Vyšlo na Lupě, 22.4.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0422001.php3

Akce Datový trezor na 2 měsíce zdarma, aneb: první spam v mé datové schránce

Česká pošta zavedla možnost platit za služby datových schránek pomocí kreditu. A hned rozeslala některým uživatelům nabídku svých služeb přímo do jejich DS.

Nestává se mi často, aby avízo o příchodu nové datové zprávy do mé datové schránky dorazilo v sobotu večer, kdy úřady neúřadují. Jako tuto sobotu, 20.4.2013, v 19:42. A už vůbec ne aby se tak stalo uprostřed plánované odstávky systému datových schránek (od soboty 20.4.2013 od 12:30 do neděle 21.4.2013 do 15:00).

Protože v době odstávky byl systém datových schránek skutečně nedostupný. Tedy alespoň pro své koncové uživatele, jako třeba pro mne. Takže s možností podívat se na to, co tak důležitého mi přišlo právě uprostřed odstávky, jsem proto musel počkat až na neděli.  Naštěstí jsem nemusel čekat až do odpoledne, protože systém se stal dostupným již v neděli ráno.

A co že to tedy bylo? Jak můžete sami vidět na následujícím obrázku, jde o zprávu s výmluvným názvem „Akce Datový trezor na 2 měsíce zdarma“, která mi přišla ze „Systémové schránky provozovatele ISDS“. Tedy od České pošty.

Uvnitř této datové zprávy se nachází PDF dokument velikosti 189 kB.

Obsah tohoto dokumentu vidíte na následujícím obrázku, pod ním pak asi nejdůležitější pasáž v textové podobě:

Česká pošta jako provozovatel Informačního systému datových schránek nabízí doplňkovou službu Datový trezor, která zajišťuje uchování zpráv přímo v datové schránce, a to zcela automaticky, bez toho, že byste se museli o ukládání jakkoliv starat.
Abyste si mohli tuto službu vyzkoušet, právě jsme Vám aktivovali na 2 měsíce Datový trezor o kapacitě 50 zpráv, a to zcela zdarma.

Na první pohled tedy spam jak vyšitý. Včetně charakteristického triku „vypečených“ obchodních nabídek: rovnou jsme vám službu aktivovali, v rámci promo akce.

Jde ale o nevyžádanou obchodní nabídku ve smyslu zákona? Tedy konkrétně ve smyslu §26b zákona č. 300/2008 Sb., který zakazuje rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (stejně jako „jiná obtěžující sdělení“) skrze datové schránky, pod pokutou až 10 milionů?

Předpokládal jsem, že Česká pošta to bude mít nějak „pojištěné“, aby se nejednalo o nevyžádané obchodní sdělení v tomto smyslu. A také má. Popisovaná obchodní nabídka mi přišla pouze do jedné z mých dvou datových schránek (mám DS jako fyzická osoba i jako podnikající fyzická osoba) – a to do té, kterou jsem kdysi dávno (v roce 2010) použil pro jednorázové otestování služby Poštovní datová zpráva. Proto jsem se podíval do obchodních podmínek této služby, které jsem kdysi musel akceptovat. A zde skutečně je odstavec, podle kterého může Česká pošta využívat mé údaje i k tomu, aby mi nabízela další své služby (s možností odvolání tohoto souhlasu, který jsem nevyužil).

V původní podobě smlouvy zněl příslušný paragraf takto:

7.6. Poskytovatel využívá získané osobní údaje za účelem poskytování služby PDZ souvisejících služeb a nabízení dalších služeb Uživatelům. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem. Uživatel je oprávněn vyjádřit písemně nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo  služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Dodnes toto ustanovení najdete i v aktuální verzi Obchodních podmínek služby Poštovní datová zpráva (již jako bod 8.6). Předpokládám tedy, že stejná nabídka přišla pouze těm uživatelům (resp. držitelům) datových schránek, kteří již někdy odesílali ze své datové schránky nějakou Poštovní datovou zprávu, a kvůli tomu museli odsouhlasit České poště její Obchodní podmínky, včetně uvedeného ustanovení.

Proč má reklamu České pošty platit stát?

