Vyšlo na Lupě, 22.1.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0122001.php3

Stalo se: SkypeOut notně podražil

Společnost Skype snížila minutové hovorné do pevných sítí v ČR z 2,3 na 1,7 eurocentu. Současně ale všechna volání v rámci služby SkypeOut (a to nejen v ČR) zatížila jednorázovým sestavovacím poplatkem ve výší 3,9 eurocentu. To zásadně mění výhodnost volání přes SkypeOut. Na samotném volání Skype-Skype se ale nic nemění.

Dnešní vydání seriálu Stalo bych mohl začít klasickou nabídkou: mám pro vás dvě zprávy, týkající se služby SkypeOut. Jednu dobrou a jednu špatnou. Kterou chcete slyšet dříve? Že tu dobrou? Tak začněme s ní.

Po ČR jen za Global Rate

Dobrou zprávou je to, že od středy minulého týdne (18.1.2007) je Česká republika konečně zařazena mezi ty destinace, které služba SkypeOut "obsluhuje" za svůj (nejnižší) tarif "SkypeOut Global Rate". Prakticky to znamená zlevnění minutového hovorného po ČR z dosavadních 2,3 eurocentu na 1,7 eurocentu.

K tomu je ale nutné dodat, že jde jen o volání do pevné sítě v ČR, zatímco volání na tuzemské mobilní telefony je nadále podstatně dražší, a přijde na 15 eurocentů.

Před převodem nového hovorného na ceny v korunách je dobré si ještě říci, že pokud jako plátce kreditu sídlíte (kdekoli) v EU, platíte při nákupu potřebného kreditu 15% DPH. To díky tomu, že Skype je "usazen" Lucembursku a jako plátce DHP registrován právě tam. Nejspíše i proto, že v Lucembursku mají (v EU nejnižší možnou) DPH, ve výši již zmiňovaných 15 procent.

Takže minuta hovorného do pevné sítě v ČR, v rámci služby SkypeOut, po nynějším zlevnění přijde i s DPH na 2 eurocenty, což při dnešním kurzu (cca 1€ za 28 Kč) odpovídá 0,56 Kč. Minuta hovorného do mobilní sítě pak přijde na cca 4,85 Kč.

Odchozí hovory za paušál?

Další dobrou zprávou by potenciálně mohlo být to, co společnost Skype začala naznačovat již v loňském roce, a podrobněji oznámila v jeho samém závěru. Jde o možnost paušálního zpoplatnění hovorů ze Skype do pevných sítí, v rámci služby SkypeOut .

Jednou z prvních vlašťovek, která zřejmě měla zajistit potřebnou publicitu a současně zjistit chování zákazníků u takovýchto služeb, byla promo nabídka pro uživatele Skype v USA a v Kanadě: začala v květnu 2006, trvala do konce roku 2006, a nabízela možnost volat zcela zdarma na zdejší pevné linky i na mobily, v rámci služby SkypeOut.

K tomu snad jen dovětek, že v USA a v Kanadě používají u mobilních hovorů princip "Calling Party Pays", takže volající z pevné sítě (či ze sítě Skype) platí jen za vedení hovoru do bodu propojení mezi pevnou a mobilní sítí, zatímco zbývající část hovoru skrze mobilní síť platí příjemce. Díky tomu zde může být volání do mobilní sítě (z pohledu volajícího) stejně drahé jako volání do sítí pevných - a mnohdy je již obsažené v měsíčním paušálu, případně poskytováno zdarma (jako u této promo akce společnosti Skype).

Později se podobná promo nabídka, s hovory zcela zdarma, objevila i ve Francii, byť jen pro volání do pevné sítě (od září do konce roku 2006).

O měsíc později, v říjnu 2006, se podobné promo objevilo také v Británii, ale tentokráte už s jednou podstatnou změnou: už nejde o hovory zcela zdarma, ale za určitý fixní paušál. Konkrétně v rámci kampaně "Talk for Britain" byl tento paušál stanoven na 10 liber (tj. cca 420 Kč), a to v tom smyslu, že pokud zájemce takovýto paušál zaplatí do konce roku 2006, může po 6 měsíců od data zaplacení volat do pevné sítě v rámci tohoto paušálu.

Řada analytiků přitom předpokládala, že teprve tato promo akce naznačuje cílové řešení, ke kterému Skype spěje: k poskytování odchozích hovorů, v rámci služby SkypeOut, za paušální poplatek, a tedy bez minutové tarifikace.

