Vyšlo na Lupě, 28.6.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0628001.php3

Quadruple chce být mostem ke službám typu quadruple play

Vedle operátorů s vlastní sítí (MNO) a virtuálních operátorů (MVNO) se na našem mobilním trhu etablují i „zprostředkovatelé“ (MVNE): po GTS se hlásí o slovo společnost Quadruple. Co je zač, co nabízí a jak funguje?

Vývoj na našem mobilním trhu je v poslední době velmi dynamický. Jak by také ne, po tolika letech vlády oligopolu a neuvěřitelně vysokých cen. Skoro jako kdyby spadla nějaká „mobilní opona“: všichni zájemci o stále lukrativnější mobilní byznys, až dosud držení touto oponou zcela mimo hru, se po jejím pádu derou dopředu a snaží se urvat si pro sebe co nejlepší pozici. Na druhou stranu je to asi přirozená reakce na nepřirozený a uměle udržovaný stav, který u nás tak dlouho panoval.

Co je MNO a HNO?

Postupně si tak zvykáme na zcela nové druhy hráčů, kteří se nám na mobilním trhu usídlují, vedle již dříve etablovaných mobilních operátorů s vlastní sítí. A také na zcela novou terminologii, se kterou jsme se dosud příliš nesetkávali.

Tak třeba: zkratkou MNO (z anglického Mobile Network Operator) se označuje takový mobilní operátor, který má vlastní síť. Její služby pak může poskytovat (na velkoobchodní bázi) dalším operátorům, označovanými obecně jako virtuální mobilní operátoři (MVNO, Virtual Network Mobile Operator). Virtuálním proto, že sami nemají žádnou vlastní síť (zejména tu rádiovou, která potřebuje určitý příděl frekvencí v licenčním pásmu).

Někdy, při striktnějším výkladu pojmu MNO, jde pouze o takového mobilního operátora s vlastní sítí, který tuto síť nezpřístupňuje žádným jiným (virtuálním) operátorům. Pokud tak činí, je už označován jako HNO (Host Network Operator), či HMNO (Host Mobile Network Operator), ve smyslu „hostitele“: je tím, kdo umožňuje, aby v jeho síti někdo „hostoval“, resp. „byl hostem“.

Rozdíl je asi nejlépe patrný na tom, že naši MNO se roli HMNO dlouhá léta bránili, seč jen mohli. Teprve teď, v poslední době, už je tomu jinak. Podle mého názoru je to díky regulaci, přesněji díky perspektivě regulace (v důsledku nové analýzy relevantního trhu č. 8 s mobilní originací).

Jaká je stupnice MVNO?

Také samotní virtuální operátoři (MVNO) tvoří celou bohatou škálu: na jednom jejím konci jsou přeprodejci (obvykle značkoví, u nás například BLESKmobil či MOBIL.CZ), kteří pouze přeprodávají služby MNO, ale jinak žádné vlastní služby (míněno: služby elektronických komunikací) neposkytují. Někdy proto ani nejsou považováni za operátory, natož pak virtuální – v závislosti na tom, jak striktní je chápání a výklad pojmu „virtuální operátor“.

Pokud virtuál poskytuje alespoň vlastní billing, CRM či jinou nezbytnou „obsluhu“ zákazníků, hovoří se o něm už jako o tzv. Service Providerovi. U nás by to nejspíše byly 99mobile, GoMobil a ha-loo.

Nejvyšším stupněm jak je „Full MVNO“, neboli „úplný“ virtuální operátor, který si od mobilního operátora (MNO, resp. spíše HNO) pronajímá pouze služby jeho rádiové přístupové sítě, ale jinak už si veškerý (hlasový i datový) provoz zpracovává ve vlastních mobilních ústřednách, v rámci vlastní páteřní sítě.  Na jeho příchod do ČR zatím stále čekáme.

Co je MVNE a MVNA?

