Vyšlo na Lupě, .2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b1019001.php3

Invex 2001: Indoš startuje

Internet do škol se stal událostí roku na letošním Invexu. Byl zde také slavnostně vyhlášen vítěz tendru na realizaci tohoto projektu, a naznačeny i některé podrobnosti a výhledy do budoucna. Co se ale stane s letošními penězi na tento projekt? Budou použity místo chybějících dvou mld. na vysoké školy? Nebo se je podaří převést do příštího roku?

První den letošního, v pořadí již 11. ročníku Invexu, se na veřejnost dostala důležitá zpráva – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vynesl svůj definitivní verdikt a vyhlášení vítěze výběrového řízení na projekt "Internetu do škol" prý již nestojí nic v cestě. Přímo na výstavišti to řekl předseda ÚOHS Bednář, když podle ČTK konstatoval, že: "je možné, aby zadavatel v zakázce pokračoval". Dokonce ještě připojil dovětek o tom, že: "soutěžní podmínky byly stanoveny bez diskriminace a transparentně" a že "chce věřit, že se Internet dostane do škol co možná nejdříve".

Jednalo se přitom o rozhodnutí ve věci odvolání společnosti Contactel, vyloučené z výběrového řízení (spolu s partnery Dell a Infinity) z formálních důvodů již při otevírání obálek. Contactel hned následující den, v úterý 16.10., vydal tiskovou zprávu která vyznívá poněkud odlišně:

  • Předseda ÚOHS potvrdil přesvědčení Contactelu, že MŠMT, jakožto zadavatel, učinilo v soutěži řadu protiprávních kroků. Contactel byl vyloučen ze soutěže, do které vůbec nebyl přijat.
  • Předseda ÚOHS rozhodl, že vyloučení Contactelu ze soutěže je porušením pravidel stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.
  • Rozhodnutí ÚOHS nám potvrzuje obavy, že nekompetentnost týmu, zodpovědného za projekt Internet pro školy, může celý projekt ohrozit a způsobit i další škody.

Rozhodnutí ÚOHS nemám k dispozici (není dostupné ani na webu ÚOHS), a proto mohu jen spekulovat o jeho celkovém vyznění. Výtky, které cituje Contactel, zřejmě nebránily ÚOHS v celkovém verdiktu o možnosti pokračování v soutěži a vyhlášení vítěze. Utvrzují mne v tom i tyto úryvky ze stejné tiskové zprávy Contactelu:

  • Toto rozhodnutí ovšem Contactel do soutěže nevrátilo.
  • Contactel využije i všech zbývajících právních prostředků ke zrušení celé soutěže.
  • Dalším pokračováním případu se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Zvláště poslední bod pak naznačuje, že celá kauza by mohla mít ještě pokračování, pokud by soud v Olomouci vynesl nějaké předběžné opatření.

Co se dělo na Invexu?

Na Invexu se celý projekt "Internetu do škol" těšil poměrně velké pozornosti, zvláště v rámci doprovodného programu. Hned v pondělí večer byl vyhlášen Akcí roku 2001 (v oblasti informatiky i telekomunikací). Druhý den (v úterý) ráno se o něm diskutovalo na zahajovacím panelu konference "Informace pro 21. století", kde přítomný poslanec Mlynář přišel se zajímavou zprávou – další den (ve středu) má Poslanecká sněmovna projednávat návrh, aby letošní peníze na "Internet do škol" byly projektu odejmuty kvůli tomu, že se nestihnou v tomto roce proinvestovat, a použijí se na "zaplácnutí" chybějících dvou miliard na vysoké školy. Sám poslanec Mlynář přitom řekl, že on za tento návrh zvedne ruku, neboť mu to připadne jako účelnější využití daných finančních prostředků, než kdyby skončily v nějakých železárnách. V kuloárech jsem pak zaslechl, že by mělo jít o poslanecký návrh od čtyřkoalice, který prý nemá velké šance na úspěch.

Ve středu se konala akce s názvem ICT Fórum, kde zástupci "jediného pozůstalého" (konsorcia Autocont OnLine a Českého Telecomu, které jako jediné zůstalo ve hře) prezentovali sami sebe, a odpovídali také na četné otázky týkající se projektu jako takového. Byly to otázky, které by správně patřily zástupcům zadavatele, ale ti na akci nebyli vůbec – a tak se odpovědí museli zhostit zástupci konsorcia.

Dostal jsem zde například odpověď na to, jak by to mělo být s již existujícím připojením škol do Internetu přes jiné poskytovatele než je Český Telecom (a také do jiné sítě, než je privátní školský intranet). Pokud jsem vše správně pochopil, princip by měl být takový, že stávající poskytovatel vytvoří virtuální privátní síť (VPN), která bude z jedné strany ústit do školy jako takové, povede přes dosavadní přípojku školy do páteřní sítě původního providera, odsud do veřejné části Internetu, z ní do páteřní sítě Českého Telecomu a dále skrz centrální připojení vyústí do školského intranetu. Díky tomu, že půjde o řešení na bázi VPN, bude celá tato "anabáze" pro uživatele ze škol neviditelná a budou si moci myslet, že jsou připojeni přímo do školského intranetu. Jejich platby původnímu providerovi by přitom měl převzít na svá bedra Generální dodavatel tak, aby výsledný efekt byl stejný, jako když připojení sám fakticky poskytuje.

Včera, ve čtvrtek, se konala další "Školská akce" (Orbis Pictus 21. století), kde se o Internetu do škol rovněž jednalo. Po nezbytné prezentaci sponzorů a zástupců "jediného pozůstalého" zde konečně vystoupil i někdo za zadavatele, neboli za MŠMT. Byl jím ing. Drahomír Fránek, představený jako "nedávno jmenovaný ředitel vrchní sekce SIPVZ" na ministerstvu. Ten oznámil, že předchozí den zasedla výběrová komise a již rozhodla, tj. vybrala onu jedinou nabídku, která v soutěži zbyla, a doporučila ministru Zemanovi prohlásit konsorcium ACOL a ČTc za vítěze výběrového řízení atd. Dále popisoval v obecné rovině smysl a cíle celého projektu.

