Vyšlo na Lupě, 19.11.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b1119001.php3

Červený 3G puntík od Vodafone

Na mapě celé ČR to bude působit jako hodně malý červený puntík: 3G síť, kterou český Vodafone hodlá spustit někdy v prvním čtvrtletí příštího roku, bude zpočátku pokrývat jen necelou Prahu 9 a Prahu 10. Bude podporovat HSDPA a bude od Nokia Siemens Networks. Ale další detaily, včetně plánovaného růstu pokrytí,  zveřejněny nebyly. Proč?

Když český Vodafone svolal na včerejší den mimořádnou tiskovou konferenci, určitě jsem nebyl sám, kdo očekával oznámení o spuštění jeho 3G sítě. Když už ne z jiných důvodů, alespoň by to hezky zapadlo do série jeho nedávných aktivit kolem mobilního Internetu – otevření portálu Live!, transkódování obsahu, zavedení nových tarifů, či zlepšení pokrytí technologií EDGE. Spuštění 3G sítě však „vyselo ve vzduchu“ už i kvůli tomu, že před necelým rokem Vodafone oznámil, že její zprovoznění odkládá, a to právě o rok.

Nakonec ta tiskovka skutečně byla k tématu 3G sítě. Jenže v poněkud jiném smyslu, než řada přítomných očekávala. Sice potvrdila zájem českého Vodafone vybudovat vlastní 3G síť – ale konkrétnějších plánů, včetně třeba konkrétního data spuštění, jsme se nedočkali. Prý někdy během prvního čtvrtletí příštího roku, a pak se snad dozvíme více.

No, alespoň tedy byla vyloučena opačná varianta, že by český Vodafone oznámil další odklad budování své 3G sítě.

Jenže: co tedy Vodafone potřeboval sdělit? Co tak závažného měl na srdci, když kvůli tomu svolával mimořádnou tiskovou konferenci? K technologickému řešení  nic konkrétního neřekl (jen že bude podporovat HSDPA), ani k postupnému rozšiřování počátečního pokrytí  a konkrétním cílům pro budoucí období. Jen že budou „analyzovat poptávku a postupovat podle potřeb zákazníků“. Ani ohledně cen a nových služeb nic – jen že možnost vyzkoušení bude součástí vánočního dárku, v podobě šesti měsíců datových služeb zdarma.

Vrtulník pomáhá dělat červenou tečku na mapě

Že by tedy důvodem pro mimořádnou tiskovku bylo jen show pro novináře, kterým Vodafone předvedl v akci mediálně známý vrtulník OK XYC, kterak osazuje jeho první základnovou stanici v Praze  novou technologií pro 3G? Ano, podle imatrikulace jde o ten samý vrtulník, kterému se nedávno vysypal  do Vltavy obsah kontejneru pro T-Mobile – a který si nyní Vodafone nechal předělat na svou létající reklamu, když jej přemaloval do svých firemních barev a polepil svými logy.

Právě tento vrtulník bude v následujících 10 dnech instalovat po Praze hlavní technologické prvky, tak aby následně mohla pokračovat instalace dalšího hardwaru, probíhat testování a ladění 3G sítě – a až někdy v průběhu prvního čtvrtletí mohlo dojít již ke komerčnímu spuštění. Prý je to takto (vrtulníkem) rychlejší a efektivnější, než klasicky „po zemi“.

Pokud se ale podíváme na „mapu první pokryté oblasti“ – zřejmě plánované pro okamžik komerčního spuštění  – pak zase až tak rozsáhlá není, a vzhledem ke svým geografickým podmínkám (značná část je rovinatá) tipuji, že její pokrytí nebude příliš náročné. Na druhou stranu asi umožní Vodafonu otestovat chování 3G sít při zátěži, a z toho usuzovat na potřebu dalšího postupu.

Jinými slovy: pro nějaké testování by to asi byla šikovně vybraná lokalita a adekvátně rozsáhlé pokrytí. Jenže ono je to míněno už jako řádná komerční síť – a to je v roce 2008, resp. bude v roce 2009, přeci jen  trochu málo. Tedy pokud v celé věci nejde spíše o něco jiného, než o řádnou 3G síť, určenou „k běžnému používání“.

