Vyšlo na isdn.cz, 15.3.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0315003.php3

Minulý týden: T-Mobile, paušály, CDMA ....

Minulý týden se nesl ve znamení čísel. T-Mobile oznámil své hospodářské výsledky za loňský rok, což umožnilo dopočítat objem celého mobilního trhu v ČR. Objevily se také aktualizované údaje o počtu uživatelů paušálního dial-upu i mobilního paušálu. Zajímavý, a snad i pozitivní, je vývoj kolem technologie CDMA v pásmu 450 MHz.

Společnost T-Mobile zveřejnila v polovině minulého týdne, jako poslední z našich tří mobilních operátorů, své hospodářské a provozní výsledky za rok 2003. Hlavní údaje vypadají následovně:

  • celkové příjmy: Kč 24,442 mld. Kč
  • z toho: služby 23,511 mld. Kč, prodej přístrojů 0,931 mld. Kč
  • EBITDA: 10,785 mld. Kč
  • marže EBITDA: 44,1%
  • čistý zisk: 4,423 mld. Kč

Eurotel a Český Mobil zveřejnili své výsledky již dříve: Eurotel dosáhl v loňském roce celkových příjmů ve výši 29,078 mld. Kč, a Český Mobil 10,820 mld. Kč. Dohromady s T-Mobile to dává přes 64 mld. Kč. Pokud bychom vzali jen příjmy za služby (nikoli za prodej přístrojů a další), vychází to na cca 62 mld. Kč (s tím že Český Mobil neuvádí členění na služby a "jiné"). Vzhledem k tomu, že jde o všechny tři naše mobilní operátory, lze těchto 62 miliard považovat za "velikost" našeho mobilního trhu.

Obdobný součet přes všechny tři mobilní operátory za předchozí roky ukazuje následující tabulka, ze které je patrné jak mobilní trh v ČR roste (zaokrouhleno na celé mld. Kč):

1999 2000 2001 2002 2003
31 mld. Kč 47 mld. Kč 56 mld. Kč 58 mld. Kč62 mld. Kč

Pro srovnání: velikost pevného trhu, vycházející z řady různých odhadů, osciluje mezi 47 a 50 miliardami korun, a dále neroste.

Zpět ale k výsledkům T-Mobile za uplynulý rok. Jejich součástí byla také informace o celkovém počtu provolaných minut: 3,566 miliardy. V roce 2002 to bylo 3,104 mld., takže jde o meziroční nárůst o 14,9 procenta. Zákazníci Eurotelu provolali v roce 2003 ještě více, a sice 4,215 mld. minut (v roce 2002 to bylo 3,891 mld. minut). Český Mobil počty provolaných minut nezveřejnil, ale i bez nich lze soudit, že objem volání v mobilních sítích poměrně významně roste. Jak je tomu v případě pevných linek není ještě známo, protože Český Telecom musí teprve zveřejnit své provozní výsledky za celý rok 2003. Podle výsledků za první tři kvartály k žádnému růstu nedošlo, spíše naopak.

Další zajímavostí, která se týká hospodářských výsledků T-Mobile, je podíl mobilních služeb na celkových příjmech, resp. výnosech. Již koncem února český T-Mobile oznámil, že až 21 procent jeho ARPU (průměrného výnosu na klienta) generují datové služby, přičemž o rok dříve to bylo 19 procent. V zahraničí, nejspíše u dalších operátorů ze skupiny T-Mobile, prý datové služby generovaly jen 16 procent celkového ARPU (a v roce 2002 to bylo jen 14 procent). To svědčí o míře vyspělosti našeho mobilního "datového" trhu.

Minulý týden, na prezentaci hospodářských a provozních výsledků českého T-Mobile, zazněl v souvislosti s datovými službami údaj 20 procent: prý se podílí na celkových výnosech 20 procenty (rozdíl ve výši jednoho procenta možná vznikl různým zaokrouhlením). Zajímavá ale byla otázka, jak velkou část z toho tvoří SMS služby a jak velkou všechny ostatní datové služby. Odpověď byla taková, že "ne-SMS služby" generují jen cca 2 procenta výnosů.

Kolik je uživatelů mobilního paušálu?

Na prezentaci T-Mobile zazněla také otázka na počet klientů mobilního připojení za paušál. Oficiální odpověď nepřišla, neboť prý jde o velmi dynamickou záležitost. Podařilo se mi získat pouze neoficiální odhad počtu uživatelů, který zní: cca 12 tisíc (vztaženo nejspíše ke konci února). Přitom ještě koncem ledna vydal iAudit zajímavý graf, ukazující počty unikátních uživatelů podle způsobu jejich připojení. Z tohoto grafu bylo možné velmi hrubě odhadnout, že počet zákazníků mobilního paušálu od T-Mobile je v polovině ledna někde pod hranicí 10 tisíc. To je vcelku v relaci s nynějším odhadem ve výši 12 tisíc, o necelé dva měsíce později. Na druhou stranu to ukazuje, že T-Mobile v této oblasti příliš nedohání svého hlavního konkurenta, Eurotel.

