Vyšlo na Lupě, 6.11.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b1106001.php3

Stalo se: vláda (ne)rozhodla o zrušení MI ČR

Vláda minulý týden ještě nerozhodla o zrušení ministerstva informatiky, i když agentury již psaly o tom, že se tak stalo. Navíc podpora celého návrhu v Parlamentě není vůbec jistá. Určité výhrady mají lidovci, komunisté i sociální demokraté. MI ČR přeci jen zahájí informační kampaň k digitalizaci, a už si nechává navrhnout logo a reklamní slogan.

Minulý týden, konkrétně na své jednání ve středu 1. listopadu 2006, měla vláda projednávat návrh "procházejícího dvojministra" vnitra a informatiky Ivana Langera na redukci jím zastávaných úřadů, přesněji na zrušení Ministerstva informatiky ČR. Pro pravidelné čtenáře Lupy jistě nejde o žádné překvapení, neboť je to záležitost, která zde byla probírána už vícekrát. Tak to také stále v předem zveřejněném programu jednání vlády. A jak to nakonec dopadlo?

Schůze vlády měla podle předem zveřejněného programu začít již v 9 hodin ráno. Po jejím skončení proběhla tradiční tisková konference, a z jejího záznamu si dovolím ocitovat úvodní pasáž:

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den, já jsem se teď díval, když jsem šel sem do sálu, co tak zásadního vláda dnes projednala, co by vás mohlo zajímat zhruba ve 24 bodech a našel jsem některé body, které by mohly být zajímavé. Tím prvním je návrh zákona, kterým by se řešila definitivní delimitace a ukončení činnosti ministerstva informatiky a převedení kompetencí včetně všech náležitostí pod ministerstvo vnitra, pod ministerstvo průmyslu a obchodu a dalších. Myslím si, že tím vláda realizuje to, co signalizovala.

Další otázky přítomných novinářů k tomuto tématu nebyly, a tak se záhy (kolem poledne) v agenturním zpravodajství ČTK objevuje článek, začínající:

Vláda schválila návrh na zrušení ministerstva informatiky. Na tiskové konferenci to uvedl premiér Mirek Topolánek …

Tento článek, či alespoň jeho základní informaci, pak přebírá řada dalších médií. Například:

Jenže věci se měly poněkud jinak. Jak se nakonec ukázalo, vláda přeložený návrh neschválila, a jeho projednávání o týden odložila. Dokazuje to například i již zveřejněný program příštího jednání vlády. Již kolem 15. hodiny pak ČTK opravuje své původní sdělení, když vydává nový článek, který se liší jen titulkem a úvodním konstatováním:

Vláda se k návrhu zrušení ministerstva informatiky vrátí za týden
Praha - Vláda přerušila projednávání návrhu na zrušení ministerstva informatiky a vrátí se k němu za týden. Po zasedání kabinetu to uvedla Zuzana Křížková z tiskového oddělení.

Také tuto zprávu ČTK následně převzala další média, a informovala o odložení příslušného rozhodnutí:

Někde, jako třeba na iŽurnálu, dokonce přejmenovali již vydaný článek. V různých agregátorech (jako např. zde) je ještě uveden původní titulek "Vláda schválila zrušení ministerstva informatiky", ale po prokliku najdete článek s titulkem "Vláda schválila podporu českým rybářům", který již hovoří o odkladu rozhodnutí. Jinde, jako třeba na iDnes či přímo na Českých novinách, jsou původní články již nedostupné.

Proč?

Co ale způsobilo takovéto "mediální zmatení"? Udělala chybu ČTK, když rychle vydala zprávu, která se posléze ukázala jako "ne zcela přesná"? Právě proto jsem si dovolil v úvodu ocitovat záznam z tiskové konference: obávám se, že chyba je spíše na straně premiéra Topolánka, který se nevyjádřil dostatečně jasně. Neřekl sice explicitně, že vláda návrh na zrušení MI ČR schválila, ale ani nijak nenaznačil, že ho naopak odložila. A dovětek o tom, že "vláda realizuje, co signalizovala", také hovoří spíše ve prospěch schválení návrhu, než jeho odložení. Sám bych celé premiérovo vyjádření interpretoval asi stejně jako (napoprvé) ČTK.

