Vyšlo v týdeníku Profit, v říjnu 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0900011.php3

Mobilní služby pro firemní zákazníky

Služby pro firemní zákazníky byly až do nepříliš dávné doby určeny jen opravdu velkým firmám. Dnes si je ale mohou dopřát i podstatně menší firmy, třeba jen s 5 mobily nebo s účtem přes 10 000 Kč měsíčně. Využít mohou například služeb privátních sítí a s jejich pomocí optimalizovat své náklady na telefonování. K dispozici je však celá plejáda dalších zajímavých služeb.

Nabídka mobilních operátorů, určená pro jejich firemní zákazníky, byla až dosud držena víceméně "pod pokličkou" a nebyla příliš zveřejňována. Důvodem byla skutečnost, že tato nabídka mířila do segmentu opravdu velkých firem, kterých zase není až tak mnoho, a tak zde bylo možné aplikovat individuální přístup včetně individuálních cen a aktivního oslovování potenciálních firemních zákazníků samotnými operátory. Konkurenční boj na trhu mobilních služeb ale časem donutil mobilní operátory k tomu, aby se začali doslova "prát" i o přízeň podstatně menších firemních zákazníků. V důsledku toho došlo k výraznému snížení hranice, od které je určitý subjekt považován za firemního zákazníka a je mu věnována speciální péče, včetně možnosti využívat speciální nabídky, určené právě pro tento zákaznický segment. Dnes se do kategorie "firemních zákazníků" mohou dostat i skutečně velmi malé firmy - například již od 5 SIM karet s tarifními programy.

Je docela příznačné, že celý proces "snižování hranice" odstartoval v březnu letošního roku nejmladší z našich mobilních operátorů, Český Mobil (se svou sítí Oskar). Oba zbývající operátoři jej pak s určitý časovým odstupem následovali.

S následným nárůstem počtu firemních zákazníků pak přišel ještě jeden významný důsledek: příslušné nabídky již nemohly být ryze individuální, ale musely dostat podstatně přesnější a stabilnější kontury. Stejně tak již nemohly být drženy "pod pokličkou", ale musely být alespoň z určité části zveřejněny - tak aby se s jejich podstatou mohly seznámit i firmy, které již nejsou oslovovány samotným operátorem, ale naopak se o jeho služby ucházejí samy. Díky tomu se dnes každý může seznámit se základní podobou nabídky jednotlivých operátorů pro jejich firemní zákazníky, například pomocí Internetu. Obecně však zřejmě stále platí, že čím větší firemní zákazník, tím větší má šanci na dojednání individuálních podmínek.

Cenové zvýhodnění

Základem snad všech konkrétních nabídek mobilních operátorů pro firemní zákazníky je určité cenové zvýhodnění - ať již v podobě speciálních tarifů, slev na jednorázové úkony a služby (např. na aktivace tarifních programů a služeb, na pořízení mobilních telefonů), či další výhody (například možnost sdružovat body z různých věrnostních programů v rámci firmy apod.). Některé z těchto zvýhodnění přitom mohou být vázána na odběr určitých dalších služeb - například na využití virtuálních privátních sítí (viz dále), ve kterých lze dosahovat ještě další úspory na hovorném. EuroTel a Radiomobil takto nabízí v privátních sítích nejlacinější volání již za 1,50 Kč za minutu. Český Mobil nabízí firemním zákazníkům v rámci nadstavbového programu OskarExtra volání kamkoli v celé síti Oskar za 2,- Kč.

Kvalitnější infolinka

Další základní službou pro firemní zákazníky je kvalitnější podpora, formou přístupu ke speciální infolince - jiné než na jakou se dovolávají ostatní zákazníci. Personál této "firemní" infolinky by měl být tvořen ještě erudovanějšími odborníky s ještě větší uživatelskou vstřícností, než jaká je standardem na "běžné" infolince.

Dalším zvýhodněním může být přidělení konkrétní osoby na straně mobilního operátora, která má daného firemního zákazníka na starosti a systematicky se mu věnuje jak při řešení jeho problémů na infolince, tak i při dalších jednáních (například při rozšiřování používaných služeb atd.).

Zákaznická "samoobsluha"

Firemní zákazníci mají obvykle k dispozici prostředky, pomocí kterých mohou "obsluhovat" sami sebe. Mohou realizovat různá nastavení používaných mobilních telefonů - například aktivovat různé služby, nastavovat profily (viz dále), blokovat volání na určitá čísla či skupiny čísel apod., vše on-line způsobem, typicky prostřednictvím Internetu. Standardem je také průběžný přehled uskutečněných hovorů a odpovídajícího hovorného, v některých případech i ve formě dat bezprostředně použitelných pro download a další zpracování (např. ve spreadsheetu).