Vedle virtuálních operátorů (MVNO) ale existují i další druhy „hráčů“, kteří se po pádu mobilní opony také začínají objevovat na našem mobilním trhu. Jsou označováni zkratkou MVNE, což je zkratka z anglického „Mobile Virtual Network Enabler“. Do češtiny se to překládá jen velmi špatně: v doslovném překladu znamená koncové „enabler“ něco jako „umožňovatel“: někoho, kdo někomu jinému něco umožňuje.

Nejblíže k reálnému významu pojmu MVNE je asi překlad ve smyslu „zprostředkujícího virtuálního operátora“. Protože MVNE je skutečně jakýmsi zprostředkovatelem mezi hostitelským operátorem s vlastní sítí (MNO, resp. spíše HNO) a virtuálním operátorem (MVNO): na jedné straně je partnerem hostitelského operátora, od kterého nakupuje jeho služby na velkoobchodní bázi, a na druhé straně je sám partnerem jednotlivých virtuálních operátorů (MVNO), kterým přeprodává velkoobchodní služby hostitelského operátora (MNO/HNO).

Pokud by ale MVNE fungoval skutečně jen jako pouhý přeprodejce, byť na velkoobchodní úrovni, pak by asi byl označován spíše jako „agregátor“, zkratkou MVNA (od Virtual Network Aggregator). Samozřejmě i takovéto agregování má smysl, protože operátor s vlastní sítí (MNO/HNO) obvykle nebude mít moc chuti jednat s „malými“ zájemci o roli virtuálního operátora (MVNO) – ale spíše jen s takovým subjektem, který disponuje určitou velikostí zákaznické základny. A tím může být právě agregátor.

V ČR se jako takovýto agregátor/MVNA prezentuje DH Telecom, který se již dohodl na spolupráci s českým Vodafone. A jako MVNA by se možná dala označit i společnost Maxprogress mobile (provozovatel 99mobile), která také nabízí své služby na velkoobchodní bázi dalším subjektům (a již hlásí dva takovéto partnery: komutel a telcoconsulting). Podobně jako společnost ha-vel, která má stejné ambice se svým ha-loo mobil (prý někdy ve 3Q 2013).

Nicméně: pojem MVNE je obecnější než MVNA a zahrnuje i takové subjekty, které kromě pouhé „agregace“ poskytují svým velkoobchodním zákazníkům (virtuálním operátorům) navíc další služby. Třeba v oblasti billingu (fakturace), péče o zákazníka, i infrastrukturní služby elektronických komunikací atd.

Quadruple jako příklad MVNE

Pojďme si nyní popsat roli a možnosti takového MVNE na konkrétním příkladu společnosti Quadruple, která již začala působit na našem mobilním trhu. Nedávno jsem měl možnost si popovídat s jejím vedením, a získat odpovědi na (některé) své otázky. Z nich si dovolím sestavit následující celkový obrázek.

Začít můžeme tím, že Quadruple je subjekt, založený v listopadu 2010 z iniciativy APKT (Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR), se strategickým cílem:

vytvářet podmínky pro začlenění mobilních hlasových a datových služeb do integrovaných nabídek přístupových operátorů.

Těmi „přístupovými operátory“ jsou míněni zejména regionální kabeloví (a další telekomunikační) operátoři, sdružení v asociaci APKT. Ti vesměs již poskytují repertoár tří služeb, označovaný jako „triple play“: TV, Internet a pevné hlasové služby. No a rádi by k nim přidali ještě čtvrtou složku, v podobě mobilních služeb – čímž by se z „triple play“ stal „quadruple play“. Odsud také pojmenování nového subjektu.

Jelikož ale jde o relativně „malé“ subjekty, je nepravděpodobné, že by se s nimi „velcí“ mobilní operátoři s vlastní sítí vůbec bavili. Již jen kvůli počtům jejich zákazníků. Proto potřebují někoho, kdo dokáže agregovat jejich poptávku a jednat s mobilními operátory „jako jeden celek“.

