Vyšlo na Lupě, 29.4.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0429001.php3

Po smršti přichází zemětřesení

V návaznosti na pondělní regulační smršť se Český Telecom postaral o pořádné zemětřesení ve svých cenových programech. Ty stávající (až na dva) ruší, a místo nich zavádí programy nové. Uživatelé teď mají jeden měsíc na to, aby se rozhodli na jaký nový cenový program přejdou. Pokud tak neučiní, Telecom za ně vybere nový cenový program sám.

Ceny regulovaných hlasových služeb, mezi které patří zejména cenové programy Home Mini a Home Standard, se v ČR naposledy měnily na přelomu let 2001 a 2002. Například cena nejrozšířenějšího tarifu Home Standard byla tehdy nastavena na 299 Kč. Od té doby sice vzrostla na 339 Kč, ale to bylo "jen" díky zvýšení DPH z telekomunikačních služeb (z 5 na 19 procent). Regulátor od té doby k žádné jiné úpravě regulovaných cen nesvolil, a Český Telecom tak mohl měnit jen své neregulované tarify (cenové programy).

Postupně tak Český Telecom zavedl novou řadu Telefon, v rámci které nabízel různé varianty cenových programů (např. Telefon 70, Telefon 120 atd.), a nově také tarify Universal (v čtyřech různých variantách). Naopak zrušil některé neregulované tarify v rámci své řady Home (např. Home Maxi, Maxi Plus).

V září loňského roku pak Telecom přidal další přírůstek do řady Telefon - tarify Volno a Víkend, umožňující volat jen za paušál (samozřejmě nikoli zcela zdarma) v době víkendu. K 1. dubnu 2005 pak tyto dva tarify (cenové programy) přejmenoval na Volno a Volno Plus, s tím že možnost volat jen za paušál (vždy ale jen do 30 minut, pak již za běžné minutové hovorné) rozšířil i na dobu mimo špičku.

No a konečně toto pondělí, díky cenovému rozhodnutí 01/2005 (viz úterní článek "Regulační smršť jako předzvěst zemětřesení") se Telecomu otevřela cesta k zásadnější změně, včetně změny regulovaných tarifů. Samozřejmě v mantinelech, které svým rozhodnutím regulátor nastavil. K jakým změnám tedy došlo?

Co se ruší, co vzniká
Prvním významným kaménkem do celkové mozaiky změn je to, že všechny dosavadní cenové programy se ruší. Jedinou výjimkou jsou již zmiňované cenové programu Telefon Volno a Telefon Volno Plus, aktualizované teprve před měsícem. Dosavadní tarifní řada Home zaniká úplně.

Nové cenové programy naopak vznikají, a to již výhradně v řadě Telefon. Kdoví, možná se to tak líbí novému vlastníkovi ČTc, společnosti Telefonica. Sám ČTc přitom dělí nová tarify do tří skupin:

 • základní tarify: jsou jen dva, a to Telefon Standard a Telefon Mini
 • nadstavbové tarify: jde o Telefon Start, Telefon Volno, Telefon Volno Plus
 • tarify pro linky s xDSL: jde o čtveřici Telefon Expres, Telefon Expres Start, Telefon Expres Volno, a Telefon Expres Volno Plus.

Logika těchto tři skupin tarifů by měla být následující:

