Vyšlo na Lupě,, 25.5.2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0525001.php3

Stalo se: zrychlování kabelu a migrace na stavebnici

UPC se chystá odstranit paradox, v rámci kterého dnes poskytuje původním zákazníkům vyšší rychlost, než jakou mohou získat zákazníci noví. Udělá to tak, že své přípojky s rychlostí 20 Mbit/s zrychlí na 30 Mbit/s – a časem nabídne také 50 a 100 Mbit/s. Telefónica mezitím zveřejnila konkrétní podmínky migrace stávajících zákazníků na svou novou stavebnicovou nabídku.

V dnešním vydání seriálu Stalo se bych se rád nejprve vrátil ke zprávičce z minulého týdne, kterou jste mohli zaznamenat i zde na Lupě: o tom, že UPC zrychluje z 20 na 30 Mbit/s – ale současně zdražuje o 50 Kč.

Proč se o tom zmiňuji? Mj. proto, že tím UPC konečně vyřešilo zajímavý pradox, který připravilo samo sobě již v září loňského roku. Právě tehdy totiž oznámilo svou reakci na AžDSL, kdy své služby notně zrychlilo – ale také notně zredukovalo počet nově nabízených variant ve svém ceníku, z původních šesti na pouhé dvě. A právě zde došlo k onomu paradoxu, který jsem zmiňoval již ve svém původním článku o této změně: že v nové (dvoupoložkové) nabídce bude nejvyšší rychlostí 20 Mbit/s, zatímco zrychlením dvou původních služeb (Extreme a Professional) měl dosavadní zákazník získat 30 Mbit/s.

Jinými slovy došlo k něčemu málo vídanému: zatímco nový zákazník mohl dosáhnout nejvýše na 20 Mbit/s, zákazník stávající měl dostat 30 Mbit/s. Praxe totiž bývá přesně obrácená: operátoři nadbíhají spíše novým zákazníkům, kterým slibují hory a doly, zatímco na stávající zákazníky myslí už mnohem méně.

Sám jsem si to v původním článku vyložil tak, že v září šlo stejně jen o oznámení plánů na zrychlení,  které mělo nastat až po 1. lednu 2009 (a reálně bylo dokončeno až k 1. dubnu 2009).  A tak na oznámení o možnosti získat 30 Mbit/s i pro nové zákazníky byl tehdy ještě čas.

Jak se bude zrychlovat?

Dnes tedy již víme, že oznámení o dostupnosti 30 Mbit/s i pro nové zákazníky si dalo trochu načas. Navíc se příslušná informace dostala do médií spíše nepřímo, když ČTK minulý týden informovala o tom, jak UPC začala rozesílat svým zákazníkům informační maily. Žádnou oficiální tiskovou zprávu jsem nezaznamenal.

Z dosud dostupných informací přitom vyplývá, že nepůjde o novou rychlostní variantu v nabídce UPC, ale o zrychlení stávající „vyšší“ rychlostní nabídky, z 20 Mbit/s na 30 Mbit/s. A to s termínem realizace „k 1. červenci 2009“.

Co se v dostupných informacích naopak neobjevuje, jsou zmínky o nějaké změně rychlosti na upstreamu. Proto je asi reálně očekávat, že zde se na stávající rychlosti 1,5 Mbit/s nic nezmění. Tedy kromě míry asymetrie, která se zrychlením  z 20 na 30 Mbit/s na downstreamu vzroste z dosavadních 13:1 na 20:1. A to už je docela nepříjemné – i když stále ještě méně, než extrémních 32:1, které v nedávné době vyrobila Telefónica O2 CR, když svému 16 megabitovému AžDSL dokonce zpomalila upstream ze 768 kbit/s na 512 kbit/s (v rámci služby O2 Internet Plus).

Pro zájemce o rychlejší upstream z řad zákazníků UPC je špatnou zprávou i to, že od 1. dubna 2009 již nemohou využívat službu Upload Booster. Tu UPC zavedlo v roce 2006, právě jako možnost připlatit si za rychlejší upstream. Od září loňského roku ji ale už nenabízelo k novým rychlostním variantám ve svém ceníku (10 a 20 Mbit/s), a s dokončením zrychlování (k 31.3.2009) ji UPC přestalo poskytovat i u původních variant svého internetového připojení.

