplatek

0 Kč

99 Kč

179 Kč

Zřizovací poplatek

121 Kč

zdarma

zdarma

Přenos mobilního čísla

zdarma

zdarma

zdarma


nové VoIP tarify

Simple

Styl

Stream

Volání do sítě GSM (Kč/min.)

1,39 Kč

0,58 Kč

0,49 Kč

Volání na pevné linky (Kč/min.)

0,47 Kč

0,42 Kč

0,36 Kč

Volné minuty v ceně tarifu

0

100

200

Měsíční poplatek

0 Kč

99 Kč

239 Kč

Kromě toho FAYN nabízí možnost přikoupení neomezených hovorů ve vlastní síti GSM za 160 Kč měsíčně. Pokud jde o ceny roamingu, v rámci EU (a EEA) vypadají následovně:

  • odchozí hovor: 4,49 Kč/minutu
  • příchozí hovor: 2,19 Kč/minutu
  • odchozí SMS: 2,19 Kč

Pro srovnání si ukažme ještě jednu tabulku, s dosavadními cenami VOIP služeb – aby bylo vidět, že se mění i ceny samotného VOIPu. Jednoduše srovnatelné jsou nejnižší tarify, kde poměrně výrazně klesla cena za volání do mobilních sítí (nejspíše díky poklesu cen za terminaci). A i u vyšších tarifů se spíše jedná o zlevnění, i když už nejsou úplně shodné a tudíž ani přímo porovnatelné.

dosavadní VoIP tarify

Start

Pohoda

Padesátník

Naplno

Volání do sítě GSM (Kč/min.)

1,88 Kč

1,27 Kč

0,60 Kč

0,54 Kč

Volání na pevné linky (Kč/min.)

0,47 Kč

0,42 Kč

0,60 Kč

0,36 Kč

Volné minuty v ceně tarifu

0

50

100

250

Měsíční poplatek

0 Kč

59,29 Kč

119,79 Kč

240,79 Kč

Povšimněte si dobře, že FAYN zůstal u své dosavadní tradice, kterou je nabízení jednoho tarifu s nulovým paušálem. K tomu je vhodné dodat, že všechny jeho služby je možné platit jak předplaceným způsobem (tedy z kreditu, který si uživatel musí dobíjet), tak i tarifním způsobem (zpětně, dle vystavené faktury). Tato druhá možnost má ale minimální fakturovanou částku 100 Kč, takže se vyplatí jen zákazníkům, kteří měsíčně utratí více jak těchto 100 Kč.

Bohužel i první možnost, tedy placení z kreditu, má u kombinovaného tarifu Basic (s nulovým paušálem) svou „minimální konzumaci“: během tří měsíců musíte „zkonzumovat“ služby alespoň za 200 Kč. A to i tehdy, když z kreditu platíte za více SIM karet na jednom účtu. Zřejmě tedy i Vodafone coby MNO a Quadruple coby MVNE, stejně jako T-Mobile a GTS, na velkoobchodní úrovni účtují nějaký nenulový poplatek za každou SIM kartu, kterou pak virtuál musí z něčeho pokrýt. Ať už z nenulového paušálu, nebo nějaké minimální konzumace či poplatku za správu SIM karty apod.

Za zmínku také stojí portace (přenesení) mobilního čísla k FAYN, nabízená zdarma. Stejně jako nulový  jednorázový zřizovací poplatek (kromě nejnižšího kombinovaného tarifu Basic, kde přijde na 121 Kč).

Pokud jde o úvazky: i u kombinovaných tarifů by FAYN měl mít smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc (počítáno od prvního dne následujícího měsíce).

Tarifikace: 60+60

Ještě jednu další zvyklost FAYN ze svých dosavadních tarifů nezměnil, a to z mého pohledu bohužel: tarifikaci po celých minutách (60+60). Aplikuje ji i u obou skupin nových tarifů, čímž se mezi virtuály stává spíše výjimkou (nikoli ale jedinou).

Podle dobře známých statistik tarifikace 60+60 zvyšuje útratu zákazníka v průměru o 31 procent, a o tolik bychom tedy navýšit ceny FAYNu při jejich srovnávání s cenami, které předpokládají tarifikaci 1+1. Mimochodem, asi to nebude tím, že by jeho MVNE (Quadruple) neumožňoval nic jiného: třeba služba Žlutá simka, která je pouze přeprodejcem služeb Quadruple (Q-CZ), má tarifikaci 60+1. Což dnes už ale také není „žádná výhra“ (z pohledu zákazníka).

Na druhou stranu minutová cena FAYN-u „z mobilu na mobil“ u kombinovaného tarifu s nulovým měsíčním paušálem (tedy fakticky předplacenky) je 1,79 Kč, což po zohlednění oněch 31% dává 2,3449 Kč (při tarifikaci 1+1). To je ale stále méně než mají přeprodejci jako BLESKmobil či Mobil.cz, kteří si účtují 2,50 Kč při tarifikaci 60+1 (což při přepočtu na tarifikaci 1+1 naroste o 17%, na 2,925 Kč). K tomu máte u FAYNu navíc možnost volat o dost levněji přímo z Internetu (po VOIPu).

