Vyšlo na Lupě, 4.2.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0204001.php3

Tele2: ofenzíva pokračuje žalobou

Po petici, stížnosti na ČTÚ i ÚOHS a žalobě kvůli srovnávací reklamě pokračuje ofenzíva společnosti Tele2 dalším krokem. Tentokráte jde o žalobu na Český Telecom o náhradu škody ve výši 2,14 miliardy korun. Předmětem sporu jsou volné kredity v cenových programech Českého Telecomu. Není to ale první miliardová žaloba v oblasti telekomunikací.

Včerejší den přinesl zajímavou kumulaci událostí, týkajících se Českého Telecomu. Právě na tento den totiž představenstvo Českého Telecomu svolalo mimořádnou valnou hromadu, kterou si vyžádal majoritní akcionář (resp. Fond národního majetku). Důvodem bylo již dříve navržené odměňování dozorčí rady, v rámci tzv. kompenzačního plánu. Dopadlo to podle očekávání - dříve odsouhlasené odměny pro dozorčí radu byly zrušeny.

Dále byl včerejší den posledním termínem, do kdy mohli zájemci o privatizaci Českého Telecomu podívat své předběžné nabídky. Zde si ale na oficiální oznámení výsledků budeme muset ještě chvíli počkat. Do médií prosákly pouze zprávy o tom, že TDC nabídku podávat nebude.

Právě včera také Český Telecom oznámil uzavření strategické aliance s Microsoftem (kterou podepsal o den dříve, ještě za pobytu Billa Gatese v Praze). I to je na samostatný článek.

Tele2 podává žalobu
Dnes se podrobněji podíváme na jinou včerejší událost, která se Českého Telecomu také týká. Jde o oznámení společnosti Tele2, že podala na Český Telecom žalobu o náhradu škody, ve výši 2,14 miliardy korun (podána bylo k Městskému soudu v Praze). Novináře o tom informoval pan Anders Olsson, ředitel Tele2 pro region střední Evropy. V tiskové zprávě, kterou k tomu Tele2 vydalo, se uvádí že

"škodu způsobil Český Telecom společnosti Tele2 opakovaným porušováním předpisů o ochraně hospodářské soutěže".

Reakce Českého Telecomu nebyla včera k dispozici. Asi hodinu po oznámení Tele2 byl na jiné tiskovce (k alianci ČTc a Eurotelu s Microsoftem) dotázán generální ředitel ČT, ale ten se odmítl vyjádřit s poukazem na to, že o žalobě Tele2 nemá žádné informace.

Je docela dobře možné, že Tele2 o obsahu žaloby Telecom ještě neinformovala - podobně, jako třeba Český Telecom neinformoval ČTÚ o tom, že na něj v polovině prosince 2002 podal žalobu podle (dnes již neexistujícího) paragrafu 102 telekomunikačního zákona - a tím dosáhnul toho, že rozhodnutí regulátora, požadující po Telecomu ADSL propojení, pozbylo právních účinků. Sám regulátor to prý zjistil až počátkem ledna 2003. Podrobněji viz tento článek.

O co jde?

Zpět ale k nynější žalobě Tele2 na ČTÚ. Z dostupných informací o předmětu žaloby (tisková zpráva a včerejší prohlášení Tele2) vyplývá, že se netýká žádného nového problému, ale že jde jen o další krok ve "staré známé" kauze volných kreditů v měsíčních paušálech Českého Telecomu. Toto "balíčkování" (povinné spojování měsíčního paušálu za pevnou telefonní linku s předplatným na určitý objem služeb, ve formě volného kreditu) je už dlouhou dobu trnem v oku alternativním operátorům a také zákazníkům, kteří chtějí využívat výhradně služby alternativních operátorů a nikoli služeb Českého Telecomu.

Argument je jasný: volné kredity zde působí jako bariéra, bránící tomu, aby zákazník využíval služby konkurence. Když už si musí zaplatit určitý objem služeb od Českého Telecomu, má je nechat ležet ladem a znovu za ně zaplatit alternativnímu operátorovi?

Existuje ale i zajímavý protiargument: o zavedení volných kreditů u regulovaných tarifů rozhodl sám regulátor, a to již poměrně dávno - ještě před zprovozněním samotné volby operátora v polovině roku 2002. Stejně tak to byl regulátor, kdo Telecomu posvětil i explicitní zákaz volby operátora v regulovaném tarifu Home Mini. Proč tedy nyní Tele2 žaluje Telecom a nikoli regulátora?

