Vyšlo na Lupě, 6.10.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b1006001.php3

Stalo se: začal Invex. Všimli jste si?

V Brně dnes začalo hned několik veletrhů. Jde o Digitex, Interkameru, Job Fair, a také tradiční Invex, byť opět o něco menší než v loňském roce. Minulý týden se v ČR představila služba ZYB.COM. A GTS Novera představila svého nového generálního ředitele a své plány do budoucna. Ty počítají i s mobilními službami již v prvním kvartále 2009.

Osud veletrhu Invex, který právě dnes začíná v Brně, mi v jednom ohledu připomíná osud zárodečné sítě ARPANET: z počátku to byla právě tato síť, která každého lákala a ke které se každý chtěl připojit. S postupem času se na ni ale začaly nabalovat další a další sítě – a původní zárodečná síť se naopak stále více ztrácela ze zřetele. Dokonce tak důsledně, že jednoho krásného dne mohla být úplně demontována, a nikdo si toho pořádně ani nevšiml.

Také Invex byl kdysi dávno samostatný a lákavý: snad každý, kdo chtěl ve světě IT a Telco něco znamenat, zkrátka musel být i na Invexu. Jenže hlavní vlny zájmu začaly opadat, a na Invex se naopak začaly nabalovat další a specifičtěji zaměřené veletrhy. V roce 2005 to byl Digitex, zaměřený hlavně na digitální domácí zábavu. V letošním roce přibyla ještě Interkamera, a také nově osamostatnělý a notně rozšířený veletrh Job Fair. A to ještě nepočítáme Franchise Meeting Point, uváděný také jako samostatná doprovodná akce.

Takže pokud by pořadatelé někdy v budoucnu usoudili, že „zárodečný“ Invex už v této soustavě vzájemně propojených veletrhů nemusí nutně být, asi by se nic tak převratného nedělo. A možná by si toho ani moc lidí nevšimlo. Ostatně, už dnes masové reklamy lákají hlavně na Digitex, případně na  Interkameru, a o nějakém Invexu se moc nezmiňují. Na ten chodí pozvánky spíše individuálně cílené. 

Tomu, že se Invex postupně „zmenšuje“, nasvědčuje i pohled do letošního plánku brněnského výstaviště.  Pavilony, které zabírá právě on, jsou na tomto plánku vyvedeny červeně, stejně jako v loňském roce (takže ta červená asi neznamená stopku). Ještě vloni (viz například zde) přitom Invex obsazoval pavilony V, G1, G2, A2 a A3. Letos  už obsazuje jen pavilony V a G1. A to ještě s výhradou, že pavilon G1 je uspořádán jako konferenční a prakticky celý jej obsazuje největší doprovodná akce letošního Invexu, probíhající první dva dny.

Skutečně velká E-Vize

Onou doprovodnou akcí, která obsazuje celý pavilon G1, je „E-vize pro státní správu a samosprávu“. A jako kdyby chtěla nějak vyvážit postupně upadající rozměr a význam Invexu, je právě tato akce naopak „hodně velká“. Skoro bych neváhal označit ji za příliš velkou, z toho důvodu, že po oba dny svého konání zavádí hned čtyři paralelní programové větve (viz program). Které z nich se pak má návštěvník věnovat, když probíhají souběžně?

Navíc zde asi půjde i o český rekord v rychlosti diskuse: stěžejního diskusního panelu, na téma rozvoje eGovernmentu v ČR v roce 2009, který má plánovanou délku pouhých 20 minut, se má zúčastnit plných 11 panelistů! Za tu dobu moderátor (Jakub Železný) pomalu nestihne ani vyjmenovat všechny funkce a tituly zúčastněných ministrů a jejich náměstků, hejtmanů, ředitelů a poradců. Natož aby byl čas na nějakou relevantní diskusi.