Zastavme se ale u možných důvodů toho, proč vláda návrh nakonec odložila. Jde o nějaký signál., naznačující že by chtěla revidovat své rozhodnutí a zachovat informatiku jako samostatný resort?

Bohužel to tak nevypadá. Dostupné informace hovoří o tom, že nešlo o žádné hlubší důvody, pochybnosti o samotné změně či dokonce o rozhodnutí informatiku nerušit. Jednalo se prý o čistě formální záležitosti, které bylo nutné ještě upravit - a to si vyžádalo odložení o týden.

Možnou podstatu těchto důvodů již některá média naznačila. Mohlo by se jednat o to, že vládou projednávaný materiál je návrhem změny tzv. kompetenčního zákona, a ten definuje pouze "high-level" záležitosti, typu existence celých ministerstev a jejich náplň práce a vzájemné vztahy. Zrušení ministerstva informatiky určitě musí být provedeno změnou tohoto zákona - ale ministr Langer sem prý chtěl začlenit i zřízení nové Rady vlády pro informační společnost, která by měla být poradním orgánem vlády, a v jistém smyslu i stávající resort informatiky nahradit. Jenže na to, že takovéto "low-level" záležitosti do kompetenčního zákona nepatří, upozornil vládu i Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny.

Dostal tedy "procházející dvojministr" Ivan Langer za úkol odstranit z návrhu zřízení nové Rady, s tím že pak (za týden) už mu vláda dá svůj souhlas?

Rada vlády (pouze) jako poradní orgán?

Odklad, ke kterému vláda přistoupila, není asi jediným otazníkem, který se vznáší nad celým záměrem zrušit dosud samostatný resort informatiky. Dalším může být samotný důvod zrušení. Proč vůbec vláda v demisi přistupuje k tak zásadnímu kroku, a proč s ním tak pospíchá, i přes nynější týdenní odklad?

Jak už jsem zde na Lupě několikrát rozebíral, prvotním cílem mělo být "povýšení" informatiky, tak aby se její důležité nadresortní úkoly snáze prosazovaly. Ale způsob realizace svědčí o pravém opaku - o poměrně významném "ponížení" informatiky, skrze její rozebrání na malé kousky (a jejich přidělení k jiným resortním ministerstvům), a s vytvořením jakési Rady vlády pro informační společnost. Bude alespoň tato Rada tím, kdo bude "pečovat o rozvoj informatiky" a prosazovat její úkoly a cíle do praxe? Bude mít k tomu odpovídající kompetence?

Zatím to vypadá tak, že nikoli. Rada vlády (pro informační společnost) má být pouze poradním orgánem vlády. Tudíž bude moci pouze radit a předkládat návrhy, ale nebude fakticky rozhodovat. Jenže s tím mi zase nekoresponduje obsazení Rady, kterou má vést triumvirát, složený z premiéra, ministra vnitra a ministra financí. Pokud tedy Rada dospěje k závěru, že je vhodné něco konkrétního prosadit a zformuluje takto koncipovaný návrh, komu ho předloží a koho bude přesvědčovat o potřebě jeho uvedení do praxe? Zbývající (rozuměj: "méně silné") ministry vlády? To je nějaké divné, ne?

Když už chce mít vláda nějaký poradní orgán, tak ať je to skutečně poradní orgán expertního charakteru, který formuluje a předkládá návrhy - a vláda ať o nich rozhoduje. Pokud by tomu mělo být jinak, a rozhodování vlády mělo být přeneseno na jiný orgán, pak by to asi muselo být něco na způsob Bezpečnostní rady státu. Ta už ale není žádným poradním orgánem, ale rovnou "stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování". Zde naopak má logiku a smysl to, že členy Bezpečností rady státu jsou premiér a "siloví" ministři. A existence Bezpečnostní rady státu už také musí být explicitně zakotvena v jednom z ústavních zákonů.

Co na to lidovci?

Jestliže zrušení samostatného Ministerstva informatiky ČR vyžaduje změnu kompetenčního zákona, pak přijetí příslušné novely vyžaduje souhlas potřebného počtu poslanců a senátorů. A také určitý čas na projednání v obou komorách Parlamentu. Nynější návrh na změnu má ale být předložen do Sněmovny ze zkráceném řízení, tak aby mohl být přijat hned v prvním čtení, a aby se jeho důsledky mohly uplatnit již od 1. ledna 2007.

