Vyšlo v Lidových novinách, 23.1.2013, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0123001.php3

Velká hra o úzké pásmo?

Možná jsme na to kvůli všem těm chřipkám, amnestiím a volbám trochu pozapomněli, ale je to tak: aukce kmitočtů pro mobilní broadband stále pokračuje. Původně se očekávalo, že skončí ještě v loňském roce, ale teď už se blíží konec ledna a stále nic. Stále jen ticho po pěšině. Nebo by se spíše hodilo jiné přísloví? To o klidu před bouří?

Absence průběžných informací rozhodně nepřekvapuje, protože všichni zúčastnění museli přijmout přísného bobříka mlčení. Jasné je pouze to, že v aukci stále někdo přihazuje, a proto aukce pokračuje. Časem se samozřejmě dozvíme, kam až toto přihazování dospělo a do jakých výsledných sum se vyšplhaly nabídky za jednotlivé části nabízeného spektra. Co se ale těžko někdy dozvíme, jsou konkrétní strategie jednotlivých hráčů: podle čeho dnes přihazují? Jaká jsou jejich kritéria, jejich limity a další faktory, které určují jejich chování v aukci?

Můžeme se jen domýšlet a spekulovat. A také si třeba dávat některé věci do vzájemných souvislostí. Jako třeba nedávnou informaci o tom, že jeden z hráčů v aukci (Kellnerova skupina PPF) má zájem o koupi jiného hráče v téže aukci (české Telefóniky). V našich i zahraničních médiích je dokonce zmiňována i nabízená částka: 100 miliard korun, v přepočtu 5,210 milionu dolarů. Ale hrdé španělské matce to je nejspíše málo, protože zatím prý k dohodě nedošlo právě kvůli ceně.

Ono je to vlastně i logické, že zatím k žádné dohodě nedošlo: hodnota české Telefóniky, pokud vůbec je na prodej, bude velmi záviset i na tom, jak dopadne stále ještě probíhající aukce. Připomeňme si, že nejlukrativnějším artiklem, o který se v aukci hraje, jsou tři bloky o šířce 10 MHz z tzv. digitální dividendy, o které se zcela jistě uchází všichni čtyři hráči. Jenže tři bloky pro čtyři zájemce znamenají, že na jednoho se nedostane - a asi právě kvůli tomu všichni stále ještě přihazují. Protože zůstat tím, komu zbude v rukou příslovečný Černý Petr, opravdu nebude příjemné. I z hlediska jeho celkové hodnoty pro případný prodej.

Takže je docela dobře možné, že nebývale dlouhé přihazování je důsledkem ještě větší hry, než je samotná aukce kmitočtů. Hry, která probíhá primárně již jen mezi dvěma velkými hráči, Telefónikou (spíše už tou španělskou) a českým PPF. Nejspíše to je pořádně ostrý duel, tak jak bývá zvykem ve světě velkého byznysu, ve kterém jde o velké miliardy. A víme o něm a o jeho průběhu ještě méně, než o samotné aukci.

To, jak tento duel dopadne, ale může mít velmi zajímavé důsledky pro celý náš telekomunikační trh. Zajímavé i v tom ohledu, že je velmi obtížné je byť jen predikovat. Možných výsledků snah o převzetí české Telefóniky ze strany PPF je totiž více, a ne všechny musí být "slučitelné" s výsledky a podmínkami aukce. Protože ta (kromě jiného) klade i určitá horní omezení na to, kolik frekvencí může jeden soutěžitel v aukci získat. A pak by se náhle ze dvou soutěžitelů stal jeden držitel?

Do výsledku celého duelu se proto zcela určitě promítne jak postoj sektorového regulátora (tedy ČTÚ), tak i postoj regulátora soutěžního (ÚOHS). Jen koncových uživatelů, kteří si od aukce hodně slibovali, se už tradičně nikdo moc ptát nebude. Ale ani oni nemusí přijít zkrátka, protože i rozpoutání cenové války a pokles cen jsou jednou z možností, jak vše může vyvinout. Protože i to je způsob, jak český PPF, vybavený dostatkem volných peněz, může přitlačit ke zdi španělskou matku a přinutit ji odprodat svou místní dceru levněji.