Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 29.8.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0829001.php3

Zvykněme si na 910!

Nová VOIP služba e-call od Radiokomunikací jako jedna z prvních přiděluje svým uživatelům negeografická čísla, začínající na 910. Lze se na ně ale vůbec dovolat? A za kolik?

Hlasové služby na bázi VOIP mají velkou perspektivu, řadu předností, ale také některá úskalí. Mezi ně bohužel patří i číslování, přesněji přidělování telefonních čísel účastníkům, kteří VOIP služby využívají - a ze kterých následně volají, resp. na která jim lze volat.

Přidělování takovýchto čísel samozřejmě nemůže být řešeno nějak ad-hoc, jak koho napadne. Vše musí vycházet z platného číslovacího plánu, který až dosud sestavoval Český telekomunikační úřad. A tady celý problém s číslováním pro VOIP služby začíná.

Hned vedle erotiky

Číslovací plán na VOIP služby pamatuje, a vyhrazuje pro ně celý blok začínající prefixem 910 (a ještě rezervuje prefixy 911 až 919). Z tohoto bloku pak dostávají konkrétní operátoři konkrétní příděly (jak dosvědčuje i tento pohled do databáze ČTÚ), a mohou je následně přidělovat svým zákazníkům. Takže kde je nějaký problém?

První problém je už v umístění uvedeného bloku, s prefixem 910. Ten totiž bezprostředně "sousedí" s erotickými službami, pro které jsou vyhrazena čísla s prefixem 909. Také další "sousedé" jsou k pohledání: například na linkách 906 se poskytují služby zábavného charakteru (kromě těch erotických, jako různé hry, soutěže, loterie, hlasování atd., a na linkách s prefixem 900 ostatní placené služby. A lidé už mají docela zafixováno, že volání na tyto linky je zpoplatněno podstatně jinak, než běžné telefonní hovory. Třeba i desítkami korun za minutu.

Teď ale někomu dejte vizitku, kde bude jako vaše telefonní číslo uvedeno takové, které začíná na 910. Pokud nepůjde zrovna o někoho, kdo nosí v hlavě celý číslovací plán, copak na to asi řekne? Nebude se ptát, zda nejde o nějakou erotickou linku, či jinou "barevnou" linku? A nebude mít strach, že volání na takovouto linku je zpoplatněno horentními sazbami ve výši desítek korun za minutu?

Opravdu museli autoři číslovacího plánu umístit VOIP služby do tak "vybrané společnosti"? To opravdu nebylo místo někde jinde? Nebo jen někdo nepřemýšlel (hlavou)?

Za kolik?

Zůstaňme ještě chvíli u toho, kolik vlastně stojí volání na čísla s prefixem 910. Odpověď na tuto zcela základní otázku totiž zdaleka není triviální. Například v ceníku Českého Telecomu (dnes už Telefóniky O2 Czech Republic) se objevila až velmi nedávno, konkrétně 1.7.2006, skrze dodatek č. 12. Na první pohled je tato cena shodná s voláním na běžné pevné linky, v rámci místních i dálkových hovorů (které TO2 CR dnes již zpoplatňuje stejně).

Ale na druhý pohled už tomu tak není. Pravda, volání na linky 91x přijde na 1,58 Kč za minut ve špičce, a 0,75 Kč mimo špičku (vše již včetně DPH), což je stejné jako volání na pevné linky u tarifu Telefon Standard. Stejně jsou nastaveny také intervaly zpoplatnění, na 120/60 sekund. Takže za sebekratší hovor zaplatíte vždy stejně jako za dvouminutový hovor, neboli 3,16 Kč ve špičce a 1,50 Kč mimo špičku, a pak platíte vždy každou celou (byť jen započatou) minutu.

Rozdíl je ale v tom, že cena místního hovorného se s různými cenovými programy (tarify) mění, zatímco hovorné na linky 91x je stále stejné. Takže třeba u tarifu Telefon Expres Standard (pro kombinaci s ADSL) klesá minutové hovorné na 1,31/0,65 Kč, zatímco hovorné na linky 910 je stále na 1,58/0,75 Kč. A hlavně: i u tarifů Telefóniky O2 Czech Republic se stále více prosazuje paušální zpoplatnění hovorů v rámci pevné sítě. Takže třeba u tarifu Telefon Volno máte hovory do pevné sítě mimo špičku (do délky 30 minut) již v ceně měsíčního paušálu. Ovšem hovory na čísla s prefixem 91x budete stále platit po minutách, protože ty do hovorů "již v ceně paušálu" nespadají.

Geografická vs. negeografická čísla pro VOIP

Po přečtení předchozích řádek by se mohlo zdát, že hlasové služby na bázi VOIP u nás teprve začínají, a z pohledu toho, kdo volá na VOIP čísla, jsou méně výhodná než klasické pevní linky.

