Vyšlo na isdn.cz, 19.1.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0119002.php3

Minulý týden: ČTc vs. MI ČR, Internet do knihoven …

Telecom chce po ministerstvu informatiky, aby zajistilo úhradu jeho miliardových ztrát z poskytování univerzální služby. Vláda schválila projekt internetizace knihoven, spočívající v jejich připojování k intranetu veřejné správy. Na Slovensku se tamní Telecom rozhodl zrealizovat tamní INDOŠ - ovšem ne za 4,46 miliardy, nýbrž zdarma. Po ČR se už dá telefonovat na pevnou síť jen za paušál.

Minulý týden přinesl další pokračování sporů kolem tzv. univerzální služby, kterou v ČR podle stávajícího telekomunikačního zákona poskytuje Český Telecom. Ještě v polovině prosince Telecom podal žalobu na ČTÚ za to, že "nezajistil úhradu ztrát, které ČESKÉMU TELECOMU vznikly z provozování tzv. univerzální služby". Nyní se v médiích (nikoli v rámci tiskových zpráv Telecomu či MI ČR) objevila zpráva, že "Český Telecom vyzval ministerstvo informatiky, aby zajistilo úhradu miliardových ztrát společnosti ze zajišťování tzv. univerzální služby". Zřejmě se tedy nejedná přímo o žalobu, ale jen o "výzvu" (nejspíše formou dopisu), kterou ministerstvo podle své tiskové mluvčí nyní "analyzuje, vyžádalo si stanovisko ČTÚ a v zákonné lhůtě odpoví."

Co je ale ve hře? O jakou částku se jedná? ČTK citovala mluvčího Telecomu, podle kterého jde v případě ztrát z poskytování univerzální služby o miliardy:

Roční ztráta z této činnosti se podle mluvčího pohybuje kolem 7,5 miliardy Kč.

s dodatkem že

Ostatní operátoři, kteří by měli na úhradu ztráty přispívat do společného fondu, odhadují její výši na dvě až tři miliardy.

Zajímavé přitom je, že ztráty z univerzální služby by neměly vznikat ze samotného provozování telefonních stanic a hovorného, protože podle paragrafu 77 telekomunikačního zákona musí být regulované služby (tj. služby poskytované v rámci univerzální služby) stanoveny tak, aby pokrývaly náklady:

Úřad stanoví ceny za služby zahrnuté do služby univerzální s výjimkou služeb spočívajících v poskytování slevy podle § 29 písm. g) a h) tak, aby ceny těchto služeb pokrývaly oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku.

Příslušnou výjimkou pak jsou jen služby, poskytované pro osoby bezmocné, a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Dále může ztráta z univerzální služby vznikat z toho, že poskytovatel univerzální služby má za povinnost umožňovat

bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňových volání,

Stejnou povinnost ovšem mají i ostatní operátoři, kteří ale už nemají nárok na krytí nákladů z toho vznikajících.

Poskytovatel univerzální služby má navíc povinnost zajišťovat bezplatně poskytování údajů pro potřeby tísňových volání a připojení a provoz

"koncového bodu určeného pro příjem tísňových volání na pracovištích základních složek integrovaného záchranného systému"

Za rok 2001 přitom regulátor vypočítal výší ztráty z univerzální služby na cca 265 milionů, a předepsal operátorům, působícím na trhu, jakým způsobem se mají podílet na jejím uhrazení (podrobněji viz tento článek). Již tehdy kolem toho vznikla řada sporů, když někteří operátoři zpochybnili způsob výpočtu a výši deklarované ztráty, a odmítali zaplatit předepsanou částku.

Za rok 2002 pak regulátor vyčíslil ztrátu na "pouhých" 6,7 milionu Kč (viz zde), s tím že některé ztrátové položky

nebyly zahrnuty do stanovené výše prokazatelné ztráty vzhledem k tomu, že ČESKÝ TELECOM, a.s., nepředložením požadovaných podkladů neumožnil Úřadu ověřit údaje podle § 3 odst. 2 vyhlášky.

Navíc ještě regulátor deklaroval, že by mohl změnit výši ztráty z roku 2001, resp. požadovat zpětnou úhradu neoprávněně čerpané ztráty za rok 2001, kvůli "novým zjištěním" v evidenci osob, kterým Telecom poskytuje slevy:

Vzhledem k tomu, že zjištění, které učinil Úřad při tomto prověřování ztráty, má vliv na výši prokazatelné ztráty za r. 2001, provede Úřad další prověření správnosti údajů předložených společností ČESKÝ TELECOM, a.s., o evidenci osob, kterým jsou poskytovány slevy, v následujícím zúčtovacím období. Bude-li zjištěno, že evidence obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, Úřad uloží společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., povinnost neoprávněně čerpané finanční prostředky za r. 2001 zúčtovat společně s prokazatelnou ztrátou za r. 2003

Toto rozhodnutí regulátora, ohledně ztráty za rok 2002, pochází z konce července 2003. V polovině prosince pak následovala žaloba Telecomu na regulátora, a zřejmě v návaznosti na spory kolem výše ztráty také oznámení Telecomu, že

Z popudu Českého telekomunikačního úřadu bude ČESKÝ TELECOM, a.s., během ledna roku 2004 obesílat zákazníky, kteří využívají slevy pro zdravotně postižené a žádat je o aktualizaci údajů potvrzujících oprávněnost jejich nároku na využívání těchto slev. Celkem se jedná o 59.512 zákazníků ….

