Vyšlo na Lupě, 12.5.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0512001.php3

Stalo se: T-Mobile přišel o prvenství ve výnosech

Český T-Mobile si udržel prvenství v počtu zákazníků, přesněji aktivních SIM karet. Ovšem prvenství co do objemu kvartálních výnosů, poprvé získané na konci loňského roku, zase obratem ztratil. Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k dopadům svého nařízení o roamingu. Ptá se například, zda operátoři neúčtují hovorné po minutách místo po sekundách.

Minulý týden zveřejnil český T-Mobile své hospodářské a provozní výsledky za první letošní čtvrtletí. A jelikož krátce před ním tak učinila i Telefónica O2 Czech Republic, je možné jejich výsledky porovnat a podívat se, jak pokračuje jejich vzájemný souboj o postavení jedničky na našem mobilním trhu. Zatím tedy bez srovnání s výsledky třetího, tedy českého Vodafone, který svá čísla ještě nezveřejnil.

Minimum nových zákazníků

Nejprve se podívejme na počty zákazníků mobilních služeb u obou operátorů. Správně bychom ale měli mluvit o počtech aktivních SIM karet, protože když v příslušných statistikách operátoři mluví o zákaznících, mají tím na mysli právě aktivní SIM karty. Pokud jste zákazníkem a používáte třeba tři SIM karty, jste do těchto statistik započítání třikrát, a nikoli jen jednou.

Nyní ale již ke konkrétním číslům: T-Mobile se ve své tiskové zprávě pochlubil upevněním pozice jedničky v počtu zákazníků:

Zákazníci: posílení pozice jedničky
Celkový počet zákazníků se meziročně zvýšil o 3,2 % ….

Obdobné číslo od TO2 CR ale vypadá poněkud jinak:

Počet registrovaných mobilních zákazníků stoupl k 31. březnu 2008 meziročně o 6,6 % ….

Takže meziroční přírůstek zákazníků (správně: aktivních SIM karet) u T-Mobile byl skoro přesně poloviční, než u TO2 CR. Nicméně, vzhledem k náskoku z předchozího období, stále platí, že v celkových počtech má navrch T-Mobile. Ukazuje to ostatně i následující obrázek, ze kterého je dobře patrné, jak se náskok T-Mobile zmenšujee:

Pokud se místo meziročních srovnání podíváme na čísla za samotné poslední čtvrtletí, je „změna tempa růstu“ ještě markantnější: zatímco TO2 CR ohlásila, že za první letošní kvartál získala 33 000 nových zákazníků, T-Mobile jich za stejné období získal jen 2000!! Slovy: dva tisíce. Viz též následující obrázek:

Ve své tiskové zprávě vysvětluje T-Mobile tak nízké přírůstky nasyceností trhu:

Penetrace trhu přesahuje 126 %, takže je téměř nemožné získat nové zákazníky.
Dosažený „čistý přírůstek” zákazníků ve výši 2 000 je jasným důkazem skutečnosti, že téměř všichni zákazníci jsou již rozděleni mezi tři operátory.

a reaguje na to akcentem na udržení stávajících zákazníků:

„Dobře si uvědomujeme, že pro další rozvoj je životně důležité zaměření na stávající zákazníky," říká Otakar Král, finanční ředitel T-Mobile, a dodává: „Tento náš přístup dokazuje nedávné uvedení komplexního věrnostního programu T-Mobile Bonus, jež je určen všem zákazníkům, bez ohledu na to, zda používají předplacenou kartu či tarif.”

Nicméně příklad TO2 CR a jeho 33 000 nových zákazníků ukazuje, že určitý prostor pro další růst počtu aktivních SIM karet přeci jen stále zbývá. A to ještě nevíme, jak do celkových čísel přispěje Vodafone.

Celkový rozdíl v počtu zákazníků (aktivních SIM karet) mezi T-Mobile a TO2 CR dosáhl ke konci prvního čtvrtletí letošního roku  114 000 (viz následující obrázek). Takže i kdyby T-Mobile zase znovu nezabral a trend, nastolený během prvního letošního kvartálu, pokračoval i nadále, má přesto šanci si svůj náskok před Telefónikou ještě nějakou dobu udržet.

Nižší výnosy

Zcela jiná je ale situace kolem výnosů. Zde lze konstatovat, že T-Mobile sice na konci loňského roku získal tolik toužené prvenství, co do kvartálních výnosů – ale již během prvního letošního čtvrtletí  o něj zase přišel. Hezky je to vidět na následujícím grafu, který ukazuje rozdíl ve čtvrtletních výnosech obou operátorů:

Rozdíl „O2-TM“ se dostal do záporných hodnot (znamenajících prvenství pro T-Mobile) právě a pouze pro poslední loňské čtvrtletí, a hned se zase vrátil do kladných hodnot. Stejně, i když možná méně názorně, to ukazuje následující obrázek, na kterém jsou vyneseny kvartální výnosy obou operátorů. Magentová křivka (T-Mobile) se dostala nad modrou křivku (TO2 CR) také jen během posledního loňského čtvrtletí.

