Vyšlo v Lidových novinách, 11.1.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0111001.php3

Datové zprávy zlevní!

Jeden okřídlený vtip říká, že "šetřit se musí - ať to stojí, co to stojí". Přesně to mi vytanulo na mysli, když jsem si po Novém roce, konkrétně 5. ledna 2012, přečetl jednu z tiskových zpráv ministerstva vnitra. Tu, která informuje o snížení ceny za datové zprávy, přenášené skrze datové schránky, a už ve svém titulku avizuje, že "stát ušetří miliony korun".

Připomeňme si, že ještě před spuštěním datových schránek se stát rozhodl, že potřebné technologické řešení nebude ani budovat, ani provozovat, ale pouze používat jako službu. Že bude platit určitou částku za každou přenesenou datovou zprávu, ale nic víc, protože vše ostatní si musí zafinancovat poskytovatel služby. S Českou poštou, kterou si jako poskytovatele určil, stát rovnou sjednal i cenu, která postupně klesá: do přenesení prvních 33 milionů přenesených zpráv přišla každá na 15,04 Kč (bez DPH). Pak jednotková cena klesla na 13,36 Kč, a po přenesení dalších 33 milionů (celkem tedy 66 milionů datových zpráv) klesla na 11,68 Kč, stále v cenách bez DPH.

Jak asi tušíte, k překonání hranice 66 milionů přenesených datových zpráv došlo právě kolem 5. ledna 2012. Takže by asi skutečně bylo na místě konstatovat, že datové zprávy právě zlevňují, a že "stát ušetří miliony korun".

Bylo by to i pravda, nebýt jedné drobnosti. Konkrétně toho, že stát si s Českou poštou dohodl pro něj poněkud nevýhodnou podmínku: že ke snížení ceny sice dochází dosažením oné objemové hranice (zde 66 milionů přenesených datových zpráv), ale s platností až od prvního dne dalšího kalendářního čtvrtletí. Takže datové zprávy nezlevnily od 5. ledna 2012, ale zlevní až od 1. dubna 2012. Tedy skoro o celé čtvrtletí později, když už to vyšlo takto "šikovně".

Stát tedy zaplatí naopak o dost více, než kdyby si takovýto odklad nesjednal. Nebo kdyby objemu 66 milionů bylo dosaženo ještě v závěru roku 2011, a nižší cena mohla platit od 1. ledna 2012. Schválně si to spočítejme: rozdíl u jedné datové zprávy činí 1,68 Kč (bez DPH). Při počtu kolem tří milionů zpráv, přenesených za měsíc, a při téměř třech měsících do konce právě započatého čtvrtletí, to dává bratru kolem 15 milionů korun (bez DPH). Tedy: ne "bratru", ale České poště, z kapes státu. A ten je nebere odnikud jinud, než z kapes daňových poplatníků.

Jenže to není zdaleka všechno. Zmiňovaná tisková zpráva vyčísluje celkovou úsporu, dosaženou díky datovým schránkám za celou dobu jejich provozu, na více než 600 milionů - díky rozdílu mezi cenou datových zpráv a cenou listovních zásilek. Jenže i zde se zapomíná na to, kolik tato úspora stála.

To, že stát platí jen za službu, neboli jen za jednotlivé datové zprávy, totiž není celou pravdou. Vedle toho stát platí každý měsíc 15 milionů provozovateli datových schránek (České poště) jako tzv. provozní paušál. V roce 2009 si dokonce tento paušál předplatil na pět let dopředu, částkou 900 milionů. A pak, když celému informačnímu systému datových schránek (ISDS) chtěl přidat nové funkce, které potřeboval, také na ně "přispěl". Učinil tak skrze dvě (nepříliš veřejné) zakázky na "Zajištění úprav poskytování služeb provozovatele informačního systému datových schránek". První byla za 308 mil. Kč, druhá za 150 milionů Kč (i s DPH).

Na kolik nás tedy přišla ona deklarovaná úspora 600 milionů?