Za povšimnutí ale stojí jiný aspekt popisované obchodní nabídky na službu Datový trezor: tato nabídka mi byla zaslána skrze „běžnou“ (neboli: „veřejnoprávní“) datovou zprávu, a nikoli skrze Poštovní datovou zprávu (PDZ).

Rozdíl mezi nimi je jak v pravidlech pro doručení, tak zejména v tom, že „veřejnoprávní“ datové zprávy jsou určené k „veřejnoprávním záležitostem“ a platí za ně stát ze svého rozpočtu (dnes již paušálem, ve výši 0,5 miliardy Kč ročně, v cenách bez DPH). Pro ostatní účely, včetně obchodních, jsou určeny Poštovní datové zprávy, které jsou komerční službou a platí za ně odesilatel (ev. i příjemce odpovědní zprávy, či sponzor).

Proč ale Česká pošta rozesílá své obchodní nabídky skrze „veřejnoprávní“ datové zprávy, za které platí stát? Proč je neposílá skrze Poštovní datové zprávy, za které by platila (byť sama sobě)? Nebo má i takovouto možnost nějak „ošetřenu“, nejspíše v rámci smlouvy, kterou se státem uzavřela právě při přechodu na paušální způsob zpoplatnění „veřejnoprávních“ datových zpráv k počátku letošního roku? Tu k dispozici nemám.

A mimochodem: jestlipak by podobné služby kolem datových schránek (datový trezor a samotné Poštovní datové zprávy) mohl nabízet také nějaký jiný subjekt, aby existovala alespoň nějaká možnost výběru a konkurence? Nebo má na všechny takovéto služby Česká pošta monopol?

Datový trezor zlevňuje

Připomeňme si, že Datový trezor i Poštovní datové zprávy patří mezi tzv. aditivní (rozuměj: doplňkové, rozšiřující) služby k datovým schránkám, které provozuje právě Česká pošta, a také si za ně nechává platit.

Služba s názvem Datový trezor, někdy označovaná také jako DUDZ (Dlouhodobé úložiště datových zpráv), spočívá v prodloužení doby, po které jsou jednotlivé zprávy ve vaší datové schránce automaticky mazány. Standardně jde o 90 dnů, ale pokud si zaplatíte za datový trezor, příslušný počet datových zpráv vám ve schránce vydrží déle.  

Fakticky jde o pronájem místa na pevném disku, na kterém se vaše datové zprávy mohou „udržet“ tak dlouho, jak dlouho za službu platíte. Rozhodně ale nejde o žádný archiv, který by se nějak aktivně staral o vaše dokumenty, obsažené v datových zprávách, a nějak prodlužoval možnost ověření elektronických podpisů na těchto dokumentech, a tím i jejich praktickou využitelnost.

Vlastně ani z principu nemůže, protože ani Česká pošta se ze zákona nesmí dívat dovnitř vašich datových zpráv na jednotlivé dokumenty a cokoli s nimi dělat. Tedy například kontrolovat, jestli u některého z dokumentů v datové zprávě nehrozí expirace certifikátu, o který se opírá jeho podpis či časové razítko (což by ukončilo možnost ověřit takovýto podpis jako platný). Proto ani nemůže takovouto situaci adekvátně řešit (včasným přidáním dalšího časového razítka). Tak se o to raději ani nepokouší.

Původně přitom tato služba, která fakticky nedělá vůbec nic (a jen „nemaže“), stála opravdu nemalé peníze. Začínala na objemu 100 datových zpráv na dobu 1 roku, viz následující obrázek (s ceníkem na webu České pošty).  

Nově, nejspíše od tohoto víkendu, je možné si objednat popisovanou službu („datový trezor“)  již třeba jen na půl roku, a to již pro 50 zpráv. Také ceny se zdají být nižší, viz nová kalkulace přímo z datové schránky na následujícím obrázku.

Nově i pomocí kreditu

Až dosud jste pro využití některé z „aditivních“ služeb České pošty museli uzavřít písemnou smlouvu (byť stačilo v elektronické podobě, skrze datovou schránku), a následně platit za faktury, které vám Česká pošta následně posílala. Dalo by se to tedy označit jako „post-paid“ princip, známý například u tarifů telekomunikačních operátorů.