Jinak ale tato akce vypadá docela hodnotně. Fakticky jde o prezentaci snad úplně všeho, co se v současné době odehrává a chystá v oblasti eGovernmentu. A že toho rozhodně není málo: už v polovině příštího roku nás čekají datové schránky, skrze které si stát ulehčí od nákladného a nespolehlivého doručování svých písemností v listinné podobě (budou se totiž doručovat do datových schránek). V poslanecké sněmovně už projednávají zastřešující zákon o (základních) registrech, na který by měly brzy navázat konkrétní zákony, vymezující jednotlivé základní registry. Vše z dílny resortu vnitra, které se již zcela otevřeně hlásí ke své roli koordinátora pro informační a komunikační technologie (což původně měla být Rada vlády pro informační společnost, podrobněji).

Vedle toho se činí i jednotlivé resorty, které svým dílem přispívají do celkové mozaiky eGovernmentu. Nejvíce asi resort spravedlnosti, který na Invexu poprvé představí novou službu InfoJednání.

Vše přitom probíhá ve znamení dokumentu Strategie rozvoje služeb „informační společnosti“, což je zatím jediný výstup, který vzešel z Rady vlády pro informační společnost. Jde ale o koncepci, která se zabývá jen jednou dílčí oblastí z celé široké problematiky informační společnosti, a to egovernmentem a jeho službami. Nebo, jak sám tento dokument říká: „cílem a smyslem předložené strategie je reformovat veřejnou správu a služby poskytované státem a samosprávami“.

Koncepce ICT ve vzdělávání?

Na Invexu, v rámci právě popisované akce, má být tato Strategie reforem veřejné správy prezentována a diskutována jako nová „informační a komunikační politika ČR“. To mi nepřijde správné, vzhledem k tomu, že jde o koncepci, která řeší jen jednu specifickou oblast (egovernment), a stát se v ní fakticky zbavuje jakékoli role v dalších oblastech. A i to považuji za nešťastné.

Co třeba informační gramotnost obyvatel, celá oblast vzdělávání a řešení problému zvaného digital divide? Či celá oblast dostupnosti Internetu a broadbandu? Na jedné straně je hezké, že stát řeší  reformu veřejné správy a tlačí ji do elektronizace. Ale co znalosti a dovednosti těch, kteří by měli elektronické služby veřejné správy využívat? Tedy občanů, od nejmladších po nejstarší, od počítačově gramotných po počítačově zcela negramotné? To už jsou věci, které se státu netýkají? Zde už se nehodlá nijak angažovat? Zde nemá žádné zájmy, priority, očekávání?

V závěru loňského roku jsem zde na Lupě, v jakémsi souhrnném hodnocení, musel konstatovat, že: 

Jak se zdá, jsme „široko daleko“ asi jedinou zemí, která systémově nepodporuje Internet a informační gramotnost na školách, nemá v tomto ohledu žádnou vlastní koncepci, a ty dosavadní  bez náhrady a jaksi „samovolně“ opouští. Tím dává jasně najevo, že její priority jsou jinde.

No, v mezidobí se přeci jen něco odehrálo. Přišlo vládní usnesení č. 442/2008, které formálně a s definitivní platností ukončilo dřívější aktivity státu kolem ICT ve vzdělávání. Ale nově přeci jen něco „rozjelo“: ministru školství uložilo připravit „návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání“, s termínem do 30.6.2008.

Nakonec si sice MŠMT vyžádalo odklad do 30.9.2008, ale svému úkolu pak už dostálo: návrh koncepce skutečně připravilo. A po pravdě v něm mj. uvedlo, že:

Od roku 2007 tak ze strany státu fakticky ustala cílená a systematická podpora rozvoje ICT ve školách. Následně došlo k formálnímu zpětnému uzavření této podpory usnesením vlády České republiky ze dne 21. dubna 2008 č. 442.

Jinak ale samotná koncepce moc konkrétní není. Je to spíše takové nezávazné povídání o tom, co by asi bylo dobré dělat, a kde by se na to možná daly vzít peníze (hlavně z evropských fondů). Nějaké konkrétní cíle či záměry, nebo hlubší rozbor stavu informační gramotnosti či dopadů předchozích aktivit v oblasti ICT pro školy  byste v této koncepci hledali marně.

