Vyšlo na Lupě, 3.8.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0803001.php3

Vodafone přichází se sdílenými tarify

Pro ty své zákazníky, kteří nedosáhnou na výrazné individuální slevy pro firemní zákazníky ani na zajímavé retenční nabídky, přináší nyní Vodafone novinku v podobě tzv. sdílených tarifů.

S mobilními tarify pro koncové uživatele je to v České republice „poněkud specifické“. Ceny, které uvádí ceníky všech tří operátorů, jsou horentní – ale přesto většina uživatelů dokáže volat, SMSkovat i připojovat se mobilně k Internetu za výrazně nižší ceny.

Vysvětlení je takové, že nabídka mobilních služeb se v poslední době zajímavě „rozdvojila“: ten, kdo je někde zaměstnán, obvykle platí ony nízké ceny, které si jeho zaměstnavatel individuálně sjednal s příslušným operátorem. Často nejen pro své zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. V této oblasti je totiž poměrně ostrá konkurence, a tak si operátoři své firemní zákazníky patřičně předchází a bojují o ně.

Na ty ostatní pak zbývají „obyčejné“ ceníkové ceny, které jsou jednak mnohem vyšší, a v poslední době se navíc příliš nemění. A to ani v reakci na snižování cen za terminaci, o které kdysi i regulátor tvrdil, že vytváří prostor pro snižování koncových cen. Jenže: proč tento prostor zaplňovat a ceny snižovat, když „ti štastnější“ už dávno využívají firemní tarify, a „ti ostatní“ přeci snesou (a zaplatí) všechno.

Za této situace asi musíme být vděčni za každou inovaci a pokrok, ke kterému dochází právě ve veřejné části mobilního sektoru. Nové sdílené tarify, které včera představil český Vodafone, si za takovýto „pokrok v mezích situace na našem trhu“ dovolím považovat. O co ale jde?

Princip sdílených tarifů

Dosavadní tarify, aplikované na tuzemském trhu, lze označit jako individuální v tom smyslu, že alokují určité objemy služeb na jednotlivé uživatele, a ty také (individuálně, na jednotlivé uživatele) zpoplatňují. Díky tomu se otevírá velký prostor pro to, co tvoří základ podnikání v telekomunikacích, a co trefně vystihuje stará telekomunikační moudrost: že není až tak důležité, kolik toho zákazník skutečně provolá. Skutečně důležité je to, kolik se mu toho dá naúčtovat.

Operátoři tak velmi detailně propracovali systém, který maximalizuje právě to, co se individuálnímu zákazníkovi dá naúčtovat. A tak se hovory platí nikoli podle skutečné délky, ale zaokrouhlené nejlépe na celé minuty. Nejrůznější balíčky minut či dalších služeb si operátoři také účtují celé, a ne podle toho, jak velkou část zákazník skutečně využil. Pokud možno bez převodu různých „zbytků“ (kreditu, volných minut apod.) do dalších období ale tak, aby propadly a zákazník za ně platil znovu.

Celý tento systém přitom stojí na předpokladu, že „to co zbývá“ nemůže vyčerpat někdo jiný. Podle toho mají operátoři nastavené své kalkulace: ze svých provozních statistik dokáží přesně odhadnout, jaká bude skutečná konzumace jednotlivého zákazníka, který si objedná to či ono, a z jak velké části využije to, co ale zaplatí celé. A pokud by snad chtěl konzumovat více, než se předpokládá, je zde ještě v zásobě mechanismus zvaný FUP (Fair Use Policy).

Teď si ale představte, že tento předpoklad padne – a že „to, co zbývá“, budou moci konzumovat i další uživatelé. Nebo, řečeno jinými slovy: že si nějakou službu, v určitém objemu, koupí více uživatelů společně, a budou ji také společně využívat. Jak si ji mezi sebou rozdělí, je už na nich. Ale z pohledu operátora a jeho cenotvorby to má jasný důsledek: zmenšuje se odstup mezi tím, co poskytne a co „naúčtuje“. Takže jak na to zareaguje?

Aby se dostal zpět „na své“, reaguje zvětšením balíčků. Jinými slovy: aby jednotková cena vycházela stejně, s rostoucím počtem uživatelů roste i velikost balíčku, který musí být zakoupen (a hlavně zaplacen) jako celek.