Proč vůbec 3G?

Zástupci Vodafone na včerejší tiskovce samozřejmě nic takového nenaznačovali. Nicméně nešlo nevnímat jejich vlastní zmínky o tom, že dobře fungující EDGE je mnohdy rychlejší než celé slavné 3G. Či v tiskových materiálech přímo obsažená konstatování, že:

Jsme rozhodnuti stavět LTE
Síť 3G je pro nás přirozeným krokem na cestě k LTE

O ekonomické realitě se nikdo zmiňovat ani nemusel: zahraničním matkám již dnes klesají zisky, a to ty hlavní dopady nastupující finanční a ekonomické krize teprve přijdou.  Jednou z prvních oblastí, kde se to projeví, určitě budou investice. Navíc 3G si již dokázalo vybudovat reputaci něčeho, co sice má vysoké investiční i jiné náklady, ale s jejich návratností to už zdaleka tak dobré není. Zkrátka žádným kasovním trhákem se 3G dosud nestalo.

Proč tedy český Vodafone začíná (znovu) budovat svou 3G síť - když po funkční stránce mu možná stačí současné GPRS/EDGE, když se jeho vlastní zraky již zasněně  upírají k budoucí technologii LTE (Long Term Evolution), a jeho ekonomické kalkulace mu musí dávat jasně najevo, že na 3G spíše proinvestuje kalhoty, než aby něco zajímavého vydělal?

Přitom, a to je dobré si připomenout, český Vodafone svou vlastní 3G síť  již jednou začal budovat, v návaznosti na získání 3G licence v roce 2005. Dokonce na to uzavřel tříletou smlouvu se společností Siemens, která (již jako Nokia Siemens Networks) je dodavatel technologie i nyní, v roce 2008. Nicméně již v roce 2006 český Vodafone budování své 3G sítě pozastavil. A to právě z ekonomických důvodů:

"Výstavbu UMTS sítě jsme se rozhodli pozastavit především z důvodu vysokých nákladů na její výstavbu a také zkušeností z domácího a zahraničních trhů, které potvrzují, že služby poskytované v sítích třetí generace nepřinášejí takové výnosy, jaké se od nich očekávaly," uvedl Jakub Hrabovský, tiskový mluvčí operátora.

Později Vodafone začal usilovat o domluvu s ostatními mobilními operátory na společném sdílení infrastruktury. Tedy i nákladů na její budování a provoz. Nicméně nedohodl se, a asi i proto před necelým rokem oznámil, že zprovoznění své sítě o rok odkládá (viz výše). Samotnou myšlenku na sdílení infrastruktury ale Vodafone očividně dosud neopustil. O tom svědčí i následující pasáž z jeho včerejší tiskové zprávy:

„Postupná výstavba sítě 3G odráží současnou poptávku zákazníků po mobilním internetu a garantuje nejlepší zákaznickou zkušenost s ohledem na cenu a kvalitu,” říká Muriel Anton, generální ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic a dodává: "Je to jeden z nezbytných kroků k naplnění naší UMTS licence. Zároveň pokračujeme ve vyjednávání o sdílení sítě s našimi partnery, protože z dlouhodobého hlediska se jedná o nejeefektivnější řešení mobilních internetových služeb jak pro zákazníky, tak pro operátory a životní prostředí."

Potřebuje Vodafone splnit podmínky licence?

Přímo na včerejší tiskové konferenci se hodně diskutovalo o tom, zda Vodafone nepotřebuje jen naplnit podmínky licence, na jejímž základě získal v únoru 2005 svou 3G licenci, za cca 2 miliardy Kč. Podmínky, obsažené v této licenci, mu totiž ukládaly spustit mobilní síť 3G k určitému datu a s určitým minimálním rozsahem.

Jenže již krátce poté, co Vodafone svou licenci získal, se změnila legislativa – původní zákon o telekomunikacích, na jehož základě se individuální licence vydávaly, byl v květnu 2005 nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb. „o elektronických komunikacích“. Ten všechny původní licence zrušil a nahradil „oprávněními“:  individuální licence byly nahrazeny tzv. individuálními oprávněními, a také jejich další podmínky už musely reflektovat podmínky nového zákona.