 • Základní tarify jsou regulované, a v zásadě jde o "nástupnické tarify" k dosavadním Home Mini a Home Standard - s důležitým upozorněním, že nový Telefon Mini nejde kombinovat s ADSL, ani s volbou operátora, a že žádný z těchto dvou tarifů neobsahuje volný kredit.
 • Nadstavbové tarify již nejsou regulované. Proto mohou obsahovat kredit, a také jej obsahují - v podobě volných minut. Telecom jejich cenu sám rozkládá na dvě složky: na cenu za používání linky (která činí vždy 329 Kč s DPH a je shodná jako u Telefon Standard), a na balíček s volným kreditem.
 • Na tarify pro linky s xDSL by měly automaticky přejít uživatelé, kteří mají na své pevné lince ADSL (obecně xDSL). Jak ukazuje následující tabulka, tyto tarify odpovídají stylem 1:1 všem čtyřem ostatním tarifům, které lze zkombinovat s ADSL. Oproti očekávání však tyto "xDSL tarify" nemají měsíční paušál ani o haléř levnější oproti svým variantám bez ADSL.
Tarif bez ADSL Telefon Mini, 199 Kč měsíčně Telefon Standard, 329 Kč měsíčně Telefon Start, 399 Kč měsíčně Telefon Volno, 429 Kč měsíčně Telefon Volno Plus,499 Kč měsíčně
Tarif s ADSL není Telefon Expres, 329 Kč měsíčně Telefon Expres Start, 399 Kč měsíčně Telefon Expres Volno, 429 Kč měsíčně Telefon Expres Volno Plus, 499 Kč měsíčně

Podrobný popis jednotlivých tarifů, v podobě XLS souboru, najdete zde, na webu Českého Telecomu.

Tarify Mini a Standard
Konkrétní podoba nových tarifů Telefon Mini a Telefon Standard téměř přesně odpovídá tomu, co přikázal regulátor: jejich měsíční paušál je oproti původním tarifům Home Mini a Home Standard nižší o 10 Kč, resp. 16 Kč. Zato ale ubyl volný kredit, ve výši 102 Kč s DPH. Takže ten, kdo na těchto tarifech provolá za měsíc více jak 10 Kč, resp. 16 Kč, pocítí změnu jako zdražení. Platí také již v pondělí avizovaný zákaz volby operátora i ADSL u tarifu Telefon Mini.

Jediné místo, kde Telecom nevyužil do posledního haléře cenový strop stanovený regulátorem, jsou dálkové (meziměstské) hovory v noci a o víkendu, a pak mezinárodní hovory. V případě mezistátních hovorů jde o pár haléřů (5,30 Kč místo 5,36 Kč, a 5,80 Kč místo 5,83 Kč). Určité snížení se týká meziměstských hovorů v noci (22 až 05 hodin). Největší pokles pak nastává u obou tarifů u meziměstských tarifů během celých víkendů, kdy se minutová cena dostává na úroveň minutových cen místních hovorů.

Nadstavbové tarify
Dva ze tří nadstavbových tarifů (Telefon Volno a Telefon Volno Plus) zůstávají ve své původní podobě, ohlášené na počátku dubna. Zahrnují tedy možnost místního a meziměstského volání do pevných sítí v ČR v době mimo špičky, a to jen za paušál (tj. v ceně). Ovšem jen do délky 30 minut, a pak už volající platí minutovou sazbu.

Třetí z nadstavbových tarifů, Telefon Start, obsahuje volný kredit v podobě 60 minut do pevných sítí v ČR (jejich rozdělení mezi špičku a dobu mimo špičku mi není známo). Měsíční paušál u tohoto tarifu je 399 Kč, z čehož 329 Kč je za používání samotné pevné linky, a 70 Kč je za oněch 60 minut volného kreditu.

Z dosavadních (rušených) tarifů novému Telefonu Start asi nejlépe odpovídá původní Telefon 70. Ten nabízel o 10 minut kreditu více (70 místo 60), ale byl o 60 Kč měsíčně lacinější. Přišel totiž na 339 Kč měsíčně. Přitom třeba minutové hovorné za místní hovory ve špičce měl na halíř stejné (1,58 Kč).

Tarify pro linky s xDSL
Na všech čtyřech tarifech pro linky s xDSL je zajímavá již zmiňovaná skutečnost, že jejich měsíční fixní cena není ani o haléř nižší než u jejich "protějšků" bez xDSL. Takže když si zákazník na své pevné lince platí jak hlasový tarif tak i ADSL, nedostane žádnou slevu na měsíčním paušálu. Dosud tomu tak bylo, alespoň u tarifů Universal: ty přišly v samostatné podobě na 589 Kč (včetně DPH), ale v kombinaci s ADSL jen na 332 Kč. Tedy o 257 Kč méně. Teď tedy toto zvýhodnění zaniká (a s ním i samotný tarif Universal).

