Vyšlo na Lupě, 29.5.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0529001.php3

Stalo se: české Imagenio je na obzoru

Minulý týden přinesl další podrobnosti o dvou nových službách, chystaných na letošní léto - o IPTV v podání Českého Telecomu, po vzoru služeb Imagenio mateřské Telefóniky, a o VOIP volání z mobilních telefonů od Volného. Na co se tedy můžeme těšit? Základní podoba služeb se už docela rýsuje, ale na ceny a další podmínky si ještě musíme počkat.

Že se Český Telecom chystá služby na bázi IPTV, se ví již delší dobu. Prvním výraznější signál o tom přišel počátkem roku 2005, když Telecom uzavřel strategické spojenectví s Microsoftem, ohledně širšího záměru na "digitalizaci domácí zábavy". Jenže pak přišel prodej španělské Telefónice, která už provozovala vlastní služby na principu IPTV (pod názvem Imagenio), a Český Telecom se podle očekávání vydal stejnou cestou jako jeho nová matka.

Konkrétní termín spuštění jeho nových služeb upřesnil naposledy v dubnu generální ředitel ČTc:

"Třicet televizních programů v základní nabídce a výběr z mnoha filmů na objednávku. To bude zákazníkům nejpozději od září nabízet Český Telecom. HN to v rozhovoru řekl šéf Českého Telecomu JAIME SMITH.

Na této informaci se nic nezměnilo ani minulý týden, kdy Český Telecom seznámil novináře s podobou a fungováním služeb Imagenio, a při té příležitosti naznačil i něco ohledně budoucí podoby svých vlastních služeb. Pochopitelně ještě neřekl žádné ceny ani podrobnosti typu konkrétní nabídky kanálů či konkrétních pořadů, případně pokrytí. Přesto naznačil některé skutečnosti, ze kterých si lze udělat určitý základní obrázek, a ten doplnit o paralelu s již provozovanými službami Imagenio (které určitě budou více než jen "zdrojem inspirace").

Takže zde je základní představa, tak jak se již dnes rýsuje. Jen podotýkám, že kromě explicitně zmíněných případů jde o mé závěry a dedukce, poskládané z dostupných signálů a náznaků, a nikoli o oficiální informace či vyjádření Českého Telecomu.

