Vyšlo na Lupě, 29.8.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0829001.php3

Stalo se: IPTV a digitální vysílání

Český Telecom se zaregistroval u RRTV a bude moci zahájit televizní vysílání "po drátě", pomocí technologií IPTV. Start řádného pozemního digitálního vysílání, pomocí DVB-T, se také o něco přiblížil. Česká televize totiž získala od ČTÚ vysílací frekvence pro veřejnoprávní multiplex, které již jednou dostaly České radiokomunikace.

O tom, že Český Telecom by rád pronikl i do oblasti televizního vysílání, se ví již delší dobu. Ví se také, že jeho plány jsou v tomto ohledu značně široké a zahrnují snahy o:

  • vysílání vlastního "TV obsahu": dceřiná společnost Omnicom už má zažádáno u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v právě probíhajícím výběrovém řízení, o dvě programové licence - na programy TV REAL (zpravodajsko-sportovní program s kulturou, sportem, aktuálním zpravodajstvím a publicistikou) , a TV ZONE (plný univerzální formát).
  • šíření TV signálu skrze síť pozemních digitálních vysílačů (s využitím standardu DVB-T): zde již ČT získal potřebné frekvence a oprávnění, ale řádné digitální vysílání dosud nebylo zahájeno (pokračují pouze experimenty)
  • šíření TV programů "po drátě" - nikoli ovšem skrze stejné kabelové sítě, jaké používají kabeloví operátoři typu Karnevalu a UPC, ale po ADSL, s využitím technologií IPTV (TV over IP).

Telecom registrován jako kabelový operátor
Začněme nejprve zprávou, o které v nedávných dnech informovala většina odborněji zaměřených médií: že Český Telecom získal od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání registraci, potřebnou ke kabelovému vysílání. Tedy stejnou registraci, jakou mají například kabeloví operátoři. Zákon totiž celkem správně nerozlišuje technologii ani "druh kabelu", ale hovoří o "provozovatelích převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů".

Většina médií to přitom prezentovala tak, že Telecom se už už chystá začít vysílat celoplošně. Jak se ale lze dočíst na stránkách RRTV, věnovaných příslušným registracím, Telecom získal potřebnou registraci nikoli pro celé území ČR (to nemají ani kabeloví operátoři), ale jen pro vybrané části Prahy a středočeského kraje. Takže to vypadá spíše na nějaké pilotní vysílání, než na celoplošný "roll-out".

Další zajímavostí je také vyjádření tiskového mluvčího ČTc, o tom že

Společnost počítá s tím, že službu spustí v příštím roce, uvedl mluvčí Vlastimil Sršeň

To je totiž další odklad, už několikátý v pořadí. Naposledy v únoru letošního roku, když Český Telecom oznamoval své předběžné výsledky za rok 2004, objevil se v jeho prezentaci zajímavý cíl (v rámci "Strategického výhledu na rok 2005"):

Komerční spuštění IPTV na konci roku 2005

Předchozí odhad přitom zněl "konec roku 2004". Pochází ze září 2004, a Telecom jej prezentoval v souvislosti s přechodem svého portálu Starzone z pilotního do ostrého provozu. Tehdy ve své tiskové zprávě napsal:

Uživatelé vysokorychlostního připojení Internet Expres by se měli brzy dočkat živého vysílání televize prostřednictvím ADSL. Televizní vysílání obohatí stávající nabídku zábavního portálu Starzone.cz …
Český Telecom ve spolupráci s externím dodavatelem v současné době intenzivně pracuje na přípravách televizního vysílání.
"Televizní kanál na Starzone.cz by měl být zaměřen na rychlou a akční zábavu. Jeho spuštění bychom mohli v optimálním případě stihnout ještě do konce tohoto roku"

Tehdejším "koncem roku" tedy byl konec roku 2004. Nyní se dozvídáme, že by IPTV, resp. "TV over ADSL", mělo být spuštěno někdy v roce 2006. Navíc, podle registrace, jen ve vybraných částech Prahy a středočeského kraje.