Skype Unlimited Calling plan

Očekávání analytiků se naplnila v polovině prosince, konkrétně 13.12.2006, kdy Skype oznámil co nahradí první promo akci pro USA a Kanadu: možnost neomezeného volání na všechny zdejší telefony (pevné i mobilní), v rámci služby SkypeOut, bude nadále dostupná jen za roční paušál ve výši 29,95 USD (cca 660 Kč), v rámci tarifu nazvaném příznačně "Skype Unlimited Calling plan". Navíc ten, kdo si jej pořídí do konce ledna 2007, za něj zaplatí jen 14,95 USD, a k tomu dostane ještě 100 volných minut pro mezinárodní volání (mimo USA a Kanadu), a slevu přes 50 USD pro nákup různého hardwaru, certifikovaného pro Skype.

Tisková zpráva, která tento krok oznamovala, citovala také celkový záměr: dát zákazníkům na výběr mezi neomezeným voláním za paušál, a standardním voláním za minutové hovorné.

To ještě nenaznačovalo, že by mělo dojít k nějakým zásadnějším změnám i u tradičního zpoplatnění po minutách, stále v rámci služby SkypeOut.

Disruptive pricing?

Jenže jen o několik málo dnů později, konkrétně 19 prosince 2006, přichází společnost Skype s poměrně zásadním a značně "dopředným" oznámením: že zavede zcela novou strukturu svých cen pro službu SkypeOut. A že další podrobnosti budou oznámeny 18. ledna 2007. Současně deklarovala, že volání Skype-Skype budou vždy zdarma.

Další podrobnosti o SkypeOut tehdy ještě oznámeny nebyly, až na jeden podstatný detail: tisková zpráva říkala, že nová struktura cen bude od 18. ledna 2007 zahrnovat také sestavovací poplatek:

Skype's new pricing structure includes a connection fee of 0-0.039 euros per call (exclusive of VAT) ….

To byla poměrně zásadní věc, které si většina médií vůbec nevšimla. A pokud ano, předpokládala že tento sestavovací poplatek bude týkat jen paušálních tarifů. Tedy že současný princip čistě minutové tarifikace zůstane zachován, a vedle něj bude nabídnuta alternativa v podobě paušálního poplatku za všechny hovory, který bude místo minutového hovorného aplikovat právě jednorázový sestavovací poplatek, nezávislý na délce hovoru..

Z uvedené citace navíc mohlo vycházet, že výše sestavovacího oplatku může být různá, od nuly až po 3,9 eurocentu.

Dnes už ale víme, že oba tyto předpoklady byly chybné.

Spíše jako perlička pak nyní působí i slovní spojení "disruptive pricing", které společnost Skype použila v titulku své tiskové zprávy z 19 prosince 2006, a kterým charakterizovala svou novou strukturu cen ("Skype to Announce Disruptive Pricing Strategy for SkypeOut"). Anglické "disruptive" totiž znamená "rozkladný", "ničivý", "trhavý", "rozvratný" atd.

Skype Pro

Se sestavovacím poplatkem to nakonec dopadlo jinak, než se původně předpokládalo: netýká se jen paušálního zpoplatnění, ale také klasického minutového zpoplatnění služby SkypeOut. Ale nepředbíhejme.

Ve středu 18. ledna 2007 společnost Skype skutečně vydala další informace, týkající se její nové "ničivé" cenové struktury. Oznámila, že v průběhu roku 2007 zavede nový paušální tarif s názvem Skype Pro, a v rámci něj nahradí minutové hovorné jednorázovým sestavovacím poplatkem u každého hovoru, a to ve výši 3,9 eurocentu (bez DPH). Ovšem jen v rámci dané země, kde je tarif Skype Pro poskytován, zatímco volání do zahraničí by nadále bylo zpoplatněno samostatně a po minutách.

Stále tedy jde o dopředné oznámení, neboť nový paušální tarif Skype Pro ještě není k dispozici a bude zaváděn teprve postupně. Na webu Skypu již visí určité základní obrysy tohoto budoucího tarifu, mezi které by (kromě sestavovacího poplatku jako náhrady za minutové hovorné do místních pevných sítí) měla patřit například paušální cena ve výši 2 € měsíčně. Dále hlasová schránka (služba Skype Voicemail) zcela zdarma, a slev 30€ na služby SkypeIn. A k tomu ještě další slevy na různý hardware, vyzváněcí tóny a podobné.

Dovolím si předpokládat, že u služby Skype Pro bude nějaká minimální doba úvazku, už kvůli poskytovaným slevám, a že konkrétní podoba tohoto tarifu bude pro různé země různá. Stejně tak si dovedu představit i různé ceny za tarif Skype Pro v různých zemích, a uváděnou cenu 2 € měsíčně jako "cenu od".