Hezky je to vidět na následujícím srovnání balíčků s hovorným. Tabulka, uspořádaná podle minutové ceny, nejprve ukazuje balíčky s hovorným u dosavadních Tarifů na míru, které Vodafone představil v březnu 2010 a které jsou ryze individuální. Na další  řádce pak jsou balíčky s hovorným v rámci nových sdílených tarifů pro rodiny, o které se dělí 2 až 5 uživatelů. Přesněji: jejich SIM karet. Na poslední řádce pak jsou balíčky s hovorným v rámci nových sdílených tarifů pro firmy, o které se může dělit 5 až 50 SIM karet (a ceny zde jsou bez DPH).  

Cena za minutu

6,50 Kč

5,50 Kč

5,00 Kč

4,50 Kč

4,00 Kč

3,50 Kč

3,00 Kč

2,75 Kč

2,50 Kč

1 SIM karta

0 Kč za 0 minut

110 Kč za 20 minut

250 Kč za 50 minut

500 Kč za 125 minut

750 Kč za 250 minut

1000 Kč za 400 minut

2–5 SIM karet

275 Kč za 50 minut

500 Kč za 100 minut

900 Kč za 200 minut

1200 Kč za 300 minut

1750 Kč za 500 minut

5 až 50 SIM karet

2000 Kč za 500 minut (bez DPH)

3500 Kč za 1000 minut

(bez DPH)

6000 Kč za 2000 minut

(bez DPH)

8250 Kč za 3000 minut

(bez DPH)

12500 Kč za 5000 minut

(bez DPH)

Nové sdílené tarify od českého Vodafone

Pojďme nyní již k samotným sdíleným tarifům, které včera Vodafone představil novinářům, a které spouští od 15. srpna.

Svým sdíleným charakterem se sice zásadně liší od dosavadních (a individuálních) Tarifů na míru. Na druhou stranu s nimi mají společný stavebnicový charakter: zákazník, resp. teď vlastně již skupina zákazníků, si je sama a podle sebe skládá jako stavebnici, z jednotlivých komponent. Ty jsou tři a pokrývají:

  • vzájemné volání a SMSkování (v rámci skupiny zákazníků, která tarif sdílí)
  • hovorné mimo skupinu (do všech ostatních sítí, samozřejmě ale jen v tuzemsku)
  • SMSky mimo skupinu

Kromě toho mají nové sdílené tarify dvě podoby:

  • „malou“, pro 2 až 5 SIM karet, označovanou jako Společné tarify na míru
  • „velkou“, pro 5 až 50 SIM karet, označovanou jako Sdílené tarify pro podnikání.

Společné tarify na míru

První, tedy „malá“ varianta pro 2 až 5 SIM karet, je prezentovaná jako řešení pro rodiny. Samozřejmě to ale neznamená, že by Vodafone nějak kontroloval příbuzenské či jiné vztahy. Tuto variantu si může objednat jakákoli skupina lidí až s 5 SIM kartami. Důležité je, aby platil jeden, i za ostatní. A může to být klidně i malá firma, resp. firemní zákazník. Ceny jsou nicméně uváděny již včetně DPH, vzhledem k očekávané cílové skupině.

Následující tři tabulky ukazují možné volby v rámci „malé varianty“ (Společných tarifů na míru), v jednotlivých oblastech.

počet SIM karet

2

3

4

5

za vzájemné hovorné a SMS

300 Kč

450 Kč

600 Kč

750 Kč

Takže třeba 4-členná rodina, pokud by na každého člena měla 1 SIM kartu, resp. 1 číslo, by dohromady zaplatila 600 Kč (již včetně DPH), a nepotřebovala by žádné jiné tarify. Samozřejmě musí jít o SIM karty od Vodafone. Členové rodiny si za tuto cenu budou moci vzájemně volat a SMSkovat neomezeně.

Když jsem se ptal na FUP tohoto neomezeného volání, zaznělo, že jde o 1000 minut měsíčně, což odpovídá cca 33 až 35 minutám denně. V následné neformální diskusi pak zaznělo, že toto omezení by prý nemělo být striktně vymáháno, ale má být jen jakousi pojistkou proti přetěžování. Osobně bych ale v takovém případě viděl tento limit posazený přeci jen výše.

