Vyšlo na isdn.cz, 6.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0906002.php3

Minulý týden: ZoEK, hlasové paušály, ÚOHS …

Zákon o elektronických komunikacích na druhý pokus prošel vládou a nyní míří do Parlamentu. Český Telecom představil hlasové paušály, jsou použitelné i pro internetový dial-up? ÚOHS šetří volné kredity v paušálech Telecomu již podle evropských regulí. SMS zprávy z pevné sítě budou i nadále za korunu. CDMA zřejmě zvyšuje maximální rychlost na uživatele.

Po prázdninové přestávce je zde opět přehled toho nejzajímavějšího, co uplynulý týden přinesl v oblasti elektronických komunikací, Internetu, e-governmentu a dalších souvisejících oblastech.

Začít musím zprávou o tom, že minulý týden vláda konečně dala zelenou návrhu zákona o elektronických komunikacích, z dílny ministerstva informatiky. Díky tomu, že během prázdninového sestavování nové vlády uhájil Vladimír Mlynář svůj post v čele tohoto ministerstva, může nyní pokračovat v rozpracovaném díle a přípravu tohoto veledůležitého zákona dotáhnout až do konce. Je už na čase, protože původně jsme tento zákon měli mít v účinnosti již k okamžiku našeho vstupu do EU. Nyní budeme rádi, když úspěšně projde Parlamentem ještě do konce letošního roku a nabude účinnosti někdy počátkem roku příštího.

Významným mezníkem v dosavadních přípravách návrhu zákona byl 15. červenec, kdy návrh prošel přes legislativní radu vlády. Bylo to ale již těsně před nahrazením tehdejší vlády vládou novou, a tak se s dalším projednáváním návrhu nějakou dobu čekalo. Když už byla nová Grossova vláda zformována, došlo i na projednávání tohoto zákona v celém kabinetu. Poprvé se tak návrh dostal nové vládě na stůl 25. srpna, ale tehdy ještě neprošel. Sám ministr Mlynář měl navrhnout přerušení jeho projednávání, tak aby se s návrhem mohli seznámit noví ministři. Nejspíše asi nově jmenovaní ministři vnitra a obrany, jejichž resortů se návrh zákona týká například v oblasti právní úpravy odposlechů.

Po tomto přerušení se návrh nového zákona o elektronických komunikacích znovu dostal na pořad jednání vlády právě minulý týden, ve středu 1.9.2004. Tentokráte již návrh vládou úspěšně prošel, a nyní tedy míří do Parlamentu, který jej začne projednávat.

Pro budoucí osud tohoto návrhu v Parlamentu byl zajímavý průběh pořadu Sedmička na TV Nova, v neděli 29. srpna, kde se utkal ministr Mlynář s místopředsedou poslanecké sněmovny Ivanem Langerem z ODS. Slovo "utkali" však asi není moc místě, alespoň já jsem z jejich diskuse k návrhu nového zákona nezaznamenal nějaké významnější námitky ze strany ODS (snad kromě toho, že návrh už zde měl být mnohem dříve). Snad tedy projednávání návrhu proběhne rychle a ve věcné rovině, a snad se do něj nedostanou, skrze pozměňovací návrhy poslanců, žádné chyby, nesmysly či výraznější ústupky různým lobbyistickým tlakům. Uvidíme.

Plný text návrhu lze nalézt na webu MI ČR.

Hlasové paušály Českého Telecomu

Další významnou událostí minulého týdne bylo oznámení nových hlasových paušálů Českého Telecomu. Mají podobu dvou nových cenových programů (Telefon Víkend a Telefon Volno) a dvou nadstavbových balíčků (Volno a Víkend), a podrobněji se o nich psalo i zde na ISDN serveru. Stejně tak zde byla popisována i negativní reakce alternativních operátorů, kteří vesměs poukazují na to, že neexistuje analogická nabídka na úrovni velkoobchodních služeb, bez které nemají šanci nabídnout zákazníkům stejně koncipované služby (jde o stejnou situaci, jako při nedávných neúspěšných pokusech o internetový paušál).