A ještě malá perlička: stejně tak marně jsem zmiňovanou koncepci hledal na webu MŠMT. Nakonec jsem ji díky Googlu nalezl až zde, na serveru který se primárně  zabývá problematikou vodovodů a kanalizací. Kdepak nám to ta koncepce skončila?

GTS Novera: s novým ředitelem a novými ambicemi

Pojďme nyní k dalším událostem minulého týdne. Začít můžeme u GTS Novery, která s přelomem letošního června a července vyměnila svého generálního ředitele: místo Milana Rusnáka se jejím nejvyšším šéfem stal Ir Stuart Evers. A jako kdyby si chtěl vybrat svých 100 dnů hájení, jak bývá zvykem v politice, teprve minulý týden předstoupil před novináře a představil jim své vize a představy o budoucnosti firmy.

K žádné opravdu zásadní změně pod novým ředitelem ovšem nedošlo. GTS Novera nadále zůstává alternativním operátorem, zaměřeným prakticky výlučně na firemní zákazníky a veřejný sektor. Nezměnila se ani její snaha nabízet zákazníkům skutečně konvergované služby, což nutně zahrnuje i služby  mobilní. A i zde Stuart Evers, stejně jako jeho předchůdce, tvrdil že jednání s mobilními operátory jsou na nejlepší cestě. Či spíše již vrcholí, a GTS Novera už co nevidět začne konvergované služby nabízet.

Stuart Evers však byl přeci jen o něco odvážnější než jeho předchůdce a naznačil i konkrétní datum: konvergovaných služeb v podání GTS Novery bychom se měli dočkat ještě v prvním čtvrtletí příštího roku. Na opakované otázky novinářů, na čem že zakládá svůj optimismus, odpověděl zmínkou o existenci několika konkrétních projektů  (“live business cases“), v rámci kterých GTS Novera již úspěšně spolupracuje s mobilními operátory, a které by se měly stát základem obecnější spolupráce. Prý už cítí zájem i na druhé straně (tj. na straně mobilních operátorů).

Na otázku, zda by šlo o spolupráci formou partnerství či formou virtuálního operátorství, Stuart Evers odpověděl spíše ve smyslu partnerství: o roli klasického virtuálního mobilního operátora, který by někde prodával své vlastní SIM karty, prý GTS Novera neusiluje. Jde jí prý hlavně o tom, aby její zákazníci měli k dispozici řešení – a to takové, které umožní vytvářet a používat fixně-mobilní sítě VPN. Tedy VPNky zahrnující jak pevné, tak i mobilní telefony.

No, uvidíme, první kvartál příštího roku není až tak daleko.

Určitou změnou, i když také ne zásadní, pak byl přístup nového ředitele k produktům a službám na bázi zpřístupnění místních smyček (LLU, Local Loop Unbundling). Původní Telenor Networks, ještě než ho GTS Novera koupila, u nás vlastně celý „LLU byznys“ rozjížděl, než se přidal Volný a Radiokomunikace. Po jeho odprodeji už Novera nebyla tímto řešením tolik fascinována, ale stále ho ve svých strategických záměrech a plánech zmiňovala. Ovšem nový ředitel se o LLU sám vůbec nezmínil. A teprve na dotaz odpověděl, že řešení na bázi zpřístupněných místních smyček hodlají nadále používat, ovšem jen pro „nižší segment“, který nemá až tak vysoké požadavky na rychlost (a asi i symetrii datových toků).

Pro „vyšší segment“ by GTS Novera ráda více používala řešení na bázi FWA, a to vlastní provenience. Díky celoplošné licenci v pásmu 26 GHz, zděděné od Telenor Networks, si totiž může dovolit budovat vlastní FWA síť (a také ji budovat hodlá) . Měla by nabízet rychlosti od 4 do 20 Mbit/s, a být svým řešením v ČR unikátní. No, unikátní asi bude hlavně v tom ohledu, že má používat technologii od americké firmy Hughes (protože dosahované rychlosti zase až tak unikátní nejsou).