Nejen zrychlení, ale také zdražení

Popisovaná změna (z 20 na 30 Mbit/s) u dosud nejvyšší rychlostní varianty v nabídce UPC však neznamená jen pouhé zrychlení. Půjde také o zdražení, byť ne až tak horentní: o 50 Kč, z dosavadních 800 Kč měsíčně na 850 Kč měsíčně (vše včetně DPH).

Řadě zákazníků přitom zrychlení může přijít vhod a budou ochotni si za něj i připlatit. Jejich zájmem ostatně argumentuje i vyjádření tiskového mluvčího UPC Františka Maliny pro ČTK:

"Důvodem této změny je zvýšený zájem našich zákazníků o vyšší rychlosti, které ovšem sebou nesou i přiměřené zvýšení cen," uvedl Malina.

Jiným zákazníkům už ale nemusí „zrychlení se zdražením“ vyhovovat. Pro ně pak bude připadat v úvahu přechod na nižší (resp. nejnižší) rychlostní variantu: 10/1 Mbit/s za 490 Kč (vč. DPH), kde by prý k žádné změně dojít nemělo.

Pohledem do ceníku UPC lze zjistit, že přechod na nižší variantu je zpoplatněn, a to jednorázovou částkou 100 Kč.

Další alternativou pak může být úplné ukončení smlouvy, kvůli „neakceptování návrhu na změnu pravidelných poplatků“ ze strany zákazníka. Ve Všeobecných obchodních podmínkách UPC je to ošetřeno odstavcem 8.7. Výpověď je ale nutné učinit do 15 dnů od zveřejnění návrhu.

Od kdy to ale počítat? Když nedošlo k oficiálnímu oznámení (tiskovou zprávou, informací na webu UPC apod.), mělo by se (dle mého názoru) jednat o datum rozesílání mailových informací, resp. o datum uveřejnění prvního článku ČTK. K tomu došlo 21.5.2009, takže ještě zbývá nějaký čas. 

Jinak UPC má poměrně vstřícné podmínky pro ukončování smluv, když místo dlouhých úvazků má jen relativně krátkou „dobu minimálního užívání služby“ v délce 3 měsíců (pokud ale není ve smlouvě stanoveno jinak).

Smluvní pokuta 10 000 Kč

Co už mi ale tak „vstřícné“ nepřijde, je ustanovení odstavce 4.10. Všeobecných obchodních podmínek, které dává UPC oprávnění požadovat po účastníkovi smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (a účastníkovi ukládá povinnost takovouto smluvní pokutu zaplatit). Ale za jaké provinění?

Formálně  za porušení kterékoliv z povinností uvedených v článku 4 Všeobecných obchodních podmínek. Fakticky za nedodržení „řádného“ používání služeb, tak jak je to poskytovatelem vymezeno v jeho smluvních dokumentech. Rozuměl bych tomu u  opravdu závažných činů (například u záměrného poškozování sítě, útoků na poskytované služby, u dalšího přeprodeje služeb či zneužívání služby k porušování zákonů apod.). Jenže součástí zmíněného článku č. 4 jsou i takové „měkké“ povinnosti, jako třeba:

Účastník je povinen informovat Klientské centrum o každé změně údajů účastníka nebo plátce uvedených ve Smlouvě (zejm. telefonního spojení a adresy pro doručování korespondence), a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data změny.

či

Účastník se zavazuje seznámit se na vlastní náklady se zásadami obsluhy síťových služeb a elektronických komunikačních zařízení, jejichž znalost je nezbytná k užívání Služeb.

Hrozba smluvní pokutou ve výši 10 000 Kč, za nedodržení takovýchto povinností, mi už přijde opravdu neadekvátní. Až absurdní: bude snad UPC nějak přezkušovat své zákazníky ze znalosti používání počítačů a Internetu (jako obsluhy síťových služeb a elektronických komunikačních zařízení), a pokud nevyhoví, bude jim ukládat smluvní pokuty?

I když: u některých dnešních „uživatelů“ by to možná byl účinný  způsob, jak si vynutit  jejich tolik potřebnou osvětu  </ironie>.

Kolik bude mít UPC rychlostních variant?