V případě Radiomobilu jsou služby tohoto typu nabízeny v rámci služby Click, v případě Českého Mobilu v rámci Oskarovy samoobsluhy. U Eurotel jde o služby SSI (Správa služeb po Internetu) a PDÚ (Podrobný datový účet).

Přímé propojení do sítě operátora

Firemní zákazníci, zvláště pak od určité "velikosti" výše, mají vlastní pobočkovou telefonní ústřednu (PBX, Private Branch eXchange). K té jsou připojeny pevné telefony, ze kterým mohou zaměstnanci volat mezi sebou navzájem (pomocí krátké číselné volby) i "ven" do pevné veřejné telefonní sítě. Hovor směřující do některé z mobilních telefonních sítí by ale byl směrován také přes pevnou síť a teprve z ní by přestupoval do příslušné mobilní sítě a dále směroval na volaný mobilní telefon. To v praxi vychází poměrně draho, kvůli vysokých tarifům pro volání z pevné sítě na sítě mobilní.

Jedno z možných řešení je to, aby si firemní zákazník ke své pobočkové ústředně připojil tzv. GSM bránu. Ta pak ve spolupráci se samotnou ústřednou zajistí, že příslušný hovor, iniciovaný pevným telefonem připojeným k pobočkové ústředně, je směrován přes GSM bránu rovnou do příslušné mobilní sítě. Tarifikován (zpoplatněn) je tento hovor již jen jako klasický mobilní hovor, začínající a končící ve stejné mobilní síti. V praxi je ale nevýhodou kapacitní omezení GSM brány, stejně jako nedostupnost některých služeb (například volaný nepozná kdo mu fakticky volá, protože jako iniciátor hovoru se mu jeví GSM brána, nebo jsou informace o volajícím zcela nedostupné). Také kvalita hovoru nemusí být vždy optimální.

S jistou nadsázkou lze říci, že řešení s GSM bránou je řešení "nouzové". Plnohodnotným řešení, které maximálně zachovává kvalitu hovorů, dostupnost všech služeb a nemusí mít významné kapacitní omezení, je přímé propojení pobočkové telefonní ústředny firemního zákazníka se sítí příslušného mobilního operátora. Hovor, směřující do této sítě, je pak z pobočkové ústředny na straně zákazníka veden po tomto propojení přímo do mobilní sítě a zde do místní ústředny, která zajistí jeho další vedení skrz mobilní síť až ke koncovému příjemci. Z pohledu provozovatele mobilní sítě to spotřebovává pouze polovinu zdrojů (odpadá zde "cesta éterem" od volajícího resp. GSM brány k ústředně mobilní sítě), a tak bývá mobilní operátor ochoten takováto volání adekvátně zlevnit.

Přímo propojení i pro další účely

Přímé propojení zákazníkovy ústředny s vlastní ústřednou, pro potřeby samotného telefonování, dnes nabízí všichni tři tuzemští mobilní operátoři (u Eurotel jde o službu CONEX, u Radiomobilu o službu DIRECT, a u Českého Mobilu o službu Business Direct).

Mobilní operátoři však mohou jít ještě dále a nabízet svým firemním zákazníkům přímé propojení, schopné sloužit k dalším účelům. Například k zasílání SMS zpráv, což může být významné pro firmy které poskytují služby právě na bázi SMS (například různé informační služby či GSM banking apod.). U Radiomobilu jde o službu SMSC Direct , u Eurotel o službu BMG (Business Messaging Gateway).

V úvahu však připadají i další možná využití přímého propojení mezi firemním zákazníkem a jeho mobilním operátorem. Proč toto propojení nevyužít například pro zprostředkování přístupu k Internetu? Nebo pro propojení jednotlivých počítačů či celých lokálních sítí v různých lokalitách, například v dislokovaných pobočkách firmy/zákazníka? Nebo pro zpřístupnění dalších služeb "datového charakteru"?

U nás takovouto možnost nabízí prozatím jen Eurotel, skrze svou službu OnePort. Jak již její název naznačuje, jde o "společné rozhraní" k více různým službám - k samotnému propojení pobočkové ústředny zákazníka se sítí mobilního operátora, pro připojení k Internetu, pro propojení počítačů a sítí atd. Zákazník zde potřebuje jakékoli fungující propojení se sítí mobilního operátora (používají se rychlosti v rozmezí od 64 kbps do 2 Mbps), a na jeho konec si osadí jediné předem nakonfigurované zařízení (na bázi produktu Vanguard firmy Motorola), ke kterému pak jen připojí svou ústřednu (což nahrazuje službu CONEX), jednotlivé počítače či celou síť LAN. Využít to však mohou i firemní zákazníci bez vlastní pobočkové ústředny, kteří mohou k tomuto koncovému zařízení připojit přímo své jednotlivé telefony.