Vyšlo na Lupě, 21.8.2012
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0821001.php3

Nové Férové tarify od Vodafone: revoluce na mobilním trhu se nekoná

Nové Férové tarify Vodafone jsou postaveny na skutečně sekundové tarifikaci. Jsou také přehlednější, protože nabízí podstatně méně variant, než dosavadní stavebnice Tarifů na míru, a hlavně začínají až na vyšší cenové hladině. Na té operátor zákazníkovi někde přidá, někde ubere, ale žádná zásadní změna v cenové hladině se nekoná.

Český Vodafone včera představil nové tarify, o kterých dopředu avizoval, že mají změnit český mobilní trh. A v jedné věci měl pravdu: po dvanácti letech svého působení na tuzemském trhu skutečně prolomil jedno odvěké telekomunikační tabu. Konkrétně to, že zákazníkům (ani novinářům) se neříká, jaké triky na ně operátor nasazuje, aby zvýšil své výnosy. Přesně v duchu staré telekomunikační moudrosti, podle které není důležité, kolik toho zákazník protelefonuje či jinak zkonzumuje, ale kolik se mu toho dá naúčtovat.

Tentokráte ale Vodafone začal svou prezentaci nevídanými slogany, jako: „zákazníci platí za nic“. Či konstatováním  že přes 97% hovorů je při minutové tarifikaci zaokrouhleno nahoru. A dokonce s vyčíslením toho, o kolik si operátor skrze tarifikaci přilepšuje, s odkazem na údaje právě z Lupy (viz tisková zpráva):

Jiné než vteřinové účtování hovorů může vést k dražšímu vyúčtování za hlasové služby. Dokládají to například nezávislé údaje časopisu dTest nebo serveru Lupa.cz. Podle druhého zákazníci s účtováním 60+60 (po minutách) spotřebují při stejném počtu hovorů o 31 % jednotek více a zákazníci s účtováním 60+30 o 23 % jednotek více než zákazníci, jimž jsou hovory účtovány po vteřinách.

Jaká to změna oproti dosavadním neochvějným dogmatům, jejichž stopy stále najdete i na webu samotného Vodafone. Ten dosud prezentoval jako férovou tarifikaci 60+1, která podle stejného zdroje (tohoto článku od Ivo Fišera zde na Lupě) způsobuje navýšení účtovaných částek o plných 17 procent.

Jenže ono to asi opravdu nešlo jinak, když alfou a omegou nové nabídky je skutečně vteřinová tarifikace. Tedy účtování po vteřinách, už od první vteřiny, po kterém zákazníci tak hlasitě volali, včetně mé maličkosti. A tak došlo i na „překvalifikování“ toho, co je vlastně férové:  zatímco dříve to pro Vodafone byla tarifikace 60+1, nyní je férovou tarifikace 1+1. Navíc prý jde o správný směr, kterým by se měl trh vyvíjet, jak se dočteme i v tiskové zprávě:

“Tento typ účtování je férový  vůči  zákazníkům a zároveň je to správný směr, kterým by se měl trh nyní vyvíjet,“ říká Mario Mele, viceprezident pro nefiremní zákazníky Vodafonu. 

Takže teď už jistě uhodnete, jak Vodafone nazval své nové tarify: jsou to Férové tarify.

Jiné než Férové tarify už nebudou v nabídce

Než se pustíme do podrobnějšího rozboru nových Férových tarifů, doplňme si ještě jednu důležitou informaci: jak už to při příležitosti nových tarifů bývá, s jejich příchodem skončí možnost aktivace všech dosavadních tarifů. Konkrétně se tak stane v noci z 25.8. a 26.8.2012. Pak už si budete moci aktivovat jen nové Férové tarify.

Své stávající zákazníky, kteří využívají některý z dosavadních tarifů, Vodafone samozřejmě nemůže nutit k přechodu na některý z nových Férových tarifů tím, že by stávající tarif přestal poskytovat. Ti, kteří jej mají, jej tedy budou moci využívat i nadále. Ale Vodafone je může různě „popostrkovat“. Například tím, že co nejvíce ztíží jakékoli změny u stávajících tarifů, a jejich uživatele naopak nažene do situace, ve které je bude moci co nejlépe přesvědčovat k přechodu na nové tarify. Takže od uvedeného data už nepůjde měnit nastavení u stávajících tarifů, ale bude nutné o ně požádat na zákaznické lince. Kde vám jistě rádi nabídnou přechod na nové tarify a budou vás přesvědčovat o jejich výhodách.

Kolik stojí férovost?

Pojďme nyní k té asi nejzajímavější a klíčové otázce: jaká je cena za „férovost“ v podobě skutečně vteřinové tarifikace? O co zákazník přijde, nebo co naopak získá s novými tarify? Jiný slovy: jaké je srovnání stávajících tarifů s těmi novými?

Připomeňme si na následujících dvou obrázcích, jak vlastně nové Férové tarify vypadají, alespoň ty v podání pro nefiremní zákazníky: jde o trojici hlavních tarifů, a trojici „doplňkových“ balíčků.