 • nová služba na bázi IPTV bude "čistě obrazová", a nikoli současně datová (ve smyslu: poskytující přístup k Internetu). Její pojmenování (název) se prý stále ještě hledá, a tak jí prozatím říkejme třeba "TV Expres". To kvůli snazšímu vyjadřování a lepšímu odlišení od stávajících služeb Internet Expres. Dovolím si předpokládat, že obě služby budou do značné míry nezávislé na sobě a různě kombinovatelné, včetně toho, že bude možné si objednat i pouze TV Expres (bez souběhu se službou Internet Expres). To je totiž podstatné pro oslovení segmentu potenciálních zákazníků, kteří se chtějí pouze dívat na televizi, případně využívat další videoslužby, ale nemají zájem o Internet.
 • Nová "obrazová služba" (zde pracovně označená TV Expres) bude ve skutečnosti spíše celou skupinou (dílčích) služeb, které se budou s postupem času rozvíjet a dále rozšiřovat. Již od svého spuštění by měla obsahovat dvě různé (dílčí) služby: "živou televizi" (tj. příjem klasických TV programů), a služby charakteru Video on Demand. U první z nich Telecom hovoří o cca 30 kanálech, které by měly zahrnovat české i slovenské kanály, v širokém tematickém zaměření, od "univerzálních" až po programy pro děti či naopak výlučně pro dospělé. U služeb VoD půjde zřejmě o další způsob zpřístupnění toho, co již dnes nabízí portál Starzone, či v blízké době bude nabízet. Telecom zde zmínil počet cca 250 titulů.
 • Do budoucna se v rámci TV Expres prý počítá i se službami na bázi PPV (Pay per View), neboli s placenými kanály a programy. Pro představu: španělské Imagenio nabízí skrze PPV hlavně fotbalové přenosy (které jinak nejsou dostupné přes neplacené televizní programy). Český Telecom prý má PPV připravené technicky, ale nejspíše pro něj zatím nemá vhodný obsah. Otázkou je také ochota diváků platit za obsah.
 • Po technické stránce budou obě služby (Internet Expres a TV Expres) realizovány společně, skrze xDSL, na jedné místní smyčce (pevné telefonní lince). Jak již bylo delší dobu jasné (a Telecom to potvrzuje), nepůjde o klasické ADSL, ale o novější ADSL2+. Každá ze služeb (Internet Expres a TV Expres) přitom bude mít k dispozici svou vlastní VPN (virtuální privátní síť), s tím že provoz mezi nimi bude odlišen na principu prioritizace (vyšší prioritu pochopitelně bude mít provoz ve VPN služby TV Expres). Takže by se nemělo stávat, aby intenzivnější stahování dat (v rámci služby Internet Expres) ovlivňovalo kvalitu přijímaného obrazu (v rámci služby TV Expres).
 • Fair Use Policy, a především pak otázka objemových limitů, bude moci být řešena samostatně pro obě služby. Lze předpokládat, že u služby TV Expres nebudou objemové limity žádné, a naopak u služby Internet Expres nebude nutné je kvůli případnému souběhu měnit.
 • Pokud jde o pokrytí a dostupnost, zde se Český Telecom vyjádřil v tom smyslu, že v době startu nové služby (zde pracovně označené jako TV Expres) bude tato dostupná nejenom v Praze a krajských městech, ale i v dalších velkých městech. Vše přitom souvisí s tempem, s jakým již vybavuje své ústředny novými DSLAMy, podporujícími ADSL2+ (jde již o IP DSLAMy), a jak rychle buduje infrastrukturu pro jejich napojení na své páteřní sítě. Po spuštění by uživatelé měli mít k dispozici "IPTVcheck", fungující obdobně jako dnes dostupný "ADSLcheck".
 • Vzdálenost od ústředny bude i nadále hrát svou roli a ovlivňovat dostupnost služby. Nicméně, vzhledem k vlastnostem ADSL2+, to nemusí nutně znamenat významnější zkrácení. Služby na bázi IPTV by stále měly být možné i do cca 3,5 km od ústředny (což ještě před rokem byl max. dosah ADSL jako takového, podrobněji). Ovšem vzdálenost od ústředny zřejmě ovlivní to, kolik místa zbude pro Internet "vedle" služeb IPTV. Takže je možné, že ten kdo je dále od ústředny, bude nějak omezen v tom, jaké rychlosti si bude moci objednat v rámci služby Internet Expres (v souběhu se službou TV Expres).
 • Služba TV Expres bude využívat kompresi MPEG4, a díky tomu dokáže vystačit s relativně menším datovým tokem (což bude hrát svou roli i pro souběh se službou Internet Expres). Na straně příjemce bude muset být odpovídající set-top box s dekodérem pro MPEG-4. Ten by měl být součástí služby, a prý zatím nebude možné si jej jednorázově koupit (ale jen pronajmout). Obdobná situace (s nemožností koupit) je i ve Španělsku, kde pronájem set-top boxu s dekodérem přijde na 6,5€ měsíčně (bez DPH). Set-top box, který bude používat Český Telecom, je přitom hybridní, i v tom smyslu že kromě IPTV podporuje také DVB-T. Takže ten, kdo si jej bude v rámci služby TV Expres pronajímat, jej bude moci využívat i terestrickému příjmu digitálního vysílání (pokud bude v jeho dosahu).
 • Největší neznámou je zatím cena nové služby (TV Expres). Telecom v tomto ohledu naznačil jen to, že chce být "konkurenční vůči podobným službám", což jsou v daném případě hlavně kabelovky. Ale to stále nic konkrétního neříká, protože jinak to ani dost dobře nemůže být.

Ohledně možné ceny budoucí služby se minulý týden v médiích objevil jeden sice konkrétní, ale jinak blíže nespecifikovaný odhad budoucí ceny, ve výši 1200 Kč měsíčně. Ovšem za co? I ve Španělsku lidé platí různé ceny za různé služby, navíc ve více složkách:

 • (regulovaných) 13,17 € měsíčně za existenci pevné telefonní linky,
 • 6,5 € za pronájem set-top boxu s dekodérem,
 • od 19 € za samotné Imagenio, až po 51,90 € za trojkombinaci (hlas+ADSL+Imagenio).

Takže "nejmenší" (pouze televizní) nabídka pro pasivního televizního diváka vychází na 13 + 6,50 + 19 = 38,5 € (cca 1083 Kč), zatím plná trojkombinace přijde na 13+6,50+51,90 = 71,40 € (cca 2009 Kč). To vše jsou ale jen ceny bez DPH, jehož základní sazba ve Španělsku činí 16 procent!

Navíc tyto ceny nezahrnují ani přenosy z utkání místní fotbalové ligy a pohárů, které patří do služeb Pay Per View, a platí se buď za jednotlivé zápasy (mimo akční nabídky standardně za 12 € v přímém přenosu a 8 € ze záznamu, případně jen góly a zajímavé situace za 3 €), nebo na bázi předplatného (5 zápasů za 25 €, nebo 10 zápasů za 45 €). Dovedli byste si představit takovýto model zpoplatnění zde v ČR, pro fotbal či hokej? Prosím vyjádřete se níže v anketě.