Proč tedy vlastně Telecom zavádí nějaké speciální cenové programy (tarify) pro ty uživatele, kteří mají na své pevné lince i ADSL - když na měsíčním paušálu jim nic nesleví? Odpověď je taková, že uživatel s ADSL přeci jen dostane určité zvýhodnění, a to v podobě nižšího minutového hovorného. Například místní hovorné ve špičce je u těchto tarifu na 1,33 Kč, zatímco u tarifů bez ADSL se pohybuje od 1,40 Kč po 1,58 Kč za minutu. Jako možné vysvětlení mne napadá snaha Telecomu nějak kontrovat tomu, že uživatelé s funkčním ADSL mohou snadno a hlavně levně volat pomocí služeb na bázi VOIP.

Spíše jako dobrý vtip působí to, že snížení minutového hovorného (oproti tarifům bez xDSL, resp. ADSL) se týká také internetového dial-upu. Třeba ten, kdo bude na tarifu Telefon Standard, se bude moci připojovat přes dial-up za 1,58/0,90 Kč za minutu ve špičce, a 0,62/0,29 Kč mimo špičku). Pokud si ale pořídí ještě ADSL, bude převeden na tarif Telefon Expres, kde bude mít dial-up ve špičce za 1,50/0,83 Kč za minutu ve špičce, a 0,60/0,24 Kč mimo špičku.

Pokud vám ale uniká logika zlevnění dial-upu pro někoho, kdo si platí i ADSL, pak nejste sami.

Kdy zaniknou stávající tarify?
Termín, ke kterému by měly být zrušeny stávající cenové programy (tarify), s výjimkou tarifů Volno a Volno Plus, nebyl explicitně zmíněn. Z kontextu ale vyplývá, že podle stávajících tarifů se bude účtovat "postaru" ještě v měsíci květnu, zatímco v červnu už se "pojede" výhradně podle nových tarifů. Podle včerejší tiskové zprávy:

Zákazníci, kteří se nechtějí zabývat výběrem nových programů si nemusí dělat starosti. Zvolíme jim variantu nejbližší stávajícímu cenovému programu. Všem zákazníkům změna přinese stejný nebo ve většině případů nižší měsíční paušál a výhodnější minutové ceny. Od června již budou všichni zákazníci používat nové výhodnější cenové programy.

Z toho také vyplývá, že uživatelé budou mít jen jeden měsíc (květen) na to, aby se sami rozhodli, na jaký nový cenový program přejdou. U těch uživatelů, jejichž zúčtovací období nezačíná s kalendářním měsícem, to asi bude patřičně posunuto.

Termín jednoho měsíce mi přijde opravdu šibeniční, a to nejen z pohledu zákazníka, ale i z pohledu samotného Telecomu. Rozhodnutí regulátora mu totiž ukládá i následující povinnost:

Poskytovatel musí účastníka předem seznámit s novými podmínkami.

Předpokládám, že Telecom to vyřeší rozesláním nových brožurek v průběhu května, v rámci svého pravidelného měsíčního vyúčtování. Příslušné brožurky už včera rozdával na tiskové konferenci.

Přejít, nebo být převeden?
Zákazníci, kteří si stihnou včas sami vybrat nový cenový program, budou moci oznámit svou volbu Českého Telecomu všemi obvyklými cestami - telefonicky (na lince 800 15 15 15), přes web ČTc, nebo přes prodejny Telepoint a Telepoint Partner.