Když v září loňského roku UPC zveřejnilo strukturu své nové nabídky (v reakci na tehdy oznámené AžDSL), přišlo mi poněkud zvláštní, že zredukovalo nabízené rychlosti také jen na dvě varianty (tedy stejně jako u ADSL). Ostatně i ve svém tehdejším článku jsem předpokládal, že až UPC představí 30 Mbitový tarif i pro nové zákazníky, bude to nová a samostatná rychlostní varianta v jeho nabídce.

Nu, nestalo se. Důvod se ale mezitím sám vyjasnil: UPC se nedávno nechalo slyšet, že hodlá vyzkoušet ještě vyšší rychlosti, až 100 Mbit/s (podrobněji viz předminulý díl tohoto seriálu). Následně by mělo nabídnout, již jako řádnou komerční službu, rychlostní varianty 50 a 100 Mbit/s. A tak by asi skutečně bylo zbytečné mít v nabídce ještě samostatně 20 a 30 Mbit/s.

Pokud jde o pravděpodobné ceny nově testovaných rychlostí, určitý náznak dává vyjádření samotného UPC: že by varianta 100 Mbit/s neměla stát více než 1800 Kč (včetně DPH). V diskusních skupinách na webu, které se věnují konkrétně službám UPC, se již objevily  i první odhady varianty 50 Mbit/s: cca 1300 Kč měsíčně.

Pokud si tyto odhadované ceny (i nynější ceny) vyneseme do grafu, vypadá výsledek následovně. Při předpokladu spíše logaritmického průběhu (že s rostoucí rychlostí bude růst ceny zpomalovat), mi intuitivně vychází, že přinejmenším varianta 50 Mbit/s by mohla stát o něco méně. Ale je to skutečně jen velmi hrubý odhad, skutečnost může být úplně jiná.

V každém případě se zavedením rychlostních variant 50 a 100 Mbit/s kabelové připojení výrazně odpoutá od své největší konkurence na bázi ADSL, která na takovéto rychlosti nemá. Dnes používané ADSL2+ se teoreticky dostane až na 25 Mbit/s, ovšem jen na 1,5 km od DSLAMu a při optimální kvalitě metalického páru. A i naše Telefónica O2 si ve svých reálných podmínkách troufla jen na „až“ 16 Mbit/s. K hranici 50 Mbit/s se pak z rodiny xDSL technologií dostane až VDSL, ale na ještě kratší vzdálenost: jen cca do 300 metrů.

Pravidla (druhé) migrace

Když už jsem nakousnul ADSL: v předminulém vydání tohoto seriálu, které vyšlo 11.5.2009, jsem popisoval jak právě k tomuto dni odstartovala nová nabídka rezidenčních služeb Telefóniky,  postavená na stavebnicovém principu. Ale konkrétní pravidla pro migraci stávajících zákazníků nebyla v době zmiňovaného článku  ještě k dispozici.

Dnes již tato pravidla k dispozici jsou, a to v rámci čerstvě přejmenovaného a aktualizovaného „Ceníku služby elektronických komunikací – O2 Internetové připojení“. A jsou skutečně koncipována tak, jak jsem si dovolil s předstihem předpokládat (a jak tomu bylo i v případě první migrace na AžDSL): pro stávající zákazníky byla vytvořena řada speciálním „migračních“ tarifů, které novým zákazníkům nejsou  vůbec nabízeny – a které jsou dimenzovány právě tak, aby stávající zákazník po migraci na ně platil přesně stejnou výslednou měsíční cenu, nebo cenu lišící se od té původní jen skutečně nepatrně.

Asi je to součástí mediální strategie: nejprve nechat novináře, ať oslavují snížení cen, a teprve po opadnutí  počáteční euforie uvolnit konkrétní informace, ze kterých vychází že situace bude poněkud odlišná: že stávající zákazníci budou vesměs migrováni na takové tarify a jejich kombinace (včetně těch migračních),  na kterých neušetří nic nebo je pár korun - a teprve poté si budou moci ti z nich, kteří s tím nebudou spokojeni, sami vyžádat převedení na jinou kombinaci tarifů, na které již mají šanci ušetřit o něco více.