Různé bude nejspíše i datum zavedení nového tarifu. Alespoň pro ČR to podle tohoto zdroje zatím nevypadá příliš nadějně:

Nová služba Skype Pro bude dostupná v Polsku nebo ve Slovinsku, ale ve střední a východní Evropě se jí uživatel zatím nedočká. Podle Ondřeje Sobičky z Data Consult, která zastupuje Skype v ČR, není známo nasazení služby v tuzemsku.

Sestavovací poplatek platí i pro minutové hovorné

Zavedení sestavovacího poplatku u nově připravovaného paušálního tarifu Skype Pro je stále jen "aditivní" změna: bude zde něco nového, co někomu může vyhovovat a může na to přejít, zatímco jiný zůstane u původního. Problém je ale v tom, že sestavovací poplatek se od 18. ledna týká i dosavadního minutového zpoplatnění.

Pravdou je, že tisková zpráva společnosti Skype z 18. ledna 2007 explicitně neříká, že se jednorázový sestavovací poplatek týká i všech dosavadních variant služby SkypeOut s minutovým zpoplatněním, a tím zcela zásadním způsobem ovlivňuje jejich výhodnost pro volající. Tuto negativní zprávu se Skype zřejmě neodvážil do své tiskové zprávy napsat dostatečně "na rovinu".

Zmínil pouze pozitivní část nových změn, které představuje snížení minutového hovorného do ČR (viz výše), a současně i do Maďarska, Izraele, Lucemburska, Guam, Puerta Rica, na Aljašku a na Havajské ostrovy. Všechny tyto destinace byly zařazeny do skupiny destanicí, do kterých se volá v rámci SkypeOut Global Rate za 1,7 eurocentu (bez DPH).

To, že se sestavovací poplatek týká i dosavadního minutového hovorného, vyplývá ze skutečnosti, že nový paušální tarif (Skype Pro) ještě není skutečně nabízen, zatímco sestavovací poplatek, "aplikovatelný celosvětově", se podle tiskové zprávy účtuje právě od jejího vydání, tedy od 18. ledna 2007. Potvrzují to i změny na webu samotného Skypu, jehož popis služby SkypeOut sestavovací poplatek již explicitně zmiňuje:

Za všechny hovory prostřednictvím služby SkypeOut je účtován spojovací poplatek ve výši €0,039(€0,045 vč. DPH).

Výjimku z účtování sestavovacího poplatku naopak má nový paušální tarif Skype Unlimited Calling pro USA a Kanadu, oznámený 13.12.2006. Spolu s ním i tarif "Talk for Britain", ale ten je pouze dočasnou promo akcí, zatímco nový "Skype Unlimited Calling" je zřejmě již definitivní cenový program.

Jaké jsou dopady?

Pro zhodnocení dopadů, které zavedení sestavovací poplatku přinese tuzemským uživatelům služby SkypeOut, je vhodné si ještě připomenout, že jejich minutové hovorné je účtováno na principu 60+60. Tedy od první minuty vždy po celé minutě. Nyní vlastně stylem "sestavovací poplatek + 60 +60".

Nejkratší možný hovor v rámci SkypeOut tak nyní vyjde na 3,9 + 1,7 eurocentu, neboli 0,056€, což po započítání lucemburské DPH (pro tuzemské neplátce DPH) a převodu na tuzemskou měnu vychází na cca 1,8 Kč. Až dosud přitom nejkratší hovor přes SkypeOut, do pevné sítě v ČR, stál 2,3 eurocentu, což s DPH odpovídá cca 0,74 Kč. To představuje zdražení o úctyhodných 143 procent, právě u nejkratších hovorů do 1 minuty.

S rostoucí délkou hovoru míra zdražení samozřejmě klesá, a vyrovnává se mezi šesti a sedmi minutami délku hovoru. U delších hovorů pak už jsou nové ceny naopak nižší. To ovšem platí jen pro volání do pevné sítě v ČR, a pro ostatní nově zlevněné destinace. Pro volání do ostatních destinací, kde minutové hovorné nekleslo, jde o zdražení pro libovolně dlouhý hovor.

Pro celkové posouzení dopadů pak je nutné vyjít také z toho, jaká je průměrná délka hovorů v rámci služby SkypeOut. Zde se mi podařilo najít jen jednu zajímavou studii, která došla k závěru, že průměrný Skype hovor má délku 13 minut. Jenže to je samotná (a nezpoplatněná) služba Skype, pro volání ze Skype telefonu na Skype telefon, kde volající ani volaný nemusí myslet na neustále naskakující hovorné. Netýká se služby SkypeOut a jejího minutového zpoplatnění, kde bude chování volajících určité jiné.