K pochopení je třeba se vrátit do března 2002, kdy si ÚOHS a ČTÚ uvědomili co se stalo, chytili se za hlavu a začali požadovat po Českém Telecomu , aby udělal dvě věci:

  • aby zavedl cenový program (tarif) bez kreditu
  • aby zrušil zákaz volby operátora u tarifu Home Mini

a to vše do 1.7.2002 (kdy měla být spuštěna volba operátora). Podrobněji viz tento článek.

Jak to nakonec dopadlo, dnes již víme: volba operátora je u tarifu HOME MINI stále zakázána. Cenový program bez volného kreditu Český Telecom k 1.7.2002 skutečně zavedl - šlo o programy HOME ZERO (dnes: TELEFON ZERO) a BUSINESS ZERO, které ale stály jen o 20 (resp. 30 korun méně) než jinak stejný cenový program s kreditem ve výši 90 Kč, resp. 100 Kč. Jinými slovy: odebrán byl kredit v hodnotě 90 Kč (resp. 100 Kč), ale cena tarifu klesla jen o 20 Kč (resp. 30 Kč). Podrobněji viz tento článek.

Konkrétní obsah nynější soudní žaloby samozřejmě neznám, ale z prohlášení Tele2 soudím, že nenapadá ani tak samotnou existenci cenových programů s kredity, jako spíše neúměrně vysokou cenu programů bez volných kreditů:

Český Telecom ve většině nabízených programů váže platbu za používání telefonní stanice s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Zákazníci si sice teoreticky mohou zvolit cenový program bez hovorového kreditu či volných minut, v tomto programu je ovšem cena za pronájem telefonní stanice nepoměrně vysoká.
Vysokou cenou za program bez hovorového kreditu či volných minut se Český Telecom snaží ovlivnit zákazníky, aby si místo služeb poskytovaných alternativními operátory zvolili pouze jeho cenové programy s hovorovým kreditem nebo volnými minutami. Tímto chováním Český Telecom jako dominantní operátor brání rozvoji skutečné konkurence na českém telekomunikačním trhu a poškozuje ostatní operátory.

Co na to ÚOHS?
Spor kolem volných kreditů má již poměrně bohatou historii, ke které kromě alternativních operátorů přispěl i ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Ten se volnými kredity zabývá na podnět více alternativních operátorů. Konkrétně od Tele2 dostal ÚOHS první podnět v červnu 2003, a další v květnu 2004. Dosud ale ÚOHS v celé kauze žádný verdikt nevynesl. Jak zaznělo ve včerejším televizním zpravodajství TV NOVA z úst tiskového mluvčího ÚOHS Kristiána Chalupy, úřad se kauzou stále zabývá a pečlivě prý prošetřuje všechny její aspekty.

Asi také proto nyní Tele2 uvádí, že mu již došla trpělivost, a proto přistoupil k podání žaloby:

"Vyčerpali jsme již všechny mimosoudní prostředky k nápravě stávajícího protisoutěžního jednání. Proto nám nezbylo než přistoupit k dalšímu kroku - žalobě o náhradu škody. Věříme, že soud uzná oprávněnost naší žaloby a rozhodne ve prospěch práva."

Za zmínku ale stojí skutečnost, že ÚOHS v loňském roce přešel na jiný způsob šetření celé kauzy s volnými kredity. Jak sám informoval tiskovou zprávou, v srpnu loňského roku ukončil do té doby probíhající řízení dle českých soutěžních předpisů, a zahájil nové řízení již podle evropského soutěžního práva. Dokonce jako první takové řízení.

Zajímavé je, že při té příležitosti z ÚOHS "vypadlo" i následující konstatování, které alternativní operátoři nyní neopomíjí citovat, kdykoli je o volných kreditech řeč (a nyní se na něj odvolává i Tele2). Dovolím si ale připomenout, že jde jen o určité konstatování z tiskové zprávy ÚOHS, které (podle mého názoru) nelze považovat za finální nález, ani přisuzovat mu právní relevanci. Nicméně významný signál toho, jak se ÚOHS na věc dívá, to určitě je:

Účastníkem řízení je společnost ČESKÝ TELECOM. Ta nabízí cenové plány určené pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahují jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity nebo volné minuty. Tímto vázáním služeb ČESKÝ TELECOM brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny.

