Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 30.5.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0530001.php3

Zdaníme vaše emaily i SMSky!

Kdyby takový nápad nepřicházel od jednoho z prominentních europoslanců, asi by si ho nikdo soudný ani nevšiml, nebo by nad ním jen nevěřícně zakroutil hlavou. Jenže oni to někteří europoslanci se zdaněním SMS a emailů asi myslí vážně.

Ten nápad není zase až tak nový. Už dříve prý v Itálii někoho napadlo, že by se tamní vysoký deficit mohl aspoň z části zaplácnout zdaněním všech SMS zpráv. Tedy navíc k tomu, jak jsou tyto služby zdaněny již dnes, daní z přidané hodnoty. Ale Italové naštěstí dostali rozum a včas si takovýto záměr rozmysleli.

Teď ale má před sebou problémy s financování i Evropská unie jako taková. V půlce května sice europoslanci schválili unijní rozpočet pro roky 2007 až 2013, ale současně si na rok 2009 uložili provedení "komplexní revize unijního rozpočtu", včetně hledání dalších zdrojů pro jeho financování. Důvod je prostý, příjmy Unie mají tendenci spíše klesat, výdaje naopak růst, a EU jako taková by se ráda stala méně finančně závislou na svých členských zemích.

A jak se zdá, poslanci, zasedající v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu, se do úkolu "připravit nějaké návrhy" pustili opravdu s vervou. Jen pár dní poté, co si hledání nových zdrojů sami odsouhlasili, prezentoval jeden z nich (prominentní francouzský poslanec Alain LAMASSOURE) staronový nápad zdanit SMS zprávy, a to částkou 0.015 € (cca 42 haléřů) za jednu SMS. A aby toho nebylo málo, navrhl zdanit ještě i všechny emaily, a to částkou 0.00001 € (cca 0,0281 haléřů) za 1 mail. Sám se pak k tomu měl vyjádřit tak, že

"je to pakatel, ale při těch miliardách transakcí každý den by z toho přesto mohl být obrovský příjem."

O celé této začínající kauze jste se mohli dočíst zde na Digiwebu už včera, takže další souvislosti nebudu opakovat. Jen doplním jednu informaci, která ve včerejším článku nezazněla, a která se týká rozdělení výnosů ze zdaněných SMS zpráv. Návrh europoslance Lamassoura prý předpokládá, že pokud by SMS zpráva byla přenášena přes hranice států (např. z ČR do Německa, přesněji asi mezi operátory se sídlem v těchto zemích), byla by daň příjmem unijního rozpočtu. Pokud by SMSka zůstávala v rámci některé členské země, měla by daň být příjmem příslušného národního rozpočtu.

No, celé mi to přijde opravdu hodně šílené a jako pěkná hloupost, navíc bez domyšlení všech souvislostí a důsledků. Ale snad ještě není všem dnům konec, a snad i v EU jsou ještě soudní lidé a dokáží takovéto věci odmítnout, podobně jako dříve Italové. Nevěšme tedy ještě hlavu, a raději se zkusme bez emocí či nevěřícího vrtění hlavou zamyslet nad tím, jaké by takovýto návrh mohl mít důsledky, pokud by snad (nedejbože) přeci jen uspěl.

S SMSkami by to ještě šlo

Po technické stránce "výběru daně" je asi nutné rozlišit mezi SMSkami a emaily. Pokud už by se někdo skutečně rozhodl zdanit každou SMSku, asi by to šlo realizovat, včetně představy o rozdělení výnosů mezi národní rozpočty a rozpočet Unie. Mobilní operátoři mají dostatečný přehled o tom, kdo komu píše, aby mohli daň naúčtovat svým zákazníkům, inkasovat ji a pak odvést buď Unii, nebo do národního rozpočtu.

Jinou otázkou by ale byly transakční a investiční náklady mobilních operátorů, které by v konečném důsledku nesli opět koncoví zákazníci (a které by se určitě projevily v dalším zvýšení cen SMS). Tím by cena SMS zpráv stoupla ještě více, než o cca 42 haléřů, které by představovala navrhovaná daň. V našich končinách, kde jsou SMS velmi populární a dají se posílat za cenu už kolem 1 Kč, by zvýšení o více jak 42 haléřů bylo opravdu velmi významné. Už by nešlo o žádný "pakatel", jak si myslí pan europoslanec, ale o cca 50 procent ceny. A pokud by se to realizovalo, silně negativního přídomku "vynuceno Evropskou unií" by se toto zdražení jen tak nezbavilo.

S emaily by to nešlo...