Zajímavé je na celé věci také to, že počátkem letošního roku, těsně před oznámením o záměru komerčního spuštění ještě v roce 2005, vstoupil Český Telecom do strategické aliance s Microsoftem. Přitom jedním z hlavních cílů této aliance je právě spolupráce v oblasti technologií IPTV. Nicméně to bylo ještě v době, kdy Telecom neznal svého nového vlastníka, kterým se později stala španělská Telefónica. No a ta už IPTV nějakou dobu provozuje, a hlavně na jiné technologii, než od Microsoftu (konkrétně od společnosti Lucent). Takže nynější odklad dost možná souvisí i s touto skutečností. Bude zajímavé, na jaké platformě nakonec Český Telecom své IPTV spustí.

Óčko v experimentální provozu
Také další zpráva, která se objevila v posledních dnech, se týká "mediálních plánů" Českého Telecomu. Tentokráte ale nejde o kabelové vysílání, nýbrž o pozemní digitální vysílání. To, jak známo, stále ještě nezačalo - tedy alespoň ne jako řádné vysílání. Politici v Parlamentu se o koncepci digitálního vysílání stále ještě hádají, a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stále ještě vybírá mezi uchazeči o nové digitální licence podle starých pravidel, vzniklých ještě v dobách analogového vysílání. Jak to dopadne, je stále více ve hvězdách.

V mezidobí však přeci jen pokračuje část experimentálního digitální vysílání. I když v dosti "zdecimované" podobě. Třeba právě Český Telecom mohl experimentálně vysílat v loňském roce (od srpna 2004 v Praze, a od září také v Brně), a ve svém multiplexu tehdy měl ČT1, ČT2 a několik rozhlasových stanic. Počátkem letošního roku mu ale vypršela potřebná dočasná povolení, a tak mohl pokračovat dál už jen s vysíláním monoskopu (resp. testovacích obrazů), teletextu a EPG, navíc na jiném kanále. Teď ale od RRTV získal souhlas k tomu, aby do svého značně "holého" experimentálního multiplexu přidal alespoň jeden televizní program - stanici Óčko. Ovšem jen na 60 dnů, a navíc s podmínkou, že musí toto experimentální vysílání ukončit, pokud by mezitím začalo řádné digitální vysílání.

No, to nepovažuji za moc pravděpodobné. Tedy alespoň ne na frekvencích, které pro svou síť digitálních vysílačů již dříve získal právě Český Telecom. Zde by měl být vysílán multiplex, jehož naplnění teprve řeší RRTV v rámci výběrového řízení na nové licence.

Bude veřejnoprávní multiplex?
Poněkud jiná situace ale panuje kolem tzv. veřejnoprávního multiplexu. Jen pro upřesnění: multiplex je logická záležitost, vlastně určitý "souhrnný datový tok", resp. balíček, obsahující více digitálních programů (TV a R, s doprovodnými službami), šířených společně. Může se vysílat na různých frekvencích, skrze různé sítě pozemních vysílačů. Takže z logiky věci je na místě oddělit udělování programových licencí (kdo smí vysílat a co) a sestavování multiplexu (rozhodování o tom, jaké programy jej mají tvořit), od frekvencí, na kterých by multiplex měl (mohl být) vysílán. Jenže tady právě je jeden ze sporných momentů, protože "dosavadní pravidla" říkají, že k programové licenci se přidělují rovnou i vysílací frekvence. Logiku to mělo u analogového vysílání, kde platilo že co program, to samostatné vysílací frekvence.

Ale k věci: již v loňském roce přidělil ČTÚ potřebné vysílací frekvence třem zájemcům o provozování sítě digitálních vysílačů - Českým radiokomunikacím, společnosti Czech Digital Group a Českému Telecomu. Postupoval tak v duchu logiky věci a podstaty digitálního vysílání, ale vysloužil si za to ostrý konflikt s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (včetně soudních žalob). Rada totiž chtěla postupovat "postaru", a frekvence přidělovat držitelům programových licencí.

V mezidobí ale vstoupil do hry Parlament, když poslanci na poslední chvíli zahrnuli do nového zákona č. 127/2005 (o elektronických komunikacích) právo na "veřejnoprávní multiplex" pro Českou televizi. Měl by to být ten multiplex, který by měl být vysílán v síti vysílačů Českých radiokomunikací (v tzv. síti A). Jenže příslušné kmitočty již dostaly České radiokomunikace. Takže to vypadalo na opravdu zapeklitou situaci.

