Vyšlo na Lupě, 20.11.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b1120001.php3

Stalo se: odchod Tiscali z ČR stále nejasný

Telefónica O2 Czech Republic hlásí 450 000 přípojek ADSL. Stále se ale nemá k tomu, aby novou technologii ADSL2+ využila také k nabídce rychlejšího Internetu. České Tiscali dementuje svůj prodej a odchod z trhu. Ale co vlastně deklarovala jeho italská matka?

Minulý týden zapsal další položku do seznamu broadbandových milníků v České republice: Telefónica O2 Czech Republic ohlásila rovných 450 000 ADSL přípojek. Nejsou to ale úplně všechny ADSL přípojky v ČR, nýbrž jen ty, které jsou vybudovány na infrastruktuře TO2 CR a které využívají jeho DSL technologie.

Řečeno jinými slovy, jde pouze o ty přípojky, které TO2 CR sama prodala koncovým uživatelům (hlavně jako služby O2 Internet Expres), a dále o ty, které prodala na velkoobchodní bázi jiným operátorům, kteří je pod svými značkami přeprodali svým koncovým zákazníkům. Vzájemný poměr těchto dvou variant nebyl zveřejněn, a lze jej tedy pouze odhadovat (někam nad 80 procent pro přímý prodej).

Naopak do uvedeného čísla 450 000 nepatří ty ADSL přípojky, které realizovali alternativní operátoři na zpřístupněných místních smyčkách (patřících společnosti TO2 CR a pronajatých na základě mechanismu unbundlingu). Počet těchto "dalších" přípojek, od GTS Novery, Radiokomunikací a Volného, lze také jen odhadovat. Můj odhad je cca 15 000 přípojek. To by odpovídalo přibližně 3,3 procenta.

Vývoj počtu ADSL přípojek od TO2 CR (Českého Telecomu)

Dosažení 450 000 ADSL přípojek (od TO2 CR) je určitě příležitostí k oprášení a aktualizaci obvyklých grafů (viz výše), ale také k malému zamyšlení a srovnání se zahraničím.

Pokud jde o graf, pak z něj je patrné že ADSL od inkumbenta roste víceméně lineárně. V poslední době, zhruba od prvního čtvrtletí letošního roku, však lze přeci jen pozorovat určité drobné zpomalení celkového růstu. To zatím nezastavila ani nová služba O2 TV, spuštěná v září letošního roku. O té je známo, že přilákala přes 5000 zájemců. Otázkou ale je, kolik z nich už ADSL mělo, a tudíž se do výše uvedeného grafu nepromítli. Ale tento údaj bohužel také nemám k dispozici.

Rychlejší Internet přes ADSL2+ stále chybí

V souvislosti se službou O2 TV mi to nedá nezmínit, že v nabídce inkumbenta stále něco chybí. Konkrétně rychlejší Internet, využívající právě technologii ADSL2+. Tu už inkumbent má, resp. postupně ji ve své síti nasazuje - protože jeho O2 TV "běhá" pouze nad ADSL2+.

Zatím se ale náš inkumbent neodhodlal k tomu, aby stejnou technologii (tj. ADSL2+) využil i k nabídce rychlejšího Internetu (svých služeb O2 Internet Expres). Tyto služby stále nabízí jen v původních variantách (s maximální rychlostí 4 Mbit/s), které byly realizovatelné ještě s původním "základním" ADSL.

Proč tedy dosud nevyužil možností, které ADSL2+ skýtá? Přesněji: proč je zatím využívá jen pro souběh Internetu a O2 TV, a nikoli pro samotný Internet? Copak je asi důvodem?

Možná je to u TO2 CR jen marketingová strategie: proč hned nabízet více, když méně jde stále na odbyt? Možná je to jen otázka času, a TO2 CR v blízké době přinejmenším "dorovná" 10 Mbit/s, které přes ADSL2+ nabízí ve své síti Volný (nad unbundlovanými místními smyčkami). Nebo může čekat, až bude mít větší pokryt na ADSL2+. Nebo může mít nějaké technické problémy, například s koexistencí ADSL a ADSL2+ na místních smyčkách "hodně vedle sebe" (ve stejných kabelových svazcích), kde se vzájemně ruší více, než by bylo zdrávo.