Faktický rozdíl mezi původní licencí a nynějším oprávněním se ukázal právě před rokem, kdy Vodafone odkládal spuštění své sítě: nemusel regulátora žádat o změnu licence, resp. podmínek v ní obsažených. Místo toho mu stačilo jen oznámit, že spuštění odkládá – a regulátorovi nezbylo než to vzít na vědomí a vyžádat si nový harmonogram spuštění sítě. Z toho soudím, že v novém individuálním oprávnění už žádný závazný termín není přikázán, jako podmínka (ale spíše jen nezávazně konstatován).

První BTS, osazená 3G technologií, naproti Nákupního centra Eden, v Praze 10

Podobně tomu asi bude i s pokrytím, protože „vybrané části Prahy 9 a 10“ nejspíše nebudou představovat 90% území Prahy, jak požadovala původní licence.

Proč?

Proč tedy Vodafone tak spěchá s oznámením opakovaného startu budování své 3G sítě, když na druhé straně neumí (nebo nechce) sdělovat žádné další plány ohledně jejího rozvoje? Navíc v situaci, kdy ekonomická realita celkem jasně říká, že to žádná lukrativní záležitost nebude – a další rozvoj by tak mohl být jen minimální?

Vysvětlení je zřejmě třeba hledat v tom, co se v brzké době bude odehrávat kolem kmitočtů, využitelných  pro mobilní služby. Tak například v pásmu 900 MHz došlo k uvolnění určitých kanálů, dříve vyhrazených pro jiné účely (například kanály pro E-GSM). A regulátor (Český telekomunikační úřad) se již nechal slyšet, že zvažuje jak s nimi nejlépe naložit: zda přehodnotit dosavadní stanovisko o existenci 3 GSM operátorů a uvolnit frekvence pro případnou čtvrtou licenci, nebo zda je nějak rozdělit mezi stávající operátory.

Tato druhá varianta mi osobně přijde jako pravděpodobnější – a nejspíše by byla spojena i s určitým přeuspořádáním frekvenčních kanálů (tzv. refarmingem), které jsou dnes přiděleny jednotlivým operátorům dosti „na přeskáčku“ (viz názorná tabulka). Jejich „setřepání“ do větších a hlavně souvislých celků by odstranilo některá nepříjemná omezení ve využívání „krajních“ kanálů, a hlavně by umožnilo dílčí frekvenční kanály slučovat do větších (širších) kanálů.  Obecně přitom platí, že čím širší je určitý frekvenční kanál (čím větší je dostupná šířka frekvenčního pásma), tím větší je přenosová kapacita, které lze dosáhnout. A moderní mobilní technologie k tomu také takto přistupují: dokáží pracovat s různě širokými frekvenčními kanály, ale pro dosažení nejvyšších rychlostí vyžadují dostatečně široké frekvenční kanály. Uvědomují si to ostatně i regulátoři a politici, a třeba Evropská komise již delší dobu signalizuje, že hodlá odstranit technologická omezení u frekvenčních přídělů, učinit je technologicky neutrální  a umožnit tak operátorům, aby si sami vybrali, s jakou technologií je budou využívat.  

Ale ve hře není zdaleka jen pásmo 900 MHz, o refarming si říkají i příděly v pásmu 1800 MHz. A co teprve digitální dividenda, kde se dnes bojuje o to, kdo získá jakou část z postupně uvolňovaných frekvencí od analogového vysílání? Mobilní operátoři pochopitelně mají aktivně políčeno na co největší část této dividendy, byť samozřejmě nejsou jedinými zájemci. Ale to možná není podstatné.

Podstatnější je to, zda si v této situaci, kdy se s největší pravděpodobností bude nějak „hýbat“ s příděly kmitočtů, a třeba se i budou rozdělovat nové příděly, může některý mobilní operátor dovolit  naštvat regulátora. Třeba jen dalším odkladem spuštění 3G sítě, kterou už jednou odložil, a regulátor mu nejspíše dal jasně  najevo, že se mu to nelíbí a že podruhé by to už dělat neměl.