Vyšlo na Lupě, 6.12.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1206001.php3

Bill Gates a dar Internetu do škol

Za jediný den toho Bill Gates stihnul v Praze opravdu hodně - pobesedovat s prezidentem, s politiky, s podnikateli i s vedením Českého Telecomu a České spořitelny. Stihnul představit vývojářům nový Visual Studio .NET, a dokonce také odstartovat projekt Internet do škol. Co ale obnáší jeho dar tomuto projektu?

Včerejší krátká, pouze jednodenní návštěva Billa Gatese v Praze, byla již jeho druhou v ČR. Když byl u nás poprvé, v roce 1994 na Invexu, měl jsem možnost si poslechnout jeho projev živě, v rotundě brněnského výstaviště. Jeho včerejší návštěvu jsem již mohl sledovat pouze z médií a tiskových zpráv. Právě tiskových zpráv přitom bylo u příležitosti jeho nynější návštěvy vydáno docela dost - ale většina z nich obsahuje jen samou "vatu" a faktických informací je v nich pohříchu. Sice se z nich dozvíte, s kým se Gates setkal, ale už těžko poznáte, zda to bylo jen zdvořilostní setkání, nebo zda šlo o něco důležitějšího a zajímavého. Zde je malá mozaika, kterou jsem si z dostupných pramenů poskládal:

  • Ráno Gates posnídal s našimi předními politiky. Přítomni byli Václav Klaus, J. Kavan, J. Rusnok, St. Gross, J. Tvrdík, Eduard Zeman, J. Schling, K. Březina, Vl. Tlustý, K. Kühnl, M. Topolánek a primátor J. Kasl. Na premiéra Zemana možná bylo příliš brzy po ránu. Tisková zpráva z tohoto setkání popisuje, na co se Gates vyptával (jak je u nás daleko s využitím IT a s e-governmentem), co našim politikům představil (např. projekt Government Gateway, realizovaný pro britskou státní správu), ale vůbec se nezmiňuje o nějaké aktivitě ze strany našich politiků (že by přišli s nějakým návrhem, námětem, o něco se zajímali atd.)
  • Ze Slovenska přispěchal do Prahy za Gatesem slovenský premiér Dzurinda, doprovázený svým ministrem školství. Obě strany zde uzavřely "dohodu o podpoře rozvoje informační společnosti nové ekonomiky". Premiér Dzurinda dále přednesl Billu Gatesovi záměr "učinit ze Slovenska základnu vývoje softwaru v Evropě". Byl by něčeho takového schopen náš premiér Zeman či předseda sněmovny Klaus, který stále odmítá jakkoli upřednostňovat konkrétní technologie, včetně těch informačních?
  • V zahradní rezidenci v Královské zahradě Pražského hradu se Bill Gates setkal s prezidentem Havlem a jeho manželkou. Podle tiskové zprávy se bavili o globální situaci a chudobě ve světě, lidské zodpovědnosti a možnosti moderních technologií při řešení problémů soudobé globalizace. Řeč přišla i na konferenci Forum 2000, Nadaci VIZE 97 a na projekt obnovy kostela svaté Anny na Starém Městě v Praze.
  • S vrcholnými představiteli úspěšných českých a slovenských firem se Bill Gates podělil o své zkušenosti s vedením firmy a představy o budoucnosti podnikání. Podle tiskové zprávy zde zaznělo, že "IT a právě produkty společnosti Microsoft hrají důležitou roli při privatizaci českého a slovenského hospodářství i v rozvoji nové ekonomiky". Dále se měl Bill Gates zmínit o výhodách, které moderní technologie přinášejí nejen při řízení firmy, ale také při zvyšování ekonomické úspěšnosti země. Jestlipak to samé říkal Václavu Klausovi? A jakpak na to on reagoval?
  • Na schůzce s vedením Českého Telecomu se Bill Gates nechal informovat o tom, jaký je stav českých telekomunikací a jaké jsou strategické cíle v této oblasti. Seznámen byl i s úlohou Českého Telecomu jakožto partnera veřejné správy ČR v rozsáhlých projektech "Internet do škol" a "Telekomunikační infrastruktura veřejné správy". Obě strany pak spolu probraly možné způsoby partnerství a spolupráce … potud tisková zpráva, nadepsaná "Bill Gates vidí budoucnost telekomunikací v e-Governmentu". Jestlipak se Bill Gates zajímal také o názory alternativních operátorů či obecně o jiný pohled na stav našich telekomunikací, než je pohled dominantního operátora?
  • S vedením České spořitelny si Bill Gates popovídal o "aspektech vzájemné spolupráce … a její další podobě v budoucnosti". O co šlo doopravdy?
  • Na konferenci Microsoft Developer Days přednesl Gates přednášku o filozofii platformy Microsoft .NET. Rovněž se sešel s několika velkými tuzemskými partnery působícími v oblasti řešení.

Dar Microsoftu

Ačkoli předchozí výčet aktivit je na jednoho člověka a jeden den opravdu úctyhodný, není ještě úplný. Bill Gates totiž stačil ještě navštívit známou pražskou školu v Lupáčově ulici, která byla jako první vybavena v rámci projektu Internet do škol. K dosavadním cca 30 počítačům, pořízeným z vlastních zdrojů (a již existujícímu připojení k Internetu) dostala škola server Hewlett-Packard (2x30 GB HDD, 512 MB RAM, jednoprocesorový, vybavený MS Back Office 2000), 3 učitelské stanice a 12 stanic žákovských. Právě novou učebnu pak Bill Gates symbolicky otevřel, což autoři tiskové zprávy neváhali zformulovat do titulku "Bill Gates odstartoval Internet do škol" (alespoň ve verzi, která byla novinářům rozesílána mailem, na webu ACOL-u již titulek zní "Bill Gates a Internet do škol").

