Vyšlo na Lupě, 29.3.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0329001.php3

CDMA: zřejmě bude, ale …

Eurotel již oficiálně potvrdil, že svůj záměr s nasazením CDMA zrealizuje ještě v prvním pololetí. Dostal tedy od Českého Telecomu zelenou, nebo to udělal "na vlastní pěst"? Regulátor nehodlá znárodnit jeho licenci na pásmo 450 MHz, a na ostatní mobilní operátory se tak nejspíše nedostane. O příležitost se ale hlásí první internetoví provideři.

Minulý týden přinesl řadu zajímavých událostí kolem příprav na zprovoznění "bezdrátového ADSL" (technologie CDMA2000) v ČR. Objevily se zprávy, které jednoznačně říkají co a jak bude či nebude. Stejně tak se ale objevily i zprávy, které stále ještě ponechávají otevřené dveře různým možnostem budoucího vývoje. Co tedy se zdá již být jasné, a co naopak zůstává otevřené?

Eurotel promluvil
V úterý minulý týden proběhla na půdě pražského ČVUT beseda na téma rozvoje broadbandu v ČR. Hovořilo se zde o všem možném, a řeč samozřejmě přišla i na nasazení technologie CDMA2000 v ČR.

Ještě před touto besedou, možná i jako jakýsi "nástřel" před ní, vyšla významná tisková zpráva Eurotelu, s oznámením že

hodlá v květnu 2004 uvést do provozu moderní digitální síť CDMA (Code Division Multiple Access)

Tisková zpráva sice zmiňuje

určité nepodložené, zavádějící spekulace či nepřesnosti zřetelně směřující k pozdržení, resp. znemožnění této plánované modernizace

ale jinak nenechává nikoho na pochybách, že Eurotel hodlá realizovat svůj záměr a nasadit technologii CDMA v pásmu 450 MHz. Dokonce o den později Eurotel vydává další tiskovou zprávu, ve které říká koho si vybral jako dodavatele potřebné technologie:

Eurotel Praha, spol. s r.o. (….) si vybral společnost Nortel Networks* [NYSE/TSX: NT] jako jediného dodavatele první CDMA2000 1xEV-DO sítě svého druhu provozované v pásmu 450 MHz.

Současně v této tiskové zprávě upřesňuje, že

předpokládá se, že k dokončení instalace sítě dojde ke konci prvního pololetí roku 2004 s tím, že v květnu 2004 bude do komerčního provozu podle plánu uveden přístup k Internetu, elektronické poště i bohatým multimediálním službám.
Co na to říká Telecom?
Jasné a jednoznačné stanovisko Eurotelu přichází poté, co se v médiích před časem objevily zprávy o negativní reakci Telecomu. Podrobněji jsem o tom psal v článku "Bezdrátové ADSL: Zastavit, stát …" , s tím že se mělo jednat o dočasné pozastavení celého projektu Eurotelu do doby, než mateřský Telecom zjistí, zda vše "splňuje požadavky na zvyšování hodnoty pro akcionáře Telecomu", a než schválí podnikatelský plán Eurotelu.

Znamenají tedy tiskové zprávy Eurotelu z minulého týdne, že vše se již vyřešilo a Telecom dal Eurotelu zelenou? Oficiální informace k tomu nejsou a osobně se domnívám, že tomu tak není - že Eurotel od Telecomu dosud žádný souhlas nedostal, a že pondělní tisková zpráva byla "jeho vlastní aktivitou".

Naznačuje to ostatně i informace, kterou minulý týden přinesly lidovky.cz, v reakci na první tiskovou zprávu Eurotelu:

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy zatím firma podnikatelský plán své dceřiné společnosti na letošní rok neschválila. "Určitě se o tomto projektu ještě bude diskutovat," dodal.

Tisková mluvčí samotného Eurotelu pak při jiné příležitosti (během tiskovky na MI ČR ohledně NPPG) odmítla vztahy mezi Eurotelem a Telecomem ohledně CDMA jakkoli komentovat.

Pokud je to tedy skutečně tak, že Telecom dosud nijak nerozhodl, ale Eurotel již jasně a jednoznačně deklaroval svůj záměr vše realizovat, zřejmě podle původních plánů, pak to o něčem svědčí ….

