Vyšlo na Lupě, 23.8.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0823001.php3

Nové tarify Vodafone podruhé: kromě Férových budou i tarify podpultové

Podle dodatečných informací od Vodafone jeho nová nabídka přináší další revoluční změnu: kromě své plně veřejné části, již představené nejširší veřejnosti a novinářům v podobě tzv. Férových tarifů, bude mít i méně veřejnou část, která nebude nabízena aktivně, ale jen reaktivně.

V úterý jsem zde na Lupě psal o nových Férových tarifech českého Vodafonu. Teď, na základě dodatečných informací, se ale ukazuje, že to nebyly všechny změny v jeho nabídce. A že ne všechno, co jsem v původním článku psal, je pravdou.

Pravdou není to, že končí „stavebnicovost“, neboli možnost namíchat si vlastní tarif „na míru“ z dílčích komponent. To bylo podstatou dosavadních Tarifů na míru, jak individuálních tak společných. A z tvrzení Vodafone, že všechny dosavadní tarify končí (ve smyslu možnosti nově je aktivovat, nikoli ve smyslu možnosti dále je využívat) jsem si sám dovodil, že s Tarify na míru končí i možnost „stavebnice“, neboli možnost ušít si tarif na míru podle vlastních potřeb. A že nově už bude možné aktivovat jen oněch šest Férových tarifů, které Vodafone v pondělí představil. Protože nic jiného Vodafone také v pondělí nepředstavil.

Teď se ukázalo, že to byl chybný závěr. Pravdou je, že ještě na tiskovce padaly určité náznaky jako „bude možné se individuálně domluvit nějak jinak“, což jsem interpretoval v obvyklém smyslu různých doplňkových balíčků, jako třeba s dalším objemem dat, dalšími minutami, dalšími SMSkami apod. Také v tiskové zprávě se objevila následující věta:

Vedle nových balíčků bude Vodafone zároveň nadále připraven vyjít vstříc individuálním potřebám firemních i nefiremních zákazníků

Ve skutečnosti  to prý je tak, že Vodafone bude i nadále nabízet jakousi obdobu dosavadních Tarifů na míru. Byť zatím asi ještě nemá jasno v tom, jak jim bude říkat. Protože podle následujících dvou dodatečně získaných tabulek jsou označeny stále jako Tarify na míru, ale v diskusi s lidmi z Vodafone padaly spíše termíny jako „individuální komponenty“.

Ale hlavně: podle toho, co mi bylo z Vodafone sděleno, nebudou tyto „individuální komponenty“ aktivně nabízeny  v rámci obvyklých marketingových masáží (inzerátů, reklam atd.), a prý nebudou uváděny ani na běžných webových stránkách Vodafone či v eshopu. Bude ale možné je najít v (úplném) ceníku, a zřejmě i aktivovat v samoobsluze. Na Mobil.cz to trefně označili jako „podpultový“ způsob nabídky.

Hlavním „kanálem“ pro jejich odbyt má být zákaznická linka, kde operátor bude moci nejlépe „vycházet vstříc individuálním potřebám firemních i nefiremních zákazníků“, jak naznačuje i ve své tiskové zprávě. Vše s argumentem, že většina zákazníků si prý stejně vybere některý z šesti předem sestavených balíčků (rozuměj: Férových tarifů), nabízených ve zvýhodněné ceně oproti nové „stavebnici“, ať již se nakonec bude jmenovat jakkoli.

No, na jedné straně je to jakési stvrzení současného faktického stavu, kdy veřejné ceníky jsou jen pro toho, kdo se nechce s operátorem dohadovat a smlouvat jak někde na orientálním tržišti - zatímco  slušnější ceny jsou dostupné jen na individuální bázi pro toho, kdo je ochoten a schopen vyvinout na operátora dostatečný tlak. Ale že by se tento přístup stal takto „oficiální“, to jsem ještě nezaznamenal. A vůbec se mi to nelíbí.

Že některé tarify nejsou aktivně nabízeny, i když je stále možné je aktivovat, až takovou novinkou není – ale jen u starších tarifů. Nikoli u zcela nových, které by přímo vznikaly už jako „reaktivní“ a nabízené jen v reakci na určité kroky zákazníka. To nepovažuji za dobrý trend, právě naopak.

Jaké je srovnání?

Důvodem, proč Vodafone aktivně nezveřejňuje svou novou stavebnici (ať již budou pojmenované jako nové Tarify na míru či Individuální komponenty) může být i to, že u nich lze poměrně snadno a jednoduše srovnat jejich výhodnost s dosavadními Tarify na míru, v jejich individuálním provedení.

