Vyšlo na isdn.cz, 28.6.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0628001.php3

Minulý týden: vláda, ministerstvo informatiky ....

Nejvýznamnější zprávou minulého týdne byla ohlášená rezignace premiéra, a sní i pád celé vlády. Jak to ale bude dál se samostatným ministerstvem informatiky? Jak se k jeho další existenci či neexistenci vyjadřují jednotlivé politické strany? Jaké nové signály se objevily minulý týden?

Během právě skončeného víkendu se na naší politické scéně odehrály významné události, které budou mít tento týden důležitou dohru: předseda vlády hodlá rezignovat, čímž padne i celá vláda. Následovat bude sestavování nové vlády, a v rámci ní i hledání zcela nových, či alespoň staronových šéfů pro jednotlivé resorty. Nechme teď stranou politické aspekty tohoto procesu a zastavme se u čistě pragmatické otázky: bude se hledat nové obsazení pro všechny dosavadní resorty? Nebo dojde k nějaké redukci počtu ministerstev? Nebo naopak ke zřízení dalších nových ministerstev?

Pravdou je, že pokud se v souvislosti s nějakým resortem mluví o jeho úplném zrušení, pak snad nejčastěji jde o nejmladší ministerstvo - Ministerstvo informatiky ČR, existující teprve od 1.1.2003. Výskyt nejrůznějších úvah a zmínek o jeho eventuelním zrušení se v poslední době, s úvahami možném pádu vlády, dokonce ještě stupňuje. Pojďme se tedy podívat na to, jaké signály vysílají v tomto směru nejvýznamnější politické strany.

ODS: ministerstvo informatiky zrušíme!

Poměrně dobře "čitelné" se zdají být záměry ODS. Ta se již od loňského Invexu netají tím, že by chtěla ministerstvo informatiky ve své stávající podobě úplně zrušit. Místo toho prosazuje to, aby se problematika informační společnosti stala "nadresortní" a dostala se do působnosti premiéra. Argumentem, a to veskrze logickým, je skutečnost že povaha řešených úkolů mnohdy vyžaduje koordinaci mezi resorty a také určité "vnucení" jednotné koncepce více resortům - a na to samotné ministerstvo informatiky, postavené na roveň ostatním ministerstvům (a navíc s relativně malou "vyjednávací silou") skutečně nemá moc šancí.

ODS také často argumentuje tím, že obdobné řešení, jaké prosazuje ona, mají i ve Velké Británii. To je pravda, ve Velké Británii skutečně nemají žádné ministerstvo informatiky, a celou problematiku má ve své kompetenci ministerský předseda.

Na druhou stranu není pravdou, že by se o problematiku informační společnosti a o její součástí (elektronické komunikace, e-commerce atd.) ve Velké Británii staralo jen pár zapomenutých úředníků kdesi na tamním úřadu vlády. Přímo pod premiérem, v rámci jeho úřadu, existuje tým lidí, kteří se věnují celkové koordinaci, a podrobněji pak problematice e-governmentu. Dohromady tvoří poměrně významný a prestižní úřad zvaný "Office of the e-envoy". Jejich šéfem je "e-envoy" (v současné době Andrew Pinder), podřízený přímo premiérovi. Tím to ale zdaleka nekončí: britské ministerstvo obchodu a průmyslu má na starosti celkovou e-strategii, ministerstvo energetiky zase oblast e-commerce atd. Takže odpovědnost v dílčích oblastech je dále delegována na jednotlivá resortní ministerstva, a na úrovni předsedy vlády je řešena celková koordinace a oblast e-governmentu.

Zpět ale k naší ODS: ta se dosud soustředila hlavně na negaci současného stavu, neboli na zdůrazňování toho, že současné resortní ministerstvo by zrušila, a jeho kompetence převedla na předsedu vlády. O ostatním se ODS dosud prakticky nezmiňuje. Jediné, co jsem se v různých diskusích od lidí z ODS a kolem ODS dozvěděl, je představa že vše by řídil přímo premiér, s podporou několika málo úředníků na úřadu vlády.

