Vyšlo v Lidových novinách, 7.9.2011, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0907001.php3

Nikoho dalšího sem nepouštějte!

Minulý týden se bez větší publicity odehrála docela významná událost na našem trhu elektronických komunikací. To když se Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolu s Českým telekomunikačním úřadem, konečně vyjádřilo ohledně toho, jak si představují budoucí aukci kmitočtů pro mobilní sítě.

Jen si stručně připomeňme, o co vlastně jde: díky přechodu z analogového na digitální televizní vysílání se uvolní určité frekvence v pásmu 800 MHz, představující tzv. digitální dividendu. Mobilním operátorům se právě tyto kmitočty velmi hodí, a to pro pokrývání rozsáhlejších a méně obydlených oblastí, za účelem poskytování služeb mobilního Internetu. Ale nejen to: aukce bude i o další kmitočty, v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, které dosud zůstaly volné.

Celkově vzato je to možná poslední příležitost, kdy mobilní operátoři mohou získat nějaké další frekvence, které jsou doslova životodárnou mízou pro jejich mobilní sítě. Takže se asi nelze divit, jak moc se na to naši stávající mobilní operátoři těší -až si mezi sebou rozeberou to, co ve frekvenčním spektru ještě zbývá. A tím na hodně dlouhou dobu zafixují i situaci na celém našem mobilním trhu.

V jejich zájmu je pochopitelně i to, aby se mezi ně nevklínil nějaký nový hráč. Vždyť by jim mohl začít konkurovat! Pokud by byl dostatečně dravý, mohl by dokonce rozhýbat i značně stojaté vody mobilních služeb pro rezidenční zákazníky, které jsou ve srovnání se zahraničím notně předražené. Přitom právě ony jsou zdrojem asi největší části oněch báječných výnosů a zisků, které "naši" mobilní operátoři odvádí svým zahraničním matkám.

Až dosud přitom měli naši mobilní operátoři jistotu, že jim nikdo další konkurovat nebude. I když by dostupné frekvence v "původních" pásmech 900 MHz a 1800 MHz umožňovaly působení dalších operátorů (důkazem budiž situace v zahraničí, kde se o stejně frekvence podělilo více operátorů), naše vláda jim vyšla vstříc a dveře dalším zájemcům zavřela. Byla to konkrétně vláda Miloše Zemana, která v roce 2001 svým usnesením (č. 942 ze 17. září 2001) odsouhlasila snížení do té doby uvažovaného počtu čtyř 3G/UMTS licencí jen na tři. To pak bylo i argumentem, kterým se v dalších letech zaštiťoval Český telekomunikační úřad, když dosud volné frekvence v pásmech 900 MHz rozdal stávajícím mobilním operátorům. Místo toho, aby je využil, spolu s dalšími volnými frekvencemi, pro čtvrtého operátora.

V současné době, kdy se hraje o kmitočty z digitální dividendy, se možnost vstupu nového hráče dostává znovu na přetřes. Zájemci by nejspíše byli, ale rozhodující pochopitelně budou konkrétní podmínky aukce, a také tzv. rozvojová kritérii. Právě jejich návrh byl minulý týden zveřejněn.

Ačkoli ještě nejsou definitivní, ale bude se o nich teprve diskutovat, již dnes si je dovolím zhodnotit takto: vstup nového hráče nezakazují, ale také nijak neusnadňují. Zejména odmítnutím principu, že by měl být nějak zohledněn rozdíl mezi již etablovanými operátory a případným novým hráčem. Místo toho se prosadil opačný princip: všichni mají mít stejné výchozí podmínky. Bez ohledu na notný náskok stávajících hráčů.

Tento náskok přitom nespočívá zdaleka jen v existenci již vybudované infrastruktury, ale zejména v "obsazení trhu" a akvizici zákazníků. Je totiž značný rozdíl mezi tím, jak si udržet stávajícího zákazníka a jak ho přebrat konkurentovi.

Komu zvolený přístup vyhovuje a kdo loboval za jeho prosazení, není těžké si domyslet. A jaké to nejspíše bude mít důsledky, se také dá snadno uhádnout.