Pokud by Telecom těmto 59 512 zákazníkům neúčtoval měsíční paušál za používání telefonní stanice, pak by to při cca 300 Kč (za dosavadní HOME STANDARD s původní DPH) odpovídalo částce kolem 215 milionů za celý rok. To je řádově srovnatelné se ztrátou ve výši 265 milionů, kterou regulátor vyčíslil za rok 2001 (a která může mít ještě další položky) - ale je to zcela nesouměřitelné s nynějším odhadem ztráty ve výši 7,5 miliardy, o které nyní Telecom hovoří v souvislosti s výzvou Ministerstvu informatiky, aby zajistilo úhradu této jeho ztráty. Stejně tak ale vychází značně "ujetý" i médii citovaný odhad alternativních operátorů, ve výši 2 miliard.

Poslanci chtějí kompenzovat nárůst DPH

Se "zajímavým" požadavkem, na kompenzaci vlivu vyšší DPH na telekomunikační služby, přišli minulý týden poslanci. Jejich představa je taková, že by si zvýšili tzv. náhrady za telekomunikační služby, ze současných 6 tisíc korun měsíčně, na 7 tisíc měsíčně. Toto zvýšení o 16,6 procenta by skutečně kompenzovalo jimi odhlasované zdražení o 16,2 procenta. Ještě zajímavější je ale to, že takovýto krok museli plánovat dlouho dopředu, když nyní tvrdí že na to mají v rozpočtu připraveny peníze - celých 2,5 milionu korun.

O tom, zda jde o "relevantní" požadavek či nehoráznost, prý poslanci stále ještě přemýšlí a diskutují. Na stole by však záhy mohli mít také požadavek na určitou kompenzaci stávajícího zdražení i pro občany, ve formě daňových úlev pro domácí připojení k Internetu. Pak nejspíše také budou řešit dilema, zda jde o "relevantní" požadavek, nebo o nehoráznost. Jakpak to asi dopadne?

Internet do knihoven?

Ve středu minulý týden odsouhlasila vláda projekt, nazvaný "internetizace knihoven". Fakticky jde o to, že k Internetu dosud nepřipojené knihovny se připojí k tzv. komunikační infrastruktuře informačních systémů veřejné správy (KI ISVS), neboli k tzv. intranetu veřejné správy. Ten provozuje Český Telecom, na základě Rámcové smlouvy uzavřené se státem, který nyní reprezentuje Ministerstvo informatiky. To má také do června 2004 připravit návrh financování celého projektu, který by podle dostupného návrhu měla do roku 2006 hradit zejména ze své rozpočtové kapitoly. Vše by mělo přijít na cca 340 milionů korun, s tím že se uvažuje také o využití prostředků ze strukturálních fondů EU. Ministr pro místní rozvoj, v jehož působnosti jsou příslušné programy, dostal od vlády za úkol provést analýzu těchto možností do konce února.

S využitím strukturálních fondů by podle tohoto zdroje měla metodicky pomáhat firma EUREDIS, která má podle diskusí např. na České škole určité vazby na současného generálního dodavatele Internetu do škol.

Slovenský Internet do škol

Souvislost s naším Internetem do škol má i zpráva, která pochází ze Slovenska. Říká, že zdejší Telecom (resp. Deutsche Telecom AG) připojí do konce roku 2004 k Internetu (po ADSL) všechny slovenské základní střední školy, a vybaví je 22 000 počítači. Tento projekt, který by měl mít hodnotu 1 miliardy slovenských korun, však slovenský Telecom zaplatí sám, resp. zrealizuje zdarma (podrobnosti např. zde).

Srovnání s tuzemským Indošem pro nás opravdu nevychází příznivě (diplomaticky řečeno): za částku 4,43 miliardy českých korun, tedy více jak čtyřnásobnou, jsme u nás pořídili připojení jen pro část škol (3620), "závratnou" rychlostí 64 kbps (nikoli 512/128 kbps přes ADSL, jakou by měli mít na Slovensku), a zajistili vybavení škol 25 400 počítači (které navíc zůstávají majetkem generálního dodavatelem).

Pravda, u nás jsme ještě navíc vybudovali, za státní peníze, celý školský intranet, a ponechali jej ve vlastnictví generálního dodavatele. Proč by tedy on měl poskytovat něco zdarma, když si to může nechat opravdu velmi dohře zaplatit ….

Neomezené volání v ČR za paušál

Alespoň na závěr by se slušela jedna pozitivní zpráva, takže: společnost Dyad s.r.o. nabídla paušální tarif "Unlimited Europe", v rámci kterého lze za fixní měsíční poplatek 3490 Kč měsíčně volat neomezeně na pevné linky do většiny zemí Evropy, a některých částí Izraele a Ruska. Do toho patří i neomezené volání po České republice. Pikantní na celé věci ovšem je, že fakticky jde o volání "z USA", za tamní tarify - jde o službu na bázi VOIP (nad protokolem SIP), v rámci které je originační část hovoru přenášena po Internetu do USA, a teprve zde přestupuje do klasické telefonní sítě a "vrací se zpět" do Evropy.