Vyšlo na Lupě, 1.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0901001.php3

Telecom nabízí hlasové hovory za paušál

S poměrně razantní novinkou přichází na trh hlasových služeb Český Telecom. Nabízí neomezený počet hlasových hovorů, v délce do 30 minut, v době mimo špičku či o víkendech, již v ceně měsíčního paušálu. Uživateli se tato možnost dostupná v podobě dvou nových tarifů řady Telefon a dvou nadstavbových balíčků, které lze přikoupit k ostatním tarifům řady Telefon.

Situace na našem trhu hlasových služeb v pevných sítích prochází zajímavým vývojem. Regulované tarify (HOME MINI, HOME STANDARD a HOME ZERO) zůstávají již relativně dlouho beze změny, a Český Telecom je nadále povinen je poskytovat. Již je ale sám aktivně nenabízí, protože mezitím přišel s vlastními a neregulovanými tarify Telefon (a Business), a své zákazníky se pochopitelně snaží převést právě na tyto nové tarify. Nemůže je k tomu ovšem nijak nutit - může je pouze přesvědčovat a všelijak motivovat. Podle nejnovějších čísel mělo na tarify Telefon přejít již na 800 000 rezidenčních zákazníků (tj. domácností a soukromých osob). Ke konci prvního letošního pololetí přitom Český Telecom vykazoval celkem 2,359 mil. pevných "bytových" stanic (zbytek do 3,471 mil. jsou podnikatelské stanice, vč. služebních a veřejných telefonních automatů), takže rozhodující část bytových stanic stále ještě používá původní tarify. Mezi nimi by měl výrazně převažovat tarif HOME Standard, a po něm HOME MINI. Zbytek pak připadá na neregulované tarify HOME (např. HOME MAXI) a tarify ISDN.

Strategie, pomocí které se Telecom snaží nalákat rezidenční zákazníky k přechodu na nové tarify řady Telefon, má více různých podob. Jednou z nich byla i nedávná reklamní kampaň "Levná minutka" (podrobněji viz článek "Drobná minutková epizoda"), kterou se Telecom snažil bojovat proti tomu, aby mu zákazníci se svými hovory "utíkali" ke konkurenci, skrze mechanismus volby operátora. Významnou roli v tomto boji sehrávají i volné kredity, které Český Telecom zahrnuje do svých tarifů (cenových programů). Právě v této oblasti přitom nedávno došlo k zajímavému vývoji, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval o tom, že s Telecomem zahájil historicky první správní řízení ve věci porušení evropských soutěžních pravidel, a to právě v kauze volných kreditů.

Zajímavé je, že novější tarify řady Telefon již žádné volné kredity neobsahují, a snaží se zákazníka nalákat na jednoduchou a přímočarou nabídku: za více peněz vám dáme ještě více služeb. To je případ tarifů Telefon Universal, které za ještě vyšší měsíční paušál nabízí nižší hovorné než jiné tarify. Pokračováním tohoto trendu bylo zavedení tarifu Telefon Universal Dialog, který zavedl zpoplatnění za hovor jako takový, a nikoli podle počtu skutečně provolaných minut. Jinými slovy: když si zákazník dost zaplatí (11,78 Kč včetně DPH), může za to volat třeba i celou jednu hodinu. Teprve pokud by volal déle, bude platit již po minutách.

Další krok
To, s čím Telecom přichází nyní, si dovolím označit za další krok v této strategii ("za více peněz ještě více služeb"). Jde o nabídku, která navazuje na tarif Telefon Universal Dialog v tom, že nabízí celé hovory bez minutové tarifikace - byť jen v délce do 30 minut, a nikoli 1 hodiny (pokud uživatel ukončí jeden hovor dříve, než uplyne 30 minut, může ihned volat znovu). Teprve v případě, že jeden hovor trvá déle než 30 minut, je od 30. minuty zpoplatněn klasicky po minutách. Rozdíl od tarifu Telefon Universal Dialog je naopak v tom, že za jednotlivé hovory se neplatí explicitně, ale jsou zahrnuty již v měsíčním paušálu.

Řečeno jinými slovy: Telecom nově nabízí celé hovory za paušál - samozřejmě ne zdarma, jak se to snaží prezentovat například ve své tiskové zprávě, ale zahrnuté již v paušální měsíční ceně. Nabídka má dvě varianty, podle toho kdy lze tyto hovory za paušál využívat:

  • varianta "Víkend": 24 hodin o víkendech a svátcích
  • varianta "Volno": v době mimo špičku (vymezení je stejné jako doposud, v pracovní dny 19 až 07 hod.) a celé víkendy a svátky.

Počet hovorů, uskutečněných v uvedených časových obdobích, není omezen. Omezena je pouze jejich délka v čase (viz výše, na již avizovaných 30 minut, s tím že dále se tarifikuje klasicky po minutách). Jednat se přitom může o místní i dálkové hovory do všech pevných sítí (tedy nejen do sítě ČTc, ale i do sítí ostatních operátorů).

Nové tarify, nové balíčky
Novou nabídku hovorů za paušál mohou zájemci využít dvěma způsoby:

  • tím, že přejdou na zcela nový tarifní program,
  • tím, že si ke svému sávajícímu tarifnímu programu přikoupí nadstavbový balíček.

Obě tyto možnosti se kombinují se dvěma výše popsanými variantami (Víkend a Volno), takže výsledkem jsou následující čtyři nabídky:

Pokud si některou z těchto nabídek objednáte do konce října (mělo by to být možné již od začátku září), budete do konce kalendářního roku platit u každé z nich akční koncovou cenu (včetně DPH) o 50 Kč nižší. Jinými slovy, dostanete slevu 100 až 200 Kč.