Naštěstí tomu tak není, VOIP služby už běžně fungují nějaký ten pátek, a daří se jim docela dobře. A to také díky tomu, že jejich provozovatelé až dosud přidělovali svým zákazníkům především tzv. geografická čísla, která jsou určena pro běžné pevné linky. Nebo, a to je asi přesnější: určená pro "pevné" přípojky, které nemění svou polohu a nachází se vždy na stejném místě. Proto také přívlastek "geografická", neboť tato čísla jsou vázána na určitou geografickou lokalitu. Takže jiná čísla mají lidé v Praze (s prefixem 2), jiné v Jihomoravském kraji (s prefixy 51,53,54) atd.

Z geografických čísel tedy lze vyčíst určité informace o umístění (poloze) koncového zařízení, byť dnes už jen přesností na celý kraj jako takový. Vše přitom vzniklo kvůli tomu, aby bylo možné od sebe odlišit místní hovory od hovorů dálkových. Kdysi dávno, dokud existovalo více kategorií dálkových hovorů, bylo geografické členění jemnější. Později, když už zbylo jen jedno "meziměsto", stačilo jen rozlišení podle krajů. Jenže nedávno Český Telecom zcela zrušil rozdíl mezi místními a dálkovými (meziměstskými) hovory, a tak geografický aspekt telefonní čísel ztratil svůj původní smysl.

I když, a to je třeba připustit, určitý význam stále zbyl: u tísňových hovorů, na linky jako je 112, hraje geografická poloha koncového zařízení svou roli při volbě toho, kam má být tísňový hovor přesměrován.

Jenže, a na to bychom také neměli zapomínat, vedle čísel geografických existují i čísla negeografická, ze kterých žádné informace o poloze koncového zařízení nevyplývají. Jsou to právě ona čísla s prefixem 910, určená pro služby VOIP. Ale s nimi třeba také čísla, přidělovaná mobilním operátorům pro jejich uživatele, kteří také mohou volat na tísňové linky.

Stacionární nebo nomádní VOIP?

Jenže u hlasových služeb na bázi VOIP není vůbec jednoznačné, zda je považovat za "pevné" (ve smyslu: neměnící polohu), nebo naopak za mobilní (měnící polohu zcela běžně). Takže není ani příliš jasné, zda jsou pro ně vhodnější čísla geografická, nebo čísla negeografická, s prefixem 910. Samotná technologie VOIP přitom umožňuje jak "stacionární" využití (vždy na jednom místě), tak i využití "nomádní" (občasné přemístění do jiné lokality), i skutečně mobilní využití (s častými pohyby a využíváním za pohybu). Fakticky tak záleží na koncovém uživateli, kterou z těchto možností využívá.

Až dosud přitom VOIP operátoři přidělovali svým zákazníkům čísla geografická, s předpokladem či přímo závazkem že své přípojky budou využívat vždy ze stejného místa. Ovšem kontrola je velmi obtížná, ne-li nemožná, a "cestování" s VOIP telefony naopak velmi snadné a pro zákazníky atraktivní. Pro někoho je možná i rozhodující předností.

A co směrování?

Regulátorovi, který dbá na dodržování číslovacího plánu, se praxe přidělování geografických čísel pro VOIP nejspíše moc nezamlouvá. Jenže VOIP operátoři zatím moc na výběr neměli. Pokud nechtěli riskovat výše popisované handicapy pro své služby ("blízkost" erotických linek, nevýhodnost či přímo nedefinovanost cen za volání na jejich čísla), nezbylo jim než přidělovat geografická čísla. Radiokomunikace nejsou úplně prvním, kdo se odhodlal k opaku, a svým zákazníkům skutečně začal přidělovat geografická čísla, v rámci své nové služby e-call. Ale jsou určitě největším a nejvýznamnějším operátorem, který tak učinil.

Přitom ale i Radiokomunikace nutně narazily na ještě jeden další problém, resp. handicap, možná ještě nepříjemnější než ty dosud popisované. Jelikož se totiž čísla s prefixem 910 dosud prakticky nepoužívala, operátoři si volání z/na tyto čísla mezi sebou dosud moc nepředávají. Technicky to není až tak velký problém, zádrhel je spíše v nutnosti zapracovat to do vzájemných propojovacích smluv mezi operátory. A to nějakou dobu trvá.

Takže i průkopnické Radiokomunikace musely ke své nové službě připojit následující disclaimer, týkající se volání z/do mobilních sítí:

Momentálně mobilní operátoři ještě neakceptují telefonní čísla s novým trojčíslím a tyto čísla jsou pro volání z/do mobilních sítí nedostupná. Naše společnost spolu s ostatními alternativními operátory intenzivně pracuje na uzavření propojovacích dohod s mobilními operátory aby služba byla plně funkční.

Snad toto omezení zmizí co nejdříve.