To skutečně jde – a ihned je patrné, že změny se týkají pouze  hovorného a SMS zpráv. Začněme tedy SMSkami , viz následující tabulka (s cenami vč. DPH):

SMS v balíčku

0

50 SMS

100 SMS

200 SMS

250 SMS

300 SMS

neomezené SMS

dosud

za balíček

0

60 Kč

100 Kč

200 Kč

500 Kč

za SMS nad balíček

1,50 Kč

1,20 Kč

1,00 Kč

0,80 Kč

N/A

nově

za balíček

0

60 Kč

100 Kč

175 Kč

250 Kč

500 Kč

za SMS nad balíček

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

N/A

Zde je na první pohled patrné, že cena za stejné balíčky se nezměnila, a u nových balíčků (se 200 a 300 SMSkami) v přepočtu na jednu SMSku o něco vzrostla. Co se ale změnilo opravdu výrazně, je cena za SMSku nad rámec balíčku:  zatímco u dosavadních „komponent“ s velikostí balíčku cena klesá, zde zůstává konstantní, a to na nejvyšší ceně 1,50 Kč/SMS. Takže: jednoznačné zdražení.

Před srovnáním hovorného si nejprve přidejme několik důležitých informací:

  1. v každé komponentě (v každém řádku) bude možné volit také nulovou variantu, s cenou 0 Kč.
  2. nulová varianta u hlasu (tj. 0 minut za 0 Kč) umožňuje volat za 6,50 Kč za minutu (vč. DPH), ale s původní tarifikací 60+1
  3. ostatní varianty hlasu již používají tarifikaci 1+1, a zahrnuté minuty je možné využít tak jako u Férových tarifů, tedy i pro volání do zahraničí. Zde mohu upřesnit svůj předchozí článek v tom smyslu, že do všech 29 destinací se může volat jak do pevných, tak i do mobilních sítí.

Nyní již samotné srovnání:

0

20 min.

50 min.

100 min.

125 min.

200 min.

250 min.

300 min.

400 min.

600 min.

ne omezeně

dosud

0

110 Kč

250 Kč

500 Kč

750 Kč

1000 Kč

2700 Kč

6,50 Kč

5,50 Kč

5,00 Kč

4,00 Kč

3,00 Kč

2,50 Kč

N/A

nově

0

300 Kč

500 Kč

750 Kč

900 Kč

1400 Kč

3200 Kč

6,50 Kč

4,80 Kč

4,80 Kč

4,80 Kč

4,80 Kč

4,80 Kč

Jak je z této tabulky patrné, cenová hladina obecně roste. U balíčku s 50 minutami a s neomezeným voláním roste samotná cena, zatímco u balíčků za 500 Kč či 750 Kč klesá počet minut. Pravdou je, že větší část tohoto nárůstu může jít na vrub dopadům tarifikace: díky tarifikaci 1+1 fakticky provoláte více, než se stejným počtem minut tarifikovaných stylem 60+1. Ale změny v cenách, resp. počtu minut jsou o něco vyšší, než kolik odpovídá 17 procentům.

Jistě, nové balíčky hovorného jsou „hodnotnější“ ještě v tom, že umožňují volat do zahraničí. Odpovídá to ale zvýšení jejich „užitné hodnoty“?  A kolik zákazníků toto skutečně využije? Zaplatí to samozřejmě všichni, a operátor tak má vyšší výnosy.

Jenže: neřešíme zde úplně špatnou otázku, kdy se snažíme zjistit, zda konkrétní zdražení je či není adekvátní a přijatelné? A zda je akceptovatelné to, aby operátor přicházel s nabídkou, snad poprvé rozdělenou na více veřejnou a aktivně nabízenou část, a na část méně veřejnou, nabízenou jen na bázi „individuálního přístupu“?

Pokud Vodafone sliboval změnit český mobilní trh, tak mi z toho zatím vychází spíše změna k horšímu. Tedy alespoň z pohledu zákazníka, který místo poklesu cen pozoruje spíše jejich zvyšování, a kromě toho je mu dáváno najevo, že manýry orientálního tržiště nejsou ani tak excesem, jako spíše normou.

Ale pohled operátora samozřejmě může být jiný. On zde není proto, aby dělal nějaké pomyšlení svému zákazníkovi, ale aby přinášel co nejvyšší zisk svým akcionářům.