Na stejné akci, ještě před vystoupením pana Fránka, zazněl jeden velmi zajímavý postřeh, z úst Jana Muhlfeita, dřívějšího generálního ředitele české pobočky Microsoftu a nynějšího regionálního ředitele MS pro Českou republiku i země více či méně sousední. Upozornil na to, že se nemáme zase až tak moc čím chlubit – Polsko a Maďarsko, se kterými se obvykle srovnáváme, rozjelo podobné projekty již před lety! Tím, kdo je spouští nyní, souběžně s námi, jsou země jako Kazachstán a Uzbekistán. Srovnávat bychom se tedy měli s nimi!

Jak to bude s letošními penězi?

Na Invexu se samozřejmě diskutovalo také o financování celého projektu Internetu do škol, i o jeho časovém harmonogramu. Kromě výše citované možnosti, že by poslanci odebrali projektu jeho letošní finance, se nejčastěji diskutovala možnost jejich převedení do dalšího kalendářního roku. Pravdou je, že v letošním roce se asi již nestihnou proinvestovat, a případný převod by zřejmě byl jejich záchranou. Dřívější rozpočtová pravidla něco takového neumožňovala, ale díky nedávným změnám to prý možné je. Ptal jsem se na to explicitně pana Fránka z MŠMT, a jeho odpověď byla následující: společná komise MŠMT a MF ČR, která tento problém řešila, dospěla k závěru, že převod do příštího roku možný je. Nyní si MŠMT vyžádalo ještě explicitní stanovisko ministra financí Rusnoka (pokud jsem správně rozuměl, žádost měla být odeslána v nedávných dnech, takže odpověď ještě není k dispozici).

Slavnostní vyhlášení

Včera, ve čtvrtek, proběhlo na Invexu také slavnostní vyhlášení vítězů tendru. Fakticky šlo spíše o tiskovou konferenci, na které zaznělo, že výběrová komise rozhodla tak a tak, a doporučila ministrovi školství prohlásit za vítěze konsorcium ACOL+ČTc.

Další kroky (podpis smlouvy mezi MŠMT a vítězným konsorciem) by měly následovat v nejrychlejším možném tempu. Ovšem představa, že by první počítače mohly dorazit do škol ještě v tomto kalendářním roce, není vůbec reálná. Proto bude velmi důležité to, zda se podaří úspěšně převést letošní peníze do příštího roku.

Důvodem je také to, co bylo včera opakovaně zdůrazňováno: že u každé školy bude nejprve vypracováno zadání, které musí škola schválit (pokud se vůbec rozhodne celého projektu zúčastnit). Na základě tohoto zadání pak musí být zpracován projekt, který škola také musí odsouhlasit. Teprve pak může dojít na realizaci projektu v rámci dané školy, která posléze musí převzít již plně fungující systém. Zajistit něco takového v rozsahu cca sedm tisíc škol opravdu nebude triviální záležitostí.

Bude větší otevřenost?

Kolem celého Internetu do škol, zvláště pak jeho 3. projektu (vybudování infrastruktury) existuje mnoho nevyjasněných otázek, alespoň mezi veřejností. Z velké části jsou důsledkem toho, že zadavatel celého projektu (MŠMT) příliš nekomunikoval se školskou veřejností a nereagoval ani na otázky novinářů, týkající se konkrétních detailů projektu (např. otázek připojení, plnohodnotného či omezeného přístupu k Internetu atd.). Druhá strana, tedy dnes již vítězné konsorcium, mělo dosud značně svázané ruce a nemohlo se k většině věcí vyjadřovat.

Nyní snad ale bude jasněji. Na samotném ministerstvu došlo k určité reorganizaci, vznikem samostatné sekce pro SIPVZ (vrchním ředitelem je již zmiňovaný ing. Drahomír Fránek), s manažery jednotlivých projektů (ing. Blaškovec za projekt 3, ing. Kordule za projekt 2 a Mgr. Broschová za projekt 1). Dosavadní Koordinační centrum SIPVZ nebylo zrušeno, ale v jiné podobě existuje nadále, s tím že se schází operativně, podle potřeby.

Snad se s těmito změnami a ukončením výběrového řízení zlepší i komunikace ministerstva směrem k veřejnosti, která dosud byla velmi špatná. Jedním z nástrojů této komunikace byl i server www.e-gram.cz, jehož dny jsou prý sečteny (poslední aktualizovaný obsah zde pochází zhruba z července). Roli tohoto samostatného informačního serveru o problematice SIPVZ by měla převzít část nově připravovaných WWW stránek ministerstva, které ale zatím nejsou oficiálně dostupné (ale jejich vznikající verzi lze nalézt na adrese msmt.cpress.cz).

Na informování veřejnosti o celém projektu se nyní budou moci podílet i jeho řešitelé z vítězného konsorcia. Jak na včerejším slavnostním vyhlášení zaznělo, plánují seznamovací roadshow, určené zástupcům škol. Kromě toho se připravuje i spuštění informačního portálu o celém projektu, na adrese www.indos.cz. Proč právě tato adresa?

Nejspíše proto, že název "Internet do škol" je příliš dlouhý, zatímco naše současnost si libuje v krátkých a akčních termínech. Proč tedy nevzít jedno či dvě první písmenka z názvu INternet DO Škol, a je tu rázem krátké, i když poněkud slangové INDOŠ. Líbí se vám?