Vyšlo na Lupě, 30.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0430001.php3

Eurotel: Mlynář se obrací na ÚOHS

Ministr informatiky Vladimír Mlynář se distancuje od rozhodnutí odvolat dva za tří jednatelů Eurotelu. Obrací se také na ÚOHS pro posouzení, zda nedošlo k porušení podmínek pro spojení Telecomu a Eurotelu. Obě firmy mezitím zveřejnily své předběžné hospodářské výsledky za letošní první čtvrtletí. Celkové výnosy Telecomu, po odečtení konsolidace Eurotelu, meziročně poklesly o cca 10 procent.

Včerejší den přinesl několik události, přímo či nepřímo související s vývojem kolem Eurotelu a Českého Telecomu. Jednou z nich bylo prohlášení ministra Mlynáře k událostem kolem Eurotelu, další pak oznámení předběžných hospodářských výsledků obou společností za letošní první kvartál. Objevily se také první informace o technických problémech s rušením od CDMA, v rámci zkušebního provozu.

Začněme nejprve první událostí.

Stanovisko ministra Mlynáře
Ministr Mlynář včera dopoledne uspořádal krátkou tiskovou konferenci, na které přečetl své prohlášení ohledně "odvolání jednatelů společnosti Eurotel". V plném znění jej najdete na webu MI ČR, proto si zde dovolím jen vypíchnout hlavní myšlenky.

  • jako člen vlády, politicky odpovědný za sektor telekomunikací, se ministr Mlynář od rozhodnutí distancuje.
  • poukazuje na skutečnost, že Eurotel dosahoval mimořádných výsledků, a podle jeho názoru k odvolání šéfa Eurotelu neexistují skutečně věcné důvody
  • jmenování nových jednatelů (z řad managementu Telecomu) považuje za omezení dosavadní nezávislosti Eurotelu. Současně shledává tento krok v přímém rozporu se strategií, na jejímž základě stát schválil dokoupení Eurotelu (s tím, že nejde o spor ohledně způsobu privatizace, ale ohledně způsobu správy státního majetku).
  • konstatuje, že odpovědnost za akciový podíl státu, včetně jeho privatizace, spadá plně do kompetence Ministerstva financí a Fondu národního majetku, zatímco jeho resort má za úkol pečovat o rovné konkurenční podmínky na telekomunikačním trhu. Proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby posoudil zda nedochází k porušení podmínek, za kterých ÚOHS spojení Telecomu s Eurotelem schválil (a které hovoří o tom, že nesmí dojít k diskriminaci jiných poskytovatelů a spotřebitelů). Své další kroky pak ministr Mlynář zváží v závislosti na rozhodnutí ÚOHS.

Zajímavé je na tomto prohlášení také zmínka o "strategii, na jejímž základě vloni schválil majoritní vlastník Českého Telecomu akvizici 49% podílu Eurotelu". O obsahu této strategie lze usuzovat z dřívějších výroků ministra Mlynáře, který se opakovaně vyjadřoval v tom smyslu, že vazby mezi Telecomem a Eurotelem mají být takové, aby po privatizaci šly zase zpřetrhat a nový vlastník mohl naložit s oběma částmi odděleně (pokud to uzná za vhodné či bude muset, třeba kvůli požadavku ÚOHS). Např. podle ČTK:

Český Telecom a jeho 100procentní dceřiná firma Eurotel by podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře měly zůstat jako samostatně fungující firmy. Stát si tak chce zajistit co největší prostor pro různé privatizační scénáře. "V zájmu státu jako akcionáře by ty vazby měly být postaveny čistě na obchodním vztahu, nikoliv na postavení nadřízenosti a podřízenosti," uvedl dnes Mlynář.

Některá média to chybně interpretovala v tom smyslu, že by stát chtěl prodat Telecom i Eurotel současně. To ale podle Mlynáře není záměrem vlády:

Ministr zopakoval, že stát bude prodávat svůj 51procentní podíl v Telecomu včetně Eurotelu dohromady a nikoliv zvlášť Telecom a zvlášť Eurotel. Podle jeho slov má Telecom s Eurotelem výrazně vyšší cenu.
Podle něj by však mělo být možné od sebe Telecom a Eurotel majetkově oddělit, pokud to bude privatizační záměr vyžadovat například kvůli souhlasu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. "Kdyby například měl zájem o Český Telecom Deutsche Telekom, tak by nemohl vlastnit Telecom, T-Mobile i Eurotel," vysvětlil.

Jak ale dokládá výsledek hlasování v dozorčí radě, různí zástupci majoritního akcionáře (státu) hlasovali různě, a tudíž museli mít i rozdílný názor na to, zda chystané kroky představenstva Telecomu naplňují strategii státu či nikoli.

