Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 20.12.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1220001.php3

T-Mobile Cestovatel: konečně nějaký pohyb v mobilním roamingu

Nové tarifní zvýhodnění od T-Mobile nabízí nelineární cenu za roamingové hovory, místo dosavadní lineární. Tomu, kdo v zahraničí volá déle, to přinese zlevnění. Naopak pro toho, kdo volá jen krátce, to může přinést i citelné zdražení.

Roaming mezi mobilními operátory je jednou z mála oblastí elektronických komunikací, kde stále jakoby vládne "duch starých časů". Tedy alespoň pokud jde o ceny za roaming pro koncové uživatele, které jsou stále velmi vysoké, a připomínají spíše ceny z dob dřívějších telekomunikačních monopolů. To opravdu musí být jednotlivé hovory tolikrát dražší, když překračují jakési administrativní hranice států? A to i v případě, kdy zůstávají "v rodině" (v rámci jedné nadnárodní skupiny operátorů, jako například u T-Mobile)?

Před časem si toho všimla i EU, a začala tlačit na mobilní operátory, aby předražený roaming zlevnili. Ti se ale podle očekávání brání poukazem na to, že jejich náklady jsou vysoké, a zlevňovat pod náklady prý nemohou.

Jenže on je to asi začarovaný kruh, v rámci kterého jeden mobilní operátor účtuje druhému hodně vysoké poplatky na úrovní vzájemného propojení, a tím mu vytváří ony vysoké náklady. A takto si to dělají všichni navzájem.

Častým argumentem proti snižování vysokých (mezioperátorských) poplatků bývá také "obava z prvního kroku" a narušení pravidel hospodářské soutěže - pokud by někdo výrazněji narušil současný status quo a změnil podmínky jen ve prospěch někoho, ale ne všech, prý by mu hrozily sankce od soutěžního regulátora (antimonopolního úřadu). Otázkou ovšem je, nakolik je tento argument oprávněný, a na kolik je pouze výmluvou.

O to více je ale třeba ocenit každý krok, vedoucí ke skutečnému zlevnění roamingu pro koncové uživatele. Byť může být přínosem jen pro některé skupiny zákazníků.

S čím přišel náš T-Mobile?

Minulý týden přišel náš T-Mobile s poměrně zásadní novinkou v nabídce svého roamingu. Přesněji: ke stávajícím možnostem, které mají lineární strukturu ceny (počet minut krát cena za minutu) přidal novou nabídku, ve formě tarifního zvýhodnění ke stávajícímu Happy Roamingu, s názvem T-Mobile Cestovatel, s nulovým měsíčním paušálem. No a ta již má jinou a nelineární strukturu ceny. Tvoří ji součet následujících dvou složek:

  • jednorázového sestavovacího poplatku, ve výši 29 Kč bez DPH (resp. 34,51 Kč s DPH)
  • nižší minutové ceny (4 Kč bez DPH, resp. 4,76 s DPH), která se navíc počítá jen u ochozích hovorů, a nikoli u příchozích roamingových hovorů

S uvážením toho, že dosavadní minutové ceny roamingu u T-Mobile jsou dosti vysoké (např. v rámci Happy Roamingu pro většinu Evropy 35 Kč za minutu), je na první pohled zřejmé, že nový Cestovatel bude výrazně výhodnější pro ty, kteří jsou i za hranicemi hodně upovídaní (mají dlouhé, mnohaminutové hovory). Na této argumentaci, a na srovnání s dosavadní službou Happy Roaming, pak také český T-Mobile založil svou prezentaci nové služby - že při delších hovorech přináší výrazné úspory. Až několikanásobné.

Jaké jsou další podmínky?

Jenže ono je třeba dát pozor i na druhou stranu mince. Je nutné mít na paměti, že nové ceny u služby Cestovatel a jejich nová struktura (sestavovací poplatek plus nižší minutová cena) platí jen v některých zemích Evropy (Německo, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Chorvatsko) a v USA, a i tam jen ze sítě T-Mobile.

A hlavně: že roamingové hovory jsou spíše kratší - podle dostupných zdrojů jsou v průměru dvouminutové - a zvýhodnění delších hovorů se tedy uplatní jen u části z nich. No a jak dopadnou ty spíše kratší hovory v rámci nové "revoluce v roamingu", jak T-Mobile svou novou nabídku také prezentoval?

Nelineární cena místo lineární

Pro dopad na průměrné hovory (tj. ty kratší) je důležitá hlavně změna struktury ceny, z lineární na nelineární. Lineárně konstruovaná cena se totiž "chová" stejně ke všem hovorům, nezávisle na jejich délce, zatímco nelineární cena (s jednorázovým sestavovacím poplatkem) upřednostňuje delší hovory. V nich se totiž jednorázový sestavovací poplatek snáze "rozpustí" (ve větším počtu minut). Naopak u krátkých hovorů tuto šanci nemá, a tak zde může způsobit i dosti citelné zdražení oproti lineární ceně.

Při hodnocení dopadů na koncového uživatele je pochopitelně třeba brát v úvahu i způsob zpoplatnění. Tedy to, zda operátor účtuje po sekundách hned od začátku hovoru, nebo nějak jinak. Zde ale služba Cestovatel nepřináší nic nového: zákazník vždy zaplatí první celou minutu, a teprve pak platí po sekundách, podle skutečné délky hovoru. Obvykle se to označuje jako zpoplatnění stylem "60/1".

