Vyšlo na isdn.cz, 26.1.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0126002.php3

Minulý týden: priority MI ČR, pokles ADSL . . . .

Ministerstvo informatiky představilo kromě koncepce přechodu na digitální vysílání také své priority pro rok 2004. Bessel Kok vzpomíná na své působení v Českém Telecomu. Počet objednávek ADSL připojení, které Český Telecom přijal, od loňského listopadu klesl ze 17 500 na 17 000. Paušálně zpoplatněné mobilní připojení se naopak těší neutuchajícímu zájmu.

Ministerstvo informatiky minulý týden představilo aktualizovanou koncepci přechodu na digitální vysílání v ČR. Jelikož zde na ISDN serveru byl této problematice věnován samostatný článek, jen velice stručně: řádné digitální vysílání by mohlo začít ještě v letošním roce. Veřejnoprávní multiplex se nepředpokládá, ale ani nevylučuje (ČT na něj zřejmě nemá dost peněz). Frekvence stačí na dva multiplexy (minimálně se 4 programy, s podmínkou "must carry" pro 1 veřejnoprávní program ČT), ale nikoli na celém území ČR - jeden multiplex na 69% území ČR, druhý na pouhých 18%.

Na tiskové konferenci, na které MI ČR aktualizovanou koncepci prezentovalo, současně představilo i své priority pro tento kalendářní rok. Jsou následující:

v oblasti legislativy:

  • transformace České pošty na akciovou společnost, bude provedena speciálním zákonem podobně jako v případě Českých drah, návrh bude předložen do poloviny roku (nejedná se o privatizaci)
  • návrh zákona o výměně informací ve veřejné správě (zákon o registrech veřejné správy)
  • novela zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS
  • návrh na daňové odpisy pro fyzické osoby při nákupu počítače připojitelného k Internetu, a možnost odepisovat náklady na připojení z daňového základu (pro fyzické osoby, projekt označovaný jako HOME PC), dále zlepšení podmínek pro firmy, které dávají své počítače zaměstnancům (zrychlení odpisových lhůt)

Dále:

  • dokončení národní širokopásmové strategie
  • rozvoj portálu veřejné správy
  • pokračování programu národní počítačové gramotnosti (NPPG)
  • pokračování tlaku na zlepšení situace na telekomunikačním trhu, s cílem dosáhnout co nejnižších cen pro koncové uživatele

Dekapitace Contactelu

V úterý minulý týden došlo k významnému vývoji ve vedení Contactelu, když dánský management (včetně viceprezidenta TDC a předsedy dozorčí rady Contactelu Torbena Holma) odvolal českého generálního ředitele Michala Čupu, a posléze i tiskovou mluvčí Romanu Tomasovou, a vedením společnosti pověřil dosavadního provozního ředitele Petera Rubecka.

Snad jedinou oficiální informací od Contactelu je "Otevřený dopis zákazníkům" z 21. ledna 2004, podepsaný právě viceprezidentem TDC Holmem. V něm se mj. uvádí:

Možná jste zaznamenali nedávnou změnu v nejvyšším vedení Contactelu. Tato změna je pouhou vnitřní záležitostí a v žádném případě neznamená změnu cesty, kterou se Contactel ubírá. V Peteru Rubeckovi máme na pozici výkonného generálního ředitele osobu s tříletou praxí v Contactelu v roli provozního ředitele, dobrou znalostí českého telekomunikačního trhu a bohatými zkušenostmi z liberalizovaných trhů v západní Evropě. Peter Rubeck představuje záruku, že Contactel bude úspěšný i v budoucnu.
Jako předseda dozorčí rady Contactelu Vás chci ujistit, že i v budoucnosti budete naší nejvyšší prioritou Vy, zákazníci Contactelu.

K příčině odvolání se v otevřeném dopise nic konkrétního neuvádí, jen jsou zde rekapitulovány již dříve publikované hlavní hospodářské ukazatele:

Rok 2003 byl nejúspěšnějším v historii Contactelu. Výnosy jsme v porovnání s rokem 2002 zvýšili o 48% a ve druhé polovině roku jsme začali generovat provozní zisk.

Podle neoficiálním zdrojů byl příčinou sporu mezi ředitelem Čupou a dánským managementem právě poměr těchto dosažených hospodářských výsledků k ekonomickým cílům, stanoveným stoprocentním dánským vlastníkem Contactelu. Konkrétně to, zda zadané cíle byly splněny a zaměstnancům mají být vyplaceny ve smlouvách zakotvené prémie (bonusy), nebo se tak nestalo a tyto bonusy nemají být vyplaceny. Ve hře údajně měly být také určité úpravy vytčených cílů ze strany vlastníka firmy.