 „Výnosové prvenství“ T-Mobile v závěru loňského roku tak bylo skutečně jen krátkodobé. Samozřejmě ale není všem dnům konec, a v dalších čtvrtletích se saze může vše změnit. Nicméně na dosažení zvratu bude muset T-Mobile přidat – a to jak ve výnosech, tak i v počtu aktivních SIM karet. A ne se odvolávat na to, že kvůli nasycenosti trhu se už nedají získávat noví zákazníci, resp. prodávat nové SIM karty. I když to je určitě čím dál tím těžší a nákladnější, příklady odjinud ukazují, že to stále možné je. Naše aktuální penetrace (126% podle tiskové zprávy T-Mobile)  je stále menší, než jaká byla v říjnu loňského roku (dle 13. implementační zprávy EU) například v Estonsku, Litvě a Lotyšsku (od 132 do 144 procent), či v Lucembursku (152%).

Také k celkovému srovnávání operátorů podle výnosů je  vhodné poznamenat, že to do budoucna bude stále komplikovanější. To proto, že T-Mobile (a stejně tak Vodafone) postupně expandují i do oblasti „pevných“ služeb, skrze různé více či méně konvergované   nabídky (jako ProfiNet u T-Mobile, či OneNet u Vodafone). A své výnosy z „pevných služeb“ si pochopitelně budou započítávat do  svých celkových výnosů. Naproti tomu u Telefóniky O2 Czech Republic jsou výnosy z pevných a mobilních služeb odděleny a do jednoduchých srovnání jsou započítávány jen výsledky z mobilního sektoru. Takže to určitým způsobem nahrává konkurentům Telefóniky.

Konsolidace pokračují

Minulý týden přinesl také několik zajímavých zpráv z oblasti konsolidace operátorů na našem trhu. Samozřejmě se netýkají mobilního segmentu jako takového, kde už jsou „vlastnické poměry“ delší dobu ustáleny. Ale v pevném sektoru došlo ještě nedávno k určitým změnám, a dozvuk jedné z nich přišel právě minulý týden. To když skupina GTS Central European Holding (GTS CE) koncem loňského roku oznámila, že ji původní vlastník (finanční holding GML Limited) prodal jinému konsorciu finančních investorů, vedeném fondy Columbia Capital, M/C Venture Partners a Innova Capital. Při té příležitosti zazněl odhad, že po formální stránce bude vše “zúřadováno“ ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. No, nakonec se to trochu protáhlo, ale zase ne o tolik: 6. května mohla česká GTS Novera ohlásit, že její mateřská GTS CE definitivně změnila vlastníka.

Zda a jak tato změna vlastníka změní praktické fungování české GTS Novery, se teprve ukáže. O změny v orientaci, tradičně spíše na firemní sektor než na rezidenční zákazníky, s velkou pravděpodobností nepůjde. I nové vedené mateřské GTS CE se již vyjádřilo ve prospěch rozvoje služeb zejména pro firemní sektor.

Podle zveřejněných výsledků svého hospodaření přitom GTS Novera za rok 2007 generovala výnosy ve výši 5,765 miliardy Kč, tj. prakticky stejně jako za předchozí rok – ale na rozdíl od něj dokázala zvýšit hodnotu svého ukazatele EBITDA o 13 %, na více než 1,041 miliardy Kč.

Vedle tradičního pevného a mobilního sektoru však nesmíme zapomínat ani na sektor „kabelový“, kde v poslední době také dochází k významné konsolidaci. Největším změnou zde byla koupě společnosti Karneval Media ze strany již tehdy největšího UPC. Jenže ani tím nákupy našeho největšího kabelového operátora  neskončily, ale pokračují vykupováním menších hráčů na trhu. V únoru takto UPC koupilo Kabelovou televizi Karviná, s cca 20 000 zákazníky a moderní optickou sítí, využívanou pro poskytování služeb triple play. No a minulý týden byla oznámena koupě dalšího lokálního operátora, olomoucké společnosti Forcom Net, která nabízí své služby hned ve 13 lokalitách. Počet zákazníků tohoto operátora není znám, a samo UPC tento nákup hodnotí jako spíše menší:

"Není to velký nákup. Důvodem je vylepšení a zahušťování sítí," řekl k obchodu mluvčí UPC František Malina.