Z citovaného úryvku z tiskové zprávy, i z vyjádření zástupců ČTc na včerejší tiskovce vyplývá, že pokud zákazník během měsíce května nestihne dát najevo své rozhodnutí, Telecom rozhodne za něj. Viz již citovaný úryvek z tiskové zprávy:

Zákazníci, kteří se nechtějí zabývat výběrem nových programů si nemusí dělat starosti. Zvolíme jim variantu nejbližší stávajícímu cenovému programu. … Od června již budou všichni zákazníci používat nové výhodnější cenové programy.

Zajímavou otázkou je jistě to, zda Telecom bude potřebovat souhlas svého zákazníka s převodem na nový cenový program. Tuto otázku řeší pondělní rozhodnutí regulátora, které k nynějším změnám otevřelo cestu:

Účastníka přihlášeného ke konkrétnímu cenovému plánu nesmí poskytovatel převést na jiný cenový plán bez souhlasu účastníka. V případě plnění rozhodnutí ze strany Českého telekomunikačního úřadu, případně jiných správních úřadů, není třeba udělení souhlasu účastníka k převedení na jiný cenový plán.

Z toho plyne, že jediná možnost jak Telecom vystačí bez souhlasu zákazníka je to, když o převedení rozhodne buď ČTÚ, nebo nějaký jiný správní orgán. Včerejší tisková zpráva ČTc se na rozhodnutí skutečně odvolává, byť ne ve smyslu převedení či rušení původních tarifů:

Nabídka starých programů byla ukončena rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu.

Ukončení nabídky totiž nemusí znamenat konec možnosti používat již existující tarify - Telecom sám přestal již dávno nabízet například tarify Home Maxi či Home Maxi Plus, ale zákazníci je mohli stále používat. Nyní se ale skutečně jedná o zrušení ve smyslu nemožnosti dále používat původní tarify - když Telecom uvádí, že "od června již budou všichni zákazníci používat nové výhodnější cenové programy".

Zajímavé ale je, že v pondělním rozhodnutí regulátora (01/2005), ať jej čtu jak chci, nic o zrušení dosavadních tarifů nenacházím. Je zde ale zmínka o tom, že Telecom si může zrušení cenového plánu (tarifu) na regulátorovi vyžádat:

Návrh na zrušení cenového plánu předloží poskytovatel Českému telekomunikačnímu úřadu nejméně jeden měsíc před zamýšleným zrušením.

Takže Telecom má ještě pár hodin času na to, aby s měsíčním předstihem pořádal o zrušení dosavadních tarifů. Ale když sám uvádí, že takové rozhodnutí už má ("nabídka starých programů byla ukončena rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu"), pak už asi požádal a má dokonce i odpověď regulátora.

Na co převést?
Další klíčovou otázkou jistě bude to, na jaký cenový program (tarif) Telecom převede toho uživatele, který si nový program nevybere sám. Opět si nejprve řekněme, co k tomuto kroku říká regulátor (ve svém rozhodnutí 1/2005), a co Český Telecom.

Začněme regulátorem, který říká:

Poskytovatel postupuje tak, aby účastník byl převeden na srovnatelný cenový plán s ohledem na ceny a určené podmínky.

Telecom pak ve své tiskové zprávě uvádí, že bude postupovat takto:

Zvolíme jim variantu nejbližší stávajícímu cenovému programu.

Na první pohled to vypadá celkem jednoduše. Včera, na tiskovce Telecomu, jsem určitě nebyl sám, kdo čekal že ČTc vloží do tiskových materiálů nějakou "převodní tabulku", kde by vše bylo černé na bílém - má-li dnes uživatel takový a takový tarif, a neřekne-li si sám jaký chce nový, převedeme ho na takový a takový cenový program.

Žádné takové tabulky jsme se ale včera nedočkali. Z tiskového oddělení ČTc mi ji slíbili poslat až v průběhu dnešního dne (kdy už článek bude publikován). Nezbývá tedy, než si takovouto tabulku poskládat z dílčích informací a různých útržků, a doplnit vlastními odhady.