Raději to ale již nebudu dále rozvádět, protože by to skutečně již byly jen čiré spekulace. Počkejme raději ještě nějaký čas, jak se věci "vyvrbí".

Jen Eurotel, nebo i další?
Plán Eurotelu na nasazení technologie CDMA v pásmu 450 MHz pochopitelně nemohl zůstat bez povšimnutí ostatních mobilních operátorů. Z nich zareagoval nejhlasitěji T-Mobile, který již dříve (na své tiskovce předminulý týden, viz zde) deklaroval, že nehodlá akceptovat výlučnost Eurotelu, a příslušným orgánům (MI ČR a regulátorovi) to také již dal náležitě najevo. Očekává prý "férový přístup" pro všechny operátory, což by mělo být realizováno tak, že Eurotel by buď svou licenci pro pásmo 450 MHz vrátil, nebo by mu ji regulátor odebral, a pak by následovalo (pře)rozdělení pásma mezi všechny tuzemské mobilní operátory.

Pravdou je, že zhruba ve stejné době se objevila ve zpravodajství ČTK informace, že

Český telekomunikační úřad bude rozhodovat o případném rozdělení kmitočtů pro mobilní vysokorychlostní internetovou síť CDMA nejdříve koncem března. Pro ČTK to uvedl předseda úřadu David Stádník. Potřebné kmitočty v pásmu 450 MHz v současnosti využívá jen mobilní operátor Eurotel, nedávno o ně projevil zájem i konkurenční T-Mobile. Český Mobil se zatím jasně nevyjádřil.

Minulý týden, na diskusi o broadbandu na půdě ČVUT, však z úst předsedy Stádníka zaznělo definitivní stanovisko: přerozdělovat se nebude:

"Trochu mi to zavání znárodněním," uvedl Stádník s tím, že nelze zpochybnit operátorům to, co v minulosti dostali. Podle něj dostal Eurotel licenci do roku 2011 na využití pásma pro mobilní služby a tuto podmínku CDMA splňuje.

Na adresu T-Mobile, které o přerozdělení frekvencí v pásmu 450 MHz zřejmě skutečně zažádalo, pak dodal:

skupina T-Mobile na evropské úrovni proti zavádění CDMA protestovala a nyní ji chce v ČR nabízet …

Vše tedy vypadá tak, že technologii CDMA (přesněji CDMA2000, což je mobilní technologie třetí generace) v pásmu 450 MHz bude moci nasadit a využívat pouze Eurotel. Na druhou stranu je pravda, že stejnou technologii CDMA2000 může již nyní nasadit také T-Mobile, byť v jiném pásmu - v tom, které získal v rámci své licence pro UMTS (síť 3G).

I Eurotel?
Na druhou stranu ani sám Eurotel ještě nemusí mít vyhráno, pokud jde o možnost nasadit technologii CDMA2000 v pásmu 450 MHz (ve smyslu licenčních omezení, nikoli omezení podnikatelských, resp. vlastnických). Vše sice nasvědčuje tomu, že jeho stávající licence na pásmo 450 MHz ( termínovaná do roku 2011) by neměla bránit nasazení technologie CDMA, ale problémem se může ukázat něco jiného - případné rušení jiných druhů provozu, a pak zejména odlišné plány EU na využití pásma 450 MHz.

Pokud jde o možnost rušení: v současné době probíhá zkušební provoz, který by měl odpovědět na otázku, zda provoz CDMA2000 v pásmu 450 MHz ruší nějaké jiné sítě a jejich provoz. Tento zkušební provoz by měl být termínován do 31.3.2004, a pak bude vyhodnocen. Osobně neočekávám, že by kvůli tomu mohl byl celý plán zastaven - eventuelní rušení by se nejspíše vyřešilo nějakým technickým opatřením.

