Vyšlo na isdn.cz, 13.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0913001.php3

Minulý týden: spam, nečekaný paušál, UPC …

V úterý nabyl účinnosti nový zákon (nejen) o spammingu. Postupně se vyjasňuje situace kolem dial-upu na geografických číslech - ČTÚ se nelíbí, a Telecom jej nezahrnuje do paušálů Víkend a Volno. České UPC, na rozdíl od slovenského, nezavedlo "light" verzi své služby chello, ale naopak přidalo na rychlosti u stávajících služeb.

Minulý týden nabyl účinnosti zákon č. 480/2004 Sb., alias "o některých službách informační společnosti". Týká se řady věcí (mj. odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb za obsah, problematiky elektronického obchodování atd.), ale zdaleka největší mediální publicity se dočkala ta jeho část, která se týká boje proti spammingu.

Ještě v době, kdy se tento zákon připravoval, mu bylo vytýkáno že nezabrání přílivu zahraničního spamu, který i u nás skutečně převažuje. Jakpak by ale mohl, když zákony musí ctít státní hranice i působnost národních legislativ, zatímco spam se může nad toto všechno klidně povznést a útočit doslova odkudkoli a kamkoli? Ano, převažující objem spamu (zatím) přichází ze zahraničí, je psán anglicky a našemu novému zákonu se může jen smát - ale to by přeci nemělo být důvodem, proč bychom měli rezignovat na legislativní ošetření problematiky spammingu na "národní úrovni". Nebo si snad chceme spam u nás pěstovat a čekat, kdy přeroste objem toho zahraničního?

Navíc bychom asi neměli být maximalisty a očekávat, že jakýkoli zákon dokáže zcela vystrnadit spam z našich poštovních schránek, a že se o to dokonce postará sám a bez našeho přičinění. Měli bychom jej chápat jako jedno z opatření - vedle osvěty, veřejného pranýřování toho nešvaru, a vedle technických opatření na eliminaci spamu, které naštěstí působí i proti spamu zahraničnímu - s tím že nejúčinnější je součinnost všech těchto opatření. Zvláště pak při uvážení toho, že zákony reagující na aplikace moderních technologií typicky "hrubě nestíhají" dostatečně rychle reagovat na technologický vývoj, a často nedokáží postihnout celou problematiku v její plné šíři.

Však také to první, na co upozornila naše masovější média, je to že nový zákon si všímá pouze "komerčních sdělení", a už se nesnaží bojovat proti dalším formám spammingu. Hned se také objevily formulace, naznačující že politické strany, různé spolky, zájmové skupiny, iniciativy apod. dostaly udělenu jakousi "výjimku", a v rámci své agitace mohou vesele spamovat, aniž by je někdo omezoval. Považovat to za "výjimku" rozhodně není správný pohled - ale stejně tak nepovažuji za dobré, že se zákon těmito jinými formami spamu skutečně nezabývá.

Celá problematika boje proti spammingu je ovšem značně složitá a teprve čas ukáže, jaký bude skutečný efekt nového zákona. Zda bude mít pozitivní dopady, nebo zda se ukáže být příliš restriktivní i vůči (komerčním) sdělením, která ještě nejsou skutečným spamem. Stejně tak bude velmi důležité, jak se s problematikou spammingu vyrovná Úřad pro ochranu osobních údajů, na který nově přechází pravomoci v této oblasti.

Nečekaný paušál?

Minulý týden pokračovalo zajímavé dění kolem "nečekaného paušálu", jak Patrik Zandl nazval (na Lupě) nové tarify a balíčky Víkend a Volno, na základě předpokladu že je bude možné využít i pro internetový dial-up, poskytovaný na tzv. geografických číslech (např. 2xx yyy zzz) - s čímž prý Telecom neměl počítat.

Že tomu tak asi nebude, tedy alespoň pokud jde o dostupnost dial-upu na geografických číslech, naznačilo vyjádření šéfa ČTÚ Davida Stádníka z minulého úterý, na tiskovce k přenositelnosti (viz můj článek "Re(2): pořiďte si internetový paušálů"), a především pak oficiální vyjádření ČTÚ, které se na jeho webových stránkách objevilo v pátek odpoledne. Podle obou těchto stanovisek není poskytování internetového dial-upu (jako veřejné telekomunikační služby) jinde než na číslech s prefixem 971 (a 976) v souladu s platným Číslovacím plánem.

Faktem ale je, že vytáčený přístup k Internetu skutečně je stále ještě poskytován mimo prefixy 971 a 976, na již zmiňovaných geografických číslech. Proto mne docela překvapilo vyjádření některých operátorů, citované ve čtvrtečním článku na serveru mobil.cz. Například společnost Czech On Line zde uvedla, že dial-up na geografických číslech poskytuje i nadále, protože si to zákazníci žádají, a že "nevidí důvod, proč by měla tyto uživatele omezovat". Problém prý hodlá řešit změnou číslovacího plánu.