Rodina, resp. skupina uživatelů, která sdílí Společný tarif na míru, si ale musí vybrat ještě některý z balíčků hovorného. Ty jsme si vlastně již ukázali v první dnešní tabulce, společně s balíčky hovorného pro ostatní varianty. Ale pro jistotu si je připomeňme ještě jednou a samostatně.

Objem v minutách

50 minut

100 minut

200 minut

300 minut

500 minut

Cena balíčku

275 Kč

500 Kč

900 Kč

1200 Kč

1750 Kč

Cena za minutu

5,50 Kč

5,00 Kč

4,50 Kč

4 Kč

3,50 Kč

Tarifikace hovorného by přitom měla zůstat na dosavadních 60+1. Takže třeba i za desetisekundový hovor vám operátor strhne z balíčku celou minutu, a ještě sám hovoří o nejférovější tarifikaci. Pravdou je, že ostatní mobilní operátoři u nás praktikují 60+60, takže alespoň v relativním pohledu to přeci jen je „menší nevstřícnost k zákazníkovi“.

Pokud by skupina zákazníků vyčerpala předem zvolený balíček hovorného, měla by platit za každou další minutu stejnou cenu, jaká vychází v rámci balíčků. Ceny v rámci balíčků, stejně jako po jeho vyčerpání, jsou stejné pro všechny druhy sítí, do kterých se volá.

Třetí oblast, tedy SMSkování (mimo skupinu), je v rámci „malé varianty“ pro 2 až 5 SMS pokryta následujícími balíčky. Zde už je k dispozici i balíček za 0 Kč, ovšem také s 0 SMSkami, a všechny (mimo skupinu) se tak platí, částkou 1,50 Kč

Počet SMS

0

100 SMS

200 SMS

400 SMS

500 minut

Cena balíčku

0 Kč

120 Kč

200 Kč

1200 Kč

1750 Kč

Cena za 1 SMS

1,50 Kč

1,20 Kč

1 Kč

4 Kč

3,50 Kč

Sdílené tarify pro podnikání

U „velké“ varianty sdílených tarifů, určených firmám, byly včera představeny pouze balíčky pokrývající druhou a třetí oblast,  neboli hovorné a SMSky mimo firmu. To znamená, že pokud si firemní uživatelé chtějí volat mezi sebou zdarma, musí si pořídit některé ze stávajících řešení pro tento účel, například v podobě firemní VPNky.

Pro hovorné a pro SMSky mimo firmu pak mají v rámci Sdílených tarifů pro firmu na výběr následující balíčky, o které se mohou dělit.

Objem v minutách

500 minut

1000 minut

2000 minut

3000 minut

6000 minut

Cena balíčku

2000 Kč

3500 Kč

6000 Kč

8250 Kč

12500 Kč

Cena za minutu

4 Kč

3,50 Kč

3 Kč

2,75 Kč

2,50 Kč

 

Počet SMS

0

200 SMS

500 SMS

1000 SMS

Cena balíčku

0 Kč

250 Kč

500 Kč

750 Kč

Cena za 1 SMS

1,50 Kč

1,25 Kč

1 Kč

0,75 Kč

Všechny zde uvedené ceny jsou již bez DPH.

Tarify i pro předplacené karty

Aby to nebylo až tak jednoduché, nové sdílené tarify je možné aplikovat i na předplacené karty. Pokud vám není jasné jak, nejste sami, také jsem si to musel nechat podrobněji vysvětlit. Protože když si někdo pořídí sdílený tarif pro X SIM karet, proč by některá z nich měla fungovat jako předplacenka – když princip sdílených tarifů je právě v tom, že se sdílí náklady?

No, určitou logiku to asi má pro případy, kdy má být do sdíleného tarifu (nejspíše v „malé“ variantě, pro rodinu) zahrnuta i SIM karta, kterou už někdo používá jako předplacenou, má na ní kredit a nechce o něj přijít.