ODS není jednotná

Před několika dny však zazněl zevnitř ODS poněkud odlišný hlas. Přišel od poslance Zbyňka Novotného, který se problematikou ICT a informační společnosti zabývá poměrně často, a na svém webu se vyjadřuje k různým aspektům z této oblasti.

Právě minulý týden zde vydal článek s názvem "Kdo, kdy a kam?", ve kterém nevidí případné zrušení ministerstva informatiky jako rozumné a účelné. Píše:

Při vší úctě k ministru Mlynářovi musím přiznat, že jeho úřad neplní svou funkci tak, jak by měl. Materiály z ministerstva chodí často pozdě, jsou nedopracované, nejsou konzultovány s odborníky. I přesto si ale myslím, že ministerstvo informatiky má v současné době svůj důvod. Je vlastně obdobou již zaniklého ministerstva privatizace. To také fungovalo jen omezenou dobu a sloužilo (nebo mělo sloužit, jak který čtenář chce) svému účelu. Po skončení privatizace zaniklo.

a pokračuje:

Informatizace společnosti nabírá v posledních letech stále více na obrátkách. Zvyšuje se počet uživatelů přistupujících na internet, k celosvětové síti se připojují jednotlivé úřady, blíží se doba digitálního vysílání i privatizace Telecomu. To všechno jsou záležitosti, které má ve svém resortu právě ministr informatiky. Proto mi připadá tak urychlené zrušení jeho úřadu poněkud neuvážené (nedomyšlené do důsledků). Chápal bych zásadní reorganizaci, přesné vymezení cílů a snahu o jejich dodržování. Ale ukončit věc, která se pořádně ani nestačila rozeběhnout, je předčasné.

Lidovci: zřídíme nové ministerstvo

KDU-ČSL se k problematice ICT a informační společnosti vyjadřuje jen velmi málo. O to zajímavější je informace, která se nedávno (v květnu) objevila v masových médiích. Vypovídá o tom, že lidovci by naopak chtěli vytvořit úplně nové ministerstvo, a to ministerstvo rodiny. Prý se tak rozhodli na své nedávné ideové konferenci o rodině (zdroj):

"Některé ministerstvo by mělo více akcentovat rodinnou politiku. Nebránili bychom se samostatnému ministerstvu pro rodinu," uvedl v pondělí předseda lidovců Miroslav Kalousek. Dodal, že by se měla zredukovat jiná ministerstva. Na dotaz, jaké úřady by chtěli zrušit, Kalousek nechtěl být konkrétní, aby se, jak uvedl, nedostal do pasti

Možná ale už tušíte, které že ministerstvo by podle představ lidovců mělo být kráceno - ministerstvo informatiky. Šéf strany Kalousek to ještě neřekl, ale

Šéfka komise pro rodinu v rámci KDU-ČSL, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová byla již konkrétnější. Podle ní by mělo být zrušeno ministerstvo informatiky či sloučena ministerstva školství a kultury.

Podle tohoto zdroje se k možnému sloučení MŠMT a MK vyjádřila stávající ministryně Buzková, a to kladně:

"Kdyby na tom koalice trvala, jsem ochotna si do svého portfolia zařadit i kulturu," řekla včera Buzková.

Nejspíše to tedy interpretovala tak, že by došlo k "přidání" kultury k jejímu resortu a ke zrušení samostatného ministerstva kultury, a nikoli naopak.

Mluvčí MI ČR odmítla představy lidovců komentovat:

Klára Volná, mluvčí ministerstva informatiky, které řídí Vladimír Mlynář (US-DE), Právu řekla, že případné zrušení tohoto úřadu nehodlá komentovat, protože to považuje za nesmysl.

ČSSD: budíček!

Ze strany ČSSD jsem nezaznamenal žádné oficiálnější prohlášení k budoucnosti ministerstva informatiky. Donesly se mi pouze velmi neformální narážky v tom smyslu, že ministr Mlynář by měl být "prvním a také posledním ministrem informatiky". Pravděpodobně ale šlo o nějaké bezprostřední reakce na některé koncepční spory, zřejmě v souvislosti se schvalováním koncepce digitalizace rozhlasového a televizního vysílání.