 • Mini+ADSL: uživatel bude převeden na Telefon Expres (dle odpovědi na včerejší tiskovce). Ovšem nové Mini přijde měsíčně na 199 Kč, zatímco Telefon Expres na 329 Kč měsíčně. K tomu ještě ztráta kreditu ve výši 102 Kč. Tento přechod asi bude pro uživatele nejbolestnější . Nicméně právě tady je rozhodnutí regulátora (01/2005, ohledně nemožnosti kombinovat ADSL s Mini) jasné a jednoznačné, takže Telecom skutečně nebude potřebovat souhlas zákazníka.
 • Universal+ADSL: uživatel bude převeden také na Telefon Expres (opět dle odpovědi na včerejší tiskovce). Místo dosavadních 332 Kč za tarif Universal ( v kombinaci s ADSL) bude za Telefon Expres platit 329 Kč měsíčně.

Jasné by měly být následující přechody:

 • Home Mini (bez ADSL) na Telefon Mini
 • Home Standard (bez ADSL) na Telefon Standard
 • Home Standard + ADSL na Telefon Expres

Další přechody spíše odhaduji:

 • Telefon 70 na Telefon Start (viz výše, rozdíl v paušálech je 399 - 339 = 60 Kč), nebo na Telefon Standard (levnější o 16 Kč, ale bez kreditu)
 • Telefon 70 + ADSL: na Telefon Expres
 • Telefon 120 na Telefon Start (měsíční paušály jsou stejné, rozdíl ve volných minutách je 120 - 60 )
 • Telefon 120 + ADSL: na Telefon Expres Start
 • Telefon 240 (za 535 Kč měsíčně): nejbližší dle ceny je Telefon Volno Plus, za 499 Kč (se 60 minutami kreditu ve špičce a voláním v ceně mimo špičku).
 • Telefon Universal (589 Kč měsíčně): asi také na Telefon Volno Plus

Jak sami vidíte, bude v tom asi pěkný zmatek. Když se k tomu připočte ještě šibeniční termín jediného měsíce, v rámci kterého by měli být všichni uživatelé pevných linek nejprve informováni a pak by se měli sami rozhodnout (a také své rozhodnutí nějak Telecomu sdělit), pak mi to vychází na skutečně pořádné zemětřesení.

Co bude zdarma?
Kromě nových cenových programů přichází Telecom také s tím, že některé doplňkové služby bude poskytovat zdarma. Konkrétně:

 • e-účet, zahrnující podrobné vyúčtování
 • službu CLIP
 • memobox (není ale řečeno ve které variantě).

Jak zaznělo na včerejší tiskovce, změny programů by nově měly být zcela zdarma, a to trvale.

V souvislosti s poskytováním služby e-účet zdarma je možná zajímavé se zmínit o tom, že nový zákon o elektronických komunikacích, který nabývá účinnosti 1.5.2005, přímo požaduje po poskytovateli univerzální služby (par. 44, odstavec 4) aby:

Poskytovatel univerzální služby je povinen umožnit uživateli přiměřenou úroveň kontroly jeho účtu, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přiměřenou úrovní kontroly účtu se rozumí bezplatný přístup uživatele k informacím o výši jeho hovorného a stavu jeho vyúčtování ceny, včetně informací o jím zvoleném cenovém plánu.

Regulátor může poskytovateli univerzální služby navíc provozovateli uživateli nařídit, aby poskytoval také

bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele.

A co postižení?
Postižené spoluobčany jistě bude zajímat i to, že zaniknout by měl také dosavadní tarif Speciál, určený právě osobám se specifickými potřebami. Nebude nahrazen žádným novým cenovým programem. Místo toho si postižení, kteří prokáží oprávněnost svého požadavku na zvýhodnění, budu moci zvolit jakýkoli nový cenový program, a od jeho měsíční ceny jim Telecom odečte cenu tarifu Telefon Standard.

Takže pokud si zvolí přímo tento tarif, budou platit jen hovorné.