Od právě skončeného víkendu ale Česká pošta přichází i s možností předplatného, resp. kreditu. Nejprve si tedy „nabijete kredit“ u své datové schránky, a pak jej můžete čerpat. Zatím na dvě služby: již popisovaný Datový trezor, a pak na odesílání Poštovních datových zpráv.

Způsob dobití kreditu je relativně jednoduchý: musíte se dostat na adresu https://www.kredit-ds.cz (pozor, včetně https, přesměrování nefunguje), a to buďto přímo nebo odskokem zevnitř datové schránky, kde je uveden odkaz na dobití kreditu. V záhlaví (v pravé části) si také můžete povšimnout nové nabídky, signalizující stav aktivace aditivních služeb, včetně odkazu na stav kreditu.

Na samotné „dobíjecí“ stránce najdete jednotlivé možnosti platby. Je mezi nimi inzerována i možnost platby pomocí platebních karet, ale to je asi jen nějaké nedopatření či omyl. Ve skutečnosti je místo platebních karet nabízeno jen placení přes mobilní službu Mobito.

Tak jsem zkusil alespoň platbu přes internetbanking České spořitelny, kde platba už proběhla.

Tedy: až na možnost seznámit se s Obchodními podmínkami České pošty, jejichž odsouhlasení je podmínkou pro možnost provést platbu. V době, kdy jsem vše zkoušel, vedl příslušný odkaz do neznáma (na hlášení o nedostupné stránce). Stejně jako řada dalších odkazů u popisovaných služeb (jako např. na Obchodní podmínky pro poskytování služby Datový trezor, které by se měly nacházet na této adrese, ale v době psaní tohoto článku tam ještě nebyly, či odkaz na ceník a další informace ke službě Datový trezor).

Takže kdoví, co jsem České poště zase odsouhlasil, když jsem chtěl pro potřeby tohoto článku provést platby v minimální výši 30 Kč. Stačil jsem si ale všimnout například toho, že po dobití kreditu se v nastavení příslušné datové schránky objevil souhlas s příjmem poštovních datových zpráv, který tam původně nebyl (a sám jsem ho neuděloval).

Aktivace odesílání Poštovních datových zpráv všem

A ještě jedné věci jsem si všiml: se zavedením kreditu u datových schránek očividně došlo také k automatické aktivaci možnosti odesílat Poštovní datové schránky. Dříve byla tato možnost neaktivní, a  její aktivace byla vázána na uzavření smlouvy s Českou poštou. Nyní ale tato podmínka odpadla -  a tak odesílání Poštovních datových zpráv mají nově povoleno všichni. Fakticky tak ale mohou činit až po nabití dostatečného kreditu (nebo po uzavření smlouvy na „post-paid“ zpoplatnění).

Mimochodem, ona minimální částka 30 Kč, na kterou lze nabít kredit u datové schránky, stačí jen na odeslání jedné jediné Poštovní  datové zprávy. Ta sice přijde na 14,13 Kč včetně DPH – ale to pouze v případě, kdy s Českou poštou uzavřete smlouvu a platíte „tarifním“ způsobem (zpětně, na fakturu), navíc s měsíčním poplatkem 24,20 Kč (dříve 50 Kč). Jako předplacená služba, tedy z kreditu a bez měsíčního paušálu, zaplatíte za jednu Poštovní datovou zprávu rovných 18 Kč, viz následující ceník:

Na jedné straně je to sice méně než některé druhy listovních zásilek, na druhou stranu to stále jsou horentní peníze. Nehledě na to, že podle původních smluv, uzavřených ještě mezi MV ČR a Českou poštou v roce 2009, měla cena jedné (veřejnoprávní) datové zprávy  v dnešní době činit již jen 8,32 Kč bez DPH, resp. 10,07 Kč vč. DPH (a to po přenesení 123 milionů datových zpráv, dnes jsme už skoro na 127 milionech).

Cena Poštovní datové zprávy sice zpočátku kopírovala pokles cen „veřejnoprávních“ datových zpráv. Jenže už nekopíruje. A když jsem se ptal České pošty proč, odpověď byla lapidární:

Poštovní datová zpráva je čistě komerční produkt, cena je určena obchodní politikou Pošty

Tak jo. Ale pak si také plaťte reklamu na svoje komerční služby ze svého, a ne ze státního. Neposílejte své nabídky pomocí (veřejnoprávních) datových zpráv.