Zpoždění kvůli rušení?
Včera se mobil.idnes.cz objevil článek, popisující technické problémy s rušením TV signálu od CDMA sítě . V této souvislosti je vhodné si připomenout, že Eurotel měl od ČTÚ povolení ke zkušebnímu provozu, původně do 31.3., později prodloužené do konce dubna. Pokud se v tomto zkušebním období projevily nějaké technické problémy, pak je logické a správné, že regulátor trvá na jejich odstranění, a bez toho nevydá "finální" povolení k řádnému komerčnímu provozu. To by také mohlo vysvětlovat specifickou situaci, která se kolem spuštění CDMA služeb vyvinula.

Jak jsem již psal již dříve, Eurotel nepotřebuje novou licenci, ale povolení k provozu rádiových stanic. Pochybuji, že by o tom nevěděl, či o takováto povolení požádal pozdě. Co když ale počítal s tím, že během zkušebního provozu nedojde k žádným problémům a regulátor mu vystaví povolení k řádnému provozu ihned po skončení zkušebního provozu? Co když na to vsadil a podle toho načasoval plánované spuštění CDMA služeb, což také komunikoval své "matce" jako závazný termín spuštění? Pak se ale dostavily technické problémy, které vydání nezbytných povolení oddálily. Pokračování už znáte ….

Hospodářské výsledky
Shodou termínů právě včera prezentoval Telecom i Eurotel své předběžné hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku. Podrobnější popis by byl na samostatný článek, proto opět jen hlavní body a zajímavosti, související s Internetem.

Letos poprvé byly hospodářské výsledky Telecomu za první kvartál prezentovány již včetně 100% konsolidace s Eurotelem (neboli s plným započítáním výsledků Eurotelu do výsledků Telecomu). Dříve byla tato konsolidace jen ve výši 51 procent. Tato skutečnost také vysvětluje výrazný meziroční nárůst celkových výnosů Českého Telecomu: z loňských 12,712 mld. Kč (za 1Q2003) na 15,03 mld. Kč za letošní první kvartál, tedy o plných 18,2 procenta.

Výnosy samotného Eurotelu za první letošní kvartál činily 7,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4 procenta. Pokud bychom od výnosů ČTc odpočítali konsolidaci Eurotelu, vyšlo by 8,5 mld. Kč, což zase odpovídá meziročnímu poklesu o cca 10%. Pokud vás překvapuje, že prostý součet 7,1 + 8,5 dává více než 15,03 (mld. Kč), pak vězte že ze součtu byly odpočítány vzájemné platby (to, co si oba subjekty platí sobě navzájem). Z větší části to jsou terminační poplatky za hovory z pevné sítě do sítě Eurotelu a opačně.

Pro čtenáře Lupy budou asi nejzajímavější provozní výsledky, vztahující se k Internetu. Na pevných linkách došlo v meziročním srovnání k poklesu provolaných minut na jednu stanici (za měsíc), a to z 310 na 292. Současně s tím poklesl počet pevných linek (opět meziročně) z 3,645 mil. na 3,521 mil. přípojek. Také poměr mezi hlasovými a dial-up minutami se změnil, z 53,5% za 1Q2003 (ve prospěch dial-upu) na 55,3 za 1Q2004. V přepočtu na jednu stanici by to mělo znamenat, že počet provolaných hlasových minut na stanici a měsíc meziročně poklesl ze 144 na 130, a počet dial-upových minut klesl ze 166 na 162 minut.

K poklesu meziročně došlo i u minut provolaných na mobilech v síti Eurotelu, a to z 87 minut za měsíc a zákazníka (spíše ale na mobil) na 82 minut. Počet SMS zpráv na uživatele mezitím poklesl jen symbolicky, ze 46 na 45. Souběžně s tím ale došlo ke zvýšení počtu zákazníků (mobilů).

Rozložení provolaných minut na hlasové a datové není u mobilního provozu tak snadné jako u pevných linek. Zveřejněné hospodářské výsledky ale hovoří o tom, že Eurotel získal pro svou službu Data Nonstop na 50 tisíc zákazníků, kteří v prvním letošním kvartále přenesli celkem 45 TB dat (45 tisíc GB). To by mělo být o 122% více než za poslední loňský kvartál. Pokud bychom jako průměrný počet uživatelů za celý 1Q2004 vzali číslo 40 000, pak by na jednoho uživatele služby data Nonstop připadlo 1,125 GB za celý kvartál, resp. cca 375 MB za měsíc.