Volný chystá VOIP na mobily

Prvním operátorem, který u nás nasadil technologii ADSL2+ v řádném komerčním provozu, je VOLNÝ (dříve Czech On Line). Český Telecom, který na této technologii "postaví" své IPTV služby, ji pochopitelně už nějakou dobu nasazuje také, ale zatím ji nenabízí v řádné komerční podobě (k tomu dojde až u chystaných služeb na bázi IPTV).

Nicméně VOLNÝ minulý týden ohlásil, že usiluje o další prvenství. To se týká zpřístupnění VOIP hovorů i na mobilních telefonech. Ale o co vlastně jde?

Přede dvěma měsíci jsem zde a zde na Lupě popisoval možné budoucí podoby telefonování, mířící i tímto směrem. Vše se přitom točilo kolem konceptu UMA (Unlicensed Mobile Access), který je zaměřen na "protažení" stávajících mobilních sítí (fungujících v licenčních pásmech), a zvýšení a zlepšení jejich pokrytí, skrze využití bezlicenčních pásem. V uvedených článcích jsem však popisoval i jinou variantu využití konceptu UMA, kterým je "protažení" pevné hlasové sítě, resp. VOIP sítě, do bezdrátové sítě v bezlicenční pásmu.

Volnému nyní jde o tuto druhou variantu, ale v jiné podobě, než o jakou (zřejmě) usiluje třeba Unient Communications. Ten se totiž snaží dostat do role virtuálního mobilního operátora, a nabízet stejnou službu, dostupnou všude (v dosahu sítě v licenčním i bezlicenční pásmu), pod jedním telefonním číslem a se stejným chováním a možnostmi, bez ohledu na momentální umístění zákazníka. VOLNÝ se naopak ubírá směrem k "duálnímu řešení", kdy si zákazník (i ten kdo mu volá) musí uvědomovat existenci dvou různých řešení, resp. způsobů volání, včetně dvou různých telefonních čísel, na kterých je dostupný (což ale může být v praxi "překryto" vhodným automatickým přesměrováním).

Princip toho, co chce VOLNÝ nabízet, a to již koncem léta, je velmi jednoduchý a v zásadě realizovatelný již nyní: majitel mobilního telefonu, který podporuje Wi-Fi, bude mít ve svém mobilu VOIP klienta, nastaveného na použití již dnes fungující služby TelefoNet. Když bude takový mobil v dosahu Internetu (přes Wi-Fi), bude se z něj volat přes VOIP klienta, a tedy v rámci služby TelefoNet, a za jejích podmínek a cen. Když nebude v dosahu Internetu, bude uživatel volat "klasicky", přes mobilní síť. Obdobně s možností příjmu - obecně přes dvě čísla, a přes to "VOIPové" jen v případě dosahu (až na různá přesměrování).

Takže co tedy bude na celé službě vlastně nového, když ji lze realizovat už dnes?

Odpověď je taková, že půjde hlavně o způsob realizace popsané možnosti, určené hlavně firemním zákazníkům. Ve spolupráci se společností Nokia pro ně VOLNÝ chystá speciálně nastavené manažerské mobily Nokia řady E, s upraveným firmwarem. Ten se bude starat o připojování a přihlašování do Wi-Fi sítí, podle předem zadaných konfigurací, a při konkrétním volání bude dávat na výběr mezi voláním přes mobilní síť či přes mobilní síť. Časem možná přibude i nějaký least-cost routing, kdy si mobil sám vybere nejvhodnější způsob volání.

Zatím, podle toho co VOLNÝ předváděl na prototypech, to vypadá tak, že při běžném volání z mobilu lze přímo ze standardního "volacího menu" vybrat, zda má být dotyčná osoba volána přes mobilní síť či přes VOIP síť. To mj. vyžaduje zaintegrování VOIP klienta přímo do mobilu. Právě na tom, a na dalších úpravách manažerských mobilů řady E, nyní VOLNÝ s Nokií spolupracuje.

A pro koho že bude nová služba zajímavá a snad i výhodná? Jak už jsem psal v citovaných článcích z března (zde a zde), hlavně u firem je rozhodující část hovorů vedena sice z mobilů, ale z prostor firmy, kde je možné vytvořit dostatečně kvalitní Wi-Fi pokrytí. To nejspíše bude v režii firmy, která si také bude rozhodovat o jejím dalším využití (i zabezpečení), a nikoli v režii poskytovatele hlasových služeb (Volného). Ten se bude tímto způsobem snažit "vyzobat" co nejvíce hovorů, které by jinak "spadly do klína" mobilním operátorům.

S tím souvisí i další součást toho, co bude nová služba zřejmě obnášet: i nějaké úpravy ve službě TelefoNet, tak aby více vycházela vstříc firemním zákazníkům (třeba skrze možnost správy účtů pro jednotlivé pracovníky firmy, vytváření různých hlasových VPN, přidělování a správy čísel ve VPN atd.).