Vyšlo v Lidových novinách, 14.12.2011, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b1214001.php3

60+60 není jako 1+1

Jedna stará telekomunikační moudrost praví, že není důležité, kolik toho zákazník provolá, či kolik jiných služeb zkonzumuje. Důležité je, kolik se mu toho dá naúčtovat.

Naši mobilní operátoři (ale i ti pevní) tuto moudrost pochopitelně dobře znají, a tak se podle ní také chovají. Takže když například voláte jen krátce, třeba 20 sekund, naúčtují vám 60 sekund, neboli celou minutu. A tu pak také skutečně zaplatíte. Že je to třikrát více, než kolik jste skutečně provolali?

Nedávno na tuto skutečnost upozornilo občanské sdružení spotřebitelů Test, které na webu provozuje webovou kalkulačku: do ní zadáte kolik a jak provoláte, a ona vám vypočítá, o kolik si na vás operátoři "přilepšili" jen tím, že vám místo skutečně provolaného času účtují rovnou celé minuty.

Jelikož tato kalkulačka již nějakou dobu funguje, a uživatelé do ní vyplňují svá data, mohlo sdružení Test přijít s určitým obecnějším závěrem: po analýze cca 3500 záznamů mu vyšlo, že "operátoři ceny hovorů podloudně zvyšují o desítky procent".

No, desítky procent jsou poměrně velký rozptyl. Možná až příliš velký na to, aby byl použit jako seriózní kritika nepěkných praktik, které operátoři používají k oškubávání zákazníků. Pardon: k maximalizaci svých výnosů. Nebo, chcete-li akceptovat jejich vlastní rétoriku: k tomu, aby byli schopni nabídnout zákazníkům výhodnější cenu za minutu volání.

Ne, nečtete špatně: výrok o výhodnější ceně pro zákazníka je skutečně autentický a sám jsem ho z úst operátorů slyšel mnohokrát. A dokonce může mít i svou logiku: operátor ví, jak jeho zákazníci volají a jak vychází průměrná délka hovorů. Takže si dokáže přesně spočítat, jaký efekt má zaokrouhlování všech hovorů na celé minuty (pochopitelně směrem nahoru). A pokud by operátor chtěl, mohl by efekt tohoto navýšení kompenzovat snížením minutové ceny. Tak, aby i po zaokrouhlování délky hovorů jeho výnosy zůstaly stejné, jako kdyby zpoplatňoval po sekundách. A aby i zákazník platil stejně, jako bez zaokrouhlování.

Jenže: proč by to operátor dělal? Jeho výnosy by nestouply, ale zůstaly stejné. A ani zákazník by neušetřil, protože i on by platil pořád stejně. Jen minutová cena by opticky vypadala "lépe", protože by byla nižší.

Existuje ale jeden ilustrativní příklad, který dokládá, že se mobilní operátoři ve skutečnosti chovají opačně. Ukázalo se to u roamingu, kde Evropská unie direktivně zregulovala (rozuměj: nařídila) maximální výši koncových cen. A i tady si mobilní operátoři - a to nejenom ti naši - začali zaokrouhlovat hovory na celé minuty, ovšem bez jakéhokoli snížení minutové ceny pod nastavený strop.

Ovšem Evropská unie, která má k dispozici potřebná data, si dokázala spočítat, o kolik si mobilní operátoři "přilepšili" a o kolik více dokázali naúčtovat svým zákazníkům: v celoevropském průměru o 24% u odchozích hovorů, a o 19,6% u příchozích hovorů (oproti situaci, kdy by regulovanou koncovou cenu počítali po skutečně provolaných sekundách). Tuzemští operátoři i v tomto ohledu byli nadprůměrní: podle statistik EU si polepšili dokonce o plných 30%!!

EU si to ale nenechala líbit a operátorům tyto triky zatrhla, byť také ne zcela důsledně: u odchozích hovorů v roamingu nařídila operátorům tarifikaci 30+1 (prvním půlminutu celou a pak po sekundách), a u příchozích hovorů 1+1.

Jenže: co u nás doma, kde stále platíme stylem 60+60, v lepším případě jen 60+1?