Vyšlo v Lidových novinách, 29.6.2011, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0824001.php3

Když každý radí něco jiného ….

Světových prvenství, ke kterým se Česká republika může právem hlásit, není zase až tak mnoho. Ale datové schránky k nim patří určitě. Protože do tak rozsáhlého dobrodružství v dosud neprobádaných vodách, a to na reálných lidech a reálných kauzách, se dosud nikde jinde neodvážili jít. Natož v takové podobě, která je povinná a závazná například pro všechny firmy, stejně jako státní instituce. A dobrovolná jen pro fyzické osoby.

Jenže, a to je právě to příznačné: ani dva roky po spuštění datových schránek nejsou vyjasněny některé základní aspekty jejich fungování. Jako třeba dopady situace, kdy máte datovou schránku, ale úřady to vesel e ignorují a doručují vám hezky po staru, listovní poštou.

Že se to stává, není až tak překvapivé: lidé občas chybují, natož pak úředníci. Podstatné ale může být něco jiného: jaký je účinek takového doručení, které správně mělo být provedeno skrze datovou schránku, ale ve skutečnosti bylo (nesprávně) realizováno klasickou poštou? Je takové doručení platné, ve smyslu aplikace různých právních lhůt, které začínají běžet okamžikem doručení? A co fikce doručení, která říká, že doručeno je do 10 dnů, i když si zásilku sami nepřevezmete?

Uvědomme si, že i takovéto věci dnes mohou rozhodovat o bytí a nebytí. Třeba o možnosti včasného odvrácení exekuce, podání odporu k platebnímu rozkazu apod.

Řada lidí si nechala zřídit datovou schránku (pro fyzickou osobu) dobrovolně a z vlastní vůle právě proto, aby se jim nestávalo, že něco důležitého propásnou. Jenže: co když se na řádné fungování datových schránek skutečně spolehnou, a ono „něco důležitého“ jim jako naschvál přijde klasickou listovní poštou, místo do datové schránky?

Vědomí, že je to chyba a že by se to stávat nemělo, jim moc nepomůže. Co v takovéto situaci potřebují, je jednoznačná a závazná odpověď na otázku, zda je chybně provedené doručení platné, či nikoli. A zda při něm také platí desetidenní fikce doručení, pokud si zásilku nepřevezmete. Protože v návaznosti na to platí, nebo neplatí konkrétní důsledky doručení, běží lhůty atd.

Jenže: takováto odpověď neexistuje. V závazné podobě ji může poskytnout pouze soud – ale to dosud žádný neučinil. Existují pouze nezávazné výklady a stanoviska, a ty si bohužel protiřečí.

Jeden výklad pochází od poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Ten se věcí zabýval již koncem roku 2009 a ve svém stanovisku č. 86 dospěl k následujícímu závěru:  když je zásilka odeslána listovní poštou (místo do datové schránky, jak by správně měla), a příjemce si ji (sám, dobrovolně) převezme, pak je řádné doručeno a nastávají  právní  účinky doručení. Ale pokud si příjemce zásilku nepřevezme, fikce  doručení po 10 dnech se neuplatní.

Nedávno mi ale jeden rozezlený čtenář poslal opačné stanovisko, které dostal od oficiální poradny k datovým schránkám, provozované Českou poštou (na adrese http://www.datoveschranky.info/eporadna/). Potkala ho totiž právě popisovaná situace, a tak se pídil po jejích dopadech.  A z poradny mu odpověděli, že i když odesilatel (orgán veřejné moci) udělá chybu a zásilku místo do datové schránky pošle listovní poštou, fikce doručení se tak jako tak uplatní.

Takže když se spolehnete na svou datovou schránku, jste třeba někde daleko a ke své listovní poště se do 10 dnů nedostanete, chyba úřadu vás může dostat do pěkných problémů. A prý že pokud se to příjemci nelíbí, může si stěžovat u nadřízeného orgánu toho, kdo mu zásilku poslal nesprávně.

No, neměli bychom spíše dotlačit toho, kdo datové schránky zavedl (a zakotvil v zákoně),  aby už laskavě (a jednoznačně) domyslel všechny jejich aspekty a dopady?