Jenže souhlas Sněmovny s předloženým návrhem není vůbec jistý. ODS nejspíše bude pro, ale třeba ČSSD již signalizovala, že se jí nelíbí konkrétní přesun části pravomocí pod vnitro. A jak se v médií objevilo, poslanecký klub ČSSD prý bude teprve o všem jednat.

Zajímavé to může být také podporou lidovců. Ti s prý původně měli vyjádřit souhlasně, ale nyní už lidovecké hlasy tak jednotně nezní. Například předsedkyně poslanecké klubu Vlasta Parkanová je prý stále pro. Mimochodem, právě paní Parkanová v září 1997, ještě jako tehdejší ministryně spravedlnosti, rozhodla o spuštění on-line verze Obchodního rejstříku. Tehdy to byl dosti revoluční počin, v kladném slova smyslu. Dnes je tedy naopak pro zrušení samostatného resortu informatiky.

Ale třeba Odborná komise pro informatiku KDU-ČSL prý má vůči záměru své výhrady. Nelíbí se jí například, že návrh změny zákona neřeší vztahy k EU v oblasti informatiky, a že po zániku ministerstva není vyřešeno pokračování kurzů na podporu počítačové gramotnosti.

Zajímavé je také stanovisko komunistů, které se také objevilo v médiích:

"Je možné, že zákon podpoříme, ale je potřeba k tomu vést diskusi. Po zkušenostech s fungováním ministerstva, zejména za Vladimíra Mlynáře, si dokážeme představit, že ministerstvo nebude," řekl ČTK místopředseda strany Jiří Dolejš. Podle něj bude více než zrušení jednoho ministerského postu ve vládě důležité zajištění fungující agendy v oblasti informatiky do budoucna.

Kampaň k digitalizaci přeci jen bude

Když už jsme u ministerstva informatiky, pak si dovolím zmínit ještě jednu zprávu z jeho kuchyně. Koncem září totiž MI ČR "odpískalo" celorepublikovou osvětovou kampaň, která měla občany seznámit s podstatou digitalizace (a hlavně asi s tím, že budou potřebovat nový set.-top box). Prý kvůli absenci Technického plánu přechodu a nedávným rozhodnutím soudů (o odebrání již udělených digitálních licencí) však ministerstvo celou kampaň zase zrušilo.

Nyní, když existuje aktualizovaná verze návrhu Technického plánu přechodu, se MI ČR rozhodlo přeci jen určitou kampaň spustit:

Ministerstvo informatiky připravuje na podzim letošního roku zahájení informační kampaně na podporu zavádění digitálního vysílání v regionu Domažlicko.

Domažlice jsou totiž jakýmsi "digitálním předvojem", neboť zde už digitalizace byla spuštěna, a to k 1.11.2006 (a první analogové vysílače by zde měly být vypnuty "koncem druhého čtvrtletí 2007"). Součástí informační kampaně by mělo být nejen nové logo, ale dokonce i "reklamní slogan":

Cílem kampaně je zajistit dostatečnou informovanost obyvatel a dalších subjektů v regionu Domažlicka o hlavních aspektech přechodu z analogového vysílání na digitální vysílání. V rámci kampaně bude mimo jiné využito vybrané logo a slogan.

Proto MI ČR vypsalo "veřejnou zakázku malého rozsahu" (do 100 000 Kč), v rámci které si chce nechat zpracovat návrh loga, a také "reklamního sloganu pro přechod na zemské digitální televizní vysílání". Návrh loga (i reklamního sloganu) přitom má být koncipován tak, aby byl technologicky neutrální a naopak nebyl "regionálně zaměřený". Nejspíše proto, aby mohl být použit i jinde - a s ním asi i celá informační kampaň k digitalizaci.

Nenapadá vás nějaký vtipný slogan? Třeba i takový, který by v soutěži neměl šanci uspět? Nenechávejte si ho jen pro sebe a podělte se o něj s ostatními čtenáři. Názory pod článkem jsou vám k dispozici.