Při absenci jiných odhadů mi nezbývá než předpokládat, že průměrná délka hovoru bude obdobná tomu, co je obvyklé v klasické pevné síti - a tedy kolem 2 minut. Pokud toto skutečně platí, pak nynější zavedení sestavovacího poplatku u SkypeOut představuje pro tuzemské uživatele a pro volání do pevné sítě v ČR zdražení z 2 * 2,3 = 4,6 a 3,9 + 2*1,7 = 7,3 eurocentu (bez DPH, resp. 1,48 Kč vs. 2,35 Kč včetně DPH), což je zdražení o cca 59 procent.

Pro volání do zahraničí, kam i dříve platila sazba 1,7 eurocentu, jde o zdražení z 2x 1,7 = 3,4 eurocentu na 3,9 + 2*1,7 = 7,3 eurocentu (bez DPH), což odpovídá zdražení o 115 procent.

Zajímavé je také srovnání s jinými službami pro volání do pevných sítí. Například u TO2CR, s tarifem O2 Standard a zpoplatněním 120+60, přijde nejkratší hovor (do dvou minut) na 2 x 1,58 Kč (s DPH) ve špičce, a 2 x 0,75 Kč mimo špičku. V kabelové síti UPC, s její tarifikací 60+60, přijde nejkratší hovor na 1x 1,14 Kč (vč. DPH) ve špičce, a 1x 0,57 Kč mimo špičku. No a u nabídek některých VOIP operátorů se lze setkat i s tarifikací 1+1, kde se cena nejkratšího hovoru limitně blíží k nule.

Pravdou také je, že služba SkypeOut se od začátku pyšnila tím, že nejkratší hovory, konkrétně do 5 sekund, nezpoplatňuje vůbec (viz její dokument FAQ). Jak tomu bude nyní, po zavedení sestavovacího poplatku, se mi zatím nepodařilo zjistit.

Hodnocení?

Skype se od začátku profiloval jako internetová služba, a snažil se odlišovat od klasických telekomů. Ostatně, za to asi i vděčí své nynější popularitě. To, co nyní udělal se svou službou SkypeOut, skrze zavedení sestavovacího poplatku, je ale klasickým "trikem", jakoby vystřiženým z příručky o tom, jak "vymačkat co nejvíce z dostatečně velké uživatelské základny".

Klasickým telekomům takovéto nepěkné triky mohly procházet někdy v době jejich monopolu nebo teprve se rodící konkurence, ale nikoli v situaci, kdy už mají větší konkurenci. U nás hlavně v řadě malých a nezávislých VOIP providerů, kteří navíc fungují na standardizované a otevřené platformě SIPu, zatímco Skype se stále uzavírá na proprietární hřiště, kam nikoho jiného nepustí. Za příznačné považuji také to, že se sestavovací poplatek netýká země, kde je konkurence asi největší, a to USA a Kanady.

Samozřejmě také záleží na výši sestavovacího poplatku, ale i tady mi vychází, že Skype notně přestřelil. Vždyť 3,9 eurocentu za tento poplatek je více jak dvojnásobek dosavadního minutového tarifu (1,7 eurocentu) do nejlacinějších, a tím asi i nefrekventovanějších destinací. A to mi přijde jako opravdu příliš.

U nás jsou dopady sestavovacího poplatku ještě poněkud utlumeny současným snížením místního minutového hovorného do pevných sítí (z 2,3 na 1,7 eurocentu), ale i tak jde u průměrně dlouhých hovorů o opravdu velmi citelné zdražení, viz výše. Osobně to vidím tak, že služba SkypeOut přestala být zavedením sestavovacího poplatku atraktivní i pro kratší volání do zahraničních pevných sítí, protože řada tuzemských VOIP operátorů již dokáže nabídnout srovnatelné či ještě výhodnější ceny. Navíc s přeci jen jednodušším placením a možností použít standardizovaný software i hardware.

Na druhou stranu, díky své obrovské uživatelské základně, Skype neztrácí nic na své atraktivitě pro volání Skype - Skype, kde k žádným změnám nedochází. Zdůrazněme si ještě jednou to, co zaznělo už v perexu a v další části článku: že zde popisované změny zpoplatnění se týkají pouze služby SkypeOut, představující volání ze sítě Skype do klasické telefonní sítě (pevné či mobilní). Volání Skype-Skype by podle prohlášení samotné společnosti Skype měla být vždy zdarma.