Právě zde přitom zazněly informace o daru, který Microsoft přináší celému projektu. Bill Gates zde řekl:

"Jsem potěšen, že právě v těchto místech mohu oznámit, že se vedení společnosti Microsoft rozhodlo věnovat v rámci projektu Internet do škol dar českému školství. Všechny dodané počítače budou zdarma vybaveny operačním systémem Windows. Rozhodli jsme se rovněž, že projekt rozšíříme i do dětských nemocnic a zdravotnických zařízení. I děti dlouhodobě upoutané na lůžko tak budou moci pokračovat ve výuce prostřednictvím internetu,"

Dosud jsem však nenašel žádné podrobnosti o tomto daru - co přesně bude zahrnovat (například kterou verzi MS Windows, zda 2000 nebo XP), jak to bude s dalšími doplňky a službami, s možností použití licencí žáky a učiteli doma atd. Snad se to ale v nejbližší době dozvíme přesněji.

Co dar přinese?

V souvislosti s darem Microsoftu mne zajímalo, jaký konkrétní efekt to pro celý projekt Internetu do škol bude mít - co tento dar faktický změní. Zvýší se například počet počítačů, které školy dostanou? Nebo bude počet počítačů zachován, ale rozpočet bude moci být nižší (a třeba se z ušetřených peněz zakoupí něco dalšího, co školství nutně potřebuje)? A jak velký objem finančních prostředků umožní tento dar ušetřit, resp. využít jinak?

Odhad jsem našel ve zprávě ČTK, která cituje šéfa sekce SIPVZ na MŠMT:

Podle Drahomíra Fránka z ministerstva školství by Gates vybavením počítačů operačními systémy ušetřil v rozpočtu projektu asi 325 miliónů korun.

To je slušná částka. Co by se za ni dalo pořídit? Opět citace z Českých novin od ČTK:

Peníze ušetřené Gatesovým darem by školy podle Fránka mohly použít například na nákup dalších počítačů.

Pak jsem si ale uvědomil jinou věc: cena počítačů (tzv. SKP, standardních klientských pracovišť), které v rámci projektu bude generální dodavatel dodávat do škol, již byla vykalkulována a na jejím základě již byl stanoven příslušný paušál, který bude stát platit. Nyní, díky daru od Microsoftu, se změní (sníží) náklady, které bude generální dodavatel mít (on také bude nositelem licencí na systémový SW). Znamená to tedy, že dar Microsoftu se promítne do výše zisku (či případných ztrát) generálního dodavatele? Nebo dojde ke změně smluvních podmínek, pokud jde o celkové ceny, a stát bude generálnímu dodavateli platit méně za stejný objem počítačů a služeb? Nebo dojde ke změně smluvních vztahů v tom smyslu, že stát dostane za stejný objem peněz více počítačů (resp. tyto počítače dostanou školy)? Nebo to bude ještě nějak jinak?

Zeptal jsem se na to tiskového mluvčího generálního dodavatele. Jeho odpověď je následující:

… my jsme se o nabídce MS dozvěděli těsně před dokončením návrhu dílčí smlouvy pro MŠMT, je to tedy zohledněno ve smlouvě, ale nikoliv snížením ceny za SKP, ale rozšířením budované infrastruktury. Cena za SKP je rozdělena na fixní a variabilní náklady a touto nabídkou Microsoftu se snížily fixní náklady a mohlo se navýšit něco jiného. Přesně to nemůžu s ohledem na dosud nepodepsanou smlouvu specifikovat ….

Co to ale přesně znamená? Je "rozšířením budované infrastruktury" míněno zvýšení počtu počítačů, alias SKP (standardních klientských pracovišť)? Dostanou tedy školy více počítačů, než bylo původně plánováno? Obávám se, že takováto interpretace není správná: stát má k dispozici (resp. slíbil vyčlenit, což je asi přesnější) jednu celkovou částku. Když se cena SKP nesníží, těžko bude moci stát za stejnou částku dostat více počítačů (SKP). Nebo budou tyto počítače "nadupanější", s větší pamětí, většími disky, rychlejšími procesory, lepšími monitory atd.?

Nebo jsou "budovanou infrastrukturou" míněny školní sítě LAN, které budou posíleny? Nebo je touto infrastrukturou míněn školský intranet, fakticky celorepubliková rozlehlá síť, kterou budou všechny školy navzájem propojeny, místo toho aby byly připojeny přímo k Internetu? Není "rozšířením budované infrastruktury" nakonec míněno to, že dojde ke zvýšení rychlosti, jakou jsou školy připojeny k privátnímu školskému intranetu? Nebo dojde ke zvýšení rychlosti, jakou je školský intranet připojen k veřejnému Internetu? Nebo bude posílena páteř školského intranetu?

Kde a v čem se tedy nakonec projeví efekt daru společnosti Microsoft? A kdo o tom bude fakticky rozhodovat? MŠMT nebo generální dodavatel?