Pro celkové hodnocení dopadů je důležité také to, ve kterých zemích naši zákazníci využívají roaming nejvíce. Tedy odkud ze zahraničí nejvíce volají, resp. kam je jim voláno. V tomto ohledu se T-Mobile pochlubil následujícím grafem:

Nejfrekventovanější "roamingovou destinací" je tedy Slovensko, alespoň pro zákazníky českého T-Mobile. V dosud dostupných variantách roamingu přitom Slovensko představovalo samostatnou oblast, s nižšími cenami oproti ostatním destinacím. Jenže u služby Cestovatel je s tím konec, a Slovensko už žádné zvýhodnění nemá. Proto právě u roamingových hovorů na Slovensko vychází nová služba Cestovatel oproti stávajícím variantám nejhůře - pro některé hovory představuje i citelné zdražení.

Krátké příchozí hovory na Slovensko podraží nejvíce

Podívejme s nejprve na příchozí roamingové hovory na Slovensko. V rámci dosavadního Happy roamingu si zde T-Mobile účtuje 12 Kč za minutu, bez DPH. Takže přijetí krátkého hovoru (do 1 minuty), třeba pro rychlé sdělení ve smyslu "teď mi nevolejte, jsem v zahraničí", přijde volaného na oněch 12 Kč (bez DPH). Se službou Cestovatel jej to samé přijde to samé na 29 Kč, které zaplatí na sestavovacím poplatku. A to je opravdu výrazné zdražení, způsobené právě nelinearitou ceny.

Zdraží ovšem i průměrný roamingový (příchozí) hovor na Slovensko, v délce dvou minut - z 24 Kč na 29 Kč (stále vše bez DPH).

Na druhou stranu je ale třeba říci i to, že příjemce (se službou Cestovatel) má v obou případech možnost pokračovat dále v hovoru, aniž by platil cokoli navíc (k sestavovacímu poplatku ve výši 29 Kč). Ze strany operátora je to tedy šikovná strategie ve stylu: když odeberete více služeb, dostanete slevu. Jenže dokud se nezmění vzorec chování zákazníků (nezvětší se průměrná délka roamingového hovoru), pak nová služba Cestovatel vychází výhodnější spíše pro operátora a jeho výnosy, než pro zákazníka. Tedy alespoň pokud jde o příchozí roamingové hovory na Slovensko, které je nejfrekventovanější roamingovou destinací.

Pokud jde o další evropské lokality, které spadají do služby Cestovatel (například Německo, Rakousko atd.), pak zde je dosavadní minutová cena za roaming (u Happy Roamingu) 20 Kč. Takže krátký hovor (do 1 minuty) přijde na těchto 20 Kč, což je opět méně než 29 Kč za sestavovací poplatek u služby Cestovatel. Takže pro krátké příchozí hovory do 1 minuty jde opět o zdražení.

Průměrný dvouminutový příchozí hovor už ale bude levnější: 40 Kč, vs. 29 Kč. Delší příchozí hovory pak budou u služby Cestovatel ještě levnější.

Odchozí hovory

U ochozích hovorů opět začněme Slovenskem. V rámci Happy Roamingu stojí minuta odchozího roamingového hovoru (tj. ze Slovenska do ČR) 25 Kč za minutu. Takže minutový odchozí hovor je v rámci služby Cestovatel dražší (29+4 Kč). Průměrný dvouminutový hovor už je ale lacinější: přijde na 29 + 2x4 Kč (37 Kč), oproti 50 Kč v rámci Happy Roamingu. Delší hovory pak jsou již adekvátně lacinější.

U ostatních destinací je nová služba Cestovatel výhodnější již i pro nejkratší hovory (do 1 minuty včetně). V rámci Happy Roamingu zde takovýto hovor přijde na 35 Kč (což je celá minutová sazba, účtovaná v rámci modelu 60/1). U služby Cestovatel přijde stejný hovor na 29+4=33 Kč, což je o 2 Kč méně. U průměrného dvouminutového hovoru je už zlevnění výraznější: 70 Kč, vs. 37 Kč.

Shrnutí

Celkově lze konstatovat, že nový Cestovatel od T-Mobile určitě bude zajímavý pro ty uživatele, kteří i v zahraničí vedou delší hovory. Jim může nová nabídka přinést i dosti výrazné úspory, i když na své si díky stále vysokému sestavovacímu poplatku přijde i operátor. Naproti tomu pro ty uživatele, kteří roaming používají spíše nechtěně (zvednou hovor v zahraničí spíše omylem, nebo jen aby volajícího odkázali na dobu po svém návratu), by služba Cestovatel se svou nelineární cenou byla spíše zhoršením.

Naštěstí je ale nový Cestovatel službou volitelnou, kterou si může aktivovat ten, kdo o ni má zájem a tuší, že mu může přinést nějaké výhody. Takže je na něm, aby si sám zvážil, jak a kde v zahraničí telefonuje.

Takže shrnuto a podtrženo, jde určitě o přínos. Nicméně cesta k celkovému zlevnění roamingu bud ještě hodně dlouhá, a toto je jen první krůček. Hlavně aby brzy následovaly kroky další.