Zajímavé je, že bezprostředně po oznámení nových paušálů, určených pro hlasové hovory, začala média spekulovat o tom, že by je bylo možné využít i pro internetový dial-up, díky tomu že některým operátorům ještě "zbyla" přístupová čísla pro dial-up mezi "běžnými" telefonními čísly (tj. mimo řadu s prefixem 971, která je pro internetový dial-up určena) - a že Telecom tuto skutečnost jaksi opomenul, a tím fakticky zavedl intervalový paušál nejen pro hlas, ale i pro dial-up. Asi nejvíce tuto myšlenku rozvinul Patrik Zandl v pátečním článku na Lupě, kde vyjmenoval i příslušná přístupová čísla (mimo řadu 971), která mají být stále ještě funkční.

Osobně se domnívám, že ze strany Telecomu rozhodně nejde o žádné opomenutí či přehlédnutí. Existence uvedených čísel mimo prefix 971, s možností dial-upu, není podle mého názoru v souladu s číslovacím plánem (jeho porušení samozřejmě může kompetentně posoudit jen ČTÚ). Předpokládám, že jde jen o jakýsi "zbytek" z dřívějších dob, či nouzové řešení pro opravdu nestandardní situace, které dosud nikomu nevadilo, a tak si na něj také asi nikdo u regulátora nestěžoval. Nyní ale už by Telecomu silně vadilo, a velmi pochybuji že by si nevymohl dodržování číslovacího plánu, skrze stížnost na jeho porušování (byť jedno z předmětných přístupových čísel by mělo patřit i jemu).

Pokud by existence uvedených čísel nebyla porušením číslovacího plánu, a tato čísla byla naopak intenzivněji využívána díky hlasovým paušálům, dostal by se tím Telecom do podobné situace jako ještě nepříliš dávno GTS, se svou službou Pohoda NaDoma: od svých zákazníků by inkasoval paušálně (za zmiňované paušály Volno a Víkend), ale alternativním operátorům by platil po minutách, podle skutečně provolaných minut. Dokonce by to asi mělo být 20 haléřů za "hlasovou" minutu, místo dosavadních 15 haléřů za "internetovou" minutu.

ÚOHS proti Telecomu už podle pravidel EU

Zajímavou zprávou, která je sice už poněkud staršího data, ale do médií pronikla právě minulý týden, je informace o historicky prvním správním řízení, které ÚOHS zahájil již podle "evropských pravidel" (správní řízení ve věci porušení evropských soutěžních pravidel, konkrétně se jedná o možné porušení čl. 82 Smlouvy o založení Evropského společenství, který zakazuje zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, pokud toto může ovlivnit obchod mezi členskými státy).

Nejde přitom o nic jiného, než o dobře známé zkoumání legálnosti volných kreditů v paušálech Telecomu. ÚOHS jej zahájil již dříve, podle "tuzemských pravidel", a nyní v něm tedy přechází na uplatňování pravidel evropských. Formálně však jde o zcela nové řízení, s tím že to předchozí bylo zastaveno.

Za povšimnutí stojí i samotná tisková zpráva ÚOHS, která o novém správním řízení informuje. Obsahuje totiž dosti významné konstatování, které bych osobně očekával až v odůvodnění závěrečného verdiktu, a ne v první informaci o zahájení správního řízení:

Účastníkem řízení je společnost ČESKÝ TELECOM. Ta nabízí cenové plány určené pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahují jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity nebo volné minuty. Tímto vázáním služeb ČESKÝ TELECOM brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny.