Jenže mnohem horší je to s nápadem zdanit všechny emaily. Tady už by to nebylo jen o nějakém zvyšování ceny, s tím že služba jako taková by mohla fungovat stejně jako dříve. Zde by už musel přijít dosti výrazný a hluboký zásah do způsobu fungování elektronické pošty. Čtenářům Digiwebu snad není třeba podrobněji vysvětlovat proč - když emailové účty mohou být i zcela anonymní (například na freemailech). Takže kdo by pak platil daň z emailů?

Nejprve by se asi musela zavést nějaká evidence všech emailových účtů, která by jejich anonymitu odstranila, a umožnila výběr daně od konkrétních subjektů. Už jen to by ale pořádně zasáhlo do současného způsobu využití elektronické pošty, nehledě na to, co by to stálo. Nebo by se museli někde registrovat všichni ti, kteří provozují nějaké poštovní servery a přidělují svým uživatelům účty elektronické pošty? To by vyšlo prakticky nastejno, protože vlastní poštovní server s apriorně neomezeným počtem účtů může dnes mít doma opravdu každý. Nebo by se musel registrovat každý vlastník internetové domény?

A jak by taková registrace všech emailů, či provozovatelů poštovních serverů nebo vlastníků domén vlastně fungovala? Bylo by to něco podobného, jako když se dnes lidé registrují u finančního úřadu jako plátci některé konkrétní daně (třeba daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti atd.)? Raději ani nedomýšlet.

Jenže to není zdaleka všechno. Jak by se pak taková daň z emailu vlastně vybírala? Jakým platebním mechanismem? U SMS to není až takový problém, protože mobilní operátoři mají vybudované své billingové systémy a dokáží své zákazníky (často i pořádně) zkasírovat.

Jenže pro zdanění emailů by se musely zavést nějaké jiné (mikro) platební mechanismy. To by samo o sobě bylo pořádným soustem, nehledě již na náklady, které by si to vyžádalo. Ty by platil kdo?

Kdo by platil za emaily?

Nebo jiná otázka: kdo a za co by vlastně platil "daň z emailu"? Platil by odesilatel, za odeslání zprávy? Nebo příjemce, za její příjem? Nebo dokonce oba? Ve druhém (ale i třetím) případě by byl daní zatížen i spam, a tuto zátěž by dokonce nesly jeho oběti! Nebo by snad moudří zákonodárci udělali nějakou výjimku, a řekli že spamy jsou od daně osvobozeny? Pak by ale museli zákonem definovat, co přesně je spam a co nikoli - a to je samo o sobě (alespoň dle mého názoru) neproveditelné. A co třeba vliv antispamových filtrů, které by část přijímaných emailů zahazovaly? Týkala by se daň z emailu jen toho, co prošlo antispamovým filtrem, nebo všeho, co do něj vstupuje? A jakého filtru a s jakým nastavením, když to může být různé?

A ještě jiný pohled: platila by se daň z emailu obecně ze všech mailů, které nějak kolují po Internetu, nebo jen z těch, které jsou přenášeny "jen v rámci EU" (když její pravomoci dále nesahají)? Tady je opět zásadní rozdíl mezi SMSkami, kde z telefonních čísel odesilatele a příjemce lze něco odvodit. Ale z emailových adres už nemusíte poznat vůbec nic o tom, odkud a kam zpráva směřuje! Zda na druhý konec světa, do jiné části Unie, nebo jen na sousední stůl v rámci jedné kanceláře.

Co dělat dál?

V nastiňování problémů, které by eventuelní zdanění emailů přineslo, by se asi dalo pokračovat ještě dlouho, protože předchozí výčet rozhodně není vyčerpávající. Na místě by jistě byla i kalkulace toho, kolik by se na dani z emailů vybralo, a kolik by naopak činily náklady s tím spojené. Dostupné odhady (například tento) naznačují, že výnosů by bylo dokonce méně, než kolik činí náklady na jednoho europoslance!

Ale otázkou je, zda je to v tuto chvíli a na tomto místě ještě potřeba snášet další protiargumenty. Dovolím si předpokládat, že čtenáře Digiwebu není třeba přesvědčovat o nesmyslnosti celého návrhu na zdanění emailů i SMS zpráv (a pokud snad ano, prosím vyjádřete svůj názor v komentářích k článku).

Tím, komu je třeba vysvětlit všechny souvislosti a dopady zde popisovaných návrhů, jsou jejich autoři. Tedy páni europoslanci z rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Počkejme zatím, zda jim to nedojde nějak samo, či zda je nepřesvědčí někdo z jejich blízkého okolí. Teprve kdyby tato šílenost neodumřela sama od sebe a hodně rychle, bylo by na místě začít uvažovat o vhodném dalším postupu. Třeba přes naše zástupce v Evropském parlamentu.

Copak si asi o návrhu svého francouzského kolegy myslí oni?