Vyšlo na Lupě, 9.4.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0409001.php3

ČTÚ zveřejnil podmínky pro opakovanou aukci kmitočtů pro mobilní sítě

O možnosti vyhradit některý z nejlukrativnějších bloků v pásmu 800 MHz pro nového hráče nechtěl ČTÚ dříve ani slyšet. Nyní změnil názor i některá pravidla aukce.

První část tajenky s názvem „nová aukce“ je po včerejšku rozluštěna: pokus o reparát rozjíždí ještě dosavadní předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Právě včera, 8.4.2013, a tedy na den přesně po zrušení prvního pokusu o aukci, jeho úřad zveřejnil návrh podmínek nové aukce. Podle zcela neoficiálních informací se tak opět stalo „individuálním“ rozhodnutím samotného předsedy, a nikoli kolektivním rozhodnutím Rady Úřadu. Stejně jako v případě zrušení prvního pokusu to zřejmě bylo formálně v pořádku (resp. plně v kompetenci předsedy), ale osobně to nepovažuji za příliš šťastné.

Nové podmínky nyní musí projít měsíční veřejnou konzultací (tj. do 8.5.2013), a mohou se tedy ještě nějak změnit. Ale i tak jde o poměrně zásadní „nalinkování“ celého opakovaného pokusu o aukci, který ale již bude fakticky řídit nový předseda Rady ČTÚ. Připomeňme si, že stávajícími předsedovi končí jeho funkční období již 30.4.2014, a že podle dosavadních výroků ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby (který vládě navrhuje obsazení postu předsedy Rady) není prodloužení mandátu pana Dvořáka  pravděpodobné.

Změny v pásmu 800 MHz, aneb: ČTÚ mění názor

Vypořádávat připomínky k podmínkám opakované aukce (po měsíční veřejné konzultaci) by tak měl už nový předseda. A bude zajímavé sledovat, zda a jak dalece bude moci (a také ochoten) „vybočit“ z mantinelů, které mu nastavil jeho předchůdce těsně před svým odchodem. Půjde přitom i o tak zásadní věc, jakou je obrat o 180 stupňů v pohledu na to, zda má být pro nového hráče rezervována nějaká část nejlukrativnějšího spektra v pásmu 800 MHz (z tzv. digitální dividendy).

Protože ještě v prvním kolem ČTÚ (pod vedením dosavadního předsedy) zastával názor, že nově příchozímu nelze v tomto pásmu nic vyhradit. Ocitujme si, jak v rámci vypořádání připomínek Úřad reagoval na příslušné požadavky:

Vyčlenění bloků v pásmu 800 MHz pro nově vstupujícího operátora, tzn. vyloučení možnosti držitelů kmitočtů v pásmu 900 MHz ucházet se o tyto bloky, je dle Úřadu z hlediska regulačních cílů i zákonných principů, kterými je Úřad při stanovení podmínek výběrového řízení vázán, neopodstatněné.

a

Podle názoru ČTÚ nelze přednostně nabízet volné kmitočty pro případné vybudování nové celoplošné sítě proto, že způsob výběrového řízení, včetně stanovení max. limitu drženého množství kmitočtů pro jednotlivá pásma, resp. jejich kombinace, dává případným zájemcům o vybudování takové nové celoplošné sítě dostatečné možnosti získat potřebné množství kmitočtů napříč dotčenými kmitočtovými pásmy.
Uvedené kmitočty budou nabídnuty především pro celoplošné poskytování nových mobilních služeb vysokorychlostního přístupu. Takové služby v těchto pásmech dosud neposkytují ani současní mobilní operátoři, a proto není důvod k přednostní nabídce jakémukoliv zájemci.

Nyní už ale má ČTÚ jiný názor, a v nových podmínkách pro nového hráče vyhrazuje jeden blok 2x10 MHz v pásmu 800 MHz (ten nejvyšší, A3). Přesněji: vyhrazuje ho pro nové hráče (a soutěž mezi nimi), protože do opakované aukce se může přihlásit víc nových zájemců, a ne pouze jediný (jako PPF v případě první aukce).

Vyvolávací cena vyhrazeného bloku 2×10 MHz je stanovena na 2,2 miliardy Kč. Pokud se skutečně přihlásí jen jeden zájemce, nebude mít s kým soutěžit, a tak se tato vyvolávací cena stane i cenou výslednou.