Co na to ČTÚ?
Český telekomunikační úřad již koncem loňského roku naznačil, že by mohlo dojít k zásadnějším změnám v regulovaných tarifech (viz např. zde), a v rámci nich snad i k odbourání volných kreditů a vytvoření jediného "základního" cenového programu, ke kterému by se pouze přikupovaly volitelné doplňkové balíčky. Žádné konkrétnější informace však nejsou k dispozici, protože každoroční rituálu sjednávání regulovaných cen zřejmě stále ještě probíhá.

Přitom již před rokem měl Český Telecom požadovat zvýšení cenové hladiny "základních" programů ze stávajících 200 až 300 Kč na 500 Kč měsíčně. Počátkem roku 2004 k tomu ČTK napsala:

Český Telecom v návrhu cen pro letošní rok požádal Český telekomunikační úřad o zvýšení měsíčního paušálního poplatku z necelých 300 Kč bez DPH na 500 korun. Řekl to včera předseda úřadu David Stádník ...

Tehdy ale každoroční jednání o regulovaných cenách nikam nedospěla a tyto ceny se nezměnily (až na pohyby v důsledku změn DPH). Letos se každoroční rituál opakuje, a s ním se nejspíše opakují i požadavky Telecomu na zvýšení měsíčních paušálů, resp. na další rebalancování" - zvýšení fixní části (měsíčního paušálu), a určité zlevnění hovorného.

Pokud by k razantnímu zvýšení regulovaných cenových programů skutečně došlo, až někam na hranici 500 korun, mohlo by díky tomu poklesnout hovorné - a to by dále zmenšilo prostor pro působení konkurentů Českého Telecomu, kteří nabízí zákazníkům své služby skrze volbu operátora (a přitom naráží na problém volných kreditů). Oni totiž "žijí" právě a pouze z hovorného, zatímco fixní složku si Telecom ponechává celou. Z pohledu Telecomu je proto zcela logické usilovat o co nejvyšší fixní část ceny (co nejvyšší měsíční paušál), a naopak co nejnižší hovorné (o které soutěží se svými konkurenty). Alternativní operátoři mají zákonitě přesně opačné snahy a chtějí co nejmenší fixní část, o kterou soutěžit nemohou. Koncového zákazníka pochopitelně zajímá hlavně výsledný součet fixní i variabilní části ceny (hovorného), protože platit musí oboje.

Se žalobami se protrhnul pytel
Připomeňme si ještě, že nynější žaloba Tele2 není první miliardovou žalobou na našem telekomunikačním trhu. Již dříve se začal dožadovat náhrady i Český Telecom - ale vůči regulátorovi. Tomu vytknul, že pro něj nevybral od ostatních operátorů peníze na úhradu údajné ztráty z poskytování univerzální služby (ta mu má vznikat jako rozdíl mezi výší regulovaných cen a skutečnými náklady):

Žalobu na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podal v pátek 12. prosince 2003 u Městského soudu v Praze ČESKÝ TELECOM, a.s. Hlavním důvodem žaloby je skutečnost, že ČTÚ nezajistil úhradu ztrát, které ČESKÉMU TELECOMU vznikly z provozování tzv. univerzální služby.

Uvedená žaloba na ČTÚ se týká údajných ztrát za rok 2002, a Telecom v ní požaduje 4,5 miliardy. Údajnou ztrátu za rok 2001, ve výši 3 miliard, zase Telecom požadoval po státu, resp. po ministerstvu informatiky (viz zde). Také nyní si Telecom stěžuje na to, že "nespravedlivá rozhodnutí regulátora" jej připravují o vysoké zisky, resp. nutí jej odepisovat aktiva, čímž se dostává do účetní ztráty:

"Dle našich propočtů nespravedlivá rozhodnutí regulátora připravují firmu ročně o sedm miliard korun čistého zisku. O tolik by byl vyšší, kdyby ČTÚ řádně dodržoval telekomunikační zákon," uvedl pro týdeník EURO.

Jen mne tak napadá, co by se asi stalo, kdyby soud žaloby operátorů uznal a k náhradám údajných škod skutečně došlo. Kdopak by je asi v konečném důsledku zaplatil? A co zákazníci - nevzniká škoda také jim? Odpovězte si sami.