Vyšlo v Lidových novinách, 5.9.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0905001.php3

Nová krev pro ČTÚ

Rada Českého telekomunikačního úřadu by měla brzy dostat novou posilu, v osobě právníka Roberta Pelikána. Alespoň tak si to přeje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, kterému přísluší nominovat kandidáta, a který už ho také oficiálně představil širší veřejnosti. Tím ukončil období spekulací, kdy se řešilo, zda uvolněný post bude obsazen na principu "teplého místečka pro někoho zasloužilého", či se záměrem dosadit do Rady někoho, kdo by mohl prosadit nějaké výraznější změny.

Během této doby se v médiích objevovaly zasvěcené informace o tom, jak si prý předseda vlády Nečas přeje první variantu. Ministr Kuba ale dával najevo, že chce variantu druhou, a že hodlá pokračovat v trendu "omlazování" Rady ČTÚ, který nastolil již v březnu nominací novináře Ondřeje Malého. Tentokráte padala jména jako Dana Bérová (dříve ministryně informatiky ČR) či Hynek Chudárek (bývalý šéf televize Óčko). Nakonec ale oficiální nominaci získal - a také přijal - někdo třetí. Již zmiňovaný právník Robert Pelikán, prezentovaný jako expert na soutěžní právo, i s praktickými zkušenostmi v této oblasti.

Pravdou je, že toto je téměř ideální specializace vzhledem k tomu, co je vlastně ve hře. Formálně sice jde jen o post jednoho z pěti členů Rady ČTÚ, který je momentálně neobsazený, a jehož obsazení musí ještě schválit vláda jako taková (na základě návrhu ministra průmyslu a obchodu). Ale fakticky asi bude ve hře více: v čele Českého telekomunikačního úřadu totiž stojí Předseda Rady, který celý úřad fakticky řídí a má poměrně výrazné pravomoci. V současné době je předsedou Pavel Dvořák, který je po Davidu Stádníkovi teprve druhým předsedou Úřadu za celou dobu existence jako samostatného a nezávislého úřadu. Hlavně ale: panu Dvořákovi končí jeho mandát na přelomu března a dubna příštího roku.

Předsedu Rady ČTÚ přitom také volí vláda, opět na návrh stejného ministra průmyslu a obchodu, jako v případě členů Rady. Takže lze očekávat, že na předsedu bude nominován právě někdo z "koní" současného ministra Kuby. Právník, se zaměřením na soutěžní právo a s praktickými zkušenostmi, pak asi bude nejpravděpodobnější volbou. A také si nejvhodnější.

Alespoň podle mého názoru totiž dosavadnímu ČTÚ nejvíce chyběla odvaha jít do většího sporu s velkými operátory. Ne snad, že by jim chodil nějak výrazněji "na ruku". Ale stejně tak moc "nekopal" ani za jejich zákazníky a prakticky vůbec nebojoval proti tomu, jak je operátoři odírají. Dokonce dlouhou dobu ani nedával najevo, že by mu toto odírání nějak vadilo a nesignalizoval potřebu s tím něco dělat. Byl to spíše takový "úřednický úřad", který dbal hlavně na to, aby měl krytá vlastní záda a nemohl být nařčen z nedodržování toho či onoho předpisu.

Teprve v poslední době se situace začala trochu obracet, a alespoň rétorika úřadu se poněkud posunula směrem k prosazování zájmů a potřeb zákazníků. Jenže od slov ke konkrétním činům, a hlavně ke konkrétním dopadům, je ještě daleko. A hlavně: bude nutné nebát se a jít do boje. Nejspíše i do větších právních sporů, protože mocní operátoři jistě neustoupí z dobytých pozic jen tak snadno. Takže zkušený právník v čele ČTÚ, navíc znalý soutěžního práva, bude více než potřebný. Nejlépe právník dostatečně ambiciózní, aby si na novém postu chtěl i "udělat jméno". Ať si jej udělá, sám mu rád zatleskám. Hlavně aby uspěl.