Vyšlo na serveru Digizone.cz, 6.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0106001.php3

Televize v mobilu na vlastní oči (2.)

Kromě živého vysílání televize Óčko nabízí Eurotel ve své mobilní síti také další videopořady, na principu blokového přenosu (stáhni a pak přehraj). Jde např. o zpravodajství TV Nova či předpověď počasí na Meteo TV. Nechybí ale ani živý pohled skrze dopravní kamery, na bázi streamingu.

Ve včerejším prvním článku jsme si popisovali živé vysílání televize Óčko, které je řešeno na principu tzv. streamingu. To znamená, že uživatel do svého mobilu přijímá příslušný datový tok, a ten je mu také okamžitě a průběžně přehráván. Příjemce tak může sledovat příslušné vysílání skutečně v reálném čase, plus minus nějaké zpoždění vzniklé při zpracování a přenosu signálu (dle mých zkušeností není větší než půl minuty). Podmínkou pro takovýto streaming je ale dostatečná přenosová kapacita (Óčko je v síti Eurotelu přenášeno s rozlišením QCIF a datovým tokem 114 kbit/s), a také pravidelnost a spolehlivost přenosu. To se ve stávajících sítích GSM, doplněných o GPRS či EDGE prakticky nedá dosáhnout (rychlost ještě ano, ale potřebná pravidelnost už velmi těžko). Proto se streamovaným videem mobilní operátoři čekali až na sítě 3. generace. alias UMTS.

Nicméně vedle streamingu mohou mobilní operátoři stále nabízet různé videopořady (klipy) na principu blokového přenosu (kterému Eurotel říká "Download"). Tedy v podobě datového bloku (souboru), který si uživatel nejprve stáhne, a teprve pak přehrává - a to buď jednou, nebo třeba i opakovaně, podle jeho vlastního zájmu, ale i podle toho, co mu dovolují licenční podmínky (vymáhané skrze mechanismy DRM, Digital Rights Management). Pro živé přenosy to nemá smysl, ale pro "zpožděná" shlédnutí jednotlivých pořadů, relací, klipů apod. to plně postačuje. Navíc tato varianta nemá žádné specifické požadavky na přenosovou rychlost a pravidelnost přenosu (když se začíná přehrávat až po stažení všech dat).

Ale i u tohoto režimu je třeba, aby stahování bylo dostatečně "svižné" a neodradilo zájemce dlouhým čekáním na začátek přehrávání. Proto i zde může být přehrávání zahájeno ještě dříve, než je stažen celý blok dat. I zde pak může dojít k problémům v důsledku toho, že všechna potřebná data nejsou včas k dispozici - a může tak dojít i ke známému "kostičkování", viz následující obrázek.

Praktickým rozdílem mezi oběma režimy je například také to, že v případě blokového přenosu (Downloadu) má stažený pořad definovanou délku v čase. Ta se při přehrávání také zobrazuje, spolu s údajem o aktuální délce přehrávání (viz první následující obrázek, zakroužkováno). Stejně tak má určitou velikost (jako datový blok, resp. soubor), viz další tři obrázky.

Naproti tomu živý přenos (na bázi streamingu) nemá žádnou definovanou délku, a tak se u něj zobrazuje jen délka aktuálního přehrávání, viz následující obrázek. Stejně tak nemá smysl hovořit o velikosti (datového bloku).

Jak jsme si již naznačili, v sekci Video portálu Eurotel Live! jsou pro zpřístupnění videoobsahu používány oba popisované mechanismy. Pomocí streamingu je nabízeno živé vysílání televize Óčko (popisované minule), a pak také živé pohledy skrze on-line kamery na dopravních tepnách. Ostatní videoobsah je zpřístupněn již na bázi blokového přenosu (Download).

Rozdílu v režimech stahování a přehrávání obecně odpovídají také různé ceny a další podmínky. Konkrétně u Eurotelu se obecné licenční podmínky liší takto:

  • u varianty "Download": Cena zahrnuje licenci na 2 stažení daného klipu v průběhu 24 hodin. Licence je vázána na zákazníka a telefon.
  • u varianty "Streaming": Cena zahrnuje licenci pro neomezené přehrávání klipu po dobu 10 minut od zaplacení. Licence je vázána na zákazníka a telefon.

Ovšem u konkrétních pořadů, resp. druhů obsahu to může být ještě jinak. Například u včera popisovaného živého vysílání TV Óčko je možné souvisle sledovat vysílaní (klip) až 24 hodin (za 20 Kč). Naproti tomu u pohledu skrze on-line kamery na dopravních tepnách zaplatíte 4 Kč, a smíte se dívat nepřetržitě jen 1 minutu (od zaplacení).

Předpověď počasí, alias Meteo TV

Pojďme ale již ke konkrétnímu obsahu. Jeho součástí je i předpověď počasí, poskytovaná společností Meteopress, skrze její Meteo TV. Nejde ale o živé vysílání (a streaming) , nýbrž o dopředu připravené klipy, aktualizované jednou za 12 hodin (a stahované, na principu blokového přenosu). Škoda, právě u předpovědi počasí v rámci mobilní televize bych očekával podstatně častější obměnu, resp. čerstvější a aktuálnější informace, než jen 1x za 12 hodin.

Pokud se na předpověď počasí chcete podívat, musíte se v rámci sekce Video na portálu Eurotel Live! (viditelné jen z mobilu) dostat nejprve do sekce "Zprávy". Zde nejdete dvě možnosti - TV Nova a Meteo TV, a dále už vás menu povede samo. Opět ale musíte odsouhlasit cenu, která je 4 Kč za klip.

Zprávy TV Nova

Pojďme nyní ke druhé možnosti, která se naskýtá v sekci "Zprávy" - k vysílání TV Nova. Zde již, na rozdíl od televize Óčko, nejde o živé vysílání, ale o jednotlivé části (příspěvky) televizního zpravodajství, zřejmě z hlavního večerního zpravodajství TV Nova. Jak si můžete sami všimnout na následujících obrázcích, každý jednotlivý příspěvek (bod zpráv) přijde na 6 Kč (s možností stáhnout jej dvakrát během 24 hodin, viz výše). I vzhledem k tomu, že na Internetu je celé zpravodajství Novy (ale i ČT1 a Primy) dostupné na stejném principu zdarma, mi 6 Kč přijde docela dost.

Dopravní kamery

Docela užitečná mi přijde další kategorie videoobsahu, který Eurotel nabízí ve své nové mobilní síti UMTS, a to opět na bázi streamingu. Jde o možnost podívat se (živě) skrze kamery, umístěné na důležitých dopravních tepnách, a udělat si tak vlastní představu o zdejší situaci. Není to zcela nová služba, již dříve existovaly obdobné možnosti, ale jen na úrovni statických obrázků, zasílaných například ve formě MMS. Tady ale skutečně jde o živý obraz.

Zajímavé mi ale přijde, že výčet kamer, dostupných pro on-line pohled, se nezdá být stejný jako u služby Dopravní kamery, kterou také provozuje Eurotel a která nabízí právě zasílání statických obrázků.

Pokud se tedy chcete podívat "živě" skrze některou z dopravních kamer ze svého 3G mobilu, musíte se nejprve "prokousat" jejich nabídkou, viz následující obrázky.

Když už si nějakou konkrétní kameru vyberete, musíte opět odsouhlasit její cenu ( 1 Kč za shlédnutí klipu, v délce 1 minuty), a pak ještě připojení k serveru (neboť jde o streamovaný přenos).

Samotný pohled skrze dopravní kamery, za denního světla i v noci, ukazují následující obrázky.