Nový generální ředitel také naznačil některá konkrétní čísla. Tak třeba podíl své firmy na poskytování služeb veřejné správě, v rámci KIVSu (Komunikační infrastruktury veřejné  správy), odhadl na 450 000 € měsíčně. Pokud jde o celkové výnosy GTS Novery za celé první letošní pololetí, ty měly dosáhnout 2,650 mld. Kč. To je o něco méně  než za první pololetí loňského roku (kdy šlo o 2,860 mld. Kč), ale stále to prý je více, než předpokládal plán pro tento rok. Rok předchozí prý byl mimořádný díky synergickým efektům, dosaženým ještě v rámci akvizičního a transformačního procesu.

Do ČR přišel ZYB.com

Další zajímavostí minulého týdne bylo představení služby ZYB.com v její české podobě a českým uživatelům. Jde totiž o službu, která existuje již delší dobu, a řada tuzemských uživatelů ji také již delší dobu využívá. Teprve minulý týden se ale provozovatelé této služby prezentovali i zde v ČR, a naznačili něco ze svých plánů a záměrů.

Nejprve si ale řekněme, o jakou službu vlastně jde: ZYB.COM je jednou ze služeb, které nabízí on-line synchronizaci kontaktů v mobilních telefonech. Je to podobné jako běžné zálohování kontaktů do osobního počítače (i zpětné obnovování) – jen zde se data ukládají on-line, na server provozovaný poskytovatelem služby. A díky tomu, že data jsou umístěna takto centrálně, je možné s nimi dělat i další zajímavé věci.

Například je aktualizovat: pokud si sami změníte své vlastní číslo, může to služba ZYB.COM automaticky promítnout všem, kteří vás mají ve svém seznamu kontaktů (podle původního čísla). Takže pak odpadají takové ty rozesílky typu: „mám nové číslo, prosím změňte si ho ve svých kontaktech“, které stejně nikdy moc nefungují.

Nebo další věci: uživatelé služby ZYB.COM mohou sdílet i jiné druhy dat, než svá telefonní čísla. Například zprávy, obrázky apod. Nebo mohou vzájemně sledovat své aktivity ve službách komunitního charakteru, jako je například Facebook, Twitter apod. Vždy ale na principu „opt-in“, resp. na základě vlastní iniciativy (každý musí sám chtít takovéto věci sdílet), aby se korektně zacházelo s osobními údaji.

Jako rozšíření svých základních služeb, které jsou již dnes dostupné pro uživatele i v ČR, spouští ZYB.COM nově ještě další rozšíření. Konkrétně možnost zjistit, kde se kdo se svým mobilem nachází, i s promítnutím na mapu příslušné lokality.  Pozice mobilu se přitom má zjišťovat buď přes zabudovanou GPSku, nebo podle BTS stanic v dosahu. Vše má zajišťovat malý program ve vašem mobilu, který průběžně hlásí službě aktuální polohu – a opět jen se souhlasem majitele mobilu.

Pokud jde o věcnou stránku základní funkčnosti služby (tj. synchronizace kontaktů), zde služba ZYB.COM využívá mechanismus SyncML, který je nativně dostupný v řadě mobilních telefonů. Ovšem ne ve všech, třeba na platformách Blackberry, iPHone či Windows Mobile není podpora SyncML dosud zabudována, a tak zde je nutné nainstalovat a použít samostatný klientský program. Služba ZYB.COM sama takový ještě nemusí nabízet, a v takovém případě vás odkáže na klienta třetí strany. V případě mého mobilu placeného.

Jinak je ale služba ZYB.COM poskytována zdarma. A pro vysvětlení jejího ochodního modelu je vhodné zmínit, že ZYB.COM byl nedávno koupen skupinou Vodafone Group. Své služby ale poskytuje i zákazníkům jiných operátorů. A ti prý ani nemusí využívat mobilní datové služby, ale mohou vystačit například i s Wi-Fi připojením svého mobilu.