Otázka volných kreditů je zajímavá i v souvislosti s nejnovějšími hlasovými paušály Českého Telecomu. Obsahují-li neomezený počet hlasových hovorů (do délky 30 minut) již v základní ceně, je to také volný kredit? Nejspíše ano. Alespoň Tele2 to ve svém vyjádření k novým paušálům takto kvalifikovala:

"V uvedených tarifech dominantní operátor opět váže měsíční paušál za pronájem linky s volným kreditem na volání. To mu zakazuje jak české, tak evropské soutěžní právo. Brání tak dalšímu rozvoji konkurence na českém telekomunikačním trhu, a tím ve svém důsledku poškozuje českého spotřebitele," říká Lukáš Kubín, marketingový ředitel společnosti Tele2.

SMS z/do pevných sítí

Minulý týden, současně s oznámením nových hlasových paušálů, představil Český Telecom i některé změny a aktuality v oblasti SMS zpráv, zasílaných na jeho pevné linky, resp. odesílaných z těchto pevných linek. Předně se pochlubil počtem uživatelů, kteří SMSky z pevné sítě odesílají, i objemem takto odeslaných zpráv. Vše ukazuje následující obrázek, který k srpnu 2004 uvádí cca 7500 uživatelů "pevných SMS", a cca 130 000 přenesených SMS zpráv (zřejmě přijatých i odeslaných).

SMS v pevné síti ČTc

Novou zprávou je to, že cenová promo akce, v rámci které odeslání SMS zprávy z pevné sítě ČTc přijde na 1 Kč, pokračuje dále (do kdy, to nebylo uvedeno). Další novinkou je zprovoznění "Premium SMS" (rozuměj: dražších SMS zpráv) i v pevné síti ČTc. Odesílat je lze na čísla 90 xxx yy, kde yy je cena jedné zprávy (v celých Kč). Ještě další novinkou pak je změna způsobu odesílání SMS zpráv z mobilní sítě Eurotelu do pevné sítě ČTc. Dosud se musely posílat na speciální číslo SMS centra, s tím že číslo adresáta se uvádělo uvnitř samotné zprávy. Nyní se již SMS zpráva posílá i do pevné sítě "přímo" - nikoli na speciální číslo, ale rovnou na číslo cílového příjemce v pevné síti. Tedy stejně, jako v rámci mobilních sítí. Podrobnosti najdete na webu ČTc , pro připomenutí snad ještě ceník pro odesílání SMS zpráv z mobilních sítí do sítě pevné. Pozor na to, že v tomto směru to stojí více než ve směru opačném!

  • Eurotel - 4,20 Kč bez DPH/SMS (5,- Kč s DPH) pro všechny zákazníky
  • T-Mobile - 4 Kč bez DPH/SMS pro tarifní zákazníky, 6 Kč s DPH pro kartové
  • Oskar - 8 Kč/SMS s DPH

Rychlejší CDMA

Na závěr ještě dvě zajímavosti ohledně vývoje CDMA. Eurotel zveřejnil údaj o počtu uživatelů této služby, kteří si ji pořídili již během prvního měsíce jejího provozu: 7000.

Současně se v médiích (např. zde) objevily zprávy o tom, že Eurotel ruší umělé omezení rychlosti CDMA, které každému uživateli vytvářelo "rychlostní strop" 800 kbit/s na downstreamu (downlinku). Pokud je tomu skutečně tak (a reakce uživatelů tomu nasvědčují), pak Eurotel po měsíci provozu zřejmě usoudil že jeho síť snese vyšší zátěž, a tak chce svým zákazníkům dopřát vyšší rychlosti. Celková přenosová kapacity jedné buňky (resp. sektoru) CDMA 1xEV-DO, o kterou se všichni aktivní uživatelé dělí, přitom odpovídá přenosové rychlosti 2,4 Mbps. To je tedy i teoretické maximum, kterého by při ideálních podmínkách mohl dosáhnout koncový uživatel, pokud by se o celkovou kapacitu právě s nikým nedělil, a nestála mu v cestě žádná další omezení.