Bessel Kok vzpomíná

Jinou zajímavostí z minulého týdne je rozhovor MF Dnes s panem Besselem Kokem, který dlouhá léta zastupoval v Telecomu zájmy strategického partnera, a díky majoritě v tzv. Provozním výboru také Telecomu fakticky vládnul. Dnes, s odstupem několika let, přiznává i určité chyby:

Co bylo tou největší [chybou]?
Asi to, že jsem dost netlačil internet. Cizinci byli vůči němu skeptičtí a já jsem se tomu dostatečně nepostavil a ty obavy nerozptýlil. Takže Telecom se na explozi internetu špatně připravil, i když tak ušetřil peníze. S internetem jsme měli začít daleko dřív. A já se za to cítím částečně odpovědný. Protože jsme se mohli pohnout rychleji …

Na druhou stranu si pan Kok přisuzuje zásluhy za rozvoj mobilních komunikací v ČR:

Ale zase jsem se hodně zasadil o mobily. V červnu 1995, když jsme se já a tehdejší šéf Telecomu Novák sešli s americkými spoluvlastníky Eurotelu (Verizon a AT&T), moc jsme se pohádali. Oni chtěli odložit spuštění GSM telefonů a my byli proti. Tehdy se navíc mobily považovaly za symbol luxusu, který se hodí leda pro vlastníky BMW.

Podrobněji viz můj dnešní článek na Lupě.

ADSL: zájem ze zastavil

Teprve minulý týden, konkrétně 20. ledna 2004, se Český Telecom pochlubil dosažením "jubilejního" počtu 15 000 realizovaných přípojek ADSL. Nejvíce, zhruba 7500, jich je v Praze, dále více jak 2000 v Jihomoravském kraji, a kolem 1700 v kraji Moravskoslezském.

K zajímavému jevu přitom došlo v souvislosti s objednáváním ADSL přípojek. Ještě 24. listopadu, v této tiskové zprávě, Telecom uvedl:

V současné době eviduje ČESKÝ TELECOM 17 500 přijatých objednávek na zřízení služby ADSL. Z toho již bylo v rámci celé České republiky realizováno 13 300 přípojek ….

Nyní, téměř přesně po 2 měsících (20.1.2004), však Telecom udává dokonce menší počet přijatých objednávek:

Celkem 15 000 přípojek ADSL zřídil po celé republice za necelých 10 měsíců poskytování služby ČESKÝ TELECOM. Počet přijatých (technicky ověřených) objednávek za toto období dosáhl čísla téměř 17 000

Jak ale mohl počet přijatých objednávek za dva měsíce klesnout ze 17 500 na 17 000? Až dosud údaj o počtu přijatých objednávek pouze rostl, vždy se držel nad počtem skutečně realizovaných přípojek, a v zásadě kopíroval jeho nárůst. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o počet dosud nerealizovaných objednávek, ale o součet již realizovaných a dosud nerealizovaných přípojek. Nyní ale dochází k zásadní změně tohoto vývoje: počet realizovaných přípojek od listopadu stoupnul (o 1700), ale počet přijatých objednávek za stejné období klesl o 500. Jak si to vysvětlit? Je to nějaká chyba, která se vloudila do tiskových zpráv? Je to nepřesnost v evidenci? Nebo jde o vliv toho, jak uživatelé stahují své dosud nerealizované objednávky? Nebo se do počtu "přijatých objednávek" promítají již jednou zrealizované přípojky, které jejich uživatelé zase zrušili? Nebo se dozvíme, že je rozdíl mezi "přijatými" a "přijatými (technicky ověřenými)" objednávkami? Nebo je to ještě jinak? Uvidíme, pokusím se získat nějaké vysvětlení přímo od zdroje.

VOLNÝ ADSL

Další z alternativních providerů, který minulý týden představil novou nabídku ADSL tarifů (založených na nové verzi velkoobchodní nabídky ČTc, platné od nového roku), je společnost Czech On Line. Její nové tarify VOLNÝ ADSL začínají již na 819 Kč bez DPH (resp. 999 Kč včetně DPH), za přípojku 512/128 kbps, s agregací 1:50 a limitem 3 GB. Zajímavostí, kterou se Czech On Line snaží odlišit od svých konkurentů, je to že v této ceně poskytuje zákazníkovi navíc také:

  • kredit 100 Kč na hlasové služby, k provolání přes volbu operátora (službou VOLBA 1020)
  • antivir, antispam a rozšíření poštovní schránky (samostatně, jako služba "Komplet 50", přijde na 61 Kč měsíčně)

Zákazník navíc dostane ještě 20 MB na web hosting a dalších 20 MB v rámci služby VOLNÝ ALBUM (samostatně za 20 Kč měsíčně).

Při překročení objemových limitů, u služeb které s ní pracují, zákazník zaplatí za každé byť započaté 3 GB 199,- Kč (bez DPH).

Mobilní připojení roste

"Rébus" v podobě poklesu přijatých objednávek na ADSL přípojky nejspíše souvisí s celkovým poklesem zájmu o tuto variantu připojení. To samé ovšem neplatí pro mobilní připojení za paušál, které v poslední době zažívá úplný boom. Šéf Eurotelu Waleski se nedávno nechal slyšet, že jen jeho společnost před vánoci prodávala až 500 těchto připojení za den!

Obrovský zájem o paušálně zpoplatněné mobilní připojení, byť mnohdy nepříliš rychlé, dokládá i minulý týden zveřejněný výsledek iAuditu, který sleduje způsob připojení návštěvníků nejvýznačnějších tuzemských serverů. Vývoj ukazuje následující obrázek, podle kterého dosáhl ve druhém lednovém týdnu počet unikátních uživatelů, připojených přes Eurotel Data Nonstop, hodnoty těsně nad 40 000 (a dalších téměř 10 000 jich využilo mobilní připojení od T-Mobile). S vývojem kolem ADSL je lepší to vůbec nesrovnávat ….

© iAudit