Vyšlo na Lupě, 27.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0427001.php3

CDMA: (po)zastaveno?

Eurotel nepotřebuje pro své CDMA novou licenci, ale nové povolení k provozování vysílacích rádiových stanic. To nemá, a podle Euro Online má šanci jej získat někdy v červnu. Podle stejného zdroje nyní Eurotel svůj projekt zastavil. Stále ale probíhá duel ČTc vs. ET, a problémy s absentujícím povolením nejspíše sehrají svou roli.

Včerejší den přinesl další nový vývoj kolem plánovaného spuštění CDMA služeb. Opět nejlépe informované se zdá být EURO, jehož on-line verze včera přinesla hned dva články - nejprve v dopoledních hodinách jeden o širším pohledu na celý spor mezi ET a ČTc ("Český Telecom drží Eurotelu nůž pod krkem") , a kolem poledne další, již specificky zaměřený na CDMA, s výmluvným titulkem "Eurotel pozastavil spuštění internetu přes CDMA" ().

Začnu ale ještě jinou informací. Z ČTÚ mi včera odpověděli na to, zda Eurotel potřebuje ke spuštění CDMA služeb nějaké explicitní povolení či nikoli. Odpověď je kladná, tj. Eurotel explicitní povolení skutečně potřebuje a nevystačí pouze se samotnou "technologicky neutrální" licencí:

Technické podmínky využití kmitočtových úseků v pásmu 450 MHz, které má Eurotel uvedeny v licenci, jsou, tak jako u jiných držitelů licencí na telekomunikační síť stanoveny v povolení k provozování vysílacích rádiových stanic. Skutečnost, že každá z technologií má jiné provozní podmínky (výkon, zabraná šířka pásma apod.), je důvodem pro změnu dosud platných povolení udělených firmě Eurotel pro systém NMT.

Nejde tedy o samotnou licenci na použití příslušných kmitočtů (451,310 - 455,730 / 461,310 - 465,730 MHz), kterou Eurotel již dávno vlastní. Jde o to, že u tohoto pásma, stejně jako např. u pásem používaných pro GSM, musí být ještě samostatně povolen provoz jak základnových stanic, tak i mobilních terminálů, coby rádiových vysílačů. V případě terminálů (mobilů) se to řeší generální licencí (pro NMT síť Eurotelu jde o GL - 13/R/2000), ale pro základnové stanice musí být vydána individuální "povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení" (podle dikce par. 58 telekomunikačního zákona). Právě tato povolení (hlavně asi u základnových stanic) již jsou nutně technologicky závislá a musí tedy být změněna, resp. vydána nově. A právě tato povolení jsou zřejmě tím, co Eurotel dosud nemá, a co mu brání spustit nové služby na bázi technologie CDMA 2000.

Kdy?
V předchozím článku zde na Lupě (CDMA: půjde Valeski od válu?) jsem se zamýšlel nad tím, zda ČTÚ vůbec může povolit provoz zcela veřejné a pouze datové sítě v pásmu, o kterém CEPT nedávno rozhodl, že by mělo být používáno pro systémy PMR a PAMR, které nejsou zcela veřejné. Jak se ale zdá, takto nyní otázka nestojí. Možná i proto, že druh sítě specifikuje licence, kterou už Eurotel má (a to na veřejnou síť), zatímco individuální "povolení k provozování" se týkají už jen technologických aspektů - a rozhodnutí CEPT přitom explicitně připouští použití technologie CDMA jako takové.

Takže nyní zřejmě jde o čistě technické aspekty a o vydání nezbytných "povolení k provozování" pro základnové stanice. Možná jde i o vydání nové generální licence pro koncové terminály - stávající GL 13/R/2000 je sice hodně obecná a zdá se být technologicky nezávislá, ale hovoří explicitně o síti NMT.

Na místě je jistě otázka na termín, kdy by nová povolení mohla být vydána. K tomu se vyjadřuje opět jen Euro:

Podle informací EURO OnLine se ze získáním licence počítá během června letošního roku. To znamená, že společný projekt Českého Telecomu a Eurotelu by se měl spustit v první polovině července ….

Povšimněte si zmínky o "společném projektu ČTc a ET", nikoli o "projektu Eurotelu". Euro dále pokračuje informací o tom, že šéf Eurotelu Valeski již v neděli realizaci projektu pozastavil:

Podle informací EURO OnLine, informoval během neděle generální ředitel Terrence Valeski dozorčí radu Eurotelu, že projekt CDMA nelze spustit vzhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad doposud neposkytl licenci.

Snad ještě nejde o definitivní ukončení (když "projekt CDMA nelze spustit"), ale jen o dočasné pozastavení, do vydání nezbytných povolení regulátorem.

O co tady jde?
Ze všech dostupných zpráv a různých signálů začínám mít dojem, že dění kolem CDMA je v celém sporu mezi Telecomem a Eurotelem skutečně jen jakousi "dílčí epizodou", resp. "dílčí bitvou" v celé rozsáhlejší válce. Dokonce možná i (relativně) nejsnáze řešitelnou, protože obě strany se prý již dokázaly dohodnout na obchodní podobě nových služeb a na vzájemné vazbě (a "nekonkurování") mezi CDMA a ADSL. Naznačuje to ostatně i výše uvedený citát z článku v Euru, který hovoří již o společném projektu.

To hlavní, oč se bojuje, je vyřešení vztahů mezi mateřským Telecomem a plně vlastněným Eurotelem, a významnou roli zde nutně sehrávají i osobní vztahy, různé styly managementu a rozdílnosti v celkové firemní kultuře, a samozřejmě také perspektiva budoucí privatizace. Ve hře může být hodně, a tak se vytahují všelijaké argumenty - nyní (podle Eura) dokonce už i způsob, jakým Eurotel sponzoruje fotbalovou Spartu.

Osobně mi zůstává rozum stát třeba nad následujícím výrokem (opět podle Euro OnLine):

" …. postup managementu Eurotelu po bezprecedentní kampani v médiích proti mateřské společnosti, jejíž primárním cílem bylo znevážení společnosti jako celku, je v příkrém rozporu s povinností, které management Eurotelu má při správě společnosti," napsal Berdár.

Asi jsem nedával dostatečný pozor, ale "bezprecedentní kampaň v médiích proti mateřské společnosti", s primárním cílem znevážit ji jako celek, jsem nějak nezaznamenal. Spíše narážím na zvýšenou mediální aktivitu vedení Českého Telecomu, které nyní Eurotelu vyčítá to či ono - od studie privatizace až po nynější sponzoring Sparty - zatímco vedení Eurotelu si vzalo bobříka mlčení a k ničemu se veřejně nevyjadřuje.

Ale tuto oblast raději přenechám povolanějším, na můj vkus to jsou již příliš kalné vody. Další vývoj lze očekávat ve středu, kdy znovu zasedne (na svém řádném zasedání) dozorčí rada Českého Telecomu, a zřejmě bude rozhodovat o odvolání jednatelů Eurotelu. Uvidíme, jak rozhodne.