Kromě toho, že nemají žádný volný kredit (ale na druhé straně již zahrnují popisované hovory mimo špičku či o víkendech), jsou nové tarify telefon Víkend a Volno shodné s dosavadním tarifem Telefon 120. Takže tam, kde v tarifu Telefon Volno či Telefon Víkend platíte po minutách, platíte stejnou minutovou sazbu, jako u Telefonu 120.

Přitom samotný Telefon 120 přijde na 398,65 Kč, a zahrnuje kredit v podobě 60+60 volných minut (ve špičce, resp. mimo špičku). Přejde-li uživatel z tohoto tarifu na nový Telefon Víkend 479 Kč, pak si měsíčně připlatí cca 80 Kč. Přitom přijde o 60+60 minut volného kreditu, ale naopak získá neomezená volání v době víkendů. V případě přechodu na tarif Telefon Volno si uživatel připlatí 130 Kč (a místo volání jen o víkendech získá neomezený počet volání mimo špičku).

Právě vyčíslené rozdíly jsou zajímavé i pro hodnocení toho, kolik stojí samotné nadstavbové balíčky, které neubírají kredit, ale pouze přidávají hovory za paušál. Pokud si například uživatel se stávajícím tarifem Telefon 120 přikoupí balíček Volno, připlatí si 199 Kč (tj. celkem zaplatí 597,65). Zůstane mu navíc 60 minut volného kreditu, který stále může protelefonovat v době špičky. Stejně tak mu zůstane i 60 minut kreditu k provolání mimo špičku - ale ty by mohl využít snad jen při překročení 30-minutové délky hovorů mimo špičku, kterou již má zahnutou v paušální ceně. Pokud by stejný uživatel býval přešel z tarifu Telefon 120 na Telefon Volno, platil by o cca 130 Kč více (celkem 529 Kč), a neměl by 60 minut volného kreditu pro dobu špičky (zanedbáme-li problematicky využitelný kredit mimo špičku). Ztrátu 60 minut volného kreditu ve špičce tak můžeme ohodnotit rozdílem uvedených cen: 199 - 130 = 69 Kč.

Poměrně zajímavá je kombinace Telefon 120 + balíček Víkend. To proto, že tento balíček přináší hovory za paušál pouze v době víkendů, zatímco Telefon 120 má 60 minut kreditu pro celou dobu mimo špičky, včetně víkendů. V jakém pořadí pak ale provolané minuty ubývají? Alespoň podle toho, co zaznělo na včerejší tiskovce, ubývají způsobem méně výhodným pro zákazníka: nejprve se odčerpávají z volného kreditu, a teprve pak se "berou z paušálu".

Záporné stránky
Na závěr asi zklamu většinovou část zákazníků Českého Telecomu, kteří využívají tarify řady HOME, a chtěli by si pořídit nadstavbové balíčky Volno čí Víkend: není to možné, tyto balíčky nelze kombinovat s tarify řady Home, ale pouze s tarify Telefon. Inu, další součást strategie, jak zákazníky aktivně "popohnat" k přechodu od regulovaných tarifů HOME k neregulovaným tarifům Telefon.

Těžkou ránou budou hovory za paušál i pro alternativní operátory, kterým by Český Telecom pochopitelně rád odvedl co nejvíce zákazníků, které AO obsluhují skrze volbu operátora. Na rozhraní mezi operátory se ale zřejmě nic měnit nebude, což znamená, že alternativní operátoři si s Telecomem budou navzájem stále platit po skutečně provolaných minutách. Pokud by tedy AO chtěli nabídnout obdobu volání za paušál, nastala by přesně stejná situace, která nastala i u nedávného dial-upu za paušál (a skončila jeho krachem): alternativní operátoři by od svých zákazníků inkasovali fixní částku, ale platit by museli podle skutečně provolaných minut.

Očekávám proto, že alternativní operátoři budou proti současnému paušálu protestovat (z toho titulu, že oni nemají šanci poskytovat stejnou službu), a Telecom jim nejspíše bude kontrovat tvrzením že mohou - když to může dělat on sám, který prý také platí propojovací poplatky jen po minutách, a nikoli paušálně. Už ale nedodává, že v rozhodující míře je platí sám sobě, takže fakticky si v jedné kolonce svého účetnictví zapíše určitý výdaj, a v jiné kolonce si zaznamená odpovídající příjem.

Nynější situace však není až tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Telecom totiž udělal chytrý tah, když nechal své zákazníky volat v rámci paušálu i do pevných sítí jiných operátorů. To znamená, že i on se může dostat do situace, kdy uživatel z jeho sítě volá do sítě některého z AO, Telecom od něj inkasuje fixní (paušální) částku, ale sám platí příslušnému alternativnímu operátorovi po skutečně provolaných minutách. Kdyby to neudělal, mohly by jeho konkurenti argumentovat tím, že sám nechce podstoupit situaci, kterou vnucuje druhým. Naopak, když to udělal, získává tím argument na podporu svého stanoviska - že je možné inkasovat paušálně, ale platit po minutách. Jeho samotného to ale moc bolet nebude, protože k sítím alternativních operátorů jsou připojeny spíše firemní telefony, a těm uživatelé bytových stanic ze sítě Českého Telecomu mimo špičku a o víkendech zase až tak moc často a dlouho nevolají.