Nakonec to ale dopadlo jinak. V médiích se objevila zpráva o tom, že Český telekomunikační úřad nakonec přidělil kmitočty pro síť A přímo České televizi. Ta pak přišla s prohlášením, že by mohla zahájit (řádné) digitální vysílání ještě v tomto roce:

ČT má možnost zahájit vysílání programů ČT1 a ČT2 na základě vydaného povolení ČTU pro programy ČT1 a ČT2, vzhledem k současným technickým možnostem předpokládá i vysílání programu ČT24. Nejzazší termín zahájení vysílání je ve smyslu vydaného povolení únor 2006, ale vzhledem k intenzivnímu jednání s Českými radiokomunikacemi přepokládáme zahájení vysílání ve IV. čtvrtletí 2005 v Praze a okolí a v průběhu I. čtvrtletí 2006 v Brně a Ostravě. Přesné termíny je však v této chvíli obtížné stanovit.

To by snad už mohlo vyjít, a v ČR bychom se konečně dočkali alespoň nějakého (řádného) digitálního vysílání.

Proč ČTÚ obrátilo?
Jak je ale možné, že ČTÚ již jednou přidělilo určité vysílací frekvence přímo Českým radiokomunikacím (podrobněji), a podruhé přidělilo ty samé frekvence České televizi? Navíc to jsou dva subjekty v různém postavení: České radiokomunikace jsou subjektem, který bude na příslušných frekvencích vysílat, a v principu by si tedy mohly volit, který multiplex to bude. Naproti tomu Česká televize bude sestavovat veřejnoprávní multiplex (což jí svěřil zákon), a nyní dostala i vysílací frekvence. Bude si tedy muset najít někoho (se sítí pozemních vysílačů), kdo jí na jejích frekvencích její multiplex odvysílá. Budou to České radiokomunikace? Téměř jistě ano, ale aspoň teoreticky by to mohl být i někdo jiný.

Znamená to ale, že ČTÚ přehodnotilo své dosavadní stanovisko, kvůli kterému se na něj tak rozezlila RRTV a žalovala jej až u Ústavního soudu? A jak to vlastně ČTÚ udělalo? To nejprve zase odňalo příslušné frekvence Českým radiokomunikacím? To se mi zjistit nepodařilo. Dost možná to ale souvisí s tím, že České radiokomunikace právě nyní změnily vlastníka, kterým se stala společnost JTR Management.

Městský soud v Praze rozhodl o zápisu převodu do obchodního rejstříku 26.7.2005, a nedlouho poté přichází zprávy o přidělení kmitočtů České televizi. Že by tedy původní přidělení bylo vázáno na vlastníka, resp. na České radiokomunikace jako takové? Ovšem JTR Management rozhodl již v květnu na valné hromadě o jejich zániku, s tím že nástupcem se stává právě on (JTR Management).

Pokud je tomu skutečně tak, a důvodem pro odebrání (či "ztrátu") již jednou přidělených frekvencí byla změna vlastníka, pak mi to silně připomíná situaci před deseti lety. Právě tehdy, k 1. červenci 1995, přišel tehdejší Eurotel o exkluzivní licenci na veřejné datové služby, když prodal svou divizi NexTel tehdejšímu SPT Telecomu. Kvůli tomu dosavadní licence zanikla, a ČTÚ musel vystavit licenci novou. No a tu už vystavil jako neexkluzivní. Tím se otevřela cesta k tomu, aby obdobnou licenci (na veřejné datové služby) mohly získat i jiné subjekty. Především ty, které chtěly poskytovat přístup k Internetu na komerční bázi. Tedy stát se klasickými ISP. Tak se také stalo, a v polovině roku tak fakticky došlo k liberalizaci českého Internetu a k jeho otevření i pro komerční sféru.

Došlo nyní, po deseti letech, k obdobnému zvratu i v případě digitálního televizního vysílání? Otevřel cestu k zahájení digitálního vysílání prodej Českých radiokomunikací do rukou JTR Management?