Celý problém však není pouze v tom, co připouští či nepřipouští Číslovací plán. Pokud by se číslovací plán změnil a dial-up bylo možné poskytovat i na geografických číslech (např. 2xx xxx xxx), stále by to nic neměnilo na skutečnosti, že jde o dvě různé služby, s odlišným režimem na rozhraní mezi operátory (v případě jejich propojení), na které mohou operátoři chtít nasadit různé koncové ceny. Tam, kde se nejedná o regulované tarify (což jsou zejména HOME MINI, HOME STANDARD a HOME ZERO), by to mělo být v jejich kompetenci. Tarify (cenové programy) Telefon Volno a Telefon Víkend nejsou regulované, a balíčky Víkend a Volno nelze kombinovat s regulovanými tarify. Co tedy brání Českému Telecomu, aby vytáčené připojení k Internetu zpoplatnil stejně bez ohlednu na to, zda je realizováno přes čísla s prefixem 971 či přes geografická čísla? Co mu brání v tom, aby dial-up přes geografická čísla (která dnes ještě nejsou v souladu s Číslovacím plánem) nezahrnul do paušálů v rámci balíčků Víkend a Volno?

Problému si již všimla i masovější média, a MF Dnes vydala v pátek článek s výmluvným názvem "Bude internet po telefonu zadarmo?". V něm cituje tiskového mluvčího ČT, který uvádí že Telecom skutečně nezahrnuje vytáčená připojení k Internetu do paušálů Volno a Víkend:

Telefon Víkend a Telefon Volno nabízí bezplatná (v rámci paušálu) místní a meziměstská volání - nikoliv připojení k internetu," uvedl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha s tím, že zákazníkům bude Telecom za připojení k internetu účtovat normální minutovou cenu podle programu, který mají.

Je tedy velmi pravděpodobné, že tomu, kdo si pořídí nové tarify či balíčky Víkend či Volno, a bude je využívat i pro vytáčené připojení k Internetu, budou takto provolané minuty explicitně naúčtovány minutovou sazbou. Správně by to ale měla být "internetová" minutová sazba, a nikoli sazba za místní či meziměstské hovory.

APVTS proti dialerům

Minulý týden došlo k určitému vývoji i v "kauze dialerů". Jak jste se mohli dočíst i zde na serveru isdn.cz, v článku "Boj proti podvodným dialerům se stupňuje"), proběhla ve čtvrtek další schůzka operátorů v rámci APVTS. Na této schůzce byla ustavena pracovní skupina, která by měla problém řešit. Zatím ale není jasné, zda v této pracovní skupině budou zastoupeni pouze operátoři, nebo zda možnost podílet se na její práci dostanou i zástupci veřejnosti - podobně jako před dvěma lety při vzniku Fóra pro vytáčený přístup k Internetu. Zájem o aktivní účast už projevilo mj. občanské sdružení ZUI.

V souvislosti s kauzou dialerů bylo pro mne určité určitým překvapením, že regulátor ve svém pátečním stanovisku (alespoň podle mé interpretace) fakticky položil rovnítko mezi prefixy 971 a 976, když řekl že přístup k Internetu smí být poskytován (pouze) na číslech s těmito dvěma prefixy. Přitom prefix 976 je vyhrazen pro datové služby se speciální tarifikací, což jsou právě ty, na které uživatele přesměrovávají nechvalně známé dialery. Jeden ze sporů kolem dialerů se přitom týká toho, zda čísla s prefixem 976 mohou nabízet "plnohodnotné" připojení k Internetu, stejně jako linky s prefixem 971 (jen za jinou cenu), nebo zda mohou být na linkách 976 dostupné jen určité konkrétní služby (resp. jen konkrétní servery poskytující tyto služby), ale nikoli celý veřejný Internet. Jinými slovy jde o to, zda po přesměrování na linku s prefixem 976 (ať již chtěném či nechtěném) se můžete dostat kamkoli v Internetu, nebo jen někam.

Druhá z možných interpretací by dávala větší prostor jak pro kontrolu korektního poskytování služeb, tak i pro řešení případných reklamací, pokud se tak neděje. Také uživatelé, kteří jsou přesměrováni nějakým podvodem, by měli více šancí poznat, co se jim stalo.

U jednotlivých operátorů (ČTc i alternativních) jsem se dosud setkal s oběma těmito interpretacemi, s tím že všechny strany se shodně odvolávaly na předběžné vyjádření ČTÚ ve prospěch jejich interpretace.

UPC nemá broadband light?

Dalším překvapením z minulého týdne pro mne bylo oznámení UPC, že hodlá zvýšit přenosové rychlosti u svých internetových služeb chello, a ponechat jejich cenu beze změny. Podrobněji jste si o tom mohli přečíst zde na ISDN serveru, v samostatném článku.

Překvapení je to v tom, že české UPC již dříve signalizovalo, že zavede "light" verzi svého Internetu - tedy službu s nižšími parametry, ale především s nižší cenou, někde kolem pětistovky měsíčně. Stal se však spíše pravý opak - zůstaly jen produkty s vyšší cenou, které za tuto cenu nově nabízí ještě více služeb (včetně vyšších objemových limitů, v rámci Fair Use Policy).

Cestou "light verze" se tak vydal pouze Karneval, který nově přišel s přípojkou 150/150 kbit/s, za 690 Kč včetně DPH v samostatném provedení, a za 590 Kč v kombinaci s televizní nabídkou Komplet.

Nový krok českého UPC mi přijde o to překvapivější, že na Slovensku tamní UPC "light" verzi služby chello skutečně uvedlo na trh. Jde o službu "chello easy", která nabízí rychlost 250/64 kbit/s, a přijde měsíčně na 799 Sk (včetně DPH). Navíc je tato "light" verze zřejmě bez objemového limitu:

Okrem spoľahlivého pripojenia 24 hodín denne vám ponúka neobmedzený dátový limit.