Pokud jde o opačný konec pomyslné škály, tedy o minutovou cenu „mobil-mobil“ u nejvyšších tarifů pro hodně volající, pak zde se FAYN dostává na rovnou 1 Kč. Po přepočtu, zohledňujícím vliv tarifikace 60+60, to je 1,31 Kč – ale i to je zatím nejméně ze všech virtuálů, které jsem na trhu zaznamenal.

Pro srovnání: ha-loo si účtuje rovné 2 Kč, voocall chce u všech tarifů shodně 1,69 Kč, Odorik plánuje stejných 1,69 Kč, GoMobil se dostává na 1,50 Kč (ovšem s tarifikací 60+1, po přepočtu 1,76 Kč), a 99mobile na 1,49 Kč (s tarifikací 60+60, po přepočtu tedy 1,95 Kč). Levněji, navíc s nulovým paušálem, lze volat snad jen přes callback (např. u voocall za 2 x 0,55 Kč).

Že by tedy přeci jen existoval určitý (kvantitativní) rozdíl v podmínkách, které virtuálům poskytuje operátor s vlastní sítí (Vodafone, místo T-Mobile) a které zprostředkovává jiný MVNE (Quadruple místo GTS)? Nebo jen FAYN šel s cenami „ještě více dolů“, na úkor svých marží?

Integrace GSM-VOIP?

Tím, co mne u FAYNu nepříjemně překvapilo, je dosud nedotažená (a do budoucna prý zpoplatněná) integrace mobilního a VOIP volání: v tom smyslu, aby když voláte přes VOIP (z jakéhokoli VOIP klienta) viděl příjemce hovoru vaše mobilní číslo, a nikoli číslo VOIP-ové. A tudíž vám při zpětném hovoru volal zpět na vaše mobilní číslo.

Takovouto možnost, kterou třeba voocall nabízí již dlouho (ještě než se stal virtuálem), a ha-loo mobil ji začal nabízet hned se spuštěním svých mobilních služeb, FAYN zatím teprve testuje. A až ji začne nabízet, bude prý za jednorázový poplatek.

Co mobilní data?

Další zajímavou a pro zákazníky důležitou oblastí jsou mobilní data. Jak už ale zaznělo výše, ani zde žádné zázraky nečekejte, mobilní data zkrátka operátoři s vlastní sítí (MNO) „pouští“ snad ze všeho nejméně.

Takže i FAYN začíná jen se dvěma datovými balíčky, volitelně k jakémukoli (kombinovanému) tarifu: jedním měsíčním, s objemem 150 MB za 80 Kč, a jedním denním (přesněji: 24 hodin od první žádosti o data), o objemu 25 MB. Po vyčerpání měsíčního balíčku je rychlost snížena na 20 kbit/s, nebo je možné přikoupit další balíček (zřejmě za stejnou cenu).

Do budoucna FAYN chystá i datové balíčky o velikosti 300 MB a 1 GB. Ohledně jejich dostupnosti ale odkazuje na svého MVNE. Ten byl kupodivu sdílenější a hovoří již o polovině srpna, což je doslova za pár dnů. Takže možná to brzy bude lepší – i když bude ještě hodně záležet také na ceně.

Connectica: one man show

Poskytovatelů služeb elektronických komunikací, registrovaných u ČTÚ a rekrutujících se z řad fyzických osob, kupodivu není málo. Nicméně aby fyzická osoba provozovala virtuálního operátora, jsem zaznamenal poprvé: u pana Radka Vymazala z Prostějova. V evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích u ČTÚ je teprve od 2.7.2013, ale soudě podle jeho webových stránek již dříve poskytoval (asi neveřejné) služby přístupu k Internetu.

Dnes tedy pan Vymazal (který mj. slaví úspěchy i se svými DNA portréty) nabízí i mobilní služby, a to v síti T-Mobile, zprostředkovaně přes GTS jako MVNE (a ještě jeden další subjekt). Jeho nabídku najdete zde, a je kupodivu velmi bohatá (co do nabízených variant tarifů). Minutová cena za volání (z mobilu na mobil) se pohybuje od 2,59 Kč u nejnižších tarifů, až po 1,75 Kč u vyšších tarifů, a není tedy zrovna nejnižší. Navíc tarifikace je bohužel stejná jako u FAYNu, tedy po celých minutách (60+60).

Zajímavé mi ale přijdou datové balíčky od pana Vymazala: jejich nabídka se nedrží tolik „při zemi“ jako u ostatních operátorů, hostujících v síti T-M přes GTS, a poněkud nabourává i dosavadní dogma o tom, že právě mobilní data jsou virtuálům nejvíce „přiškrcena“: zde je nabízen i balíček 3 GB dat za 499 Kč (včetně DPH). To třeba GoMobil, který zatím měl asi nejširší nabídku mobilních dat, „končí“ na 1 GB (za 400 Kč nebo 450 Kč, dle tarifu).

Pro srovnání: sám T-Mobile, který je zde hostitelem (MNO), nabízí 3 GB internetu v mobilu za 449 Kč, a stejný objem 3GB „pro tablet“ za 299 Kč měsíčně.

Proč tedy ostatní virtuálové, kteří hostují ve stejné síti T-Mobile přes stejného MVNE (GTS), doslova skučí nad chudou a předraženou „nabídkou“ mobilních dat, zatímco „one man show“ virtuál se dostal podstatně blíže nabídce a cenám hostujícího operátora?