Vyšlo v Lidových novinách, 17.10.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b1017001.php3

K čemu nám bude LTE?

Na výsledek aukce kmitočtů pro mobilní broadband, který vypsal Český telekomunikační úřad, si ještě nějaký ten pátek počkáme. Již dnes se ale pilně diskutuje o tom, co vlastně přinese nová technologie LTE (plným jménem Long Term Evolution), která bude na nových kmitočtech nasazena, a jak budou její služby zpoplatněny. To zatím není vůbec jasné.

Původně se o této technologii předpokládalo, že bude jakýmsi "definitivním řešením" datových potřeb mobilních uživatelů, protože přinese opravdu skokovitý nárůst kapacity mobilních sítí. Dnes už je ale jasné, že onen skok nebude až tak výrazný. Stávající technologie, zejména HSPA, totiž neusnuly na vavřínech a také zrychlují. Takže místo nějakého pětinásobku s příchodem LTE to bude spíše tak dvojnásobek dosavadní rychlosti. I to samozřejmě bude velký přínos - ale spíše postupného či evolučního charakteru, než skokového. Ostatně, vždyť ono LTE má evoluci přímo ve svém názvu.

Fígl je ale v něčem jiném: zatímco kapacitní možnosti mobilních sítí rostou lineárně, ať již na dvojnásobek či pětinásobek, objem provozu generovaného uživateli vykazuje spíše exponenciální růst. A to nemůže dopadnout dobře. Dříve či později - ale spíše dříve - přestane lineární nárůst stačit, a exponenciální růst provozu znovu převáží. Přesněji: i po nástupu LTE se časem začne znovu projevovat nedostatek kapacity, který již dnes nutí mobilní operátory odvádět co největší část provozu do sítí, kde je kapacity dostatek. Hlavně do Wi-Fi sítí.

Abychom ale byli přesní: nedostatek kapacity a potřeba odvádění provozu do jiných sítí se projevují u zahraničních mobilních operátorů, zatímco ty naše příliš netrápí. Důvodem je odlišný historický vývoj u nás a v zahraničí: zatímco v mobilně vyspělých zemích operátoři své zákazníky zpočátku příliš neomezovali, naši je drželi mnohem více na uzdě, skrze umělé omezování rychlosti a přísné objemové limity. Díky tomu se liší i současný vývoj: zatímco zahraniční operátoři dnes spíše "přiškrcují", neboli ustupují od neomezených datových tarifů a zavádí určitá omezení, u nás dochází k trendu do značné míry opačnému: k určitému uvolňování dosud velmi přísných omezení. Teď ale: co s tím vším udělá nástup technologie LTE?

V zahraničí je LTE pro operátory příležitostí k tomu, aby nemuseli tolik "přiškrcovat" své zákazníky a omezovat je v jejich "mobilně-datovém rozletu", což je vždy vnímáno negativně. Díky tomu jsou zahraniční operátoři asi i více motivováni k co nejrychlejšímu zavádění technologie LTE.

To naši operátoři budou v odlišné situaci. Pro ně bude LTE spojeno spíše nutností dalšího mírného uvolňování dosud pevného stisku kolem "datového hrdla" jejich zákazníků. Protože jak jinak by ve svém marketingu "prodali" novou technologii, kterou musí tak jako tak nasadit - již jen kvůli tzv. rozvojovým kritériím, spojeným s kmitočty získanými z aukce. Pokud by ale ponechali stávající objemové limity, a pouze zvýšili uměle omezenou rychlost přenosu, vedlo by to k velmi kurióznímu a negativně vnímanému efektu: uživatel, který už dnes může vyčerpat svůj měsíční objemový limit doslova za chvilku, by to nově (díky vyšší rychlosti) stihl za poloviční, třetinovou či třeba i čtvrtinovou dobu.

Jenže když "uvolnit", jak konkrétně? Mají být nové kapacitní možnost technologie LTE zohledněny jiným zpoplatněním a jinými objemovými limity, než ostatní technologie? Nebo nemá být mezi technologiemi rozlišováno a všechna data mají být zpoplatněna stejně? S tím teď musí mít naši operátoři pořádně zamotanou hlavu.