Nebo, a to považuji za nejpravděpodobnější, jsou důvodem regulační povinnosti. Telefónica O2 Czech Republic je subjektem s významnou tržní silou na tuzemském velkoobchodním trhu s broadbandem, a jako taková má (resp. brzy bude mít) povinnost nabízet na velkoobchodní úrovni vše, co sama nabízí na retailové (maloobchodní) úrovni na bázi DSL. Takže pokud by TO2 CR sama nabídla Internet přes ADSL2+, měla by okamžitě nabídnout tomu odpovídající službu i na velkoobchodní úrovni. A takovou zatím nenabízí (a dokonce "nedorovnává" na velkoobchodní úroveň ani všechny své služby na klasickém ADSL, viz minule citovaný příklad služeb O2 Internet Extreme).

Možná je to ale jen otázkou času, protože novou velkoobchodní nabídku bude TO2 CR muset připravit tak jako tak (viz minulý díl tohoto seriálu). Počkejme si tedy, zda se zde ADSL2+ objeví.

Tiscali (znovu) zůstává

Pojďme nyní k něčemu jinému: v uplynulém týdnu se znovu objevily zprávy o tom, že společnost Tiscali má opustit Českou republiku. "Znovu" proto, že obdobné zprávy se objevily zhruba před rokem, když mateřská Tiscali S.p.A. řekla, že se hodlá zbavit některých svých poboček. Jenže neřekla explicitně, které to mají být - a tak se spekulovalo i o její tuzemské pobočce.

Spekulace nakonec ukončila sama tuzemská pobočka, když v předvečer loňských vánoc zprávy o svém odchodu dementovala (zdroj, podrobnější článek):

"Tiscali zůstává v České republice
Tiscali, přední internetová společnost v České republice, dnes zveřejnila konečné stanovisko své mateřské společnosti - evropské internetové komunikační společnosti Tiscali S.p.A, jež se rozhodla neprodat českou pobočku Tiscali.
'Na základě podrobných a dlouhodobých analýz, které mimo jiné zahrnovaly i početné nabídky ke koupi české pobočky, se Tiscali S.p.A rozhodla, že zavedená pobočka Tiscali ČR bude i nadále působit na českém telekomunikačním trhu,' říká Naveed Gill, generální ředitel Tiscali Telekomunikace Česká republika".

Pokud tedy před rokem mateřská Tiscali S.p.A. skutečně uvažovala o odchodu z ČR (nejspíše skrze prodej svého zdejšího zastoupení), pak ji vedení české pobočky zřejmě přesvědčilo, aby tak nečinila.

Nyní se ale zprávy o uvažovaném odchodu objevily znovu. Konkrétně v Hospodářských novinách, kde 15.11.2004 vychází článek začínající:

Tiscali odchází z Česka
Firma odprodá své aktivity nejen v Česku, ale také v Německu a Nizozemsku.
Jeden z menších alternativních operátorů, společnost Tiscali, opouští Českou republiku. Rozhodlo o tom tento týden její italské vedení. Firma odprodá své aktivity nejen v Česku, ale také v Německu a Nizozemsku. Hodlá se více zaměřit na italský a britský trh. Vyplývá to z nového obchodního plánu Tiscali, který mají HN k dispozici.

O této zprávě informovala i Lupa, a redakce si k tomu vyžádala stanovisko také od vedení tuzemské pobočky. Ve zprávičce, nadepsané "Tiscali Českou republiku neopouští", je pak citováno oficiální prohlášení, zaslané tiskovou mluvčí českého Tiscali. Vyznívá jinak, než původní informace Hospodářských novin:

Jak nás však dnes informovala tisková mluvčí Tiscali Michaela Tichá, tyto zprávy se nezakládají na pravdě. Tříletý plán, který má Tiscali stanoven pro své působení v Česku, zůstává plně v platnosti a společnost se na opuštění zdejšího trhu nechystá.
"Situace, v níž se Tiscali Telekomunikace ČR nachází, je stále stejná jako v několika posledních letech. Během této doby mnohé telekomunikační společnosti projevily zájem o koupi společnosti, avšak jejich podmínky zatím ještě nikdy nebyly mateřskou společností Tiscali S.p.A akceptovány", stojí v oficiálním prohlášení, které nám Michaela Tichá zaslala.