EU  chce zhodnotit roaming – a ptá se na názory

Evropská komise zveřejnila minulý týden výzvu, která bezprostředně navazuje na její loňské nařízení ohledně mobilního roamingu a jeho regulace. Komise totiž zaváděla pravidelně vyhodnocovat dopady svého kroku, a podle něj eventuelně měnit dosavadní nařízení, i co do délky jeho platnosti. A aby takové vyhodnocení mohla provést, zahájila nyní veřejnou konzultaci se všemi zainteresovanými subjekty, od regulátorů a operátorů, až po samotné uživatele. Zajímá se přitom i o takové věci, jako například:

  • nechtěný roaming (nebo nedobrovolný roaming), jestliže spotřebitelé používají mobilní telefony v blízkosti hranice sousední země a jsou přepojeni na zahraniční síť;
  • dopad nařízení na menší operátory a na tuzemské ceny
  • otázka skutečných a účtovaných minut (např. zda nedošlo v důsledku nařízení k nepříznivému posunu od účtování „za vteřinu“ k účtování „za minutu“);

Kromě toho se Evropská komise velmi zajímá o názory na to, zda by dosavadní nařízení mělo platit jen do 30. června 2010, jak bylo původně navrženo, nebo zda by mělo být prodlouženo. A vedle toho se Komise ptá na další důležitou otázku: mělo by být přijato obdobné nařízení i pro SMSky a datové služby v roamingu?

Pokud máte zájem se této veřejné konzultace zúčastnit a poslat Komisi svůj názor, celý text konzultačního dokumentu (se všemi otázkami a dalšími podkladovými informacemi) najdete zde. Čas máte do 2. července 2008, do kdy je tato veřejná konzultace vyhlášena.

Sekundová, nebo minutová tarifikace?

Jak vyplývá z výše uvedených otázek, Evropskou Komisi zajímá také to, zda si mobilní operátoři „nepřilepšují“ tím, že mění způsob tarifikace v neprospěch zákazníka. Tedy tím, že místo skutečně provolaného času (měřeného po sekundách) si účtují za podstatně větší jednotky, až celé minuty. Pak totiž zákazník platí i za to, co neprovolal – a třeba při stejné minutové ceně tak ve skutečnosti zaplatí svému operátorovi více. Nebo z opačného pohledu: operátorovi takováto finta umožňuje snížit nominální minutové ceny, což pak může náležitě zdůraznit ve svých marketingových kampaních  - ale ve skutečnosti si díky zpoplatnění delších časových úseků přijde na stejné, ne-li ještě vyšší výnosy než při vyšších minutových cenách, ale (pro zákazníka) příznivější tarifikaci.

Problém je ale v tom, že je velmi těžké odhadnout konkrétní vliv časové tarifikace, třeba mezi 1+1 (tj. od první vteřiny po jednotlivých vteřinách) a 60+1 (první minuta vždy celá, a dále po vteřinách), či 60+60 nebo dokonce 120+60, protože to závisí na rozložení a četnosti hovorů podle jejich délky. Operátoři samozřejmě mají k dispozici velmi přesné statistiky přes všechny své zákazníky, takže si mohou snadno udělat optimalizační cvičení na téma: při jaké kombinaci minutové výše tarifu a způsobu tarifikace vyděláme co nejvíce?

Ovšem pro jednotlivé zákazníky je podobné cvičení obtížné už jen proto, že obvykle nemají k dispozici podrobné statistiky svých hovorů. A tak se mnohdy rozhodují jen podle výše minutových sazeb, které zdaleka nevypovídají o všem. Posuzovat výhodnost jakýchkoli tarifů je proto nelehké – a to samozřejmě nejen v roamingu, ale i v rámci klasických národních hovorů. Takže otázka Evropské komise na způsob tarifikace v rámci roamingu je určitě na místě.

A odpověď na tuto otázku? Jednoduchá: všichni tři naši mobilní operátoři používají tarifikaci „po minutách“, neboli 60+60. Tedy to, co je pro zákazníka nejméně příznivé. Podrobnosti najdete v příslušných částech ceníků (Vodafone, T-Mobile a O2).  Jen se obávám, že u roamingu tomu tak bylo i před zavedením eurotarifů.  A že na tarifikaci 1+1  u nás nabízí jen VOIP operátoři. Častější je u nás tarifikace 60+1, případně 60+30, ale ani oněch 60+60 není specialitou jen u roamingu. Smutným reliktem starých časů pak je tarifikace 120+60, praktikovaná v pevné síti TO2 CR.

Nicméně i jinde, než v roamingu, dochází právě v současné době k postupnému „přilepšování si„ operátorů (resp. z pohledu zákazníka: k nepříznivému posunu od účtování „za vteřinu“ k účtování „za minutu“, jak to formuluje Evropská Komise).

Třeba zrovna minulý týden představila Telefónica O2 Czech Republic své nové tarify řady NEON. Jsou v mnoha ohledech zajímavé, třeba nižší minutovou sazbou. Ale k tomu je třeba ihned dodat, že přichází také s tarifikací „po minutách“, resp. 60+60. Přitom nejstarší tarify O2, zavedené ještě Eurotelem (dnes O2 Bronze, O2 Silver až O2 Platinum, či O2 Start atd.) používají tarifikaci 60+1. Novější tarify O2 Simple a O2 Business používají tarifikaci 60+30 – no a nejnovější tarify NEON již mají tarifikaci 60+60. S čím přijdou další budoucí tarify od O2? Najdou inspiraci u tarifů pro pevné linky a jejich 120+60?