Zbývající (poloviční) bloky 2×5 MHz v pásmu 800 MHz mají vyvolávací cenu 1,0 a 1,1 miliardy Kč. Pro srovnání: v neúspěšném prvním kole aukce měly všechny tři bloky nejprve stejnou vyvolávací cenu (1,1 miliardy), ale pak (po připomínkách operátorů) byla tato cena snížena na 0,8, resp. 0,9 miliardy Kč. A následně to zřejmě byla právě cena za tyto tři bloky, která se vyšplhala až někam blízko k oněm 20 miliardám (v součtu).

Nyní, v rámci opakované aukce, ale fakticky bude konkurence dokonce ještě větší: původně čtyři hráči soutěžili o tři bloky (2x10 MHz). Nyní, když pro nové hráče bude jeden blok vyhrazen, budou tři stávající hráči soutěžit o dva bloky. Samozřejmě za předpokladu, že se do opakované aukce znovu přihlásí stejní zájemci, jako do zrušené první aukce.

S tím souvisí i další zajímavá změna, která se týká povinnosti (pro stávající hráče) poskytovat tzv. národní roaming novému hráči: původně byla vázána na získání bloku 2x10 MHz v pásmu 800 MHz. Což skýtalo určitou „únikovou“ variantu pro případ, že by dva stávající hráči získali každý jen 2x5 MHz, a pak je používali společně, jako jeden blok 2x10 MHz. Nově je povinnost národního roamingu (v sítích 2G a 3G) ukládána i při zisku bloků 2x5 MHz, zatímco se ziskem 2x10 MHz je spojena až povinnost národního roamingu v sítích LTE.

Změny v pásmu 1800 MHz a 2600 MHz

Spíše „kosmetickou“ změnou je rozšíření bloku, vyhrazeného pro nového hráče v pásmu 1800 MHz: původně pro něj bylo nachystáno 2x15,6 MHz, s tím že vedle toho zbýval ještě malinký blok 2x0,2 MHz. Nově jsou oba tyto bloky spojeny do jednoho bloku 2x15,8 MHz, který je rezervován pro nového hráče. Vyvolávací cena tohoto bloku je ale vyšší, než byl součet vyvolávacích cen obou původních bloků: po snížení to bylo 375+5 milionů, nově je to rovných 500 milionů Kč.

Zbývajících 9 bloků 2x1 MHz v pásmu 1800 MHz zůstalo beze změny, a pouze narostla jejich vyvolávací cena: ze 24 milionů na 30 milionů za každý blok.

V pásmu 2600 MHz se vyvolávací cena za jednotlivé bloky nezměnila. Co se ale změnilo, je počet bloků – přibyl jeden blok 1x5MHz v nepárové části pásma 2600 MHz, takže v opakované aukci je vlastně více frekvencí než původně. Jde přitom o blok, který bude přidělen zdarma tomu, kdo získá „předchozí“ blok, a to s následujícím odůvodněním:

Žadateli, kterému bude ve 2. fázi aukce (Rozdělení kmitočtů) přidělen kmitočtový blok vymezený kmitočty 2610,0 – 2615,0 MHz, bude z důvodu zvýšeného rizika rušení tohoto bloku výrazně omezujícího jeho využitelnost automaticky bezúplatně přidělen i blok vymezený kmitočty 2615,0 – 2620,0 MHz (D10).

Minimální konzumace?

Zajímavou změnou, kterou nové podmínky pro opakovanou aukci zavádí,  je jakási „minimální konzumace“ pro soutěžící v aukci: ti musí nadefinovat „minimálního požadované portfolio“, coby nejmenší rozsah frekvencí, o který chtějí soutěžit – a pokud by se v aukci dostali „pod“ tento rozsah, přichází i o to, co až dosud vysoutěžili a fakticky vypadávají ze hry.

Další změny se pak (alespoň podle včera vydané tiskové zprávy) mají týkat změn v průběhu samotné aukce:

  • snižuje se počet možností stažení nejvyšší nabídky na dvě a současně zavádí sankce za zneužití této možnosti,
  • zrychluje se průběh elektronické aukce cestou více kol za den a zvýšení hodnoty minimálního možného příhozu.