O takovéto jednání se společnost Quadruple snažila již dříve, ještě před pádem „mobilní opony“. Ale v letech 2011/2012 její snahy domluvit se s Telefónikou ještě nebyly úspěšné, stejně jako tehdejší obdobné snahy společnosti GTS. A to ani přes asistenci ČTÚ, který se zúčastnil vyjednávání (podrobněji). Teprve po pádu „mobilní opony“ k dohodě došlo, ale již ne s Telefónikou: GTS se domluvil s T-Mobile, a Quadruple s Vodafone.

Nyní tedy Quadruple začal fungovat. Ale nikoli jen jako agregátor (MVNA), nýbrž jako skutečný MVNE (Mobile Virtual Network Enabler). Protože svým partnerům, jak označuje své velkoobchodní zákazníky z řad operátorů, poskytuje i řadu dalších služeb.

Takovýmito partnery přitom mohou být jak „akcionáři“, neboli členové asociace APKT (označujme je třeba jako partnery A), tak i další zájemci, stojící mimo asociaci (partneři B). Všichni ale musí být registrováni u ČTÚ jako subjekty podnikající v oblasti elektronických komunikací.

Každá ze skupin přitom „dosáhne“ na trochu jiné služby:

  • partneři  A budou moci nakupovat od Quadruple na velkoobchodní bázi „surovinu“, ze které si pak budou sami navrhovat vlastní produkty
  • partneři B budou nakupovat „polotovary“, které budou moci dále přeprodávat vlastním zákazníkům jako výsledné produkty

Faktický rozdíl je tak hlavně v míře, v jaké si partneři mohou moci upravovat to, co sami nakoupí na velkoobchodní bázi: partneři A budou mít větší možnosti úprav, resp. vytváření výsledných produktů dle vlastních potřeb, zatímco partneři B nebudou moci měnit přeprodávané produkty (a případně změny pro ně bude muset udělat jejich velkoobchodní dodavatel). V obou případech přitom půjde o post-paid model, na který jsou stávající „partneři A“ běžně zvyklí – kabelové televize model předplacených služeb nepoužívají, a svým zákazníkům jsou zvyklé posílat pravidelné měsíční faktury. Nicméně: jde o post-paid model na velkoobchodní úrovni. Takový partner, který by vůči svým zákazníkům přeci jen preferoval model předplacených služeb, by si jej mohl realizovat vlastními silami a na vlastní náklady.

To je důležité i z toho pohledu, že Quadruple nabízí svým partnerům, jako jednu z poskytovaných služeb, i celou fakturaci (billing), postavenou právě na post-paid modelu. Podobně je tomu i s dalšími systémy a prvky, které partner (coby MVNO, neboli virtuální operátor) potřebuje ke svému fungování a práci se zákazníky. Tedy třeba to, co je z pohledu jeho zákazníka obvykle označováno jako samoobsluha: prostředí, ve kterém si zákazník může sám (a on-line) nastavit to, co potřebuje, získat výpis hovorů, přehled o platbách atd. To vše má prý Quadruple vybudováno a nabízí svým partnerům jako již hotové řešení, které mohou, ale také nemusí využít. Pokud jej budou chtít využít, mohou tak učinit skrze definované API (na které naváží své stávající systémy), nebo skrze plug-iny do svých systémů, nebo prostým přesměrováním zákazníka do příslušných částí systémů Quadruple.

V zásadě tak prý zájemce o roli virtuála potřebuje jediné: vlastní zákazníky se zájmem o mobilní služby. Nebo alespoň marketing a prodej, pro jejich získání. Vše ostatní, co je k fungování jako virtuální operátor zapotřebí, prý může získat od Quadruple, coby svého MVNE.

Jaké služby může Quadruple nabídnout?