A jak tedy vypadají nové migrační tarify pro ADSL? Je jich celkem 6, a samozřejmě jsou odvozeny od nových základních ADSL tarifů, které jsou nabízeny novým zákazníkům:

  • O2 Internet, 8192/512 kbit/s, za 750 Kč
  • O2 Internet Plus, 16384/512 kbit/s, za 900 Kč
  • O2 Internet Pro, 16384/768 kbit/s, za 1050 Kč.

Princip migračních tarifů je přitom jednoduchý: k „základnímu“ tarifu, který je nabízen novým zákazníkům, přidávají  „něco navíc“. Hlavně pevné IP adresy (službu Fixed IP) a zabezpečení (PC Strážce). A díky tomu si také přidávají i na ceně. Co  a jak, ukazuje následující tabulka:

Přídomek migračního tarifu Odvozeno od základního tarifu Navíc obsahuje Výsledná cena Navýšení oproti základnímu tarifu
Extra O2 Internet Fixed IP 1x, email 200 MB 779 Kč 29 Kč
Komplet O2 Internet 50 hodin CDMA připojení 950,81 Kč 200,81 Kč
Premium O2 Internet Fixed IP 1x, PC Strážce 5x 988 Kč 238 Kč
Extreme O2 Internet zvýšená technická podpora 1069,81 Kč 319,81 Kč
Plus Extra O2 Internet Plus Fixed IP 1x, email 200 MB 929 Kč 29 Kč
Pro Premium O2 Internet Pro Fixed IP 1x, PC Strážce 5x 1252 Kč 202 Kč

Konkrétní pravidla migrace pak ještě využívají obdobných „migračních tarifů“ i v rámci telefonních služeb (konkrétně tarifů O2 Volání Nonstop Extra, O2 Volání 900, O2 Volání 350, 02 Volání 30), viz nový ceník hlasových služeb. Příslušná tabulka v novém ceníku O2 připojení pak má přes 50 položek, takže si je zde nebudeme rozvádět všechny, ale ukážeme si jen některé zajímavosti.

Tak například prakticky všichni uživatelé 16 Mbitového „AžDSL“ z řad domácností (konkrétně:  ti, kteří dosud měli jiné hlasové tarify než Trend, Business a Universal), budou vesměs migrováni na migrační tarif O2 Internet Plus Extra. Ten je odvozen od tarifu O2 Internet Plus, který nabízí rychlost „až“ 16Mbit/s na downstreamu, a 512 kbit/s na upstreamu, a k tomu přidává 1x pevnou IP adresu. 

Ovšem dosud měli tito zákazníci na svém 16 Mbitovém AžDSL (konkrétně na službě O2 Internet ADSL 16M) upstream „až“ 768 kbit/s! Takže u nich fakticky dochází ke zpomalení upstreamu, což pro mnohé z nich může být docela podstatným zhoršením.

Příkladem budiž dosavadní kombinace O2 Internet ADSL 16M + O2 Mini, původně za 713 Kč + 356 Kč = 1069 Kč. Ta má být migrována na kombinaci O2 Internet Plus Extra (za 929 Kč) + O2 Volání 350 (za 140 Kč), celkem za  přesně stejných 1069 Kč. Zákazník tím sice získal smysluplnější hlasový tarif (až s 350 minutami v ceně paušálu), a k tomu i pevnou IP adresu. Na druhou stranu ale přišel o rychlejší upstream na svém ADSL. A příslušný rozdíl si Telefónica O2 sama cení na 150 Kč (jako rozdílu mezi základními službami O2 Internet Plus a O2 Internet Pro).

Nebo jiná kombinace, pro 8Mbitové ADSL, na které je zase vidět „efekt“ telefonních tarifů: kombinace „O2 Internet ADSL 8M + O2 Standard“, původně 475 Kč + 404 Kč = 879 Kč, bude emigrována na dvojici O2 Internet (za 750 Kč) + O2 Volání 300 (za 120 Kč), celkem za  870 Kč. Zákazník zde skutečně ušetří, a to 9 Kč. Pokud by ale byl migrován na stejný hlasový tarif jaký měl dosud, tedy na O2 Standard, nově za 99 Kč měsíčně, platil by celkem 750 + 99 = 849 Kč. A ušetřil by tedy 30 Kč.