Přitom zvýšení minimálního možného příhozu není stanoveno relativně, ale opět absolutně, neboli fixováno na vyvolávací cenu (a nikoli na aktuálně dosahovanou cenu). Takže je zajímavou otázkou, do jaké míry to skutečně zrychlí průběh aukce, aby se nevlekla tak dlouho, jako aukce předchozí.

A hlavně: jak nové podmínky zabrání tomu, aby se cena v aukci znovu nevyšplhala do takových výšin, které pak Úřad prohlásí za příliš vysoké? Když konkurence v pásmu 800 MHz by vlastně měla být ještě větší než dříve? Tedy pokud vůbec má být nějak bráněno tomu, aby účastníci aukce mezi sebou skutečně soutěžili tak vysoko, na kolik si troufají. Vždyť aukce je přeci od toho aukcí (a nikoli soutěží krásy), aby se soutěžilo právě skrze co nejvyšší cenu.

Pouze jednotky miliard?

Když už jsme u cen, pak je na místě si říct, že v předchozí neúspěšné aukci byla vyvolávací cena (v součtu za všechny bloky) 7,4 miliardy Kč, ale v aukci se měla vyšplhat až nad 20 miliard. Přitom když ČTÚ původní aukci zastavil, deklaroval jeho předseda, že za adekvátní by považoval cenu nejvýše 12 až 15 miliard.

Nyní, před připomínkami v rámci konzultace, je vyvolávací cena vyšší: 8,75 miliardy Kč. A ČTÚ ve své tiskové zprávě uvádí, že očekává výslednou cenu v řádu jednotek miliard:

ČTÚ odhaduje, že jednorázové mimořádné příjmy státního rozpočtu z aukce se budou pohybovat v řádu jednotek miliard Kč.

Znamenají ony „jednotky miliard“ méně než 10 miliard? A tedy další pokles oproti odhadům, které byly ještě před měsícem prezentovány?

Trocha spekulací

Na podrobnější analýzu včerejšího oznámení ze strany ČTÚ, stejně jako na podrobnější komentáře, bude zapotřebí trochu více času. Ostatně, ani stávající mobilní operátoři se včera ještě nechtěli vyjadřovat, s odkazem na to, že sami teprve vše studují. Výjimkou je Telefónica, jejíž tiskový mluvčí již stihl odsoudit větší vstřícnost vůči novému hráči:

Telefónica nevidí podle svého mluvčího Hanyho Farghaliho důvod pro vyhrazení části spektra v pásmu 800 MHz pro nového operátora a pokládá ho za diskriminační. "Tento krok neodpovídá průběhu ukončené aukce, kde spolu soupeřili čtyři rovnocenní hráči," potvrdil Farghali.

To ale ještě nic fakticky neříká, protože nelibost a prskání operátorů právě kvůli tomuto kroku se dalo očekávat prakticky s jistotou. Podstatná bude až síla a forma jejich další reakce.

V mezidobí si proto dovolím popustit trochu více uzdu fantazii: co by se asi stalo, pokud by se naplnily spekulace některých médií o tom, že PPF už znovu do aukce nepůjde? Pak by se asi chvíli soutěžilo o oba „levnější“ bloky v pásmu 800 MHz, než by se jejich cena plus minus srovnala s cenou vyhrazeného bloku (2,2 mld. Kč), a tím by aukce skončila.

A co kdyby se naopak potvrdily dřívější spekulace o tom, že PPF naopak koupí českou Telefóniku? Tomu nahrávají i nedávné zprávy o tom, že zadlužená španělská matka skutečně hodlá prodat svou českou dceru. Byť možná ne celou, ale jen její část. Pak by vlastně také zůstali tři zájemci o ony tři nejlukrativnější bloky v pásmu 800 MHz.

Nebo to dopadne tak, že o něco větší vstřícnost vůči novým hráčům, skrze vyhrazení jednoho z bloků v pásmu 800 MHz, přiláká nějakého dalšího zájemce? Uvidíme. Ale za jak dlouho, to prý závisí i na tom, kdy se ČTÚ podaří „dokončit výběrové řízení na subjekt, který bude realizovat elektronickou aukční fázi“. Znamená to tedy, že ČTÚ chce vyměnit dodavatele aukčního softwaru, kterým dosud byla rakouská společnost AlladinIT za 8,375 milionu Kč?