Nedalo mi to, abych trochu nezapátral, kde se tedy vzala původní zpráva Hospodářských novin, a jaké je vlastně stanovisko mateřské Tiscali S.p.A. Zde jsou holá fakta, která ponechávám bez komentáře.

Hospodářské výsledky české pobočky Tiscali

Ještě v polovině letošního roku byla Česká republika jednu z pěti zemí, na které se celá nadnárodní skupina zaměřovala (spolu s Itálii, Velkou Británií, Německem a Nizozemím), a nikde se skutečně nehovořilo o záměru opustit náš trh. Svědčí o tom mj. i zařazení hospodářských výsledků české pobočky do součtu za celou skupinu Tiscali (viz tato pololetní zpráva o hospodářských výsledcích), byť tyto výsledky nejsou až tak "světoborné":

K 30. červnu 2006 měla pobočka, působící v České republice, přibližně 9000 předplatitelů ADSL (což je o 40% více než k 31.12.2005) a 74 000 uživatelů dial-upu. Výnosy této pobočky dosáhly 6,9 milionu €, což odpovídá cca 2% výnosů celé skupiny, a představuje to pokles o 24% oproti stejnému období finančního roku 2005 (kdy dosáhly 9,1 milionu €).
Během prvních šesti měsíců roku 2006 Česká republika vykázala záporný hrubý provozní výsledek (gross operating result) 301 000 €, oproti hrubému provoznímu výsledku 446 000 € ke 30. červnu 2005. Provozní výsledek (operating result) ke konci června 2006 byl záporný, ve výši 1,9 milionu €, oproti ztrátě 1,2 milionu € v odpovídajícím období roku 2005.

Změna strategie skupiny Tiscali

V průběhu října letošního roku ale vedení mateřského Tiscali schválilo nový byznys plán, ve kterém se už mluví o redukci "záběru" celé skupiny Tiscali z původní pětice zemí pouze na dvojici. Plný text tohoto byznys plánu pochopitelně není veřejně dostupný, ale o jeho obsahu vypovídají například tiskové zprávy či materiály pro analytiky.

Tak například tato tisková zpráva (z 11. října 2006) hovoří o soustředění se jen na dvě země:

Představenstvo (Board of Directors) Tiscali S.p.A. schválilo nový tříletý plán 2007-2010:
Soustředění se na "core business" v Itálii a ve Velké Británii, kde zákaznická základna celé skupiny překračuje 3 miliony uživatelů, z nichž přibližně 50% jsou předplatitelé ADSL,

Pravdou je, že v této tiskové zprávě se explicitně nemluví o ukončení aktivit v ostatních zemích původní pětice. Nicméně v prezentaci pro analytiky se už objevuje mnohem explicitnější informace, v souvislosti s popisem tří pilířů nové strategie. Prvním pilířem je právě "užší focus" jen na dvě země (Itálii a Velkou Británii), s tím že pro ostatní země se má maximalizovat "výstupní hodnota" (exit value). A zde už je Česká republika explicitně zmíněna:

Přitom nizozemskou pobočku, která byla relativně profitabilní, se podařilo prodat do rukou zdejšího KPN již v průběhu září (tisková zpráva).

V nedávných dnech, konkrétně 9. listopadu 2006, pak představenstvo Tiscali S.p.A schválilo hospodářské výsledky celé skupiny za první tři letošní kvartály. S ohledem na novou strategii skupiny však do "hlavních čísel" započítalo jen výsledky dvou zemí, a to Itálie a Velké Británie, zatímco výsledky poboček tří zbývajících zemí se promítly (v souladu s doporučeními IFRS) do samostatné kolonky pro "ukončené aktivity a aktiva určená k prodeji" ("discontinued operations or assets held for sale").

Z trojice zemí, které sem "spadly", pak bylo Nizozemí pochváleno za své výsledky, a na adresu Německa a ČR v tiskové zprávě Tiscali S.p.A. zaznělo:

Výsledky poboček v České republice a v Německu, vzhledem k cílům strategického plánu skupiny Tiscali, byly konsistentní s rozhodnutím opustit tyto trhy ("to exit those markets").