To, že některá SIM karta v rámci tarifu je ve skutečnosti předplacenkou, by se mělo projevit až v situaci, kdy jsou vyčerpány sdílené balíčky, popisované výše. V takovéto situaci by ty SIM karty, které nejsou předplacenkami, měly pokračovat dál za ceny z jednotlivých balíčků, a tyto ceny by měly být účtovány společně (přesněji: administrátorovi společného účtu, který také platí společné balíčky). Ovšem majitel předplacenky by měl dále pokračovat „za své“ (za svůj kredit), a také „za své ceny“, odpovídající předplacené kartě a nikoli společnému (tarifnímu) balíčku. Jednoduché, ne?

K tomu si ještě dodejme, že i když je nějaká SIM karta zařazena do sdíleného tarifu, stále si může objednávat různé individuální balíčky, včetně těch s mobilním připojením. Také je ale využívá individuálně, a stejně tak mu prý jsou účtovány individuálně.

Na druhou stranu společné balíčky mohou být různě „dávkovány“: administrátor účtu, který vše objednává a platí, by měl mít možnost stanovovat kvóty pro jednotlivé uživatele při čerpání služeb v rámci balíčků. Jinými slovy: mohou si  stanovovat vlastní Fair Use Policy a kontrolovat tak spotřebu svých uživatelů.

Je to výhodnější?

V rámci přípravy tohoto článku jsem si udělal malé početní cvičení. Vzal jsem podrobný účet své rodiny za poslední zúčtovací období a extrahoval z něj to, co spadá do popisovaných balíčků (tedy mimo roamingu, datových služeb, volání do zahraničí atd.). Pak jsem si pro stejný objem služeb pro 4 SIM karty zvolil nebližší vyšší kombinaci balíčků, tak aby objem služeb v ceně nebyl menší. Vyšla mi úplně stejná výsledná cena, resp. vyšší o 11 Kč (2650 Kč).

Když jsem zvolil nejbližší nižší kombinaci balíčků, tak aby nikde nic „nezbývalo“, a dopočítal útratu nad rámec balíčků, vyšla mi úspora 88 Kč. Pokud bych tedy měl na tomto jednotlivém příkladu dělat nějaký závěr, pak by asi byl takový, že (alespoň pro mne) nové sdílené tarify nic převratného nepřinášejí.

PR faul

Na závěr si neodpustím kritiku Vodafone za to, jak včera své nové tarify prezentoval. Schválně, četli jste o nich (asi již včera) například na Mobil.cz, na Mobilmanii a dalších serverech? Pak vás možná zarazily úplně jiné ceny balíčků s hovorným u „menší“ varianty, oproti tomuto článku. Nejmarkantnější to je u nejvyššího balíčku, který zde uvádím v podobě: „500 minut za 1750 Kč“,  zatímco jinde (i v tiskové zprávě Vodafone) jej najdete v podobě „1200 minut za 1750 Kč“. To je přeci jen dost podstatný rozdíl, který novou nabídku výrazně „přibarvuje“.

Věc se má tak, že vyšší počet minut (i v rámci dalších balíčků) je promo akcí, která platí do konce října. V tom smyslu, že když si někdo nové tarify pořídí včas, v době této promo akce, dostane zvýšený příděl minut (u nejvyššího balíčku 1200 místo 500) jen do konce října.

Když to ale včera Vodafone prezentoval, neříkal, že „toto jsou standardní počty minut a tolik vám jich přidáme do konce října, v rámci promo akce“. Takto bych to považoval za korektní. Místo toho bylo vše prezentováno jinak, jako „toto jsou počty minut“, s drobnou poznámkou že „výše uvedený počet jednotek je zaváděcí a platí do konce října 2011“.  A média to pak také takto tlumočila.

O tom, kolik jednotek (minut, ale i SMSek) bude obsaženo v jednotlivých balíčcích standardně (po konci října), se v tiskové zprávě explicitně nemluví. Ale příslušná informace je zde přeci jen obsažena, pokud víte jak ji najít. Například u balíčku „1200 minut za 1750 Kč“ musíte celkovou částku vydělit minutovou cenou 3,50 Kč a rázem dostanete správných 500 minut místo 1200, které platí během promo akce.

Co a jak je přidáno v rámci promo akce, ukazuje následující tabulka, kterou mi poslali z Vodafone až na dodatečné vyžádání: