Vyšlo na Lupě, 9.4.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0410001.php3

Český T-Mobile kupuje český T-Systems, fúzovat ale nebudou

Cílem dnes oznámené transakce je lepší využití synergií mezi oběma dosud samostatně působícími subjekty. Případný rebranding není do budoucna vyloučen, ale není na pořadu dne.

T-Mobile Czech Republic a T-Systems Czech Republic mají stejné písmeno T na začátku, nápadně podobná loga vyvedená ve stejné barvě, a hlavně oba patří do stejné „stáje“ – do telekomunikační skupiny, resp. koncernu Deutsche Telekom AG. 

Přesto to jsou dva různé subjekty, které na tuzemském trhu působí samostatně, a jsou zaměřené na poskytování (do značné míry) odlišných služeb: T-Mobile především na telekomunikační služby (dnes už nejenom mobilní), zatímco T-Systems hlavně na ICT řešení a služby. Přesto si v některých situacích dokázali i konkurovat.

Teď by se ale o jejich samostatnosti mělo hovořit už v minulém čase. Protože právě dnes firmy oznámily, že jedna kupuje tu druhou. Tedy že český T-Mobile kupuje český T-Systems, a to od společnosti T-Systems International, která je součástí stejného mateřského koncernu Deutsche Telekom AG. Příslušná transakce byla podepsána 27. března 2013, a formálně dokončena by měla být počátkem června. Asi i vzhledem k tomu, že jde o ryze „vnitrokoncernovou“ záležitost, nebyla cena zveřejněna.

Cílem transakce ale není žádná fúze obou subjektů: ty budou i nadále působit na našem trhu samostatně, pod vlastními značkami. I když, jak na dnešní tiskovce zaznělo, budoucí „rebranding“ a spojení pod jednu značku (opět s „T“ na začátku) není do budoucna vyloučen.

V dohledné době prý půjde hlavně o to, aby oba subjekty maximálně využily vzájemných synergií. Aby si nekonkurovaly, ale naopak postupovaly společně, včetně poskytování konvergovaných služeb. A to zejména vůči zákazníkům z firemního segmentu, na které dosavadní T-Systems primárně cílí (byť má i určité aktivity pro rezidenční zákazníky).

Jednou ze synergií může být třeba propojení optických sítí obou subjektů: T-Systems má hodně optiky v Praze (prý nejvíce), zatímco T-Mobile buduje celoplošnou optickou síť.

Zajímavé je také vzájemné srovnání obou subjektů co do jejich „velikosti“: český T-Systems měl v roce 2012 tržby 3,4 mld. Kč a má 670 zaměstnanců. Český T-Mobile měl tržby 26 mld. Kč a má 2600 zaměstnanců.

Tiskovou zprávu i prezentaci z dnešního oznámení najdete zde.