Vyšlo v Lidových novinách, 28.12.2011, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b1228001.php3

2012: rok základních registrů

O datových schránkách se říkalo, že jsou největší revolucí (ve veřejné správě) od dob Marie Terezie. Asi je to i pravda, protože změna to byla skutečně pořádná, a dodnes bojujeme s jejími dopady. Například když hledáme způsob, jak i po delším čase zachovat použitelnost elektronických dokumentů, doručených skrze datovou schránku.

Jenže datové schránky byly jen malou předehrou k tomu hlavnímu, co teprve přijde v polovině příštího roku. To mají odstartovat tzv. základní registry, které přinesou ještě větší a zásadnější změny, byť možná více skryté a navenek málo viditelné. Ale dopady a důsledky, které tyto změny přinesou, už budou sakramentsky viditelné a budou se týkat opravdu každého - a to jak v dobrém slova smyslu, tak i v tom špatném.

Pokud se vše podaří tak, jak by mělo, bude celá veřejná správa fungovat úplně jinak než dnes. Třeba když se přestěhujete, bude stačit, když změnu bydliště nahlásíte jen jednou - a rázem o tom budou vědět všechny úřady a všechny jejich agendy. Protože právě to je podstatou základních registrů: jakoby se všechny vlastní databáze, které si až dosud provozoval každý úřad sám, a v nich si pamatoval, kde bydlíte (mnohdy i samostatně pro každou svou agendu), nyní přestěhovaly na jedno centrální místo a sloučily do jednoho celku. Ano, do příslušného základního registru, o který se bude starat sám stát, a bude také ručit za správnost jeho obsahu.

Samozřejmě nepůjde zdaleka jen o údaje o vašem bydlišti, ale prakticky o všechny "základní" údaje o všech fyzických osobách, ale i firmách, úřadech atd. Vše sice bude na jednom centrálním místě (v "systému základních registrů"), ale na druhou stranu to bude rozděleno na části, které bude moci získat a které si dokáže poskládat jen ten, kdo na to bude mít oprávnění plynoucí přímo ze zákona.

No, koncepčně je to vymyšleno velmi chytře, nebojím se říci i geniálně. Jenže i v tom může být problém, protože jde o "dokonalé řešení". A ta v praxi obvykle nefungují tak, jak si jejich autoři představují. Již jen proto, že jejich genialita a dokonalost bývá nabourávána zcela přízemními kompromisy, které je nutné přijímat kvůli tomu, že vše se implementuje v reálném světě, kde hoří termíny, nedostávají se peníze, chybí znalí lidé atd.

Ale možná ještě důležitější je něco jiného: nestačí totiž postavit, zprovoznit a správně naplnit všechny základní registry. Je třeba také "překopat" úplně všechny agendy ve veřejné správě, aby si už "nehrály na vlastním písečku", ve smyslu hromadění vlastních dat, ale pracovaly s těmi, které získají ze základních registrů - jako tzv. referenční údaje, za jejichž správnost ručí stát. Tak jim to ostatně ukládá i zákon, a pouze tak budou moci jednotlivé agendy řádně fungovat, po prvním červenci 2012.

Dovedete si ale představit, že takto rozsáhlá a všeobjímající změna proběhne úplně hladce, bez významnějších zádrhelů a problémů? A to z jedné vody na čisto, protože po řadě odkladů nezbyl čas na nějaké testování či pilotní provoz? Takže vše musí klapnout a zafungovat hned na první pokus, na ostrých datech a v ostrém provozu. Navíc v situaci, kdy resort vnitra, coby "hlavní tahoun" všech těchto změn, již dávno nemá takový "tah na branku" jako v době, kdy celý záměr vznikal a prosadil se i do zákonů.