Když jsem se vyptával na konkrétní podobu a „parametry“ mobilních služeb, které Quadruple může svým partnerům nabídnout, byli jeho zástupci nejméně sdílní. Důvodem je to, že nemohou mluvit o podmínkách, které mají nastaveny ve své smlouvě s Vodafone, coby svým hostitelem. Jejich vlastní velkoobchodní nabídky vůči partnerům nejspíše časem naznačí další detaily, ale do té doby musíme vystačit alespoň se základními obrysy. A ty vcelku zapadají do toho, co už vyplývá z nabídky těch virtuálů (MVNO), kteří na našem trhu již působí:

  • u hlasových služeb partneři Quadruple nebudou moci „dosáhnout“ na tarify s neomezeným voláním do všech sítí. Takovéto tarify zatím nabízí jen operátoři s vlastní sítí (MNO) a vše nasvědčuje tomu, že do této oblasti nejsou ochotni virtuály pustit
  • partneři Quadruple budou moci poskytovat tarify s neomezeným voláním do vlastní sítě. Tím je míněna síť Quadruple (hlásící se jako Q-CZ), a nikoli síť Vodafone. Mělo by to ale pokrývat i situaci, kdy zákazník partnera A1 volá zákazníkovi partnera A2, nebo B1 atd. Toto by stále mělo být volání „v síti“ (v rámci sítě Quadruple), a tudíž spadat do neomezených volání ve vlastní síti. Naopak volání do sítě Vodafone (mimo síť Quadruple) už bude voláním do jiné mobilní sítě
  • u hlasových hovorů  na velkoobchodní úrovni pracuje Quadruple s tarifikací 1+1. Je tedy na partnerovi, zda ji zachová nebo nahradí jinou tarifikací
  • partneři Quadruple budou moci nabízet své služby také stylem „více SIM na jednom účtu“. Tedy například rodinné či firemní účty s jednou společnou fakturou za všechna čísla/SIM na společném účtu. Stejně tak budou moci nabízet společné „pooly“ minut, a i SMS, jako obdobu skupinových tarifů u Vodafone: na jeden účet připadne určitý počet minut a zpráv, o které se pak libovolně dělí všechny SIM karty pod daným účtem.. Je to ale možnost, která by měla být dostupná všem partnerům Quadruple na velkoobchodní úrovni. Zda ji využijí, je na nich.

Mobilní data jsou bohužel další oblastí, kde stávající operátoři očividně chtějí držet virtuály co nejvíce na uzdě a nepouštět je k žádným lukrativnějším nabídkám. Quadruple tak zřejmě bude moci nabídnout (na velkoobchodní úrovni) jen jednotlivé měsíční balíčky po 150 MB, a pak denní balíčky o 25 MB. Prozatím tedy žádné neomezené datové tarify.

Partner, který bude chtít nabízet větší datové balíčky (než oněch 150 MB za měsíc), je bude moci sám (na maloobchodní úrovni) různě kombinovat a skládat do větších celků (nikoli ale sdílet mezi více SIM na stejném účtu, jako u hlasu a SMS). Bude ale také muset sčítat jejich nákladovou cenu, což mu efektivně znemožní vytvářet větší balíčky, které by stále byly konkurenceschopné i co do své ceny: u balíčků od operátorů s vlastní sítí jednotková cena (v přepočtu na 1 MB) s velikostí balíčku poměrně rychle klesá – zatímco zde by zůstávala konstantní, a to na úrovni jednotkových cen u menších balíčků.

Zajímavá byla také odpověď na moji otázku ohledně možnosti kombinace mobilních hlasových služeb se službami na bázi VOIP, tak jak to dnes již dělá ha-loo mobil (a brzy nejspíše bude dělat i voocall a Fayn): s tím prý Quadruple nepočítá. Škoda.

Zajímavá byla také odpověď na moji otázku ohledně VOIPu a možnosti jeho kombinace s mobilními hlasovými službami: pevné hlasové služby, které dnes kabeloví operátoři nabízí, jsou technicky postaveny na technologiích VOIP, a jako takové samozřejmě budou moci být různě balíčkovány a nabízeny současně  s mobilními službami. S čím ale Quadruple nepočítá, resp. co přímo zakazuje komerčně nabízet, je možnost originovat hovor v mobilní datové síti pomocí VOIP. Tedy to, aby zákazník volal ze svého VOIP (nejspíše SIP) klienta, který je připojen k Internetu přes mobilní data.