Směrodatnější by měla být základní stranická koncepce, s názvem "Dlouhodobá koncepce v oblasti informatiky a telekomunikací", s podtitulem "doktrína ČSSD v oblasti informatiky a telekomunikací"

Ta byla publikována doslova před několika dny (s datem 17.6.2004), v rubrice "Programová diskuze 2004 - 2005" , ale pohledem do jejího obsahu lze zjistit, že jde o koncepci starou několik let a dosud neaktualizovanou podle současné situace. Tato koncepce si ještě nepovšimla, že samostatné ministerstvo informatiky již vzniklo a nějaký ten pátek existuje. Proto se ani nemůže zabývat tím, zda je účelné samostatný resort informatiky ponechat či zrušit. Místo toho koncepce ČSSD stále ještě předpokládá, že existuje ÚVIS (Úřad pro veřejné informační systémy) a řeší otázku toho, v jaké podobě by nový resort měl teprve vzniknout::

dalšímu rozvoji informační společnosti v ČR napomůže vytvoření samostatného resortu informatiky a telekomunikací reorganizací současného Úřadu pro veřejné informační systémy a části Ministerstva dopravy a spojů.
Tento samostatný resort by mohl mít podobu
  1. ministerstva pro telekomunikace a informatiku nebo
  2. samostatně vyčleněného útvaru, vytvořeného např. v rámci Úřadu vlády, s vlastním rozpočtem pro financování projektů, vedeným pověřeným místopředsedou vlády

Zajímavé je, že i tato koncepce zpřed několika let uvažuje i o možnosti "britského modelu":

Lze realizovat i jinou alternativu, ve Velké Británii je např. rozvoj informatizace přímo v rukou premiéra, důležité však je soustředit dostatečné operativní pravomoci na vládní úrovni a koncentrovat dostatečné finanční i lidské odborné zdroje pro programové financování a realizaci národní informační a telekomunikační politiky.

US-DEU

Jako poslední jsem si nechal US-DEU, jejíž člen (Vladimír Mlynář) dosud stál v čele samostatného Ministerstva informatiky ČR. Od této strany jsem k existenci samostatného resortu zaznamenal pouze nepřímé zmínky, v rámci její broadbandové koncepce (archivní kopie). Ta podle očekávání vychází z předpokladu existence samostatného ministerstva, a nijak se nezmiňuje o eventualitě jeho zrušení. Například:

Ministerstvo informatiky se musí plně soustředit na koncepční roli. Regulace musí být plně převedena na Český telekomunikační úřad. Ministerstvo musí své cíle formulovat jako dlouhodobé a prosazovat je v legislativě. ČTÚ nesmí být vnímán jako nástroj k prosazování státní politiky.

Co by zrušení vyžadovalo?

Zřídit nové ministerstvo informatiky nebylo úplně jednoduché a nedalo se to odbýt mávnutím kouzelného proutku. Nejprve muselo dojít ke konsensu na politické scéně (v rámci rodící se koalice, v pololetí 2002). Pak muselo dojít ke změně kompetenčního zákona, který by existenci samostatného ministerstva promítnul do všech platných zákonů. Teprve pak, k 1.1.2003, mohlo samostatné ministerstvo skutečně vzniknout.

Pokud by se nyní někdo rozhodl samostatné ministerstvo informatiky zase zrušit, může udělat jednu věc okamžitě: může nejmenovat nového ministra informatiky, a vedením resortu dočasně pověřit někoho jiného (jiného ministra, premiéra či místopředsedu vlády). Pak by musely následovat formální kroky - změna kompetenčního zákona, a hlavně novelizace všech zákonů, které se o existenci ministerstva informatiky explicitně opírají. To samozřejmě je možné, a zabere to určitý čas. Osobně se ale domnívám, že vzhledem k významu celé problematiky by to bylo velmi nešťastné.