Už v tomto je další zásadní rozdíl: zatímco dnes Vodafone nabízí poměrně bohatou stavebnici, ze které si zákazník může ušít tarif „na míru“, nově už to možné nebude, a zákazník si bude moci vybrat jen mezi výše uvedenými šesti balíčky, které případně bude moci obohatit o některé doplňky (například další mobilní data). Znamená to ale, že bude moci „začít“ až podstatně výše, na vyšší ceně, než jak bylo možné dosud, kdy si zájemce mohl sám „namixovat“ i mnohem levnější tarif, třeba s nulovými minutami hovorného, a jen s mobilními daty (viz obrázek). Tipuji, že již jen toto může být pro velký počet zákazníků zcela zásadní problém – že je takto operátor vlastně tlačí do vyšší povinné konzumace.

Zkusme si ale srovnat některý z nových balíčků s tím, co je nabízeno dnes. Vezměme třeba nejnižší z dodatečných balíčků za 399 Kč (včetně DPH), který zahrnuje 50 minut hovorného, 150 MB dat a neomezené SMSky, ale jen do vlastní sítě. Dnes najdeme v nabídce podobný balíček za 362 Kč. Má však jen 50 SMS, místo neomezených, zato ale do všech sítí. Také jeho 50 minut hovorného (s tarifikací 60+1) by mělo odpovídat jen cca 43 minutám při tarifikaci 1+1. Na druhou stranu jeho cena je přeci jen nižší. Takže s určitým zjednodušením si dovolím konstatovat, že rozdíl až tak velký není.

Rozdíl však může být v detailech. Například v tom, za kolik voláte po vyčerpání objemu hovorného, zahrnutého do paušálu. Tedy oněch 50 minut v obou právě srovnávaných balíčcích.  Protože u nových balíčků vždy voláte za stejnou minutovou cenu, a to 4,99 Kč (včetně DPH), ať už jde o nejmenší či naopak největší balíček. Což je asi výhodné u těch menších, ale naopak nevýhodné u těch největších. Naproti tomu u stávajících balíčků byla minutová cena odstupňována: u menších balíčku byla vyšší, a postupně klesala. Takže u popisovaného dosavadního balíčku s 50 minutami za 362 Kč jste po vyčerpání oněch 50 minut volali za rovných 5 Kč (včetně DPH), ale třeba u balíčku se 400 minutami jen za 2,50 Kč.

Řekněme si také, že pro opačnou situaci, tedy pro nevyčerpané minuty v balíčku, se pravidla nemění. Zde už Vodafone svou „férovost“ neměnil, a tak vám nevyčerpané minuty sice převede do dalšího měsíce, ale jen jednoho, a čerpat je začínáte stejně až po vyčerpání nového přídělu minut za daný měsíc.

Volání i do zahraničí

Zkusme si nyní udělat podobné srovnání pro opačnou stranu spektra: pro nejvyšší balíček v dosavadní nabídce (viz obrázek) a v nové nabídce Férových tarifů. Zde je největším balíček s neomezeným voláním a neomezeným SMSkováním, a s 1,2 GB dat, za 3299 Kč. Zde tedy vychází srovnání jednoduše a jasně: nový  balíček je dražší a obsahuje podstatně méně dat (1,2 GB místo 3 GB). Takže zde by výsledný verdikt mohl být celkem jednoznačný: jde o jasné zhoršení.

I když: určité plus zde přeci jen je. Protože hovorné, obsažené ve všech nových Férových tarifech, je možné čerpat jak na hovory v tuzemsku (do pevných i mobilních sítí), tak i do 29 dalších zemí. Konkrétně jde o tyto země, ovšem bez určení toho, do jaké sítě se dá volat. Takže to nejspíše bude jen do pevné sítě, a jen v některých lokalitách (jako je např. Čína) by se mohlo jednat i o volání do mobilní sítě:

Andorra, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Británie, Vietnam

Zajímavé také je, že po vyčerpání kreditu se do těchto zahraničních destinací volá již za jinou minutovou cenu, než v rámci paušálu: za 11,40 Kč (místo 4,99 Kč v rámci ČR).

Na závěr si zkusme srovnat ještě balíčky odněkud z „prostředka“. Třeba prostřední z nových Férových balíčků, který za  999 Kč nabízí 300 minut, 600 MB a neomezené SMSky. Nejblíže mu asi je stávající balíček za 1065 Kč, který nabízí stejných 600 MB, 400 volných minut a 100 volných SMS. Vzhledem k rozdílné tarifikaci se 400 minut u jednoho (s „horší“ tarifikací) blíží ke 300 minutám druhého, takže rozdíl je pak hlavně v počtu SMS. Celkově pak je nový balíček o výhodnější.

Celkové hodnocení

Pro detailní hodnocení  nových Férových tarifů bude nutné počkat na to, až budou zveřejněny všechny jejich detaily. Protože některé detaily (typu druhu cílové sítě u volání do zahraničí, viz výše) zatím nebyly zveřejněny – a mohly by přinést nějaké významné překvapení.

V tuto chvíli so dovolím předběžně zhodnotit nové tarify tak, že z pohledu tarifikace jsou skutečně revoluční změnou – ale z pohledu celkové výhodnosti pro zákazníka žádnou zásadnější změnu nepředstavují. Někde jsou výhodnější, jinde naopak (třeba právě dat). Za nejvýznamnější bych proto považoval „ztrátu volnosti“ ze strany zákazníka, kterému se radikálně zmenšuje možnost výběru (když místo dosavadní „stavebnice“ má k dispozici jen několik málo balíčků). A hlavně: tato „ztráta volnosti“ ho posouvá k vyšším cenovým hladinám.