Eurotel zveřejnil počet svých zákazníků, využívajících mobilní paušál, ke konci roku 2003: 32 tisíc. Z grafu, vydaného iAuditem, bylo možné odhadnout, že během prvních dvou týdnů v lednu mu přibylo cca 5 tisíc zákazníků. Ke konci ledna by to při stejném tempu vycházelo na cca 42 tisíc, a ke konci února, při stejném tempu nárůstu, by tento odhad vedl již k počtu cca 52 tisíc zákazníků paušálního dial-upu, jen u Eurotelu.

Skutečnost je ale jiná - podle neoficiálního údaje měl Eurotel ke konci února jen asi 46 tisíc uživatelů své služby Eurotel Data Nonstop.

Kolik je uživatelů paušálního dial-upu?

Údaje a odhady o počtech zákazníků mobilního paušálu u obou operátorů tedy naznačují poměrně výrazné zpomalení tempa růstu během měsíce února, a možná již koncem ledna. Není to nelogické, zvláště když si uvědomíme, že masivní reklamní kampaně na mobilní paušál byly "cílené" na konec ledna, byť možnost získání zvýhodněné nabídky byla oběma operátory následně prodloužena. Kromě toho počet potenciálních zájemců o tento druh služby je u nás samozřejmě shora omezen, a hluboce zející "díra na trhu" se nejspíše již začíná pomalu zacelovat. Zvláště pak, když se na trhu objevily také první paušály na dial-upu, byť pouze v podobě intervalového paušálu - ale i ty odlákaly určitý počet zájemců, kteří by si jinak bývali pořídili mobilní připojení za skutečný paušál.

Jak ale vypadají počty uživatelů, kteří se rozhodli pro dial-upový (intervalový) paušál? Minulý týden se objevily čerstvé orientační údaje:

  • Český Telecom: 2500
  • GTS: 2000
  • VOLNÝ: žádný odhad neuvádí

Celkem tedy jde o cca 4500 klientů (pomineme-li ty, které získal Czech On Line v rámci svých služeb VOLNÝ), a to od počátku února, kdy se tento druh paušálního tarifu u nás objevil. Tento počet zřejmě plně nekompenzuje pomalení růstu mobilního paušálu, ale určitě se na něm významně podílí.

Jak to bude s CDMA?

Na prezentaci hospodářských výsledků T-Mobile minulý týden došla řeč také na technologii CDMA a plány jejího nasazení v pásmu 450 MHz. Celkem podle očekávání se šéf českého T-Mobile, Ronald Mahler, vyjádřil dosti rezolutně v tom smyslu, že nehodlají akceptovat výlučnost Eurotelu, a příslušným orgánům (MI ČR a regulátorovi) to prý také již dali náležitě najevo. Očekávají "férový přístup" pro všechny operátory, což by mělo být realizováno tak, že Eurotel by buď svou licenci pro pásmo 450 MHz vrátil, nebo by mu ji regulátor odebral, a pak by následovalo rozdělení pásma mezi všechny tuzemské mobilní operátory. Šířka pásma, resp. rozsah frekvencí, by prý měl pro všechny tři operátory postačovat. V Německu prý tamní T-Mobile analogickou licenci pro pásmo 450 MHz již vrátil (protože musel).

Na druhou stranu bylo z kontextu patrné, že pro celou skupinu T-Mobile není CDMA prioritou - tu má spíše UMTS. CDMA by tak zřejmě bylo prioritou pro T-Mobile jen v ČR, což by nejspíše mělo i určité důsledky pro investiční politiku, dostupnost mobilních terminálů atd.

V sobotu se ve zpravodajství ČTK objevila informace, která říká že regulátor možná bude určité (pře)rozdělení kmitočtů pro CDMA zkoumat, ovšem nejdříve koncem března a ve spolupráci s ostatními regulátory:

Český telekomunikační úřad bude rozhodovat o případném rozdělení kmitočtů pro mobilní vysokorychlostní internetovou síť CDMA nejdříve koncem března. Pro ČTK to uvedl předseda úřadu David Stádník. Potřebné kmitočty v pásmu 450 MHz v současnosti využívá jen mobilní operátor Eurotel, nedávno o ně projevil zájem i konkurenční T-Mobile. Český Mobil se zatím jasně nevyjádřil.
Úřad chce podle Stádníka problém CDMA projednat na mezinárodní úrovni v rámci Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), která sdružuje příslušná ministerstva a evropské regulátory. Ani ostatní evropské země totiž zatím nemají jasno, jak s příslušnými kmitočty naložit. Výbor pro elektronické komunikace CEPT má rozhodnout koncem měsíce.

Pokud jde o plány samotného Eurotelu na nasazení CDMA v pásmu 450 MHz, pak zde stále platí že dosud není k dispozici žádná oficiální reakce Telecomu od doby, kdy se v médiích objevily zprávy že je celý projekt (po)zastaven. Neoficiální zprávy však naznačují, že (před)minulý týden byly práce na realizaci projektu v Eurotelu zase obnoveny.