Vyšlo v Lidových novinách, 16.7.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0716002.php3

Otevřeli jsme dveře pro nového operátora?

Trošku to zavrzalo, ale dveře pro nově příchozího se přeci jen pootevřely: aukce dosud volných kmitočtů pro mobilní sítě může odstartovat. Na jejím konci může být tolik očekávaný příchod nového hráče na náš telekomunikační trh. Tedy vstup dalšího mobilního operátora, od kterého si mnozí slibují rozhýbání stojatých vod našeho mobilního rybníka. Hlavně celkové snížení cen mobilních služeb, které jsou u nás vnímány jako velmi vysoké a připisovány tomu, že mezi stávajícími mobilními operátory neexistuje skutečná konkurence. Právě to by nově příchozí mohl změnit. Mohl by rozpoutat cenovou válku se svými konkurenty, a v jejím důsledku vyvolat pokles cen mobilních služeb.

Může to ale dopadnout i jinak: nový hráč může získat v aukci kmitočty, vstoupit na trh, vybudovat svou síť - a pak si uvědomit, že všechno také musí z něčeho zaplatit. Že své investice potřebuje získat zpět, nemluvě již o očekávání svých akcionářů ohledně nějakých zisků. To vše ho bude tlačit k tomu, aby naopak nešel do žádné cenové války. Bude ho to motivovat spíše k zachování co nejvyšších cen. I když i to má svá proti: se stejnými cenami jako u svých konkurentů by jen těžko získával nějaké zákazníky, protože žádní "volní" už u nás prakticky nejsou. Snad každý, kdo potřebuje nějaké mobilní služby, už "u někoho je", a nově příchozí ho bude muset nákladně a složitě přetahovat pod svá křídla. A na co ho bude lákat, když ne na nižší cenu? Spoléhat se na naštvanost zákazníků a jejich odstředivé tendence, neboli snahu opustit stávajícího operátora už jaksi "z principu", asi nebude dostatečné.

Zajímavým aspektem je i to, jaké služby vlastně bude nový operátor moci poskytovat. Protože nadcházející aukce, jejíž podmínky včera Český telekomunikační úřad konečně zveřejnil, se týká kmitočtů určených pro mobilní broadband. Tedy pro rychlé mobilní datové služby a nikoli pro hlasové služby. Ačkoli to nikde není řečeno takto "natvrdo", počítá se s tím, že půjde o nasazení technologie LTE (od: Long Term Evolution). A to je čistě datová technologie, která původně vůbec nepočítala s poskytováním hlasových služeb.

Pro stávající mobilní operátory to není žádný problém, protože oni už mají poskytování hlasových služeb dávno vyřešené. Mohou je nadále poskytovat pomocí svých GSM sítí, a stejně tak i skrze své 3G sítě. A pochopitelně dobře vědí, že hlasové služby stále generují rozhodující část jejich výnosů. Takže datové služby jsou pro ně spíše jen "další zdroj výnosů".

Nový operátor by ale byl v jiné pozici: neměl by pod sebou "polštář" zavedených, fungujících a dobře vynášejících hlasových služeb, které by tvořily základ jeho výnosů. Je otázkou, zda by se vůbec uživil jen z poskytování datových služeb. Asi na to lze rovnou odpovědět: neuživil, a tak by musel hlasové služby v nějak podobě také poskytovat. Určité možnosti k tomu mít bude, byť ne úplně jednoduché a přímočaré - ale celkově je to další faktor, který zhoršuje jeho pozici oproti stávajícím operátorům.

Na druhou stranu podmínky aukce ho přeci jen určitým způsobem zvýhodňují. Například v tom, že bude moci získat více nových kmitočtů než stávající hráči. Nebo že bude moci využít jejich sítě, samozřejmě za úplatu, formou tzv. národního roamingu, do doby než zcela dobuduje svou vlastní celoplošnou síť. Osobně si ale myslím, že celková míra zvýhodnění nového hráče je nízká. Příliš nízká na to, aby dostatečně kompenzovala jeho handicapy coby nově příchozího, a hlavně pak samotnou skutečnost, že vstupuje na již plně obsazený trh. Domnívám se, že ČTÚ (a naše vláda, která podmínky aukce fakticky schvalovala) mohli v podpoře nového hráče jít ještě mnohem dále.

Sečteno a podtrženo, musíme určitě počítat i s eventualitou, že nikdo nový na náš mobilní trh nevstoupí. Tedy že se nikomu nevyplatí jít do aukce, či nepodaří v ní uspět. Pak by to dopadlo tak, že stávající operátoři by si mezi sebou nějak rozebrali nově nabízené kmitočty a jejich "vzájemná souhra" na našem mobilním trhu by mohla vesele pokračovat dál. Osobně to považuji za dosti pravděpodobný scénář, ale velmi rád se budu mýlit.

Je to ale příliš černý scénář? Je to konec nadějím na zlepšení situace na našem mobilním trhu, hlavně pokud jde o řešení problému s nedostatečnou konkurencí? Nikoli. Ostatně, ani samotná aukce toto nemá za úkol. Byl by to spíše jen jakýsi vedlejší efekt jejího hlavního úkolu, kterým je přidělení volných kmitočtů. Pokud se nedostaví, jsou v záloze ještě další možnosti, jako nástup virtuálních operátorů. Osobně si od nich slibují více, než od případného nového operátora. Konec konců: potřebujeme v naší malé zemi další velkou a drahou mobilní síť? Nebo by stačily sítě stávající, pokud by jejich služby byly poskytovány na skutečně konkurenční bázi?