Potenciálně nebezpečnější je spíše neujasněnost celoevropských plánů na využití CDMA technologií v pásmu 450 MHz. Nedávno totiž proběhlo zasedání CEPT (evropské konference poštovních a telekomunikačních správ), která k tomuto aspektu přijala konkrétní rozhodnutí. To by mělo být přímo závazné pro národní regulátory - ale ČTÚ prý stále nemá k dispozici výklad tohoto rozhodnutí. Předseda ČTÚ Stádník proto říká:

"V současnosti není zcela jasné, zda se to spustí,"

Zajímavé je, že Eurotel ve své druhé tiskové zprávě z minulého týdne rozhodnutí CEPTu explicitně zmiňuje a vítá jej:

Společnost Eurotel vítá nedávné rozhodnutí CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), umožňující v mezinárodním měřítku použití technologie CDMA2000 i k modernizaci starších PAMR sítí ve frekvenčních pásmech blízkých 450 MHz. Uvedené rozhodnutí představuje technologicky progresivní krok, který posílí konkurenční prostředí a povede k širší a bohatší nabídce mobilních telekomunikačních služeb.
Data i hlas, nebo jen data?
Další zajímavou otázkou, která se zdá být stále otevřená, je to zda by Eurotel nasadil technologii CDMA2000 v pásmu 450 MHz jen pro data, nebo společně pro hlas i data. A pokud by to byl hlas i data, jak by byl řešen hlas - také v rámci nové technologie CDMA2000, nebo stále ještě "starou" technologií NMT?

Pravdou je, že stávající technologie NMT je analogovou technologií 1. generace, určenou výhradně pro hlasové služby, zatímco technologie CDMA2000 již je mobilní technologií 3. generace, určenou jak pro hlas, tak i pro data. Má dokonce několik dílčích variant:

  • CDMA2000 1xRTT, pro přenos hlasu (RTT od "Radio Transmission Technology, 1x od použití 1 frekvenčního kanálu o šířce 1,25 MHz)
  • CDMA2000 1xEVDO (1x Evolution-Data Only), výhradně pro přenos dat

Když minulý týden Eurotel vydal svou druhou tiskovou zprávu, oznamující koho si vybral za dodavatele technologie, mluvil pouze o variantě 1xEVDO (viz výše). Tedy pouze o datech. Naproti tomu v různých tiskových zprávách a vyjádření pro média se hovoří o tom, že Eurotel by chtěl provozovat v pásmu 450 MHZ jak datové, tak i hlasové služby (což ale znamená, že pak by zdejší pásmo již skutečně nepostačovalo na to, aby zde své služby nabízeli i jiní operátoři). V úvahu však zřejmě připadá i možnost souběžného provozování stávající analogové NMT technologie, pro hlasové služby, souběžně s čistě datovými službami na bázi CDMA2000 1xEVDO.

Něco takového ostatně naznačuje i druhá tisková zpráva Eurotelu, která ohledně frekvencí uvádí:

Technologie CDMA2000 vyžaduje oddělení nosné frekvence pro hlasové služby (1xRTT) a pro službu rychlého přenosu dat (1xEVDO). Další frekvence jsou zapotřebí k zajištění současného, byť do budoucna omezeného, provozu NMT spolu s CDMA.
CDMA přes propojení, nebo přes přístup?
Koncem minulého týdne se objevila také zajímavá tisková zpráva společnosti Czech On Line, která signalizuje že už i internetoví provideři "zavětřili" perspektivu budoucích CDMA služeb a chtějí se na jejich poskytování podílet. Czech On Line konkrétně požaduje

zpřístupnění vysokorychlostního internetu pomocí technologie CDMA na velkoobchodním základu

Fakticky jde zřejmě o to, aby si budoucí zákazník datových služeb, poskytovaných skrze CDMA, mohl vybrat zda chce být připojen k Internetu přes Eurotel (resp. přes Český Telecom a jeho IOL), nebo přes Czech On Line (resp. jeho VOLNÝ), eventuelně přes jiného providera. V případě internetového dial-upu i ADSL je takováto možnost výběru běžná, naopak v případě služby Eurotel Data Nonstop (a analogie od T-Mobile) vůbec nepřipadá v úvahu.

Zavést možnost výběru providera i u budoucích služeb CDMA by jistě bylo užitečné, neboť by to rozšířilo nabídku a konkurenci operátorů, resp. providerů. Jen aby kolem toho nebyly takové tahanice a problémy, jako kolem ADSL ….